Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot kasvatustyössä

29.9.2020 17:30-19:00
Valtakunnallinen tapahtuma
Verkkokoulutus (Teams)


Jyty tarjoaa kasvatuksen ja koulutuksen ammattialan edustajille Positiivisen pedagogiikan voima kasvatustyössä -koulutuskokonaisuuden. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä, ja se on osallistujille maksuton.

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään positiivisen pedagogiikan, positiivisen psykologian sekä hyvinvointitaitojen opettamisen ja harjoittelun merkitykseen ja niiden vaikutukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentamisessa ja vahvistamisessa. Kokonaisuus antaa myös työkaluja oman työhyvinvoinnin vaalimiseen ja vahvistamiseen sekä lisää ymmärrystä erilaisten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden vaikutuksista omalle työssäjaksamiselle.

Ensimmäisen koulutuksen teemana on Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot kasvatustyössä. Sen ajankohta on tiistaina 29.9.2020 klo 17.30–19:00.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 25.9.2020 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/BF62C8DA15AF6F8F   

Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot kasvatustyössä  

Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaidot kasvatustyössä -kokonaisuudessa perehdymme siihen, millaisia elementtejä positiivinen pedagogiikka pitää sisällään ja miten siihen liittyviä hyvinvointitaitoja voi hyödyntää, opettaa ja soveltaa opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Saat luennon aikana näkökulmia mm. hyvän huomaamisen ja hyvän vahvistamisen sekä kannustavan palautteen merkityksestä lapsen ja nuoren kasvulle. Kuulet myös, miten merkityksellistä ja tärkeää myönteisten tunteiden vahvistaminen ja omien vahvuuksien oppiminen ja tunteminen ja muiden voimavarojen löytäminen on hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi saat hyvinvointitaitojen harjoitteluun liittyviä käytännöllisiä ideoita, joita voit soveltaa omassa työssäsi. 

Kouluttajana toimii Päivi Kärki (FM), joka on toiminut opettajana lähes 20 vuoden ajan ja soveltanut tietoisesti positiivista pedagogiikkaa ja opettanut hyvinvointitaitoja oppilailleen systemaattisesti useiden vuosien ajan. Hän myös kouluttaa opettajia ja muita opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden opettamiseen liittyvissä asioissa. Päivi toimii Positive Education yrityksessä kouluttajana: www.positiivinenoppiminen.fi

HUOM! Koulutuskokonaisuuden toinen päivä on keskiviikkona 4.11.2020 klo 17.30. Tuolloin aiheena on Positiivinen psykologia, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Ilmoittautuminen tähän koulutukseen avautuu myöhemmin.

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta: Positiivisen pedagogiikan voima kasvatustyössä (pdf)