AVAINTES-neuvottelutilanne

3.5.2016

AVAINTES:n sopijaosapuolet ovat aloittaneet keskustelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Alkuvaiheessa on kuultu työnantajan ajatuksia mm. työajan pidennyksestä sekä paikallisesta sopimisesta ja sen kehittämistä. Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset eivät tule sovellettavaksi AVAINTES:n piirissä. Tapaamisia on sovittu aina toukokuun loppupuolelle saakka. Seuraava palaveri on 16.5.