​​​Koulutuskalenteri

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä

Osa Jytyn koulutuksista toteutetaan  lähikoulutuksina syyskaudella 2021. Lähikoulutukset tullaan toteuttamaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Koulutustiloissa huolehditaan mm. virallisista turvaväleistä ja väljästä koulutustilasta. Osanottajamäärä on tarvittaessa rajoitettu. Lähikoulutusten peruuttamiset ovat mahdollisia nopeallakin aikataululla, mikäli tilanne sitä vaatii.

Osa mahdollisesti peruutettavista koulutuksista muutetaan etäkoulutuksiksi. Ajantasaisin tieto löytyy koulutuskalenterista.

Lisätietoja koulutuksista löytyy koulutuskalenterista, jonne päivitämme ajantasaisen tiedon kunkin koulutuksen osalta. Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.

Koulutusten toteutustapa johtuu maan hallituksen tekemistä linjauksista, joita seuraamme tiiviisti. Jyty haluaa turvata jäsenistön valmiudet toimia työssään koronavirusepidemian aikana sekä estää viruksen laajamittaisen leviämisen. Jyty korostaa, että tapahtumien peruminen on osa varautumista ja vastuullista toimintaa, jotta epidemian laajeneminen ja haitat saadaan minimoitua.

Liitto suosittaa samaa toimintatapaa myös jäsenyhdistyksilleen. Työnantajat ohjeistavat työntekijöitä koronavirusepidemian osalta. Viime kädessä noudatetaan viranomaisten ohjeita. Lisätietoja antavat Jytyn koulutusosasto, järjestöosasto ja alueelliset toimipisteet. Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa.


  • ​​ Huomaathan, että muutokset ja peruutukset eivät näy yllä olevassa pdf-muotoisessa kalenterissa. 

 

Enemmän irti Jytystä (Peruttu)
Työhyvinvointipäivät (Täynnä)
Yhdistystoiminnan jatkokurssi (Peruttu)
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Työsuojelun verkkokurssi, työsuojelun perusteet
Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES) Peruttu
Enemmän irti Jytystä (Peruttu)
STTK / Jyty - henkilöstön edustajien Työn tulevaisuus -seminaari
LM-teemakurssi, Työlainsäädännön verkkokurssi
LM-teemakurssi, Työlainsäädäntö (yksipäiväinen etäkoulutus)
Yhdistystoiminnan jatkokurssi ​ (Peruttu)
Yhdistystoiminnan peruskurssi (Peruttu)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Rådplägningsdagar för förtroendemän och ordföranden
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Työhyvinvointipäivät
Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät (Siirtynyt ajankohtaan 20.-21.11.)
LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta (Täynnä)
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
LM-teemakurssi, työn vaativuuden arviointi (TVA)
Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammatilliset opintopäivät (peruttu)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä (Peruttu, uusi ajankohta 3.-4.11.)
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivät
Luottamusmiesten neuvottelupäivät
Yhdistyspäivät
Yhdistyspäivät
LM-teemakurssi, KVTES
Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät
Yhdistyspäivät
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Yhdistyspäivät
Työhyvinvointipäivät
Förtroendemän grundkurs 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Työsuojelun peruskurssi
Kirkonalan neuvottelupäivä
Kirkon-alan ammattialapäivät