Förtroendemän grundkurs 2

4.-6.10.2017
Vasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.8.2017
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning


Kursens innehåll

- Aktuell översikt   
- Samarbete och arbetarskydd
- Arbets- och tjänstekollektivavtalen
- Marknadsföring och medlemsvärvning 

Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med kurssekreterare.

Föreningen står för ordförandens kurs- och resekostnader. Kurspaketets pris med övernattning i 2 personers rum är 291,00 € (inkluderar utbildning, material, övernattning och de i programmet nämnda måltiderna). Kurspaketets pris utan övernattning och kvällsbit är 141,00 €/person. Om deltagare vill övernatta i 1 personers rum betalar hen 1 persons rumstillägget 88,00 € direkt till hotellet. Om deltagarantalet är under 10 personer, kan priserna höjas.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger Maria Sparv  020 789 3778 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri eller med anmälningsblankett till Vasa regionkansli, organisationsombudsman  Maria Sparv  E-post förnamn.efternamn@jytyliitto.fi