​​​Koulutuskalenteri

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä

Koronan vuoksi Jytyn koulutukset järjestetään etäkoulutuksina toukokuun loppuun asti. Siirrot, muutokset ja webinaareiksi muuttamiset löydät kotisivujen sähköisestä koulutuskalenterista.

Lisätietoja koulutuksista löytyy koulutuskalenterista, jonne päivitämme ajantasaisen tiedon kunkin koulutuksen osalta. Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.

Koulutusten toteutustapa johtuu maan hallituksen tekemistä linjauksista, joita seuraamme tiiviisti. Jyty haluaa turvata jäsenistön valmiudet toimia työssään koronavirusepidemian aikana sekä estää viruksen laajamittaisen leviämisen. Jyty korostaa, että tapahtumien peruminen on osa varautumista ja vastuullista toimintaa, jotta epidemian laajeneminen ja haitat saadaan minimoitua.

Liitto suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen. Työnantajat ohjeistavat työntekijöitä koronavirusepidemian osalta. Viime kädessä noudatetaan viranomaisten ohjeita. Lisätietoja antavat Jytyn koulutusosasto, järjestöosasto ja alueelliset toimipisteet. Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa.


  • ​​ Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa. 

 

Förtroendemän grundkurs 1 (Inställd)
Luottamusmiesten perusopinnot 1 (Peruttu)
Luottamusmiesten johdantokurssi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Muutettu webinaariksi)
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (Muutettu LM-johdantokurssiksi etänä)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Muutettu webinaariksi)
Rådplägningsdag för förtroendemän och ordföranden (Ändras till webbseminarium)
Luottamusmiesten johdantokurssi
Kirkonalan neuvottelupäivät
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu)
Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät (Siirretään)
Nuorisovastaavapäivät (Siirretään)
Työsuojelupäivät (Muutettu yksipäiväiseksi webinaariksi)
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä (Siirretään syyskaudelle)
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä (Siirretään syyskaudelle)
LM-teemakurssi, neuvottelutaidon verkkokurssi
Työsuojelun verkkokurssi 2, työhyvinvointi
Toimiva luottamusmies - Jytyn luottamusmiesseminaari (Peruttu)
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (Peruttu)
Työsuojelun peruskurssi (Siirretään syyskaudelle)
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (Myös kirkon alat) Siirretty ajankohtaan 7.-9.9.
Koulunkäynninohjaajien ammatillinen opintopäivä (Siirretään syyskaudelle)
Työhyvinvointipäivät (Siirretään)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Muutettu webinaariksi)
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (Peruttu)
Luottamusmiesten johdantokurssi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu)
Yksityisen alan neuvottelupäivät (Muutettu webinaariksi)
LM-teemakurssi, KVTES (Muutetaan webinaariksi)
AVAINTES-neuvottelupäivät (Muutettu webinaariksi)
Luottamusmiesten teemakurssi, viestintä ja henkilöstöpolitiikka
Yhdistystoiminnan peruskurssi
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
LM-teemakurssi, suurten kuntien ja sairaanhoitopiirien pääluottamusmiehet
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Viesti, vaikuta ja vakuuta -koulutus (ent. Jyty-agenttikoulutus)
Työhyvinvointipäivät
LM-teemakurssi, KVTES-maatalousala
Työhyvinvointipäivät
Enemmän irti Jytystä
Yhdistystoiminnan jatkokurssi
Työsuojelun verkkokurssi, työsuojelun perusteet
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES)
Enemmän irti Jytystä
Kirkon-alan ammattialapäivät
STTK / Jyty -seminaari
LM-teemakurssi, Työlainsäädännön verkkokurssi