Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES)

21.-22.9.2022
Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.8.2022
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

Kurssin sisältö

  • ​​

Yhteistoiminta- ja työsuojelu, työ- ja virkaehtosopimukset (yksityisen alan sopimukset ja AVAINTES), jäsenhuolto ja ajankohtaiskatsaus.

Yksityisen alan sopimusten ja AVAINTES-sopimuksen koulutusosuudessa osanottajat jaetaan sopimusalakohtaisiin ryhmiin.

Osallistumisoikeus

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varaedustajansa sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajat.  Kurssille voivat osallistua uudet, aiemmin luottamusmieskursseja käymättömät tai pitkään sivussa olleet luottamusmiehet ja puheenjohtajat. Luottamusmiesten perusopinnot 1 tulee olla mielellään suoritettuna.

Osassa yksityisen alan sopimuksia osallistumisoikeus on myös varaedustajille. Liitto kustantaa varaedustajien kulut, mikäli työnantaja päästää kurssille. AVAINTES:ssä varaedustajilla on osallistumisoikeus.

Koulutus on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Lisätietoja yksityisten alojen osallistumisoikeudesta täältä

Lisätietoja AVAINTES alan osallistumisoikeudesta täältä

Kustannukset

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava aluetoimiston kanssa.

Lisätietoja

Ilmoittautumiset, majoitukset, matkat ja muut käytännön järjestelyt: Länsi-Suomen aluetoimisto, järjestöasiamies Outi Mikkola, puhelin 040 661 5556, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Lisätietoja kurssin ohjelmasta antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström p. 020 789 3726 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä järjestöasiamieheen.