Aktiivimalli hämmentää ja luo epävarmuutta - Yhteydenotot TE-toimistoihin lisääntyneet

17.1.2018

Vuoden alusta Suomen 270 000 työtöntä työnhakijaa on joutunut varautumaan niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista johtuviin muutoksiin. Yhteydenotot TE-toimistoihin ovat lisääntyneet.

- Ihmiset ovat hyvin huolissaan, Pohjois-Karjalan TE-toimiston johtaja Sirpa Eklund toteaa.

Lisäresurssit puuttuvat

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella oli marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriö TEMin työllisyyskatsauksen mukaan noin 10 500 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaan alueella oli avoimia työpaikkoja runsaat 700.

 Eklundin mukaan aktivointimallin vaatimiin lyhytaikaisiin työpaikkoihin tai TE-toimiston tarjoamiin lyhytkursseihin ei ole tiedossa lisäystä.

 - Meillä ei ole lisäresursseja, Eklund toteaa.

 Pohjois-Karjalassa on maan korkein työttömyysaste. 

Lisää kursseja tiedossa

Uudenmaan TE-keskuksessa on siirretty syksylle suunniteltuja kursseja keväälle. Runsaisiin yhteydenottoihin on pyritty vastaamaan myös toimiston kotisivuille perustettuun aktiivimallia koskevaan tietopankkiin.

 Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoo tämän kevään vähintään viisi päivää kestävien työnhaku- ja valmennuspäivien täyttyvän vinhaa vauhtia.

 - Piakkoin joudutaan siirtämään syksylle varattuja paikkoja jo alkukevääseen suuren kysynnän vuoksi, Ukkonen kertoo.
Uudenmaan noin 12 700 avointa työpaikkaa ei riitä runsaan 76 000 työttömän työllistymiseen. 

Satakunnassa suunta ylös

Satakunnan TE-toimiston johtaja Juhani Sundell kuulostaa osittain tyytyväiseltä, sillä alueen työvoimakysyntä on noussut muuta maata jyrkemmin. Automaatio- ja robotiikka-ala vetää.

Noususuhdanteesta huolimatta pitkäaikaistyöttömiä ja alalle kouluttamattomia työttömiä näiden alojen vetovoima ei auta.

- Yhteydenotot ovat lisääntyneet. Käsitteet aiheuttavat hämmennystä, samoin työttömyysturvajärjestelmä, jossa aktivoinnista päättävien työttömyyskassojen ja Kelan osuus koetaan hankalaksi, Sundell kertoo.

 Työttömiä työnhakijoita Satakunnassa oli marraskuun tilastojen mukaan lähes 10 500. Avoimia työpaikkoja oli runsaat 1 500.

Aktiivimalli puree huhtikuussa

Aktiivimallin mukaan työttömän on osoitettava aktiivisuutensa tarkastelujaksolta eli 65 maksupäivän ajalta. Vuoden alusta voimaan tullut laki osoittaa voimansa ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen eli huhtikuun alussa.

Maaliskuun loppuun mennessä työttömän työnhakijan pitää olla työskennellyt 18 tuntia tai saanut yrittäjätuloa 241,04 euroa.
Aktiivisuudeksi luetaan myös osallistuminen vähintään viiden päivän pituiseen omaehtoiseen koulutukseen tai työvoimaviranomaisen järjestämään koulutukseen, kuten uravalmennukseen.

Jos työtön ei ole osoittanut aktiivisuutta, häneltä leikataan 4,65 prosenttia työttömyyskorvauksesta.

UP/Tiina Tenkanen