Förtroendemän grundkurs 1

8.-9.3.2017
Vasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.2.2017
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning

 

Kursens innehåll

  • ​​

Introduktion i förtroendemannaverksamheten
grunduppgifter om förbundet och grunderna i arbetsmarknadskunskap
förtroendemannens informationskällor
arbets- och tjänstekollektivavtalet
förhandlingsstruktuer och parter
arbetsplatsverksamhet - lokal och regional verksamhet
aktuell översyn

Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med kurssekreterare

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger Maria Sparv  020 789 3778 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi


 

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri eller med anmälningsblankett till Vasa regionkansli, organisationsombudsman  Maria Sparv  E-post förnamn.efternamn@jytyliitto.fi