Työsuojelun verkkokurssi (Täynnä)

18.9.-16.10.2019
Verkko
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 4.9.2019
Koulutuksen tyyppi: Yhteistoiminta ja työsuojelukoulutus

 

Kurssin sisältö

Kurssi on täynnä.

Kurssi on peruskurssitasoinen.

- Työsuojeluun liittyvät lait
- Yhteistoiminta työpaikalla
- Työsuojelun yhteistoiminta
- Hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla
- Työssä tapahtuva häirintä
- Päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja päihdeohjelma
- Strateginen henkilöstöjohtaminen, tuloksellisuus, osaamisen kehittäminen ja arviointi.
- Työpaikalla sovellettavat täydentävät suositukset ja sopimukset

Kurssi suoritetaan helppokäyttöisessä Optima-ympäristössä, joka vaatii perustaitoja ATK:sta. Kurssi suoritetaan ohjaajan johdolla ja avustamana. Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana verkkoympäristössä. Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Tehtävät pohjautuvat oheismateriaaliin.  Poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai vastaavassa asemassa oleva sekä  työsuojelutoimikunnan jäsen ja varajäsen. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä ja kirkon alalla.

Kurssi on sovittu palkalliseksi koulutukseksi. Kunnallisen Työmarkkinajärjestöjen ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmässä on sovittu kurssin ajankohdaksi lokakuussa 2019 sekä se, että kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (15 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin verkkokoulutuksena toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta, KT:n yleiskirje 18/2008).

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen.

* Henkilöstökoulutusta voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa henkilö voi opiskella tietokonepäätteellä olematta läsnä itse koulutustilaisuudessa. Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan verkkokoulutukseen. Verkkokoulutus pyritään järjestämään ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta tarvittaessa myös etäopiskeluna. Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus käyttää työpaikan tavanomaisia työvälineitä (tietokone, internet-yhteys) ja tarvittavat ohjelmat.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Koulutussihteeri Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Kurssin sisällöstä lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström 020 789 3726 tai etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.