Työsuojelun verkkokurssi, työsuojelun perusteet

28.9.-26.10.2022
Optima-verkkoalusta
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.9.2022
Koulutuksen tyyppi: Yhteistoiminta ja työsuojelukoulutus; Luottamusmieskoulutus

 

Kurssin sisältö

Kurssi on peruskurssitasoinen. Kurssi sisältö on täysin uusittu vuonna 2020.

  • 1. osio Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
  • 2. osio Työturvallisuuslaki (738/2002)
  • 3. osio Työterveyshuoltolaki 1383/2001
  • 4. osio Edellisiin lakeihin liittyvät soveltavat tehtävät

Kurssi suoritetaan helppokäyttöisessä Optima-ympäristössä, joka vaatii perustaitoja ATK:sta. Kurssi suoritetaan ohjaajan johdolla ja avustamana. Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana verkkoympäristössä. Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Tehtävät pohjautuvat kirjaan Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja.  Postitamme kirjan sinulle ennen kurssin alkua ja saat sen omaksesi.

Poikkeavista aikataulujärjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Kurssin ohjaajana toimii Jukka Sarpakunnas.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai vastaavassa asemassa oleva sekä  työsuojelutoimikunnan jäsen ja varajäsen. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä ja kirkon alalla.

Kunnat ja hyvinvointialueet: Kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (15 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin verkkokoulutuksena toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (koulutussopimus)

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen.

* Henkilöstökoulutusta voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa henkilö voi opiskella tietokonepäätteellä olematta läsnä itse koulutustilaisuudessa. Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan verkkokoulutukseen. Verkkokoulutus pyritään järjestämään ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta tarvittaessa myös etäopiskeluna. Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus käyttää työpaikan tavanomaisia työvälineitä (tietokone, internet-yhteys) ja tarvittavat ohjelmat.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Koulutussihteeri Päivi Närhi, puhelin 020 789 3748 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Kurssin sisällöstä lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström 020 789 3726 tai etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.