Sopimusneuvottelut 2019-2020

​​​Ammattiliitto ​Jyty neuvottelee työehtosopimuksista syksyn 2019 sekä talven ja kevään 2020 aikana. Työehtosopimusneuvotteluja käydään kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS sekä yksityisalojen AVAINTES. Tällä neuvottelukierroksella muita yksityisalojen sopimuksia ovat mm. sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alalla sovitaan kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksesta KirVESTES. Sopimukset päättyvät pääsääntöisesti 31.3.2020.

Jyty neuvottelee kunta-alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Julkisen alan unioni JAU:n kautta (ent. Kunta-alan unioni) sekä kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Kirkon alan unionin kautta. Vastapuolella työnantajia edustaa KT Kuntatyönantajat. AVAINTES-sopimuksessa työnantajia edustaa Avaintatyönantajat ry. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.


Uutiset ja tiedotteet


AVAINTES:n neuvottelut käynnistyivät (27.1.2020)

Neuvottelut jatkuivat yleissopimuksessa ja Partiotyönantajia koskevissa työehtosopimuksissa (22.1.2020)

- Suomen metsäkeskuksen sopimusalalla neuvoteltiin (21.1.2020)

- Suomen riistakeskuksen sopimuksesta neuvoteltiin 17. tammikuuta (20.1.2020)

- Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat (20.1.2020)

- Jytyn jäsenet työtaisteluun energia-alan toimihenkilöiden sopimusalalla 1. helmikuuta alkaen (17.1.2020)

- Kirkon sopimusneuvottelut käynnistyivät (15.1.2020)


- Jyty aloitti kunta-alan sopimusneuvottelut (14.1.2020)
- Jyty: Kunnon palkankorotus, kiky-tunnit pois (14.1.2020)