Hakeutuminen kurssille ja kurssityypit

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu kuusi viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautua voi Jässärin kautta, ilmoittautumislomakkeella sähköpostin liitetiedostona tai postittamalla hakemus. Jässärissä ilmoittautuminen ei ole pääsääntöisesti mahdollista enää ilmoittautumisajan jälkeen.

Kotisivujen koulutuskalenterista löydät tarkat kurssikohtaiset tiedot ilmoittautumisista, kurssin sisällöstä ja siitä, kenelle koulutuksen sisältö on suunnattu.

Koulutussopimuksen mukaisesta kurssiajan  palkallisuudesta on sovittava mieluiten kirjallisesti esimiehen kanssa ennen kurssille ilmoittautumista.

Kurssien ohjelmat muodostavat kokonaisuuden, joten kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa koko kurssiohjelman ajan. Vuorotteluvapaalla, sairaslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen.

Kurssityypit:

Luottamusmiesten perusopinnot 1 & 2 on tarkoitettu uusille ja pitkään sivussa olleille luottamusmiehille. Voit osallistua joko oman tai naapurialueen perusopinnoille.

Luottamusmiesten teemakursseilla syvennytään aiheena olevan teeman asiantuntijoiden avustuksella. Teemakursseille osallistuminen edellyttää perusopintojen suorittamista. Kurssikoko on  pääsääntöisesti noin 15 - 25 osanottajaa. Saman sisältöiselle teemakurssille voi osallistua vain kerran luottamusmieskauden aikana, jonka pituudeksi lasketaan neljä vuotta. Nykyinen luottamusmieskausi on 2017-2020.

Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivillä  keskitytään alueellisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Osallistumisoikeus on vain oman alueen neuvottelupäiville.

Työsuojelukurssit on tarkoitettu  työsuojelutehtävissä toimiville henkilöstön edustajille. Peruskurssit ovat tarkoitettu peruskurssia käymättömille edustajille. Työsuojelupäivillä syvennytään ajankohtaisiin aiheisiin. Kyseisille kursseille on myös pääluottamus- ja luottamusmiehillä osallistumisoikeus.