​​​Koulutuskalenteri

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä

Osa Jytyn koulutuksista toteutetaan lähikoulutuksina syyskaudella 2021. Lähikoulutukset tullaan toteuttamaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Koulutustiloissa huolehditaan mm.  turvaväleistä ja väljästä koulutustilasta. Osanottajamäärä on tarvittaessa rajoitettu. Lähikoulutusten peruuttamiset ovat mahdollisia nopeallakin aikataululla, mikäli tilanne sitä vaatii. Osa mahdollisesti peruutettavista koulutuksista muutetaan etäkoulutuksiksi. Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen. 

 

Förtroendemän grundkurs 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Luottamusmiesten perusopinnot 2
Kirkonalan neuvottelupäivät
Kirkon alan ammattialapäivät (Peruttu)
LM-teemawebinaari, luottamusmiehen viestintätaidot
LM-teemawebinaari, työpaikkakiusaaminen
LM-teemakurssi, kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi
LM-teemakurssi, KVTES-maatalousala
Luottamusmiesten perusopinnot 1
LM-teemakurssi, TVA-teemawebinaari (analyyttinen arviointi)
LM-teemawebinaari, TVA (kokonaisarvioiti)
LM-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta
LM-teemakurssi, neuvottelutaito
Varhaiskasvatuksen- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät
LM-teemakurssi, neuvottelutaito
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Luottamusmiesten perusopinnot 1
Työsuojelun verkkokurssi 2, työhyvinvointi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
LM-teemakurssi, neuvottelutaidon verkkokurssi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
LM-teemakurssi, työn vaativuuden arviointi (TVA)
Luottamusmiesten perusopinnot 2
LM-teemawebinaari, henkilöstöpolitiikka
LM-teemawebinaari, teknisten sopimus
Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät
Viesti, vaikuta ja vakuuta -koulutus
Ravitsemisalan ammatilliset opintopäivät
LM-teemakurssi, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
LM-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta
Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät
Työsuojelun peruskurssi
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Rådplägningsdag för förtroendemän och ordföranden
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä
Nuorisovastaavapäivät
Jytyn luottamusmiesseminaari
Työhyvinvointipäivät
AVAINTES-neuvottelupäivät
LM-teemakurssi, KVTES
Yksityisen alan neuvottelupäivät
Työhyvinvointipäivät