Yksityisen alan neuvottelupäivät (Muutettu webinaariksi)

5.5.2021 9:00-15:00
Teams webinaari
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.5.2021
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus


Kurssin sisältö

Jytyn yksityisen alan henkilöstön edustajien neuvottelupäivässä käydään läpi ajankohtaisia yksityisalojen työehtosopimuksiin liittyviä asioita ja Tes-ryhmien edunvalvontaa sopimusaloittain. Vallitsevan koronatilanteen johdosta koulutus on siirretty webinaaritoteutukseksi.

Päivä kokoaa yhteen saman työpaikan ja sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivä antaa tietoa ja tukea yksityisen alan henkilöstön edustajalle hänen tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden yksityisen alan yhdistyksissä toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. Neuvottelupäivillä keskustellaan omaan työhön ja työpaikkaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista, työehtosopimuksista ja kehitysnäkymistä.

Neuvottelupäivät antavat sinulle tietoa ja tukea tehtävässäsi. Webinaarin aikana vaihdat kokemuksia toimivista käytännöistä ja tutustut muihin yksityisen sopimusalan henkilöstönedustajiimme.

Ohjelma

Webinaarin aikana käydään läpi ajankohtaisia edunvalvonta asioita sekä ajankohtaiset tes-kysymyksiä pienryhmissä. 


Liiton puheenjohtajan ja asiantuntijoiden lisäksi päivän aikana kuullaan Niko Visurin  vauhdikas ja hauska Kehonkieli luento. Osuus avaa kuulijoiden silmät katsomaan uudella tavalla ympäristöä ja kanssaihmisiä ja auttaa havaitsemaan ja hyödyntämään kehon kielen viestintää omassa toiminnassa niin työssä kuin vapaa-aikanakin, sekä lähikontakteissa, että nyt etäyhteyksissä, joissa viestinnän haasteet erityisesti korostuvat. 

Kehonkieli Koulutus sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja osallistujien aktivointia ja antaa osallistujille uusia valmiuksia havaita sekä tulkita sanatonta viestintää ja hyödyntää taitoja käytännössä oman kanssakäymisen, työn, työssä hyvinvoinnin, esiintymisen  edistämiseksi. 

Kehonkielen viestintään perehtymällä voidaan helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vähentää ja hallita vaikeita kanssakäymistilanteita sekä tehostaa oman viestinnän läpimenoa tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Koulutuksessa käsitellään mm. menestyksekkään ensivaikutelman ja luottamuksen luomista, positiivisten eleiden tehostamista sekä negatiivisten eleiden hallitsemista ja välttämistä tehokkaan viestinnän tukemiseksi. 

Koulutus perehdyttää osallistujia hauskalla tavalla ja esimerkkien valossa kehonkielen maailmaan. Aihe puhuttaa osallistujia vielä tapahtuman jälkeenkin. Kehonkielen koulutus on hauskaa ja hyödyllistä. Ohjelma sisältää osallistumista ja aktivoi yleisön kokeilemaan uusia taitoja. Täyttä asiaa esitettynä huumorilla ja pilke silmäkulmassa! 

Niko Visuri on toiminut kehonkielen kouluttajana, puhujana, esiintyjänä ja asiantuntijana jo yli 30 vuotta ja kouluttanut sekä esiintynyt yli 1.000 tapahtumassa.

Osallistumisoikeus

on pääluottamusmiehillä, luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuutetuilla, työsuojelutoimikunnan jäsenillä, yhteistoimintaedustajilla ja yhdistysten puheenjohtajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä). Lisäksi pääsääntöisesti edellä mainittujen varaedustajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä).

Tapahtumapaikka 

Koulutus toteutetaan verkon kautta Teams-kokouksena.Kutsulinkki Teams-kokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.   Mikäli et teamsia ole aikaisemmin käyttänyt, käy katsomassa Youtubesta lyhyt esittely, miten Teamsissa toimitaan: tästä LINKISTÄ

Lisätietoja

Lisätietoja käytännön järjestelyistä koulutussihteeri Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Neuvottelupäivien ohjelma lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puhelin 020 789 3760 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.