Aktiivi-Instituutin koulutus

​​Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:n liittoja. Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi-Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Osa Aktiivi-Instituutin koulutuksista on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Nämä löytyvät kunta- ja kirkon alojen yleiskirjeistä. Yksityisille ja AVAINTES-aloille ei ole Aktiivi-Instituutin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Koulutukseen voi ilmoittautua  sähköisesti Aktiivi-Instituutin kotisivujen kautta. Kurssimaksun maksamista voi etukäteen tiedustella omalta yhdistykseltä. Mikäli yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun hakemus on lähetetty liiton koulutusosaston kautta / ilmoitettu osallistumisesta liiton koulutusosastolle sekä kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2021

Opiskelijat 2021 alkavaan tutkintoon on valittu. Seuraavan tutkinnon hausta tiedotetaan toukokuussa 2021

Kokeneet luottamusmiehet voivat suorittaa työmarkkinakonsultin tutkinnon. Tutkinto on korkealaatuinen henkilöstön edustajille suunnattu koulutusohjelma. Tutkinto antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista.  Kurssivuoden aikana opitaan työelämän tarpeellisia viestintä- ja neuvottelutaitoja, käydään läpi keskeisin työlainsäädäntö ja opitaan lukemaan talouden mittareita. Työlainsäädäntöosuudessa ei käsitellä virkasuhteisten lainsääntöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistossa aineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän osuudesta, jotka suoritetaan ohjelmassa suunnitellussa järjestyksessä (jaksot 1–IV) vuoden aikana. Seuraavan vuoden alussa on ns. Tammikuun tapaaminen (V jakso), jonka yhteydessä myös jaetaan työmarkkinakonsultin tutkintotodistus. Tutkinnon osana tehdään yksilöllinen hanketyö.

Kohderyhmä:
Tutkinto on suunnattu ja tarkoitettu luottamusmiehille.
Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon lähijaksot:
1. jakso: Henkilöstön edustaja vaikuttajana 25.-28.1.2021
2. jakso: Työlainsäädäntö 22.-25.3.2021
3. jakso: Talouden perusteet 11.-14.10.2021
4. jakso: Kehittyvä työelämä 7.-10.12.2021
5. Tammikuun tapaaminen ja valmistumistilaisuus 2022

Valittavilta edellytetään
• voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
• vähintään yhden kauden mittaista aiempaa kokemusta Jytyn henkilöstönedustajan tehtävistä
• Jytyn luottamusmiesten perusopintojen lm 1 ja lm  2 -kurssien suorittamista.

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella. Valinnassa huomioidaan alueellisuus.

Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Haku työmarkkinakonsultin tutkintoon on päättynyt

Lisätietoja

Lisätietoja Aktiivi-instituutin koulutustarjonta/tutkinnot -sivulta, jossa on myös kuvaus tutkinnosta.
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puh. 040 5512130 tai s-posti mika.periaho@jytyliitto.fi


Työsuojelukonsultin tutkinto 2021

Työsuojelukonsulttikoulutusta ei aloiteta syksyllä 2021, koska tutkinnon sisältöä ollaan parhaillaan uudistamassa.

Kohderyhmä:
Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu työsuojelutyöstä kokemusta omaaville työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille. 

Tavoite ja sisältö:

Työsuojelukonsultin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät työsuojelun asiantuntijoiksi, jotka pystyvät pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti toimimaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Työyhteisön sisäisinä konsultteina he toimivat yhteistyössä johdon, työterveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Pitkäkestoisen koulutuksen aikana opiskelijat saavat sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia, joita he voivat testata omilla työpaikoillaan. Näitä kokemuksia pohditaan Aktiivin koulutusjaksoilla, mutta myös jatkuva, kiinteä yhteydenpito verkkoympäristössä sekä opiskelijoiden että kouluttajien kanssa on olennainen osa koulutuksen toteutusta.

Opiskelijavalinta:
Jyty valitsee neljä opiskelijaa vuonna 2020 alkavaan työsuojelukonsultin tutkintoon. Valituille opiskelijoille liitto kustantaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele että työnantaja maksaa kaikki kurssikulusi.

Jytyn valittavilta edellytetään:
•    voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
•    vähintään kahden vuoden mittaista kokemusta vastuullisista henkilöstönedustajan tehtävistä
•    työsuojelun perusopintojen suorittamista

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella.

Mikäli työnantajasi maksaa koko koulutuksesi voit ilmoittautua suoraan Aktiivi instituuttiin sähköpostitse: Jaana.Tiainen(@)aktiivi-instituutti.fi

Tutkinnon rakenne:
Koulutus on kokonaisuus, joka suoritetaan noin puolentoista vuoden aikana. Tutkinto koostuu kuudesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välillä suoritettavista erilaisista tehtävistä. Merkittävin niistä on kehittämishanke, jonka jokainen opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana omalla työpaikallaan. Jaksojen välisenä aikana opiskelijat ovat toisiinsa ja vastuukouluttajaan intensiivisesti yhteydessä Optima-verkkoympäristössä

Lähiopetusjaksot:

Lisätietoja tutkinnon rakenteesta saat myös Aktiivi-instituutin kotisivuilta AKTIIVI INSTITUUTTI ja koulutukseen hakeutumisesta kehitysjohtaja Mika Periaholta numerosta 040 5512130 tai sähköpostitse mika.periaho@jytyliitto.fi