Hyvinvointialan liitto: Päiväkodeissa tarvitaan kaikkia ammattilaisia

27.4.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen Hyvinvointialan liitto ei tue eduskunnassa olevaa varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laatu vaatii moniammatillisen tiimin ja poikkitieteellistä osaamista, jossa jokainen lapsi pystytään kohtaamaan yksilönä.


- Hyvinvointialan liiton mielestä näin suurta uudistusta ei voida tehdä yhden ammattiryhmän ehdoilla. Lakia ollaan viemässä tarmokkaasti eteenpäin vaikka sekä työnantajat että palkansaajajärjestöt ovat kritisoineet esitettyä 1+1+1 henkilöstörakennetta ja kelpoisuusehtojen muutoksia. Malli lisää erityisesti yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien osuutta ja on tehty heidän näkökulmastaan. Samalla jäykistetään palveluntuottajien mahdollisuutta vaikuttaa toimintansa sisältöön, summaa liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Varhaiskasvatus on esityksessä osa elinikäisen oppimisen polkua. Liitto kannattaa tätä, mutta korostaa alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien hoitoa ja hoivaa. Se luo perustan kaikelle lapsen kehitykselle. Liitto tukee niin sanottua educare-mallia, jossa opetus, hoiva ja hoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Lapsen edun mukaista olisi sisällyttää tämä näkökulma lakiesitykseen.

Hyvinvointialan liitto pitää kiinni moniammatillisesta työkulttuurista. Päiväkodeissa tarvitaan myös tulevaisuudessa yliopistopohjaisia opettajia, ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja, lastenhoitajia sekä muuta henkilökuntaa. Kelpoisuusehtojen muuttaminen ei saa johtaa moniammatillisen työkulttuurin häviämiseen tai kaventumiseen.

Yksityisten päiväkotien laatu pohjoismaiden kärkiluokkaa

Pohjoismainen riippumaton tutkimusorganisaatio EPSI Rating toteutti Hyvinvointialan liiton jäsenistölle selvityksen varhaiskasvatuksen laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Tutkimus osoitti yksityisen varhaiskasvatuksen olevan Pohjoismaiden kärkitasoa. Laatu onkin yksityisille toimijoille elinehto.

Tutkimuksen tulosten mukaan yksityinen varhaiskasvatus on korkealuokkaista ja päiväkotia pidetään turvallisena paikkana lapselle. Yksityisissä päiväkodeissa lapsista pidetään hyvää huolta ja vanhemmat valitsevat mielellään tämän vaihtoehdon, jos se on kunnassa käytettävissä. Tätä todistaa myös viime vuosina nopeasti laajentunut palvelusetelipohjainen tuotanto.

Yksityinen varhaiskasvatus 2018 -tutkimus osoittaa, että päivähoitopaikan valinnan kaksi keskeisintä syytä ovat päiväkodin sijainti lähellä kotia sekä maine. Yksityisten tuottajien näkemyksen mukaan varhaiskasvatukseen kaivataan enemmän joustavuutta ja vaihtoehtoja lapsen etu edellä.
Yksityinen varhaiskasvatus on välttämätön osa palveluverkkoa ja yksityisiä ja julkisia tuottajia tulee kohdella yhdenmukaisin periaattein. Perheet ovatkin parhaita asiantuntijoita päättämään, kuka heidän lastensa varhaiskasvatuspalvelut tuottaa.

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Järvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 754 7729
Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 43 6438

  Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäseniensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistää yli 70 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen.