Kirkon alan koulutus

​Koulutus on palkallista sopimuskoulutusta, josta on yhdessä sovittu työantajan ja liittojen välillä. Osallistumisoikeus on pääluottamus- ja luottamusmiehillä sekä heidän varaedustajillaan.

Kirkon omiin sopimuksiin perehdytään kirkon alan neuvottelupäivillä. Jytyn kaikki teemakurssit (pois lukien muiden sopimusalojen alojen TES- kurssit) ja työsuojelukoulutukset ovat kirkon luottamusmiesten ja työsuojelun henkilöstön edustajien käytössä.

Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu uusille ja pitkään luottamusmiestoimesta poissaolleille. Perusopinnot 1 suoritetaan omalla tai naapuri alueella. Luottamusmiesten perusopinnoista 2 yksi kurssi on vuosittain sellainen, jossa on kirkon alan luottamusmiehille omaa työehtosopimuskoulutusta. Kyseinen paikkakunta vaihtelee vuosittain.

Kirkon palkalliseksi hyväksytyt koulutukset vuodelle 2019 löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä A8 / 2018.