Olli Järvelä

Ikä: 47
Kotipaikka: Tampere
Ammatti ja työpaikka: alueasiamies, tiiminvetäjä, Länsi-Suomen alue, Jyty ry
Kotisivu ja sosiaalinen media:
- Kotisivu
-
LinkedIn
- Facebook
- Instagram
Videoesittely: Olli Järvelä

Mitä harrastat?

Harrastan urheilua ja sen katsomista, pidän monista lajeista golfista, jalkapalloon ja lasketteluun. Yhdistystoimintaa harrastan myös omakotiyhdistyksessämme. Pidän matkailusta, ruuanlaitosta sekä vanhan puutalomme kunnostamiseen liittyvistä projekteista.

Mikä on koulutuksesi?

Tällä hetkellä viimeistelen maisterin tutkintoa Tampereen yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa opintosuuntani on koulutuksen hallinto ja koulutuspolitiikka. Tällä hetkellä olen loppumetreillä gradussani, jonka aihe on kuunteluosaamisen kehittäminen ay-koulutuksessa. Olen aikaisemmin valmistunut kasvatustieteen kandidaatiksi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Lisäksi minulla on useita järjestöasiamiehen ammattiin liittyviä koulutuksia mm. työlainsäädännöstä, neuvottelutoiminnasta sekä viestinnästä.

Millainen on työhistoriasi?

Minulla on monipuolista työkokemusta järjestömaailmasta. Tällä hetkellä toimin Jytyssä alueasiamiehenä ja Länsi-Suomen alueen tiiminvetäjänä. Jytyyn siirryin OAJ:n järjestöasiamiehen tehtävästä vuonna 2005. Ennen OAJ:n palvelukseen siirtymistä toimin viiden vuoden ajan Turun yliopiston ylioppilaskunnassa TYY:ssä päätoimisesti hallituksen jäsenenä, puheenjohtajana sekä pääsihteerinä. Ensimmäinen järjestötoiminnan työpaikkani oli OAJ:n alaisen Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL:n järjestösihteerinä 90-luvulla. Nykyisen työni kannalta olen myös kokenut hyödylliseksi työskentelyn useamman eri kunnan ja kaupungin palveluksessa opiskeluaikanani. Yksityiskohtaisempaan työhistoriaani voit käydä tutustumassa Linkedin -profiilissani.

Missä luottamusmiestehtävissä olet toiminut?

Tällä hetkellä toimin JYTK-työttömyyskassan hallituksessa, Kiinteistö oy Kauppa-Tammerin hallituksen puheenjohtajana, Unica oy:n hallituksen varajäsenenä sekä Petsamon omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Olen vähentänyt luottamustoimiani viime vuosina, koska olen halunnut keskittyä täysipainoisesti alueasiamiehen ja tiiminvetäjän tehtävään. Aikaisemmin olen toiminut esimerkiksi Jytyn henkilöstön (Jami ry:n) luottamusmiehenä, Turun yliopiston hallituksen jäsenenä, Universtas oy:n hallituksen puheenjohtajana, Akavan opiskelijavaltuuskunnan ja järjestötoimikunnan jäsenenä, Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n työryhmissä jne. sekä edustajana eri järjestöjen vuosi- ja liittokokouksissa. Tarkemmat tiedot luottamustoimistani löydät Linkedin-profiilistani.

Mitkä ovat Jytyn jäsenistön edunvalvonnan kannalta suurimmat haasteet tulevan neljän vuoden valtuustokauden aikana?

  1. Jäsenmäärän väheneminen: edunvalvontaa ei voi tehdä, jos meillä ei ole jäseniä. Tällä hetkellä meillä on Jytyssä vielä hyvät neuvotteluoikeudet, -asemat sekä osaavat neuvottelijat, mutta jäsenmäärän vähentyessä vaikutusvaltamme vähenee ja paikkamme eri sopimuspöydissä ovat uhattuina.  Jäsenmäärän lisäämiseksi meidän tulee uudistua rohkeammin ja erottua ay-liikkeen harmaasta massasta.

  2. Toimintaympäristön kehittäminen: Jytyn yhdistysrakenteen tulee uudistua jäsenistömme edunvalvonnan turvaamiseksi. Määräaikaiset työsuhteet, työnantajavaihdokset, liikkeen luovutukset, maakunnalliset hankkeet ja soteuudistus muokkaavat nyt ja jatkossa Jytyn toimintakenttää. Jytyn nykyinen yhdistysrakenne vaatii uudistamista vastaamaan muuttuneen työelämän tarpeita.

  3. Sopimusneuvottelut: Naisvaltaisten alojen epäkohtiin puuttuminen sekä työn arvostuksen lisääminen ja työssä jaksaminen edistäminen. Suurin osa jäsenistöstämme työskentelee naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Näiltä aloilta vähennetään koko ajan työvoimaa ja tahtia kiristetään. Työssä ei enää viihdytä eikä jakseta. Meidän tulee Jytyssä entistä enemmän nostaa esiin jäsentemme työn arvostuksen, työssä jaksamisen, yhdenvertaisuuden ja työn mitoituksen merkitystä.

Millaisena näet ay-liikkeen edunvalvonnan tulevaisuudessa?

Säilyttääkseen asemansa ay-liike kaipaa uudistumista. Meidän tulee pohtia, miksi olemme edelleen olemassa? Mikä on ay-liikkeen voimavara? Miksi yleinen järjestäytymisaste on laskussa? Mitä teemme väärin? Omasta mielestäni edunvalvonnassa meidän pitäisi korostaa enemmän yhteisöllisyyttä ja heikomman tukemista. Ammattiliiton jäseninä ilmaisemme tahtomme toimia yhteisen hyvän eteen. Vaikka itsellämme olisikin asiat työelämässämme suhteellisen hyvin, joku heikommassa asemassa oleva kaipaa apua. Tähän annamme tukemme olemalla yhdessä jäseninä ammattiliitossa ja juuri tätä ajatusta meidän tulisi jakaa entistä painokkaammin tässä hyvin yksilökeskeisessä maailmassa.

Myös työehtojen sopimusneuvottelutoiminnassa on havaittavissa selkeitä muutoksia. Vanhat säännöt eivät enää päde muuttuneessa työmarkkinakentässä. Työmarkkinamekanismit ovat murroksessa ja vanhoista kirjoittamattomista sopimuksistakaan ei enää pidetä kiinni. Julkisuuspelillä somessa on yhä enemmän painoarvoa. Tässä suhteessa Jytyllä suhteellisen pienenä liittona on mahdollisuus kehittää omaa asemaansa työmarkkinakentällä ketteränä ja nopeasti reagoivana liittona.