Kimmo Hollmén


Ikä: 41
Kotipaikka: Kaarina
Ammatti ja työpaikka: alueasiamies, Etelä-Suomen alue, Jyty ry. Sivutoimisesti maanviljelijä, Sipin tila, Kuusisto
Kotisivu ja sosiaalinen media:

- Kotisivu
- Facebook
- LinkedIn
- Instagram
- Twitter
Videoesittely: Kimmo Hollmén

Mitä harrastat?

Monipuolinen yhdistystoiminta, liikunta, purjehdus            

Mikä on koulutuksesi?

Valt. yo, pääaine sosiaalipolitiikka (Turun yliopisto), Maatalousyrittäjä (Ammattiopisto Livia), Uusperheneuvoja (Opintokeskus Sivis ja Supli ry)

Millainen on työhistoriasi?

Tässä merkittävimmät:
2018: Sipin tila, maanviljelijä
2012: Jyty, alueasiamies
2006–2012: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO, pääsihteeri
2001–2002: Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, tutkimusavustaja
1997–2006: Höyrylaiva s/s Ukkopekka sekä Vaakahuoneen paviljonki, ravintolapäällikkö

Missä luottamustehtävissä olet toiminut?

Kaarinan kaupunki:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 2017-
Varavaltuutettu, 2017-
Kaupunginhallituksen jäsen 2012-207
Valtuutettu, 2008-2017
Varavaltuutettu, 2004-2008,
Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja, 2008-2012, KH:n edustaja 2012-2017
Tarkastuslautakunnan jäsen, 2004-2008

Muita luottamustoimia:
Sateenkaari Koto ry, hallituksen puheenjohtaja 2020-
Nemova Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020-
As Oy Birger, hallituksen puheenjohtaja, 2015-
Birgerin autopaikat Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015-
Tuto Hockey Oy, hallituksen jäsen, 2015 ja 2019-
Kaarinan ja Kuusiston Maamiesseura ry, rahastonhoitaja 2006-
MLL Piikkiön paikallisyhdistys, sihteeri 2020-
Suomen Uusperheneuvojat ry, puheenjohtaja, 2019-2020
Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen jäsen, 2002
Turun ylioppilaskyläsäätiö, hallituksen jäsen, 2007-2008 ja 2010-2012
Turun NMKY, johtokunnan jäsen, 2002-2016
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, kirkkovaltuutettu 2007- 2014
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, kirkkoneuvosto, varajäsen 2007- 2014
Kaarinan seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen 2006-2014
Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien työntekijäyhdistys ry:n puheenjohtaja 2010-2012
Suomen NMKY-liitto ja NMKY:n Urheiluliitto, liittohallituksen jäsen 2002-2008
Unica oy, hallituksen varajäsen, 2007-2011
Universtas oy, hallituksen jäsen, 2006-2009

Mitkä ovat Jytyn jäsenistön edunvalvonnan kannalta suurimmat haasteet tulevan neljän vuoden valtuustokauden aikana?

Jytyn suurimmat haasteet ovat:

  • jäsenmäärän kasvattaminen (joko fuusiolla tai aggressiivisella jäsenhankinnalla), sillä edunvalvontaa on vaikeaa tehdä, jos meillä ei ole jäseniä, joiden etuja valvoa taikka paikkaa sopimuspöydässä.

  • jäsenten työpaikkojen pirstaloituminen ja etenkin kuntasektorin ulkoistamisbuumi yhtiöihin. Tämä aiheuttaa Jytyn palvelurakenteeseen sekä yhdistysrakenteeseen suuria haasteita, joihin tulee reagoida nopeasti.

  • luottamusmiesverkoston ylläpitäminen, aktiivisten toimijoiden löytäminen ja edunvalvontatyössä tukeminen

  • Jytyn omien luottamusmiesten aseman kirjaaminen sopimuksiin nykyistä selvemmin.

Millaisena näet ay-liikkeen edunvalvonnan tulevaisuudessa?

Ay-liike tulee olla kiinni nykypäivässä ja olla mukana rakentamassa parempaa työelämää jäsenistölleen. Me emme voi olla "ei-liike", vaan meidän tulee olla aktiivinen kehittäjä sekä lisäarvon tuottaja. Aikaisemmat hienot saavutukset on toki syytä pitää mielessä, mutta työelämä sekä maailma muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia ja siihen muutokseen tulee meidänkin ay-liikkeenä vastata. Jytyn (ja muiden ay-järjestöjen) tulee tuottaa monipuolisesti lisäarvoa jäsenistölleen. Edunvalvontaa ei ole pelkästään vuosittainen palkankorotus vaan nykyaikana lisäarvoa on lukuisat "pehmeät arvot" - esim. työhyvinvointi, monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä muut jäsenten tarpeista esiin nousevat edunvalvontakohteet.