LM-teemakurssi, neuvottelutaidon verkkokurssi

2.-30.3.2022
Optima-verkkokoulutus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.2.2022
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

Kurssin sisältö

Kurssilla käydään läpi selkeät opit eri neuvottelutyyleistä ja kurssilla käytettävä kirja pitää sisällään runsaasti käytännön esimerkkejä sekä neuvottelumestareiden haastatteluja.

Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana Optima-verkkoympäristössä. Kurssimateriaalina käytämme aiheeseen liittyvää kirjaa (Uusi neuvotteluvalta, Miettinen & Torkki), joka lähetetään kurssilaisille ennen kurssin alkua omaksi. Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Kurssin ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Osa tehtävistä on monivalintatehtäviä, jotka Optima tarkastaa heti. Poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Koulutuksen sisällöt

Mistä neuvotteluissa on kysymys?
Kuinka neuvotella niin, että kaikki hyötyvät? Henkilökohtaiset ominaisuudet neuvotteluissa, miten vallankäyttö ilmenee neuvotteluissa ja miten se vaikuttaa? Oma roolini neuvotteluissa.

Analyyttinen neuvottelumenetelmänä
Omien tavoitteiden asettaminen ja vastapuolen huomioiminen neuvotteluissa, laadun lisääminen neuvotteluissa, kompromissi neuvotteluissa.

Sosiaalisuus neuvotteluissa
Hyvä neuvotteluilmapiiri ja sen parantaminen, vaikuttaminen neuvotteluissa, väärien käyttäytymismallien välttäminen, omat viestintätaidot.

Periaatteellisuus neuvotteluissa
Positiivinen maineenhallinta neuvotteluissa, luottamuksen rakentaminen neuvotteluissa, ristikkäisten intressien yhteensovittaminen, hyvä neuvottelusuhde.

Kurssille osallistuminen vaatii tavanomaisia ATK-taitoja, verkkoympäristö on kohtuullisen helppokäyttöinen.

Kurssin ohjaajana toimii Tomi Engström

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies sekä heidän varaedustajansa. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä, AVAINTES  ja kirkon alalla. Huomaa, että sairauslomalla, vuorotteluvapaalla tai muulla palkallisella tai palkattomalla vapaalla oleva ei voi osallistua  palkalliselle kurssille koulutukseen.

Kurssi on sovittu palkalliseksi koulutukseksi. Kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (16 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin verkkokoulutuksena toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta, KT:n yleiskirje 18/2008).

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla tai kotona. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen kurssilla.

* Henkilöstökoulutusta voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa henkilö voi opiskella tietokonepäätteellä olematta läsnä itse koulutustilaisuudessa. Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan verkkokoulutukseen. Verkkokoulutus pyritään järjestämään ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta tarvittaessa myös etäopiskeluna. Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus käyttää työpaikan tavanomaisia työvälineitä (tietokone, internet-yhteys) ja tarvittavat ohjelmat.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Lisätietoja ilmoittautumisesta Pia Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.