Kunta-alan koulutus

Vuoden 2022 palkalliseksi hyväksytyt koulutukset löytyvät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan yleiskirjeestä 15/2021.

Samasta yhteydestä löytyvät Kevan palkalliseksi hyväksytyt koulutukset.

Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja

-  pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet
-  luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet
-  paikallisyhdistysten puheenjohtajat (yhdistys maksaa kurssi- ja matkakustannukset)

Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja

-  Yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet
-  pääluottamusmies
-  luottamusmies
-  työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu

Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja

- työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu
- työsuojeluasiamies
- pääluottamusmies
- luottamusmies
- työsuojelutoimikunnan jäsen  /vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

Vapautusta on haettava kurssille viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

​Huom. Vuorotteluvapaalla, sairaslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Osallistumisoikeus on määritelty koulutussopimuksessa (luku 3 Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta).Alle työpäivän mittaisissa, tavallisesti 2-4 h kestävissä luottamusmiesten sekä työsuojelun etäkoulutuksissa sovelletaan alla olevaa ohjetta.