Sopimusneuvottelut 2019–2020

​​​Ammattiliitto ​Jyty neuvotteli työehtosopimuksista vuoden 2019 lopusta kesäkuun loppuun 2020 välisenä aikana. Työehtosopimusneuvotteluja käytiin kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS sekä yksityisalojen AVAINTES. Muita yksityisalojen sopimuksia ovat mm. sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alalla sovitaan kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksesta KirVESTES. Vanhat sopimukset päättyivät pääsääntöisesti 31.3.2020 ja uudet sopimukset alkoivat 1.4.2020.

Jyty neuvottelee kunta-alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Julkisen alan unioni JAU:n kautta (ent. Kunta-alan unioni) sekä kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Kirkon alan unionin kautta. Vastapuolella kuntatyönantajia edustaa KT Kuntatyönantajat, kirkon puolella Kirkon työmarkkinalaitos. AVAINTES-sopimuksessa työnantajia edustaa Avaintatyönantajat ry. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Uutiset ja tiedotteet

- Sopimusratkaisu SEURETES:ssa (1.7.2020)

- Yksityisen terveyspalvelualan palkkoja korotetaan 3,3 % ja kiky-työajanpidennys poistuu (27.6.2020)

- Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti ja kiky-työajanpidennys poistuu (27.6.2020)

- Yksityisellä terveyspalvelualalla saatiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos (25.6.2020)

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos (24.6.2020)- Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä (18.6.2020)

- Jyty hyväksyi kirkon alan neuvottelutuloksen – palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset ja kiky-tunnit poistuvat (10.6.2020)

- Kirkon alalle neuvottelutulos – palkankorotuksissa noudatetaan yleistä linjaa ja kiky-tunnit poistuvat (2.6.2020)

Uudessa AVAINTES-sopimuksessa yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit poistuvat (29.5.2020)

AVAINTES:ssa neuvottelutulos (28.5.2020)- Kirkon neuvotteluissa odotetaan työneuvoston lausuntoa työaikalain soveltamisalasta (26.5.2020)


AVAINTES:ssa ei vielä tänään neuvottelutulosta (19.5.2020)AVAINTES:ssa yhteinen näkemys neuvotteluratkaisusta (15.5.2020)

- Työterveyslaitoksessa saavutettiin neuvottelutulos (15.5.2020)AVAINTES-neuvottelut käynnissä (13.5.2020)

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelut jatkuvat (12.5.2020)

AVAINTES-neuvotteluissa tiedossa tiivis viikko (11.5.2020)

- Työterveyslaitoksen tes-neuvottelut jatkuivat (8.5.2020)

- Kirkon alan sovittelua jatkettiin torstaina 7.5. (8.5.2020)


AVAINTES-neuvotteluissa väliaika (4.5.2020)AVAINTES-neuvottelut jatkuivat tiistaina ja keskiviikkona (29.4.2020)- Kirkon sovittelu jatkui maanantaina (27.4.2020)


- Työterveyslaitoksen neuvottelut etenevät hitaasti (27.4.2020)


AVAINTES-neuvotteluita jatkettiin torstaina ja perjantaina (24.4.2020)- Kirkon pääneuvotteluryhmä neuvottelee (22.4.2020)


- Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat (22.4.2020)

AVAINTES-neuvotteluja jatkettiin tiistaina (21.4.2020)

- Jytyn pj. Maija Pihlajamäki kertoo videolla kunta-alan neuvotteluista sunnuntaina 19.4. (19.4.2020)


- Kunta-alan sovittelu jatkui perjantaina (17.4.2020)


AVAINTES-neuvotteluja jatkettu (17.4.2020)

- JHL ja Jyty: Kunta-alalla päästävä sopuun huhtikuun loppuun mennessä (17.4.2020)


- Jytyn puheenjohtaja kertoo videolla sopimusneuvottelutilanteesta torstaina 16.4. (16.4.2020)


- Suomen riistakeskuksen uuden tyoehtosopimuksen neuvottelutulos (15.4.2020)

