Aktiivi-instituutin koulutus

​​Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:n liittoja. Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi-Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Aktiivin-Instituutin palkalliseksi hyväksytyt kurssit vaihtelevat sopimusaloittain. Liitteenä olevassa luettelossa on kunta-alalla palkallisiksi hyväksytyt Aktiivi-Instituutin kurssit. Kirkon alojen palkalliset kurssit löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä. Yksityisille ja AVAINTES-aloille ei ole Aktiivi-Instituutin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Aktiivi-Instituutin järjestämille, palkalliseksi neuvotelluille kursseille ilmoittauduttaessa yhdistys lähettää lomakkeen liiton koulutusosastolle, josta se toimitetaan kurssin järjestäjälle.  Koulutukseen voi ilmoittautua myös sähköisesti Aktiivi-Instituutin kotisivujen kautta. Matkakorvausten vuoksi ilmoitus tällöin myös liiton koulutusosastolle sähköpostilla tai puhelimitse.

Kurssimaksun maksamista voi etukäteen  tiedustella omalta yhdistykseltä.  Mikäli yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun hakemus on lähetetty liiton koulutusosaston kautta / ilmoitettu osallistumisesta liiton koulutusosastolle ja kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Lisätietoja Aktiivi-instituutista ja koulutuksista.

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2020

Hakuaika työmarkkinakonsultin tutkintoon päättyy 10.11.2019

Kokeneet luottamusmiehet voivat suorittaa työmarkkinakonsultin tutkinnon.Tutkinto on korkealaatuinen henkilöstön edustajille suunnattu koulutusohjelma. Tutkinto antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista.  Kurssivuoden aikana opitaan työelämän tarpeellisia viestintä- ja neuvottelutaitoja, käydään läpi keskeisin työlainsäädäntö ja opitaan lukemaan talouden mittareita. Työlainsäädäntöosuudessa ei käsitellä virkasuhteisten lainsääntöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistossa aineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän osuudesta, jotka suoritetaan ohjelmassa suunnitellussa järjestyksessä (jaksot 1–IV) vuoden aikana. Seuraavan vuoden alussa on ns. Tammikuun tapaaminen (V jakso), jonka yhteydessä myös jaetaan työmarkkinakonsultin tutkintotodistus. Tutkinnon osana tehdään yksilöllinen hanketyö.

Kohderyhmä:
Tutkinto on suunnattu ja tarkoitettu luottamusmiehille . 

Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja Tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon lähijaksojen päivämäärät vahvistetaan 10/2019
1. jakso Henkilöstönedustaja vaikuttajana  tammikuu 2020.
2. jakso Työlainsäädäntö  .
3. jakso Talouden perusteet 
4. jakso Kehittyvä työelämä  
5. Tammikuun tapaaminen ja valmistumistilaisuus 2021

Valittavilta edellytetään
•    voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
•    vähintään yhden kauden mittaista aiempaa kokemusta Jytyn henkilöstönedustajan tehtävistä
•    Jytyn luottamusmiesten perusopintojen lm 1 ja lm  2 -kurssien suorittamista. 

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella.

Jyty tarjoaa vuosittain 3-5 opiskelupaikkaa hakemuksesta tutkintoon. Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Haku työmarkkinakonsultin tutkintoon 10.11.2019 mennessä seuraavalla lomakkeella:


Työsuojelukonsultin tutkinto (25 op)


Seuraava haku työsuojelukonsultin tutkintoon keväällä 2020

Kohderyhmä:

Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu työsuojelutyöstä kokemusta omaaville työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin suorittamista. Jyty kustantaa vuosittain hakemuksesta kolme (3) tutkinnon suorittajaa.

Tavoite ja sisältö:

Työsuojelukonsultin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät työsuojelun asiantuntijoiksi, jotka pystyvät pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti toimimaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Työyhteisön sisäisinä konsultteina he toimivat yhteistyössä johdon, työterveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Pitkäkestoisen koulutuksen aikana opiskelijat saavat sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia, joita he voivat testata omilla työpaikoillaan. Näitä kokemuksia pohditaan Aktiivin koulutusjaksoilla, mutta myös jatkuva, kiinteä yhteydenpito verkkoympäristössä sekä opiskelijoiden että kouluttajien kanssa on olennainen osa koulutuksen toteutusta.                         

Tutkinnon rakenne:

Koulutus on kokonaisuus, joka suoritetaan noin puolentoista vuoden aikana. Tutkinto koostuu kuudesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välillä suoritettavista erilaisista tehtävistä. Merkittävin niistä on kehittämishanke, jonka jokainen opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana omalla työpaikallaan. Jaksojen välisenä aikana opiskelijat ovat toisiinsa ja vastuukouluttajaan intensiivisesti yhteydessä Optima-verkkoympäristössä

Lähiopetusjaksot:

  • 1. jakso syksy 2020
  • 2. jakso 2020
  • jaksot 3-5 vuonna 2021
  • 6. jakso tammikuussa 2022

Lisätietoja tutkinnosta saat myös Aktiivi-instituutin kotisivuilta osoitteesta www.aktiivi-instituutti.fi ja koulutukseen hakeutumisesta kehitysjohtaja Mika Periaholta numerosta 040 5512130 tai sähköpostitse mika.periaho@jytyliitto.fi

Lisätietoja
Lisätietoja Aktiivi-instituutin koulutustarjonta/tutkinnot -sivulta, jossa on myös kuvaus tutkinnosta
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puh. 040 5512130 tai s-posti mika.periaho@jytyliitto.fi