LM-teemakurssi, Työlainsäädännön verkkokurssi

28.9.-26.10.2022
Optima-verkkoalusta
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.9.2022
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus


​Kurssin sisältö

• työsopimuslaki kokonaisuudessaan
• työlainsäädännön perusteet
• työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
• työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
• perhevapaat
• lomauttaminen ja osa-aikaistaminen
• työsuhteen päättyminen

Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana Optima-verkkoympäristössä. Kurssimateriaalina käytämme aiheeseen liittyvää kirjaa, joka lähetetään kurssilaisille ennen kurssin alkua omaksi. Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Kurssin ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Kurssille osallistuminen vaatii tavanomaisia ATK-taitoja, verkkoympäristö on kohtuullisen helppokäyttöinen.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies sekä heidän varaedustajansa. Koulutus on hyväksytty palkalliseksi kaikille Jytyn edustamille aloille. Huomaa, että sairauslomalla, vuorotteluvapaalla tai muulla palkallisella tai palkattomalla vapaalla oleva ei voi osallistua  palkalliselle kurssille koulutukseen.

Kunnat ja hyvinvointialueet: Kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (15 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin verkkokoulutuksena toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (koulutussopimus)

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen kurssilla.

* Henkilöstökoulutusta voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa henkilö voi opiskella tietokonepäätteellä olematta läsnä itse koulutustilaisuudessa. Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan verkkokoulutukseen. Verkkokoulutus pyritään järjestämään ensisijaisesti omalla työpaikalla, mutta tarvittaessa myös etäopiskeluna. Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus käyttää työpaikan tavanomaisia työvälineitä (tietokone, internet-yhteys) ja tarvittavat ohjelmat.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa koulutussihteeri Päivi Närhi, puhelin 020 789 3748 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta.

Lisätietoja Jytyn sähköisistä asiointipalveluista ja kirjautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.

Mikäli et onnistu tekemään sähköistä kurssi-ilmoittautumista, ota yhteyttä koulutussihteeriin.