Toimisto- ja hallintotyöntekijöiden Kiila-kuntoutuskurssi

Tervetuloa Jytyn jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 73053

KIILA kuntoutus

Kuntoutuksessa saat tukea ja ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn tueksi. KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Kuntoutuksessa haetaan erityisesti keinoja työssä jaksamisen tukemiseksi ja sen toteutukseen kuuluu yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Kurssi toteutetaan Kunnonpaikassa, 10km:n etäisyydellä Kuopiosta ja siihen sisältyy kuntoutusohjelman lisäksi ateriat sekä majoitus kahden hengen huoneessa täysihoidolla. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntoutusrahaa. Kelalta voi hakea korvausta myös kuntoutukseen liittyvistä matkakuluista.   

Kenelle?

Kuntoutus on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi Jytyn jäsenille. Kuntoutukseen hakeutuva kokee tarvitsevansa tukea työssä jaksamiseen ja tuen tarve on myös terveydenhuollossa todettu.

Kuntoutukseen hakeutuvan työkykyä uhkaa tai heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn tai ansiomahdollisuuksien heikkenemisen. Kuntoutuksen tulee kuitenkin hakeutua riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.
Hakuohjeet

1. Ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi tai terveyskeskukseen lääkärin B-lausuntoa varten.
2. Täytä Kelan kuntoutushakemus (lomake ku 101) ja esimiehesi kanssa selvityslomake (kela ku200) sekä liitä niihin lääkärin B-lausunto.
3. Ilmoita kurssille hakeutumisestasi Kunnonpaikan edustajalle. Saat lisäohjeita ja tarvittaessa apua lomakkeiden täyttämisessä.
4. Palauta hakemuksesi sekä B-lausunto Kelaan.

Kuntoutuskurssi 73053 aikataulu

Aloitustapaaminen     21.5.2018
A- Ryhmäjakso     21.8–24.8.2018
B- ryhmäjakso      14.1–18.2.2019 
C- ryhmäjakso      27.8–30.8.2019
Päätös     syyskuu 2019

Ryhmäjaksojen välille kuntoutustyöryhmä pitää yhteyttä kuntoutujaan, työnantajaan sekä tarvittaessa työterveyteen.


Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Jani Heikkurinen, asiantuntija,
kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

www.kunnonpaikka.fi