FM-tema, AKTA

21.3.2019 0:00
Vasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 7.2.2019
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning; Luottamusmieskoulutus

Kursens innehållRätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med regionbyro.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger regionombudsman Maria Sparv t. 0400 970 090 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri.