TJS Opintokeskus

Jytyn yhdistysten toimijat voivat osallistua TJS Opintokeskuksen koulutuksiin ja hakea TJS:ltä koulutustukea yhdistyksen omiin koulutuksiin. Tukea saa kursseille ja luennoille.

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS tarjoaa erilaisia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan liittyviä koulutuksia järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille. Koulutuksia järjestetään kaikille yhdistystoimijoille avoimina koulutuksina sekä yhdistyksen tilauksesta tilaajan toiveiden mukaan muokattuna.

Koulutusesitteet  järjestöaktiiveille ja henkilöstön edustajille löytyvät täältä.

Lisätietoa koulutustuesta saat sivulta TJS-tuki.

TJS:n koulutuksista suosittelemme yhdistyksiä tilaamaan itselleen mm. näitä:

"Toimiva hallitustyöskentely" -koulutuksesta yhdistys saa monenlaisia välineitä tehdä jytyläisten jäsenten tarpeiden mukaista yhdistystoimintaa. Lopputuotteena yhdistys saa mm. hallituksen yhdessä työstämän toimintasuunnitelman, hallituksen toimintaa tukevat pelisäännöt ja toimintakertomuksen tärkeimmän sisällön.

"Miten tehostan paikallista edunvalvontaa" -koulutus auttaa yhdistystä tarkentamaan tulevan vuoden edunvalvonnan tarpeet ja auttaa yhdistystä hahmottamaan toimenpiteet, joita tarvitaan jytyläisten auttamiseksi työelämässä.

"Kehity vaikuttajana" -koulutuksessa yhdistystoimijat oppivat tekemään vaikuttamistyötä ja lopputuloksena on yhdistyksen vaikuttamissuunnitelma, joka pitää sisällään asiat ja tahot, joihin tulee vaikuttaa sekä välineet ja toimenpiteet, joilla vaikuttamistyötä tehdään.

Lue lisää: TJS Opintokeskus