Sote-uudistus

​Sote-uudistus on pääministeri Marinin hallitusohjelman mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus, jonka tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Sote-uudistuksessa palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Peruspalvelujen lisäksi uudistetaan sote-rakenteet: vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus uudistuvat. Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

Uutiset ja tiedotteet 

- STTK: Aluevaaleihin tarvitaan ehdolle asiantuntijoita – puoluesihteerit haastattelussa (27.9.2021)
- Sote-uudistus voimaan – mitä tapahtuu kesän aikana? (1.7.2021)
- Hallituksen esitys sote-uudistuksesta ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa (23.6.2021)
- Sote-uudistus eduskuntakäsittelyyn (15.6.2021)
- Sote-uudistukseen liittyvän ”Sote100”-lakiluonnoskokonaisuuden lausuntopalautteet on koottu lausuntoyhteenvedoksi (11.3.2021)
- Maakuntaverokomitean mietintö luovutettiin valtioneuvostolle 11.3.2021 (11.3.2021)
- "Sote100 ”–lakipaketti lausuntokierrokselle 1.2.–26.2.2021 (1.2.2021)
- Jyty: Hyvinvointialue- ja sote-uudistuksessa paljon avoimia kysymyksiä (9.12.2020)
Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lainsäädäntö etenee eduskuntaan (8.12.2020)
- Kolme viidestä valtuutetusta kannattaa hallituksen sote-uudistusta ja sen rahoitusmallia (4.12.2020)
- Arviointineuvosto: sote-esityksen vaikutusarviot yrityksiin, julkisen talouteen ja Uudellemaalle osin puutteellisia (10.11.2020)
- Hallitus on tehnyt muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen lausuntokierroksen perusteella (13.10.2020)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lausuntokierrokselle (15.6.2020)
- Sote-uudistuksessa kuntien henkilöstömäärä puoliintuu ja tehtävät vähenevät (11.6.2020)
- Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat (5.6.2020)
- JHL ja Jyty: Hallituksen sote-linja osoittaa, että julkisen sektorin rooli palveluissa tunnistetaan viimein – Kilpailutusmiinaan ei saa astua (5.6.2020)
- Sote-uudistuksen verkkosivusto on avattu! (22.1.2020)
- Jyty: Miksi lääkäri tekee sihteerin työtä? (17.12.2019)
- Kivijalka kuntoon! Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut saatava toimimaan (17.12.2019)
- HUSin asemasta yksimielinen esitys - Uudenmaan sote-erillisratkaisu etenee (2.12.2019)
- Maakuntien rahoitusmallia valmistellaan (22.10.2019)
- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin – ”Nyt panostetaan peruspalveluihin” (15.10.2019)
- Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan (3.10.2019)
- Osana Rinteen hallituksen sote-uudistusta selvitetään sote-erillisratkaisua Uudellamaalla (16.8.2019)

Sote-uudistus Jyty-lehdessä

- Lue artikkelit sote-uudistuksesta!

Jytyn lausunnot

- Julkisen alan unioni JAU:n lausunto (Jyty ja JHL) hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta (HE 241/2020) (9.3.2021)
- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n lausunto sote-uudistuksesta (VN/8871/2019) (25.9.2020)

- Jytyn lausunto / kannanotto sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattiryhmien välisestä työnjaosta STM:lle (17.5.2019)

Sote-uudistuksen linkit

- Soteuudistus.fi -verkkosivut
Sote-uudistus (www.stm.fi) 
- Sote-uudistus (thl.fi)
- Hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus (www.valtioneuvosto.fi)

Maakunta- ja sote-uudistus vuosina 2015-2019

- Sipilän hallituksen (2015-2019) alueuudistus-sivusto (www.vm.fi/web/alueuudistus-arkisto)
- Jytyn maakunta- ja sote-uudistus -sivusto (www.jytyliitto.fi)