Pohjois-Suomi

Ehdokkaat 

 • Kim Ahonen
 • Jaana Amonsen
 • Aki Huhtala
 • Tero Hämäläinen
 • Satu Härkönen
 • Kati Karppinen
 • Sari Kyllönen
 • Jemina Lahtela
 • Anne Luiro
 • Hanna Nikupaavo
 • Jamina Pietikäinen
 • Paula Retsu
 • Hanne Sarja
 • Sakari Sirviö
 • Jani Uusitalo
 • Tuija Vanttaja

Ehdokasesittelyt

Kim Ahonen

Ikä: 47
Kotipaikka: Oulu
Jytyn yhdistys: Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry
Koulutus: Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon nuorisotyön ohjaaja
Ammatti: Pääluottamusmies
Työpaikka: Oulun kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: kimjytyliittovaltuustovaalit.simplesite.com/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Oulun kaupungin henkilökunnan pääluottamusmies, Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry:n hallituksen varajäsen

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla vaikuttamassa Jytyn päätöksentekoon muuttuvassa ja alati työntekijöitä haastavassa yhteiskunnassamme. Työntekijöiden hyvinvointi ja tasapuolinen kohtelu ovat lähellä sydäntäni. Koen, että minulla on paljon tietotaitoa annettavana Jytyn liittovaltuustoon unohtamatta jo hyväksi koettuja arvojamme. Myös poikkeusolot ja niiden liitännäisvaikutukset tulee ottaa huomioon liittomme toiminnassa ennakoivasti. Haluan kehittää Jytyn toimintaa näkyvämmäksi, jotta liittomme tulevaisuus on turvattu alati muuttuvassa yhteiskunnassamme. Olehan yhteyksissä! Voit lukea minusta myös Jyty-lehdestä 4/2020 s.16/pääluottamusmies.

Jaana Amonsen

Ikä: 56
Kotipaikka: Tornio
Jytyn yhdistys: Jyty Lounais-Lappi ry
Koulutus: Tietojenkäsittelyn tradenomi
Ammatti: Tietojenkäsittelyn tukihenkilö
Työpaikka: Tornion kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: https://jytylounais-lappi.jytyliitto.net/vaalit-2020/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: 1.1.2014-31.12.2017 II työsuojeluvaltuutettu Tornion kaupunki/Hyvinvointipalvelut, 1.1.2017-31.12.2018 Pääluottamusmies Tornion kaupunki, 1.9.2019-8.9.2020 Luottamusmies Tornion kaupunki/Hyvinvointipalvelut, 6.9.-31.12.2020 Pääluottamusmies Tornion kaupunki, 1.1.2015-31.12.2018 Puheenjohtaja Jyty Tornio ry, 1.1.2019 Puheenjohtaja Jyty Lounais-Lappi ry

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluaisin parantaa ja kehittää jytyläisten edunvalvontaa ja luottamusmiesten edellytyksiä toimia erittäin nopeasti muuttuvassa työelämässä. Haluaisin myös olla mukana päättämässä ja kehittämässä Jytyn nuorekasta ja ketterästi mukautuvaa ammattiliittoa työelämän haasteita varten. Lähellä sydäntäni on paikallisten yhdistysten kehittäminen vastaamaan jäsenten tarpeita mm. nuorisojäsenien aktivoimista ja jäsenistölle mahdollisuuksia osallistua matalalla kynnyksellä toimintaan.

Aki Huhtala

Ikä: 43
Kotipaikka: Raahe
Jytyn yhdistys: Jyty Raahe ry
Koulutus: Tietotekniikan insinööri (AMK)
Ammatti: Liikuntapaikkaesimies
Työpaikka: Raahen kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/aki.huhtala

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Raahe ry:n hallituksen jäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? 1. Mielenkiinto vaikuttaa liittomme asioiden tilaan tulevaisuudessa, 2. Mielenkiinto yhteiskunnallisiin asioihin, 3. Vaikuttaa osaltani jäsenten hyvinvointiin ja jäsentemme etuihin työelämässä. Jos valtuustosalin ovet minulle avautuvat, saa Pohjois-Suomi asioihin perehtyvän ja niistä kiinnostuneen edustajan liitovaltuustoon.

Tero Hämäläinen

Ikä: 44
Kotipaikka: Rovaniemi
Jytyn yhdistys: Lapin seurakuntahenkilöstö ry
Koulutus: Tietojenkäsittelyn tradenomi
Ammatti: Järjestelmäasiantuntija
Työpaikka: Rovaniemen seurakunta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jytyn liittovaltuutettu, kirkon työryhmän jäsen, Lapin seurakuntahenkilöstön puheenjohtaja ja Rovaniemen seurakunnan pääluottamusmies.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Työelämä ja työntekotavat ovat muuttuneet julkisella sektorilla tämän vuoden aikana mm. etätyön huomattavan kasvun myötä. Myös liiton toimintaan kokoontumisrajoitukset ovat tuoneet muutoksia ja haasteita koulutusten ja kokousten suhteen. Muutokset tuovat mukanaan myös paljon mahdollisuuksia esim. etäyhteyksien kautta. Haluan olla mukana kehittämässä liiton toimintaa nopeampaan ja reagoivampaan suuntaan huolehtien myös pienempien sopimusalojen näkyvyydestä liiton toiminnassa.

Satu Härkönen

Ikä: 51
Kotipaikka: Kajaani
Jytyn yhdistys: Jyty Kainuu ry 511
Koulutus: yo-laskentamerkonomi
Ammatti: Taloussuunnittelija
Työpaikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/satu.harkonen.3

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Kainuu ry:n puheenjohtaja vuodesta 2001 alkaen, Jytyn liittovaltuutettu vuodesta 2006 alkaen, STTK:n Kainuun aluetoimikunnan jäsen v. 2017 alkaen sekä henkilöstön edustaja Kainuun koulutusasioiden neuvotteluryhmässä v. 2017 alkaen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Oikeudenmukaisten työelämäsääntöjen ja työhyvinvoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti, joten henkilöstön edustajien merkitys on olennainen! Jytyn liittovaltuuston ja sen myötä saadun luottamuksen kautta voi vaikuttaa oikeasti valtakunnallisesti työelämän pelisääntöihin ja lakeihin sekä nostaa esiin olennaisia epäkohtia, joihin tarvitaan muutosta. Jytyn valtuuston ikärakenteen muuttuessa on tärkeää hyödyntää meidän pitkäaikaisten valtuutettujen tietotaitoa Jytyn tulevaisuuden rakentamisessa! Tehdään Jytystä tulevaisuuden ammattiliitto! Kuvassa Satu savusaunassa!

Kati Karppinen

Ikä: 47
Kotipaikka: Kuhmo
Jytyn yhdistys: Jyty Kuhmo ry
Koulutus: Artenomi, työmarkkinakonsultti
Ammatti: Ohjaaja
Työpaikka: Kainuun sote-kuntayhtymä, Kuhmon työ- ja päivätoiminta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty-Kuhmo ry:n puheenjohtaja, Kainuun sote-kuntayhtymän ja Kainuun liiton varapääluottamusmies

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan päästä vaikuttamaan liiton toimintaan tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää panostaa hyvään palveluun ja toimivaan yhteistyöhön koko Suomen alueella. Palvelun ja yhteistyön kehittämiseen liitto tarvitsee osaavia luottamusmiehiä ja aktiivisia toimijoita paikalliselle- ja valtakunnalliselle tasolle, joiden avulla voidaan kehittää nykyisyyttä ja yhteistä tulevaisuutta. Koulutukset pitävät pintansa tehokkaina luottamuksen luomisen välineinä ja kouluttamiseen kannattaa panostaa tulevaisuudessa. Uutena liittovaltuuston jäsenenä haluan tuoda omalta osaltani uusia näkökulmia liiton toimintaan, kunnioittaen jo olemassa olevia liiton arvoja. Voit lukea myös minun haastattelun luottamusmiehen henkilöbrändistä Jyty-lehden numerossa 5/2020 ja 2.9.2020 julkaistusta blogista Aktiivi-Instituutin sivulla.

Sari Kyllönen

Ikä: 47
Kotipaikka: Kajaani
Jytyn yhdistys: Jyty Kainuu ry 511
Koulutus: Merkantti, taloushallinnon ammattitutkinto
Ammatti: Laskentasihteeri
Työpaikka: Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kotisivu ja sosiaalinen media: sarikyllonen.blogspot.com/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Kainuun hallitusjäsen ja koulutusvastaava. Varatyösuojeluvaltuutettu.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla omalta osaltani mukana rakentamassa vahvempaa ay-liikettä. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan vahvaa edunajamista, jotta työntekijöiden asema saadaan turvattua, eikä jo saavutettuja etuja heikennetä. Haluan myös, olla osaltani luomassa positiivista ja arvostettua ay-kuvaa, jotta ammattiliittojen tarpeellisuus työelämässä ymmärrettäisiin paremmin. Vahva vaikuttamisen halu ajoi asettumaan ehdolle liittovaltuustovaaleihin.

Jemina Lahtela

Ikä: 37
Kotipaikka: Kemijärvi
Jytyn yhdistys: Jyty Kemijärvi ry
Koulutus: Maanmittaustekniikan insinööri (AMK)
Ammatti: Kaavoittaja
Työpaikka: Kemijärven kaupunki / maankäyttö
Kotisivu ja sosiaalinen media: kemijarvi.jytyliitto.net/liittovaltuustoon-jemina-lahtela/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Kemijärven kaupungin pääluottamusmies vuodesta 2015, Jyty Kemijärven hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2018.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Innolla kohti uusia haasteita! Haluan vaikuttaa yhteisiin asioihin laajemmassakin mittakaavassa, olla mukana kehittämässä ja vahvistamassa liiton toimintaa yhdessä. Maailma ja työelämä muuttuu kovaa vauhtia ja meidän pitää liittona pysyä kehityksen mukana. Lisäksi haluan tuoda kuuluviin pienten paikkakuntien ja syrjäseutujen ääntä, jotta liiton toiminnassa tulisi mahdollisimman kattavasti eri näkökulmat huomioitua.

Anne Luiro

Ikä: 45
Kotipaikka: Rovaniemi
Jytyn yhdistys: Jyty Rovaniemi ry
Koulutus: Yhteisöpedagogi
Ammatti: Suunnittelija, vapaa-ajan palvelut
Työpaikka: Rovaniemen kaupunki / vapaa-ajan palvelut
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/anne.luiro, instagram.com/ankatrinlu/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jytyn liittovaltuuston jäsen kaudella 2016-2020, sääntötyöryhmän jäsen, Jyty Rovaniemi ry:n puheenjohtaja ja varaluottamusmies.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Yhden kauden varsinaisena jäsenenä olleena haluan jatkaa liittomme kehittämistä ja ajassa kiinni pysymistä yhteisillä päätöksillä ja samaan suuntaan kulkemisella. Koen, että minulla on edelleen annettavaa tähän tärkeään työhön ja varsinkin tulevaisuuden haasteisiin. Meidän on oltava valmiita muuttumaan ja muuttamaan omia toimintaperiaatteitamme sekä toimintoja joustavasti ja nopeallakin aikataululla, jotta saamme pidettyä liittomme kiinnostavana ja nykyaikaisena liittona. Lisäksi tarvitsemme myös jatkuvuutta liittovaltuustoon, jotta on helpompi ponnistaa yhdessä eteenpäin.

Hanna Nikupaavo

Ikä: 57
Kotipaikka: Kalajoki
Jytyn yhdistys: Jyty Kalajoki ry
Koulutus: Liiketalouden merkonomi
Ammatti: Lomatoimenjohtaja
Työpaikka: Kalajoen kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/hanna.nikupaavo, instagram.com/hannanikupaavo/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jytyn liittovaltuuston varapuheenjohtaja ja valtuutettu kaudella 2016–2020, Jyty Kalajoki ry:n puheenjohtaja ja Kalajoen kaupungin pääluottamusmies.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan edelleen olla mukana Jytyn toiminnassa ja liiton kehittämisessä, päättämässä yhteisistä asioista ja tulevaisuudesta. Yhteisten asioiden hoitaminen, niihin paneutuminen ottaa, mutta myös antaa. Jytyn toiminnassa meidän on kaikilla tasoilla oltava valmiita muuttumaan ajan mukana ja pitämään liitto kiinnostavana ja kilpailukykyisenä, modernina liittona. Meillä pitää olla vetovoimaa, mutta myös pitovoimaa.

Jamina Pietikäinen

Ikä: 36
Kotipaikka: Oulu
Jytyn yhdistys: Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry
Koulutus: Välinehuoltajan ammattitutkinto, laboratorioalan perustutkinto
Ammatti: Välinehuoltaja, laborantti
Työpaikka: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: PPSHP:ssä pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutetun 2. varavaltuutettu 2018-2021, Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry:n hallituksen jäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Pääluottamusmiehen paikalla olen päässyt näkemään työelämän kehitystarpeet sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Haluan olla mukana päättämässä ja kehittämässä liittomme toimintaa sekä tuoda mahdollisia uusia tuulia liittomme tulevaisuuteen. Liiton toiminta tulikin jonkin verran tutuksi työskennellessäni Jytyssä projektityöntekijänä. Työelämä muuttuu ja haluan olla siinä muutoksessa mukana vaikuttamassa.

Paula Retsu

Ikä: 56
Kotipaikka: Kempele
Jytyn yhdistys: Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry
Koulutus: Merkonomi, laskentatoimi, työmarkkinakonsultti
Ammatti: Kirjanpitäjä
Työpaikka: Monetra Oulu Oy
Kotisivu ja sosiaalinen media: www.facebook.com/paula.retsu

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Pohjois-Pohjanmaan ry:ssä hallituksen varsinainen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, luottamusmies v. 2009 - 2012, Monetra Oulu Oy:n varapääpääluottamusmies/luottamusmies v. 2012 - 2014 ja  pääluottamusmies v. 2015 -.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla mukana yhdessä kehittämässä liittomme henkilöstön kanssa liittomme toimintaa tämän päivän työelämän murroksessa sekä mukana vaikuttamassa työntekijöiden turvaamiseksi edunvalvontaa ja työhyvinvointia koskevissa asioissa. Haluan olla mukana yhdessä edistämässä henkilöstönedustajien, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa, ajankäyttöä ja tiedonsaantioikeutta.

Hanne Sarja

Ikä: 39
Kotipaikka: Tornio
Jytyn yhdistys: Jyty Kemin yhdistys ry
Koulutus: Tradenomi
Ammatti: Palkkasihteeri
Työpaikka: Kemin kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/jytykemi/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: 1.1.2014 Jyty Kemin yhdistys ry:n hallituksen jäsen, sihteeri ja nuorisovastaava, 1.1.2015 alkaen puheenjohtaja.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Uskallan esittää mielipiteeni, keskustelen, kuuntelen ja toimin sitten, miten enemmistö on päättänyt. Eli vaikutan asioihin silloin, kun se on mahdollista. Koen, että meillä on tehtävää saada tasavertainen ja näkyvä Jyty niin yksittäiselle jäsenelle kuin erikokoisille paikallisyhdistyksille. Edunvalvonnan tärkeys ja työelämän kehittäminen pitää saada ymmärrettäväksi varsinkin nuorille. Haluan olla yksi Pohjois-Suomen seitsemästä liittovaltuuston jäsenestä, jossa yhdessä saamme vaikuttaa asioihin. Pohjoisessa ja rajalla asuminen sekä työkokemus erilaisissa yksityisen ja julkisen puolen töissä antavat perspektiiviä, jota voin hyödyntää liittovaltuuston tehtävässä. Joten äänestä minua, jos haluat reilun ja aktiivisen jäsenen, joka katsoo asioita kauas!

Sakari Sirviö

Ikä: 55
Kotipaikka: Sotkamo
Jytyn yhdistys: Maatalouslomittajat ry
Koulutus: Karjatalouden ammattitutkinto
Ammatti: Maatalouslomittaja
Työpaikka: Sotkamon kunta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Luottamusmies ja työsuojelun 2. varavaltuutettu.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Minulle oli suuri kunnia, kun yhdistyksemme hallitus pyysi minua asettumaan ehdolle Jytyn valtuustovaaleissa!  Olen pitkään toiminut maatalouslomittajien luottamusmiehenä ja osallistunut aktiivisesti yhdistyksemme toimintaan. Tässä nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä ajassa ammattiliittojen roolit ovat erityisen tärkeässä asemassa. Kannan huolta kaikkien henkilöstön edustajien pärjäämisestä luottamustoimessaan ja haluan pitää huolta siitä, että liitto tukee erityisesti heidän toimintaansa. Maatalouslomittajien työssä jaksaminen ja edunvalvonta ovat luonnollisesti lähellä sydäntäni!

Jani Uusitalo

Ikä: 36
Kotipaikka: Sodankylä
Jytyn yhdistys: Jyty Sodankylä ry
Koulutus: Liikunnanohjauksen perustutkinto
Ammatti: Liikunnanohjaaja
Työpaikka: Sodankylän kunta / Liikuntapalvelut
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Tällä hetkellä olen yhdistyksen nuorisovastaava, yhdistyksen hallituksen jäsen ja varapääluottamusmies.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Halu vaikuttaa liiton asioihin ylemmällä tasolla.

Tuija Vanttaja

Ikä: 52
Kotipaikka: Kuusamo
Jytyn yhdistys: Jyty Kuusamo ry
Koulutus: Markkinointi-merkonomi, koulunkäynninohjaaja
Ammatti: Koulunkäynninohjaaja
Työpaikka: Kuusamon kaupunki, Kirkkokedon koulun pienryhmäopetus
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/tuija.vanttaja/, twitter.com/tuija_vanttaja, instagram.com/tuijavanttaja/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Kuusamo ry:ssä varapääluottamusmies, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen sekä Jytyn liittovaltuuston yleisvarajäsen

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla parantamassa työntekijän oikeuksia työyhteisössä, tukemassa jäseniä työn arjessa. Haluan yhdessä liiton henkilökunnan kanssa kehittää ja vahvistaa liiton toimintaa, päättää jäseniä koskevissa asioissa heidän parhaaksi.