Rådplägningsdagar för förtroendemän och ordföranden

11.-12.10.2022
Tammerfors
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.8.2022
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning; Luottamusmieskoulutus


Kursens innehåll
Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän samt vicehuvudförtroendemän och viceförtroendemän samt ordföranden i lokalföreningarna på kommun- och församlingssektorn. Utblidningen är godkänd som avlönad utbildning på kommunsektorn och kyrkans sektor.  

Rätt att delta på avlönad utbildning kan variera på privata sektorn och AVAINTES-sektorn. Avlönade utbildningar hittar du på Utbildningens nätsidor, högra sidan "Henkilöstön edustajan koulutus". 

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med regionbyro.

Ordförandenas resekostnader och kurspaket betalas av föreningen.

Deltagaren ansöker normalt om avlönad arbetsledighet för kursdagarna.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger regionombudsman Maria Sparv  0400 970 090 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri.