LM-teemakurssi, kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

19.1.-16.2.2022
Optima-verkkokoulutus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.1.2022
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

​Kurssin sisältö

1. osio: Kuinka kunta toimii?
2. osio: Kunnan hallinto ja päätöksenteko
3. osio: Kunnan talouden perusteet
4. osio: Julkisuus ja tietosuoja

Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana Optima-verkkoympäristössä, jotka voi suorittaa oman aikataulun  mukaisesti.  Joka viikko avautuu uusi ja sulkeutuu edellinen tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Kurssin ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Kurssi ei sisällä yhteisiä aikatauluun sidottuja osuuksia. Kurssille osallistuminen vaatii tavanomaisia ATK-taitoja, verkkoympäristö on kohtuullisen helppokäyttöinen.

Materiaalina käytetään aiheeseen liittyviä Powerpoint-kalvoja sekä nauhoitettuja lyhyitä videoluentoja.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies sekä heidän varaedustajansa. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä, AVAINTES  ja kirkon alalla. Huomaa, että sairauslomalla, vuorotteluvapaalla tai muulla palkallisella tai palkattomalla vapaalla oleva ei voi osallistua  palkalliselle kurssille koulutukseen.

Kurssi on sovittu palkalliseksi koulutukseksi. Kunnallisen Työmarkkinajärjestöjen ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmässä on sovittu kurssin ajankohdaksi tammi-helmikuussa 2021 sekä se, että kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (15 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin verkkokoulutuksena toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta, KT:n yleiskirje 18/2008).

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen kurssilla.

* Henkilöstökoulutusta voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa henkilö voi opiskella tietokonepäätteellä olematta läsnä itse koulutustilaisuudessa. Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan verkkokoulutukseen. Verkkokoulutus pyritään järjestämään ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta tarvittaessa myös etäopiskeluna. Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus käyttää työpaikan tavanomaisia työvälineitä (tietokone, internet-yhteys) ja tarvittavat ohjelmat.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta. Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa. Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä  koulutussihteeriin.