AVAINTES-neuvottelut jatkuivat pääsiäisen jälkeen (14.4.2020)

- Jytyn puheenjohtajan videotervehdys kunta-alan sovittelusta 14.4. (14.4.2020)


AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat 8.4. (8.4.2020)

- Jytyn pj. Maija Pihlajamäen videotervehdys kunta-alan sovittelusta 7.4. (7.4.2020)


- Jytyn liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksia (7.4.2020)


- Kirkon työehtokiistan sovittelu alkoi (6.4.2020)


- Jytyn pj. Maija Pihlajamäen videotervehdys kunta-alan neuvotteluista 3.4. (3.4.2020)


- Jyty: Kirkon neuvotteluissa ajauduttiin sovitteluun (3.4.2020)


AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat (3.4.2020)

- Kunta-alan sopimusneuvotteluissa edettiin sovitteluun – mitä sovittelu tarkoittaa? (2.4.2020)


- Jytyn pj. Maija Pihlajamäen videotervehdys kunta-alan neuvottelutilanteesta (1.4.2020)


AVAINTES-työpaikat sopimuksettomaan tilaan – neuvotteluita jatketaan (1.4.2020)

- Jyty: Jumi iski kunta-alan neuvotteluihin – ratkaisua haetaan valtakunnansovittelijalta (31.3.2020)


- Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun (31.3.2020)


- Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n uusi työehtosopimus (31.3.2020)

AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat maanantaina 30.3. (31.3.2020)

- Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta neuvoteltiin (30.3.2020)

- Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksesta neuvoteltiin 30.3. (30.3.2020)

- Kirkon sopimuksesta neuvoteltiin 30.3. (30.3.2020)


- Kuntapöydässä keskustelua sopimuskaudesta (29.3.2020)


- Tammikuussa 2019 maksetusta kertaerästä muutos, joka laajentaa kertaerän saajien joukkoa! (27.3.2020)


- Kirkon neuvottelut jatkuivat (27.3.2020)


- Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulos (27.3.2020)

- Kunta-alan neuvottelut jatkuivat (27.3.2020)


AVAINTES-neuvottelut jatkuivat (27.3.2020)

- Neuvonta-alan uusi työehtosopimus ja koronatilanteen tuomat väliaikaiset muutokset lomautuksiin (26.3.2020)

- Neuvottelutulos Faba osk.:n ja Viking Genetics Oy:n talokohtaisesta sopimuksesta (26.3.2020)

- Neuvottelutulos Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa (26.3.2020)

- Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin (24.3.2020)


- Yksityiselle opetusalalle ja ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin neuvottelutulos (24.3.2020)

AVAINTES-neuvotteluja jatkettiin perjantaina 20.3. (20.3.2020)

- Kunta-alan neuvottelut katkesivat – JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa (19.3.2020)


- Neuvonta-alalle neuvottelutulos – ylityökielto päättyy (19.3.2020)

AVAINTES-neuvotteluja jatkettu tälläkin viikolla (18.3.2020)

- Kirkon sopimusneuvotteluja jatkettiin etäkokouksella keskiviikkona 18.3. (18.3.2020)


- Kuntien teknisen henkilöstön sopimusneuvottelut käynnissä (18.3.2020)

- Kunta-alan neuvottelut jatkuivat ja jatkuvat (18.3.2020)


- Yksityisen opetusalan neuvotteluja on jatkettu (17.3.2020)

- Neuvottelutulos saavutettiin Yleissopimuksessa (16.3.2020, päivitetty 20.3.2020)

- Neuvottelutulos Partiotyönantajia koskevassa työehtosopimuksessa (16.3.2020, päivitetty 20.3.2020)

- Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat 13.3. etäyhteyden avulla (13.3.2020)


- Kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontui perjantaina 13.3. (13.3.2020)


- Yksityisen opetusalalla neuvoteltiin (12.3.2020)

AVAINTES:n neuvotteluja jatkettu (11.3.2020)

- Neuvonta-alalla neuvoteltiin 9.3. - ylityökielto jatkuu toistaiseksi (10.3.2020)

- Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut keskeytyivät (9.3.2020)

- Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut jatkuivat (9.3.2020)

- Suomen riistakeskuksen tes-neuvottelutilanne (9.3.2020)

- Kirkon neuvottelut jatkuivat 6.3 (6.3.2020)


- Neuvottelutulos Suomen metsäkeskusta koskevassa työehtosopimuksessa (6.3.2020, päivitetty 20.3.2020)

AVAINTES-sopimusneuvottelut jatkuivat (5.3.2020)

- Yksityisen opetusalan tes-neuvottelut jatkuivat (5.3.2020)

- Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut jatkuivat (3.3.2020)

- Neuvonta-alan neuvotteluissa ei edistymistä – ylityökielto jatkuu (3.3.2020)

- Neuvottelut jatkuivat yksityisellä opetusalalla (2.3.2020)

Avaintes-neuvotteluja jatkettiin (2.3.2020)

- Kunta-alan sopimusneuvotteluissa keskusteltiin palkkauksesta ja työelämän kehittämisestä (28.2.2020)


- Jytyn jäsenkirje neuvonta-alalle 27.2.2020 (27.2.2020)

- Jyty aloittaa ylityökiellon neuvonta-alalla 28. helmikuuta (27.2.2020)

- Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat 26.2. (26.2.2020)


- Sopimukseton tila jatkuu Yleissopimuksessa ja Partiotyönantajien sopimuksessa (21.2.2020)

- Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen tes-neuvottelut pitkittyvät (21.2.2020)

- Neuvonta-alan TES-ratkaisu venyy maaliskuulle (14.2.2020)

- Energia-alan toimihenkilöiden sovintoesitys hyväksytty (13.2.2020)

- Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat (13.2.2020)

- Kirkon neuvotteluissa keskusteltiin sopimustavoitteista (12.2.2020)


- Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat keskustelulla tavoitteista (12.2.2020)


- Energia-alan toimihenkilöiden työriitaan sovintoesitys (12.2.2020)

- Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuvat (11.2.2020)


AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat 10.2. (10.2.2020)

AVAINTES:n soveltamisalalla sovittiin koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta (10.2.2020)

- Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut käynnistyivät (7.2.2020)

- Yleissopimuksen ja Partiotyönantajien työehtosopimuksessa uusia neuvotteluaikoja (4.2.2020)

- Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa neuvottelut jatkuvat (4.2.2020)

- Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointiala HALI sopivat koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta terveyspalvelualalle (31.1.2020)

- Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat (30.1.2020)


- Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut alkoivat (30.1.2020)

- Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tes-neuvottelut käynnistyivät (29.1.2020)

- Julkisalojen järjestöt irtisanovat virka- ja työehtosopimuksensa – lähes 600 000 kuntien, valtion, yliopistojen ja kirkon palkansaajaa uhkaa siirtyä sopimuksettomaan (29.1.2020)

- Terveyspalvelualan Unioni irtisanoi terveyspalvelualan työehtosopimuksen (29.1.2020)

- Energia-alan lakko siirtyy kahdella viikolla – ylityö- ja vuoronvaihtokielto voimaan helmikuun alussa (28.1.2020)

AVAINTES:n neuvottelut käynnistyivät (27.1.2020)

Neuvottelut jatkuivat yleissopimuksessa ja Partiotyönantajia koskevissa työehtosopimuksissa (22.1.2020)

- Suomen metsäkeskuksen sopimusalalla neuvoteltiin (21.1.2020)

- Suomen riistakeskuksen sopimuksesta neuvoteltiin 17. tammikuuta (20.1.2020)

- Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat (20.1.2020)

- Jytyn jäsenet työtaisteluun energia-alan toimihenkilöiden sopimusalalla 1. helmikuuta alkaen (17.1.2020)

- Kirkon sopimusneuvottelut käynnistyivät (15.1.2020)


- Jyty aloitti kunta-alan sopimusneuvottelut (14.1.2020)- Jyty: Kunnon palkankorotus, kiky-tunnit pois (14.1.2020)