Kurssiajan palkallisuus

​Kunta-ala

Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen ja järjestöjen välisen koulutussopimuksen (KT:n yleiskirje 18/2008) perusteella työnantaja maksaa palkan pääluottamusmiehelle, varapääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja varaluottamusmiehelle, työsuojelu ja yhteistoimintaelimiin valitulle sekä yhdistysten puheenjohtajalle, kun he osallistuvat vuosittain palkalliseksi sovittuun koulutukseen. Oikeus palkalliseen koulutukseen vaihtelee kurssin ja luottamustehtävän mukaan. Lisätietoja saat Jytyn koulutusosastolta.

Palkallisena luottamusmieskoulutusta voidaan myöntää enintään 30 päivältä kalenterivuodessa. Yhteistoimintakoulusta ja työsuojelukoulutusta myönnetään enintään kahdelta viikolta kalenterivuodessa.

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan liitolla on käytettävissään vuosittain kiintiö palkallisia oppilaspäiviä.

 

Osallistumisoikeudesta on tarkemmin määritelty liittojen ja KT:n koulutussopimuksessa.

 

Koulutussopimuksessa on määritelty luottamusmiehen koulutusoikeus. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä Jytyyn: koulutusasiantuntija Tomi Engström puhelin 020 - 789 3726 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

​  

 

Yksityinen ala

Yksityisalojen kurssiaikojen palkallisuudesta määrätään kunkin sopimusalan omassa koulutussopimuksessa. Sopimukset poikkeavat osittain toisistaan. Kehotamme kurssille hakeutuvaa tutustumaan oman alansa työehtosopimuksen koulutusta koskevaan osuuteen (koulutussopimus).

 

Luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan jäsen saavat osallistua liittojen välisen koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille palkallisena. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtäviin ja että kurssi on todettu sellaiseksi työnantajan ja osallistujan välillä.

 

Luottamusmiesten lisäksi ansionmenetys korvataan myös liiton rekisteröityjen alayhdistysten tai työpaikkaosastojen puheenjohtajille sekä yhteistoimintaelinten jäsenille, jos kurssi on sellaiseksi hyväksytty.


Avainta

Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle, varaluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulutustilaisuuteen osallistumista varten.

Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka Avaintyönantajat AVAINTA ry on hyväksynyt Jytyn esityksestä. Paikallisesti voidaan sopia osallistumisesta myös muihinkin kuin hyväksyttyihin koulutuksiin.

Kirkon ala

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella työnantaja maksaa palkan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille, kun he osallistuvat vuosittain sovittuun palkalliseen koulutukseen.