Henkilöstön edustajan jaksaminen 1 (Täynnä)

11.-12.3.2020
Vantaa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.1.2020
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus; Yhteistoiminta ja työsuojelukoulutus


Kurssin sisältö

Kurssi on täynnä.


  •  

Kurssin sisältö on työnohjauksellinen, jossa pyritään käsittelemään luottamusmiehen / työsuojeluvaltuutetun työssä eteen tulevia haasteellisia ja uuvuttavia tilanteita. Lisäksi tavoitteena on lisätä voimavaroja ja avartaa näkemyksiä  niin työhön kuin luottamustehtäväänkin.  Jokaiselle osallistujalle on varattu myös oma "tunti", jolloin koko ryhmä käsittelee yhdessä kyseisen henkilön nostamaa teemaa.

Kurssi pitää sisällään tapauskohtaisesti räätälöityjä harjoituksia ja keskusteluja.

Henkilöstön edustajan jaksaminen koostuu kahdesta osasta. Jälkimmäinen osio on huhtikuussa. Osallistujilta edellytetään läsnäoloa molemmille osioille.

Kouluttajana toimii työnohjaaja, viestintäkouluttaja Anna-Mari Laulumaa

Osallistumisoikeus

Ensisijaisesti pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, ratkaisee luottamusmiesvuosien määrä ja edustettavien lukumäärä. Mikäli tilaa on, voidaan ottaa myös luottamusmiehiä mukaan, jotka kokevat tämän kaltaisen työnohjauksen tarpeelliseksi tehtävässään.

Maksimiosanottajamäärä on 12 osallistujaa.

Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen saattaa hieman poiketa yksityisellä, kirkon ja AVAINTES-aloilla. Palkalliseksi hyväksytyt koulutukset löydät sivun oikeasta laidasta kohdasta "Henkilöstön edustajan koulutus".

Huomaa, että sairauslomalla, vuorotteluvapaalla tai muulla palkallisella tai palkattomalla vapaalla oleva ei voi osallistua  palkalliselle kurssille koulutukseen.

Kustannukset

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava koulutussihteerin  kanssa. Mikäli kaksi teemakurssia on peräkkäin ja osallistuu molemmille kursseille, liitto kustantaa kurssien väliin jäävän yöpymisen.

Yhden hengen huoneen lisä on 54,50 €.

Lisätietoja

Kurssin käytännön järjestelyistä lisätietoja antaa koulutussihteeri Päivi Närhi, puhelin 020 789 3748 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi
Ohjelmasta lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Tästä Jässärin kautta tai ilmoittautumislomakkeella sähköpostitse koulutus@jytyliitto.fi  tai postitse: Jyty / koulutus, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.