AVAINTES-alan koulutus

​Luottamusmieskoulutus

Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen on pääluottamusmiehellä tai vastaavassa asemassa olevalla luottamusmiehellä, varaluottamusmiehellä sekä työsuojeluvaltuutetulla.

Mikäli työnantaja päästää, luottamusmies voi osallistua kaikille Jytyn teemakursseille ja neuvottelupäiville (pois lukien muiden alojen työehtosopimuskoulutus sekä yksityisen alan neuvottelupäivät). Usein työnantaja suhtautuu myönteisesti myös muihinkin kuin vain palkalliseksi hyväksyttyihin koulutuksiin.

Liitto kustantaa kurssille osallistuvien luottamusmiesten matkakustannukset, täysihoidon ja matkakorvaukset. Huom. Vuorotteluvapaalla, sairaslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen.

Kunta-alan luottamusmiehet voivat hakeutua AVAINTES alan kurssille, mikäli työnantaja suhtautuu tähän myönteisesti ja työpaikan luottamusmies tai osa hänen edustamaansa henkilöstöä on mahdollisesti siirtymässä AVAINTES:in piiriin.

  • ​​

Yhteistoiminta - ja työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutus on lakisääteistä. Työnantaja voi päästää työsuojelun henkilöstön edustajan (työsuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikunnan jäsenet, työsuojeluasiamiehet sekä näiden varaedustajat) Jytyn koulutukseen, joskaan velvoitetta ei ole päästää juuri liiton kurssille. Mikäli työnantaja päästää henkilöstön edustajan yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseen, voi hän osallistua koulutukseen.

Kustannukset korvataan samoilla ehdoilla kuin luottamusmieskoulutuksessa.