​​​Koulutuskalenteri

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä

Osa Jytyn koulutuksista toteutetaan lähikoulutuksina syyskaudella 2021. Lähikoulutukset tullaan toteuttamaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Koulutustiloissa huolehditaan mm. virallisista turvaväleistä ja väljästä koulutustilasta. Osanottajamäärä on tarvittaessa rajoitettu. Lähikoulutusten peruuttamiset ovat mahdollisia nopeallakin aikataululla, mikäli tilanne sitä vaatii. Osa mahdollisesti peruutettavista koulutuksista muutetaan etäkoulutuksiksi. Ajantasaisin tieto löytyy alla näkyvästä koulutuskalenterista. Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.

Koulutusten toteutustapa johtuu maan hallituksen tekemistä linjauksista, joita seuraamme tiiviisti. Jyty haluaa turvata jäsenistön valmiudet toimia työssään koronavirusepidemian aikana sekä estää viruksen laajamittaisen leviämisen. Jyty korostaa, että tapahtumien peruminen on osa varautumista ja vastuullista toimintaa, jotta epidemian laajeneminen ja haitat saadaan minimoitua.

Liitto suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen. Työnantajat ohjeistavat työntekijöitä koronavirusepidemian osalta. Viime kädessä noudatetaan viranomaisten ohjeita. Lisätietoja antavat Jytyn koulutusosasto, järjestöosasto ja alueelliset toimipisteet. Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa.