Aktiivi-instituutin koulutus

​​Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:sia liittoja. Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi- Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Aktiivin-Instituutin palkalliseksi hyväksytyt kurssit vaihtelevat sopimusaloittain. Liitteenä olevassa luettelossa on kunta-alalla palkallisiksi hyväksytyt Aktiivi-Instituutin kurssit. Kirkon alojen palkalliset Aktiivin kurssit löydät kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä. Yksityisille ja AVAINTES aloille ei ole Aktiivin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Aktiivi-Instituutin järjestämille, palkalliseksi neuvotelluille kursseille ilmoittauduttaessa yhdistys lähettää lomakkeen liiton koulutusosastolle, josta se toimitetaan kurssin järjestäjälle.  Koulutukseen voi ilmoittautua myös sähköisesti Aktiivi-Instituutin kotisivujen kautta. Matkakorvausten vuoksi ilmoitus tällöin myös liiton koulutusosastolle sähköpostilla tai puhelimitse. Kurssimaksun maksamista voi etukäteen  tiedustella omalta yhdistykseltä.  Mikäli yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun hakemus on lähetetty liiton koulutusosaston kautta / ilmoitettu osallistumisesta liiton koulutusosastolle ja kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Lisätietoja Aktiivi-instituutista ja koulutuksista löydät täältä​.

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2019

Luottamusmiehet voivat hakea opiskelemaan työmarkkinakonsultiksi. Tutkinto on korkealaatuinen henkilöstön edustajille suunnattu koulutusohjelma. Tutkinto antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista.  Kurssivuoden aikana opitaan työelämän tarpeellisia viestintä- ja neuvottelutaitoja, käydään läpi keskeisin työlain-säädäntö ja opitaan lukemaan talouden mittareita. Työlainsäädäntöosuudessa ei käsitellä virkasuhteisten lainsääntöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistossa aineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän osuudesta, jotka suoritetaan ohjelmassa suunnitellussa järjestyksessä (jaksot 1–IV) vuoden aikana. Seuraavan vuoden alussa on Tammikuun tapaaminen (V jakso), jonka yhteydessä myös jaetaan työmarkkinakonsultin tutkintotodistus. Tutkinnon osana tehdään yksilöllinen hanketyö.

Kohderyhmä:
Tutkinto on tarkoitettu luottamusmiehille ja muille henkilöstönedustajille.

Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja Tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon lähijaksot
1. jakso Henkilöstönedustaja vaikuttajana  4.-7.2.
2. jakso Työlainsäädäntö  1.-4.4.
3. jakso Talouden perusteet 30.9.-3.10.
4. jakso Kehittyvä työelämä  
5. Tammikuun tapaaminen 2020


Haku työmarkkinakonsultin tutkintoon 30.11. mennessä


Koulutukseen osallistuvilta edellytetään

Valittavilta edellytetään
•    voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
•    vähintään yhden kauden mittaista aiempaa kokemusta henkilöstönedustajan tehtävistä
•    Jytyn luottamusmiesten perusopintojen lm 1 ja lm  2 kurssien suorittamista. 

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella.

Jyty tarjoaa vuosittain 3-5 opiskelupaikkaa hakemuksesta tutkintoon. Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Koulutusohjelmaan haetaan marraskuussa 2018
Vuoden 2019 työmarkkinatutkintokoulutuksen hakuaika päättyy 30.11.2018.Hakulomakkeen tutkintoon löydät  tästä linkistä olevalla sähköisellä lomakkeella

Lisätietoja

Lisätietoja Aktiivi-instituutin koulutustarjonta/tutkinnot -sivulta, jossa on myös kuvaus tutkinnosta
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puh. 040 5512130 tai s-posti mika.periaho@jytyliitto.fi