Kurssikustannukset

​Luottamusmiesten teemakurssit

 • liitto maksaa pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen kurssipaketin (opetus, majoitus ja ruokailut) ja matkat sekä perii työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen.
 • yhdistys maksaa puheenjohtajan kurssipaketin sekä matkat ja perii työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen
 • osallistuja hankkii matkaliput osallistujavahvistuksen ohjeiden mukaisesti liiton laskuun osallistujavahvistuksen saatuaan.
 • työnantaja maksaa ruokailukustannusten korvauksen kunta-, AVAINTES ja kirkon aloilla.
 • Vuoden 2019 ruokailukustannusten korvaukset: Ruokailukustannusten korvaus on kunta-alalla 25,34 € / kurssipäivä  (yleiskirje 16/2018). AVAINTES ruokailukustannusten korvaus on työehtosopimuksen mukainen 23,90 € / kurssipäivä. Kirkon alan ruokailukustannusten korvaus on 25,00 € / kurssipäivä (yleiskirja A8 / 2018).

Yhteistoiminnan peruskurssi ja yhteistoiminnan seminaarit (kunta-ala)

 • liitto maksaa pääluottamusmiehen, luottamusmiehen ja varsinaisen yhteistoimintaedustajan kurssipaketin ja matkat sekä perii työnantajalta edellä mainittujen ruokailukustannusten korvauksen 25,34 € / kurssipäivä vuonna 2019 (yleiskirje 16/2018).
 • yhdistys maksaa muiden osallistujien kurssipaketin ja matkat
 • osallistuja hankkii matkaliput osallistujavahvistuksen ohjeiden mukaisesti kutsun saatuaan.

Työsuojelun peruskurssi ja työsuojelun seminaarit

 • liitto maksaa työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten sekä työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintajäsenen ja varajäsenen kurssipaketin ja matkat sekä perii työnantajalta kurssikustannusten korvauksen (kunta-alan korvaus 40€ / kurssipäivä, AVAINTES 23,90 € / kurssipäivä)
 • yhdistys maksaa muiden osallistujien kurssipaketin ja matkat
 • osallistuja hankkii matkaliput osallistujavahvistuksen ohjeiden mukaisesti kutsun saatuaan.

 

Henkilöstön edustajien koulutukseen osallistuneille maksetaan matkakorvaukset Jytyn koulutuksen matkustusohjesäännön mukaan.


Jytyn jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus anomuksesta saada avustusta  alle 12-vuotiaan lapsen hoitoa varten, joka aiheutuu hänen osallistumisestaan kaikkiin liiton koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.