Kunta-alan koulutus

Vuoden 2019 palkalliseksi hyväksytyt koulutukset löytyvät Kuntatyönantien yleiskirjeestä 14/2018.

Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja

-  pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet
-  luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet
-  paikallisyhdistysten puheenjohtajat (yhdistys maksaa kurssi- ja matkakustannukset)

Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja

-  Yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet
-  pääluottamusmies
-  luottamusmies
-  työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu

Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja

- työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu
- työsuojeluasiamies
- pääluottamusmies
- luottamusmies
- työsuojelutoimikunnan jäsen  /vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

Vapautusta on haettava kurssille viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

​Huom. Vuorotteluvapaalla, sairaslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen.

Osallistumisoikeus on määritelty koulutussopimuksessa (luku 3 Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta).