Aktiivi-instituutin koulutus

​​Aktiivi-Instituutti on työelämätiedon koulutuskeskus, jonka yksi omistajista on Jyty. Muut omistajat ovat STTK:n liittoja. Instituutin päätehtävä on henkilöstön edustajien koulutus. Aktiivi-Instituutti sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Aktiivin-Instituutin palkalliseksi hyväksytyt kurssit vaihtelevat sopimusaloittain. Liitteenä olevassa luettelossa on kunta-alalla palkallisiksi hyväksytyt Aktiivi-Instituutin kurssit. Kirkon alojen palkalliset kurssit löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä. Yksityisille ja AVAINTES-aloille ei ole Aktiivi-Instituutin kursseja hyväksytty palkallisiksi.

Aktiivi-Instituutin järjestämille, palkalliseksi neuvotelluille kursseille ilmoittauduttaessa yhdistys lähettää lomakkeen liiton koulutusosastolle, josta se toimitetaan kurssin järjestäjälle.  Koulutukseen voi ilmoittautua myös sähköisesti Aktiivi-Instituutin kotisivujen kautta. Matkakorvausten vuoksi ilmoitus tällöin myös liiton koulutusosastolle sähköpostilla tai puhelimitse.

Kurssimaksun maksamista voi etukäteen tiedustella omalta yhdistykseltä. Mikäli yhdistys maksaa kurssin, tämä voi periä työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen. Liitto maksaa matkakorvaukset, kun hakemus on lähetetty liiton koulutusosaston kautta / ilmoitettu osallistumisesta liiton koulutusosastolle ja kurssi on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Lisätietoja Aktiivi-instituutista ja koulutuksista.

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2021

Haku työmarkkinakonsultin tutkintoon 22.11.2020 mennessä

Kokeneet luottamusmiehet voivat suorittaa työmarkkinakonsultin tutkinnon. Tutkinto on korkealaatuinen henkilöstön edustajille suunnattu koulutusohjelma. Tutkinto antaa opiskelijalle kokonaiskuvan suomalaisesta työelämän eri osa-alueista.  Kurssivuoden aikana opitaan työelämän tarpeellisia viestintä- ja neuvottelutaitoja, käydään läpi keskeisin työlainsäädäntö ja opitaan lukemaan talouden mittareita. Työlainsäädäntöosuudessa ei käsitellä virkasuhteisten lainsääntöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistossa aineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän osuudesta, jotka suoritetaan ohjelmassa suunnitellussa järjestyksessä (jaksot 1–IV) vuoden aikana. Seuraavan vuoden alussa on ns. Tammikuun tapaaminen (V jakso), jonka yhteydessä myös jaetaan työmarkkinakonsultin tutkintotodistus. Tutkinnon osana tehdään yksilöllinen hanketyö.

Kohderyhmä:
Tutkinto on suunnattu ja tarkoitettu luottamusmiehille.
Työmarkkinakonsultin tutkinto koostuu neljästä neljän päivän lähijaksosta ja tammikuun tapaamisesta, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset. Lähijaksoihin sisältyy ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä on luettavissa Aktiivi-Instituutin kotisivuilla. Opiskelussa käytetään tukena verkkoympäristöä.

Työmarkkinakonsultin tutkinnon lähijaksojen päivämäärät:
1. jakso: Henkilöstön edustaja vaikuttajana 25.-28.1.2021
2. jakso: Työlainsäädäntö 22.-25.3.2021
3. jakso: Talouden perusteet 11.-14.10.2021
4. jakso: Kehittyvä työelämä 7.-10.12.2021
5. Tammikuun tapaaminen ja valmistumistilaisuus 2022

Valittavilta edellytetään
• voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
• vähintään yhden kauden mittaista aiempaa kokemusta Jytyn henkilöstönedustajan tehtävistä
• Jytyn luottamusmiesten perusopintojen lm 1 ja lm  2 -kurssien suorittamista.

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella. Valinnassa huomioidaan alueellisuus.

Liitto maksaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele työnantajasi kanssa kaikkien kurssikulujen korvaamisesta.

Haku työmarkkinakonsultin tutkintoon 22.11.2020 mennessä seuraavalla lomakkeella:


Lisätietoja

Lisätietoja Aktiivi-instituutin koulutustarjonta/tutkinnot -sivulta, jossa on myös kuvaus tutkinnosta.
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puh. 040 5512130 tai s-posti mika.periaho@jytyliitto.fi


Työsuojelukonsultin tutkinto 2020


Työsuojelukonsultin syksyllä 2021 alkavaan tutkintoon haku avataan maaliskuussa 2021.

Kohderyhmä:
Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu työsuojelutyöstä kokemusta omaaville työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille. 

Tavoite ja sisältö:

Työsuojelukonsultin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät työsuojelun asiantuntijoiksi, jotka pystyvät pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti toimimaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Työyhteisön sisäisinä konsultteina he toimivat yhteistyössä johdon, työterveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Pitkäkestoisen koulutuksen aikana opiskelijat saavat sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia, joita he voivat testata omilla työpaikoillaan. Näitä kokemuksia pohditaan Aktiivin koulutusjaksoilla, mutta myös jatkuva, kiinteä yhteydenpito verkkoympäristössä sekä opiskelijoiden että kouluttajien kanssa on olennainen osa koulutuksen toteutusta.

Opiskelijavalinta:
Jyty valitsee neljä opiskelijaa vuonna 2020 alkavaan työsuojelukonsultin tutkintoon. Valituille opiskelijoille liitto kustantaa kurssijaksojen osallistumismaksut, majoituksen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville sekä matkakulut. Tutkinnot ovat palkallista ammattiyhdistyskoulutusta. Voit myös tarjota koulutusta työnantajallesi henkilöstöedustajakoulutukseksesi, tällöin neuvottele että työnantaja maksaa kaikki kurssikulusi.

Jytyn valittavilta edellytetään:
•    voimassa olevaa henkilöstöedustajan tehtävää
•    vähintään kahden vuoden mittaista kokemusta vastuullisista henkilöstönedustajan tehtävistä
•    työsuojelun perusopintojen suorittamista

Valinta tehdään mm. kertyneen järjestökokemuksen, suoritettujen opintojen, henkilöstöedustajan tehtävänvaativuuden ja tehtävään käytettävissä olevan ajan perusteella.

Mikäli työnantajasi maksaa koko koulutuksesi voit ilmoittautua suoraan Aktiivi instituuttiin sähköpostitse: Jaana.Tiainen(@)aktiivi-instituutti.fi

Tutkinnon rakenne:
Koulutus on kokonaisuus, joka suoritetaan noin puolentoista vuoden aikana. Tutkinto koostuu kuudesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välillä suoritettavista erilaisista tehtävistä. Merkittävin niistä on kehittämishanke, jonka jokainen opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana omalla työpaikallaan. Jaksojen välisenä aikana opiskelijat ovat toisiinsa ja vastuukouluttajaan intensiivisesti yhteydessä Optima-verkkoympäristössä

Lähiopetusjaksot:
1. jakso 24.-26.08.2020
2. jakso 28.-30.10.2020
3. jakso 01.-03.02.2021
4. jakso 17.-19.05.2021
5. jakso 22.-24.11.2021
6. jakso tammikuussa 2022

Lisätietoja tutkinnon rakenteesta saat myös Aktiivi-instituutin kotisivuilta AKTIIVI INSTITUUTTI ja koulutukseen hakeutumisesta kehitysjohtaja Mika Periaholta numerosta 040 5512130 tai sähköpostitse mika.periaho@jytyliitto.fi