LM-teemawebinaari, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta (aamupäiväwebinaari)

9.2.2022 9:00-12:15
Teams-etäkoulutus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.1.2022
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus; Yhteistoiminta ja työsuojelukoulutus

Kurssin sisältö 

​ Tämä koulutus on vastaavan nimisen peruuntuneen lähikoulutuksen tilalla.

Samana päivänä 9.2. on kaksi aivan samansisältöistä LM-teemawebinaaria, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta sekä aamu- että iltapäivällä. Vain toiseen näistä voi osallistua. Osanottajamäärä on rajattu kuuteen osallistujaan webinaarin poikkeuksellisen vuorovaikutteisuuden johdosta. Lisätietoja ohjelmassa.

Osallistumisoikeus

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varaedustajansa sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajat. Kurssille voivat osallistua vain ne luottamusmiehet ja puheenjohtajat, jotka ovat suorittaneet luottamusmiesten perusopinnot tai vastaavat opinnot. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen saattaa hieman poiketa yksityisellä, kirkon ja AVAINTES-aloilla. Palkalliseksi hyväksytyt koulutukset löydät sivun oikeasta laidasta kohdasta "Henkilöstön edustajan koulutus".

Kurssi on palkallista myös kunta-alan työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelutoimikunnan jäsenille (sekä heidän varaedustajilleen). Lisäksi myös työsuojeluasiamiehille.

Huomaa, että sairauslomalla, vuorotteluvapaalla tai muulla palkallisella tai palkattomalla vapaalla oleva ei voi osallistua  palkalliselle kurssille koulutukseen.

Aikaisemmin käydyt teemakurssit ovat nollaantuneet vuoden 2021 alusta alkaen. Saman nimisen teemakurssin (lähikoulutuksen) voi käydä yhden kerran aikavälillä 2021-2024. Edellä mainittu ei koske webinaareja. Tämän webinaarin lisäksi voit käydä myös vastaavan nimisen lähikoulutuksen.

Kustannukset

Webinaari on maksuton.

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava koulutussihteerin kanssa. Mikäli kaksi teemakurssia on peräkkäin ja osallistuu molemmille kursseille, liitto kustantaa kurssien väliin jäävän yöpymisen.

Yhden hengen huoneen lisä 42,50  €.

Lisätietoja

Kurssin käytännön järjestelyistä lisätietoja antaa koulutussihteeri Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi
Ohjelmasta lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.