Jonna Voima

Ikä: 44
Kotipaikka: Porvoo
Ammatti ja työpaikka: johtava työmarkkinalakimies, edunvalvontaosasto, Jyty ry
Kotisivu ja sosiaalinen media:
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Linkedin
Videoesittely: Jonna Voima

Mitä harrastat?

Olen ikuinen heppatyttö ja ratsastanut pienestä pitäen. Lisäksi pelaan koripalloa, soitan pianoa ja ulkoilen koirani kanssa. Minulla on kaksi teinipoikaa, joten vapaa-aikaani vietän myös heidän harrastustensa parissa - kuljetan poikia treeneihin, olen joukkueenjohtaja ja toimitsijana peleissä. Kesäisin purjehdimme.

Mikä on koulutuksesi?

Olen varatuomari ja lakimies. Opiskelin Helsingin yliopistossa, kaksi ensimmäistä vuotta Vaasassa kaksikielisessä koulutusohjelmassa. Vuonna 2020 suoritin järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Millainen on työhistoriasi?

Olen monessa liemessä keitetty työoikeuden, edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan ammattilainen. Työsuhdeasioiden hoitamisen myötä minulla on hyvä näkemys siitä, mitä haasteita jytyläiset työelämässään kohtaavat.

Jytyn edunvalvontaosastolla olen työskennellyt vuodesta 2006, ensin työmarkkinalakimiehenä ja vuodesta 2013 johtavana työmarkkinalakimiehenä. Tehtävänkuvani on laaja ja siihen kuuluu mm. julkisen ja yksityisen sektorin virka- ja työehtosopimusten neuvotteleminen, lainsäädäntövaikuttaminen, erimielisyysasioiden hoito sekä Jytyn yksityissektorin sopimustoiminnan koordinointi, tiimin vetäminen ja yksityissektorin asiamiesten lähiesimiehenä toimiminen.

Ay-urani aloitin Tehyssä lakimiehen sijaisena vuonna 2004. Olen työskennellyt myös kahdessa eri asianajotoimistossa lähinnä rikosjuttuja hoitaen ja auskultoinut Loviisan käräjäoikeudessa.

Koulu- ja opiskeluaikaista työkokemusta minulla on mm. sairaala-apulaisen, arvopaperitoimihenkilön, toimistovirkailijan ja tallityöntekijän tehtävistä.

Missä luottamustehtävissä olet toiminut?

Olen Kirkon eläkerahaston johtokunnan jäsen. Olen toiminut johtokunnassa vuodesta 2011 sekä varsinaisena että välillä varajäsenenä.

Minulla on laaja kokemus kansainvälisestä työntekijäedunvalvonnasta. Olen Epsun eli Euroopan julkisalojen järjestön kunta-alan pysyvän komitean varajäsen. Toimin viiden vuoden ajan Epsun hallituksen varajäsenenä ja NOFS:n eli Pohjolan julkisalojen ammatillisen yhteisjärjestön johtoryhmän jäsenenä sekä yhdentoista vuoden ajan FIPSU:n eli Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen hallituksen varajäsenenä.

Olen innokas yhdistystoimija myös vapaa-ajallani. Kuulun koripalloseura Porvoon Tarmo ry:n johtokuntaan. Olen ollut Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen ja toiminut lisäksi hallitustehtävissä oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Justus ry:ssä, European Law Students' Association Elsa-Wasa ry:ssä ja muutamassa koiraharrastukseen liittyvässä yhdistyksessä.

Mitkä ovat Jytyn jäsenistön edunvalvonnan kannalta suurimmat haasteet tulevan neljän vuoden valtuustokauden aikana?

Sopimuskentän murros
Jytyn sopimuskenttä on murroksessa. Ulkoistamishankkeet siirtävät jytyläisiä yhä moninaisempien työehtosopimusten piiriin. Myös julkisella sektorilla tehdään henkilöstösiirtoja virka- ja työehtosopimuksesta toiseen. Meidän on säilytettävä nykyiset sopimusoikeutemme ja päästävä myös uusiin neuvottelupöytiin. Jäsentemme työsuhteiden ehtojen on säilyttävä kilpailukykyisinä.

Paikallinen edunvalvonta
Luottamusmiesjärjestelmä on muutosten edessä jäsenten hajaantuessa yhä useammalle työpaikalle ja sopimusalalle. Samalla yhteiskunnallinen kehitys ohjaa sopimustoimintaa paikalliselle tasolle. Henkilöstön edustajien roolin korostuessa meidän on pystyttävä vahvistamaan paikallista toimintaa mm. aktiivisella koulutuksella, viestinnällä ja aluetoiminnalla. Meidän on tarjottava entistä parempaa edunvalvontaa.

Järjestäytyminen
Järjestäytymisasteen lasku on ay-liikkeen yhteinen haaste ja koskettaa myös Jytyä. Jotta voisimme vaikuttaa, meillä on oltava jäseniä. Meillä on hyvä tuote mutta sen on kehityttävä ajassa. Meidän on laajennettava palveluitamme myös jäsenten ammatillisten asioiden, ammattitaidon ja työurien kehittämisen suuntaan. Toiminnan kärkenä on oltava jäsenen etu.  

Millaisena näet ay-liikkeen edunvalvonnan tulevaisuudessa?

Metsäteollisuuden ratkaisu siirtää työehdoista sopiminen yritystasolle on merkittävä avaus mutta työnantajapuolen ratkaisuna ei ensimmäinen laatuaan. Yksityisen sektorin työnantajalinnake EK poisti jo aiemmin itseltään mahdollisuuden neuvotella keskitettyjä sopimuksia. Sipilän hallitus puolestaan yritti murtaa perinteistä kolmikantaista lainvalmistelua pakkolakiesityksillään.

Meidän pitää olla valmiita vastaamaan haasteisiin, joita muuttuva sopimus- ja lainsäädäntömaailma tuo tullessaan. Eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä työlainsäädännön kehitystarpeista, ja myös niihin on pystyttävä vaikuttamaan riippumatta poliittisista voimasuhteista. Tulevaisuus edellyttää vahvaa, tiukkaa ja osaavaa edunvalvontaa niin keskustasolla kuin paikallisesti. Mitä enemmän työntekijöiden edunvalvontaa pyritään hajottamaan, sitä suuremmaksi kasvaa tarve valvoa etujamme yhdessä.

Ay-liike ei voi jämähtää ei-liikkeeksi, vaan myös meidän on löydettävä uusia avauksia ja ideoitava uusia ratkaisuja. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden Jyty!