​​​Koulutuskalenteri

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä

Koronan vuoksi Jytyn koulutukset järjestetään etäkoulutuksina kesäkuun loppuun asti. Siirrot, muutokset ja webinaareiksi muuttamiset löydät kotisivujen sähköisestä koulutuskalenterista.

Lisätietoja koulutuksista löytyy koulutuskalenterista, jonne päivitämme ajantasaisen tiedon kunkin koulutuksen osalta. Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.

Koulutusten toteutustapa johtuu maan hallituksen tekemistä linjauksista, joita seuraamme tiiviisti. Jyty haluaa turvata jäsenistön valmiudet toimia työssään koronavirusepidemian aikana sekä estää viruksen laajamittaisen leviämisen. Jyty korostaa, että tapahtumien peruminen on osa varautumista ja vastuullista toimintaa, jotta epidemian laajeneminen ja haitat saadaan minimoitua.

Liitto suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen. Työnantajat ohjeistavat työntekijöitä koronavirusepidemian osalta. Viime kädessä noudatetaan viranomaisten ohjeita. Lisätietoja antavat Jytyn koulutusosasto, järjestöosasto ja alueelliset toimipisteet. Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa.


  • ​​ Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa. 

 

Yhdistystoiminnan peruskurssi
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä
Förtroendemän grundkurs 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä
LM-teemakurssi, suurten kuntien ja sairaanhoitopiirien pääluottamusmiehet
Varhaiskasvatuksen- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Viesti, vaikuta ja vakuuta -koulutus (ent. Jyty-agenttikoulutus)
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä
Työhyvinvointipäivät
LM-teemakurssi, KVTES-maatalousala
Enemmän irti Jytystä
Työhyvinvointipäivät (Täynnä)
Yhdistystoiminnan jatkokurssi
Työsuojelun verkkokurssi, työsuojelun perusteet
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES)
Enemmän irti Jytystä
Kirkon-alan ammattialapäivät
STTK / Jyty - henkilöstön edustajien Työn tulevaisuus -seminaari
LM-teemakurssi, Työlainsäädännön verkkokurssi
LM-teemakurssi, Työlainsäädäntö
Yhdistystoiminnan jatkokurssi ​
Yhdistystoiminnan peruskurssi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Rådplägningsdagar för förtroendemän och ordföranden
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät
LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
LM-teemakurssi, työn vaativuuden arviointi (TVA)
Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammatilliset opintopäivät
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu, uusi ajankohta 3.-4.11.)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu, uusi ajankohta 3.-4.11.)
Luottamusmiesten neuvottelupäivät
Yhdistyspäivät
Yhdistyspäivät
LM-teemakurssi, KVTES
Yhdistyspäivät
Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät
Yhdistyspäivät
Työhyvinvointipäivät
Förtroendemän grundkurs 2