Förtroendemän grundkurs 2

30.11.-2.12.2021
Seinäjoki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.10.2021
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning


Kursens innehåll

Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med kurssekreterare.

Föreningen står för ordförandens kurs- och resekostnader.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger Maria Sparv  020 789 3778 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri