Länsi-Suomi

Ehdokkaat 

 • Anne Ahola
 • Lauri Erma
 • Kirsi Kuukkanen
 • Nea Kähkönen
 • Päivi Laaksoharju
 • Pirjo Laaksonen
 • Piia Lipponen-Niemi
 • Kenneth Nickull
 • Teppo Näivö
 • Piipe Onninen-Kokko
 • Pirjoriitta Peltola
 • Ritva Perälä
 • Teppo Rantalainen
 • Päivi Ruotsalainen
 • Tiina Sorri
 • Roland Sundfors
 • Sari Suokas
 • Eevaliisa Toivola
 • Marjo Virtanen
 • Seija Yli-Hukkala
 • Mari Yliahtela
 • Ehdokasesittelyt

  Anne Ahola

  Ikä: 55
  Kotipaikka: Kuhmoinen
  Jytyn yhdistys: Maatalouslomittajat ry
  Koulutus: Peruskoulu/ karjatalouden ammattitutkinto
  Ammatti: Maatalouslomittaja
  Työpaikka: Lempäälän kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/anne.ahola.14

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Luottamusmies

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Jäsenistön hyvinvointi ja toimeentulo ovat minulle tärkeitä asioita ja niihin haluaisin pystyä vaikuttamaan.

  Lauri Erma

  Ikä: 38
  Kotipaikka: Tampere
  Jytyn yhdistys: Jyty Pirkanmaa ry
  Koulutus: Tradenomi
  Ammatti: Palvelupäällikkö
  Työpaikka: Tampereen kaupunki
  Kotisivu ja sosiaalinen media: https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/vaalit-2020/ehdokas-lauri-erma/

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jytyn liittovaltuuston jäsen, STTK:n edustajiston jäsen ja työttömyyskassa JYTK:n hallituksen jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Kulunut nelivuotiskausi Jytyn liittovaltuustossa on ollut muutoksia täynnä. Työelämä muuttuu hurjaa tahtia ja ammattiliittojen pitää pystyä reagoimaan muutoksiin nopeastikin. Olemme muun muassa päivittäneet yhdistysrakennetta, jäsenmaksuperiaatetta ja liiton aluerakennetta. Työ jatkuu valtuustokauden yli ja haluan omalta osaltani jatkaa kehitystyötä jytyläisten ja suomalaisen työelämän puolesta. Jytyn pitää pystyä tarjoamaan jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi parempia palveluita ja laadukasta koulutusta. Lisäksi palveluiden pitäisi pystyä tukemaan jäsentä paremmin eri elämäntilanteissa ja työelämän vaiheissa. Työntekijäpuolen pitää näkyä ja kuulua, siksi Lauri Erma liittovaltuustoon!

  Kirsi Kuukkanen

  Ikä: 50
  Kotipaikka: Tampere
  Jytyn yhdistys: Jyty Pirkanmaa ry
  Koulutus: Liiketalouden tradenomi (AMK)
  Ammatti: IT-palvelupäällikkö
  Työpaikka: Monetra Pirkanmaa Oy
  Kotisivu ja sosiaalinen media: https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/vaalit-2020/ehdokas-kirsi-kuukkanen/, facebook.com/KirsiKuukkanen

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Pirkanmaa ry:n puheenjohtaja, liittovaltuutettu ja sääntötyöryhmän jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Jäsenten turvattu työelämä ja työhyvinvointi ovat asioita, joiden eteen tulee tehdä töitä. On tärkeää, että liiton päättävä elin koostuu ihmisistä, jotka ovat lähellä jäsentä ja jotka kuuntelevat paikallisesti ja valtakunnallisesti jäseniä herkällä korvalla. Olen kokenut, että liittovaltuustossa teemme tätä työtä ja tätä työtä paremman työelämän puolesta haluan jatkaa edelleen.

  Nea Kähkönen

  Ikä: 36
  Kotipaikka: Jyväskylä
  Jytyn yhdistys: Jyty Jyväskylä ry
  Koulutus: Merkonomi
  Ammatti: Asiakasopastaja/Yhteiskuntatieteiden opiskelija (opintovapaalla v. 2020 loppuun)
  Työpaikka: Jyväskylän kaupunki
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/nea.kahkonen.1/

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Jyväskylä ry:n hallituksen jäsen ja nuorisovastaava, Jytyn tulevaisuustyöryhmän jäsen, Länsi-Suomen alueen nuorisovastaava sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattialatyöryhmän jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Asiat eivät edisty odottelemalla! Olen ehdolla, koska tunnen työelämän sekä työntekijän että työmarkkinoiden kiemuroiden näkökulmasta. Työn pirstaloituminen ja jäsenistön kohtaamat moninaiset haasteet on huomioitava liiton toiminnassa, mikäli haluamme pitää asemamme edunvalvojana ja erityisesti nuoret ymmärtämään ammattiliiton olemassaolon merkityksen myös jatkossa. Tämän oltava näkyvää myös liittovaltuustossa, koska ammattiliitto on olemassa jokaista jäsentään varten riippumatta iästä tai ammattialasta. Teen tilaa uudelle innokkaalle nuorisovastaavalle Länsi-Suomen alueelle vuoden 2020 jälkeen, ja haluan tehostaa liiton edunvalvontaa sekä jäsentoimintaa jatkossakin, joten kannattaa äänestää tämä suorapuheinen ja positiivinen nainen liittovaltuustoon.

  Päivi Laaksoharju

  Ikä: 45
  Kotipaikka: Vaasa
  Jytyn yhdistys: Jyty Vaasa ry
  Koulutus: Geronomi (AMK)
  Ammatti: Muistikoordinaattori
  Työpaikka: Vaasan Kaupunki, geriatrinen poliklinikka
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Luottamusmies, Jyty Vaasan hallituksen varajäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuden edunvalvontaan ja pitämässä huolen, että meillä kaikilla JYTY:n jäsenillä on tulevaisuudessakin valovoimainen liitto, jossa jäsenten etuja ajetaan yhdessä. Koen tärkeäksi, että eri aloilta ja eripuolilta maata tulevien jäsenistön ääni tulee kuuluksi! Och samma på senska! :-) Tillsammans är vi starkka!

  Pirjo Laaksonen

  Ikä: 61
  Kotipaikka: Kokemäki
  Jytyn yhdistys: Jyty Harjavallan seutu ry
  Koulutus: Merkonomi
  Ammatti: Palkkasihteeri
  Työpaikka: Harjavallan kaupunki
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Harjavallan kaupungilla Jytyn pääluottamusmies, STTK:n Satakunnan aluetoimikunnan jäsen sekä liittovaltuuston yleisvarajäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Koen, että minulla on vielä paljon energiaa ja osaamista yhteisten asioiden hoitamiseen. Haluan olla kehittämässä liittoamme jäseniä puoleensa vetäväksi.

  Piia Lipponen-Niemi

  Ikä: 45
  Kotipaikka: Lapua (Hellanmaa)
  Jytyn yhdistys: Jyty Lapua ry
  Koulutus: Koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto, Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
  Ammatti: Koulunkäynninohjaaja
  Työpaikka: Lapuan yläkoulu
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/piia.lipponenniemi

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies, Jyty Lapua ry:n taloudenhoitaja, jäsenasiainhoitaja, tiedotusvastaava ja varapuheenjohtaja.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen asettunut ehdolle vaikutusmahdollisuuden vuoksi. Toimimattomat asiat vaatii mielestäni kehittämistä ja muutoksia parempaan. Ammattiliittoja tarvitaan, että meillä työntekijöillä jatkossakin olisi työsuhteissa määräykset palkasta, työajoista ja lomista sekä muista työsuhteeseen liittyvistä asioista.

  Kenneth Nickull

  Ikä: 52
  Kotipaikka: Vörå / Vöyri
  Jytyn yhdistys: Svenska Österbottens Jyty rf
  Koulutus: Adb-merkonom/Atk-merkonomi
  Ammatti: IKT-stöd / IKT-tuki
  Työpaikka: Vörå kommun/Vöyrin kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: fb.me/JYTYval.2020.Kenneth.Nickull

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Huvudförtroendeman JYTY Vörå kommun, Styrelsemedlem Österbottens JYTY, Suppleant Arbetarskyddet Vörå kommun.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Många förändringar på kommande inom kommunsektorn, och arbetsgivarna sprider osäkerhet med indragningar, permitteringar och ändringar. Jag önskar kunna medverka till att vi skall genom en starkt förbund, får ut info å skapa förutsättningar för medlemmarna att  kunna acceptera vettiga å nödvändiga förändringar. Oroligheter och ovisshet som påverkar våra villkor och anställningar, gagnar inte varse oss medlemmar eller arbetsgivarna. Jag ser också en fördel för vårt förbund med tvåspråkighet, att det finns en medlem i förbundsfullmäktige  som har kännedom om våra Finlandssvenska områden. Fritiden är mycket viktig, å jag vill medverka till att villkor för arbetstid å anställningsförmåner inte försämras utan stärkas, vi skall tryggt kunna genom arbeta tjäna förmåner å veta att de inte försämras i takt med att arbetsgivaren får svårare tider. Vi behöver folk i förbundsfullmäktige som kan ha åsikter å våga utmana det som är med nya ideer, men med medlemmarnas förmåner å välmående som central utgångspunkt. Jag vill besluten skall vara rättvisa å inte drabba de som har en svagare position på arbetsplatsen. Därför rösta in Kenneth Nickull till JYTYs förbundsfullmäktige.

  Kuntasektorilla on tulossa paljon muutoksia. Työnantajat aiheuttavat epävarmuutta irtisanomisilla, lomautuksilla ja muutoksilla. Minä toivon voivani vaikuttaa siihen, että vahvan liiton avulla saadaan tietoa levitettyä jäsenille. Epätietoisuus ja epävarmuus ei hyödytä ketään. Näen myös liitolle etuna kaksikielisyyden. On hyvä olla myös jäsen, joka tuntee suomenruotsalaisten alueiden tarpeet. Vapaa-aika on hyvin tärkeää ja haluan vaikuttaa siihen, että jo saavutettuja etuja ei poisteta, vaikka ajat muuttuvat huonommaksi. Tarvitsemme ehdokkaita liitovaltuustoon, joilla on vahvoja mielipiteitä ja jotka uskaltavat kyseenalaistaa jo olemassa olevaa, ja esittää uusia vahvoja ideoita. Haluaisin, että negatiiviset päätökset ovat oikeudenmukaisia ja eivät koske vain työpaikoilla huonommassa asemassa olevia . Siksi äänestä minua Jytyn liittovaltuustoon.

  Teppo Näivö

  Ikä: 42
  Kotipaikka: Muurame
  Jytyn yhdistys: Jyty Muurame ry
  Koulutus: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
  Ammatti: Koulunkäynninohjaaja
  Työpaikka: Muuramen kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/teppo.naivo

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies, työsuojelun vara 1 ja Jyty muurame ry:n puheenjohtaja

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Ihmisten oikeuksien arvo työmaailmassa on nykypäivänä suuressa arvossa ja liiton merkitys niiden säilyttämisessä on olennainen. Haluan olla mukana tuomassa jäsenlähtöistä näkökulmaa liiton toimintaan, koska liitto on meitä jäseniä varten. Mielestäni on tärkeää, että jäsenten asioista on päättämässä monenlaisia ihmisiä, erilaiset näkökulmat on rikkaus.

  Piipe Onninen-Kokko

  Ikä: 58
  Kotipaikka: Pihtipudas
  Jytyn yhdistys: Pohjoisen Keski-Suomen Jyty ry
  Koulutus: Kehitysvammaisten ohjaaja
  Ammatti: Työtoiminnan ohjaaja
  Työpaikka: Pihtiputaan työkeskus
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Wiitaunionin pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan tuoda pienen seutukunnan näkökantoja liittovaltuustoon. Työelämä ja sen muutokset kiinnostavat ja liittovaltuusto on eturivin paikka niiden seuraamiseen. Pyynnöstä päätin lähteä mukaan ehdolle.

  Pirjoriitta Peltola

  Ikä: 57
  Kotipaikka: Vaasa
  Jytyn yhdistys: Jyty Vaasa ry
  Koulutus: Oikeushallinto-taloushallinto, AMK (Tradenomi)
  Ammatti: Taloussihteeri
  Työpaikka: Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu Oy
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/pr.marttila

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Olen aikaisemmassa työpaikassani toiminut työsuojeluvaltuutettuna 8 vuotta ja luottamusmiehenä / yhteyshenkilönä 12 vuotta.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Asetuin ehdolle, koska uskon, että minulla on paljon tietoa, kokemusta ja muutoinkin paljon annettavaa, niin liitolle, kuin jäsenistölle. Olen asioihin tarttuva ja innokas.

  Ritva Perälä

  Ikä: 55
  Kotipaikka: Kauhajoki
  Jytyn yhdistys: Jyty Kauhajoki ry
  Koulutus: Tietotekniikan ammattitutkinto
  Ammatti: Tietohallintoasiantuntija, tietoturvavastaava
  Työpaikka: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/ritva.perala/, facebook.com/RitvaPeralaJyty

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Kauhajoki ry:n varapuheenjohtaja ja vapaa-aikavastaava, varatyösuojeluvaltuutettu,
  Jytyn liittovaltuutettu sekä STTK:n Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunnan jäsen.


  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Kunnallisena ammattilaisena jo 37 vuotta olen kokenut, että Jytyn ja oma yhdistykseni toimihenkilöineen ja jäsenineen ovat olleet luonnollinen osa edunvalvontaa, yhteisöllisyyttä ja meitä kaikkia koskevien asioiden, kuten  työhyvinvoinnin, palkkauksen ja työsuhde-etujen puolustajia. Liittovaltuuston päätöksenteossa olen ollut mukana viimeisimmän nelivuotiskauden. Liittovaltuusto on tiiviisti pitänyt keskustelua yllä valmistellessaan asioiden hyväksymistä. Mielelläni jatkan edelleen jäsenille ja itselleni tärkeiden asioiden puolustamista. Jokaisen jytyläisen työn arvostus on nostettava edelleen esille ja työn vaativuuden lisääntyessä koulutukseen on panostettava. Vahvistetaan edelleen Jytyliittoa ja pysytään muutoksessa aktiivisena kehittäjänä. Kehittämisessä tarvitaan jokaisen jäsenen panosta. Olen valmis toimimaan edustajanasi, valtuutathan minut viemään viestiä eteenpäin päätöksentekoon.

  Teppo Rantalainen

  Ikä: 41
  Kotipaikka: Säkylä
  Jytyn yhdistys: Jyty Säkylä ry
  Koulutus: Ylioppilas
  Ammatti: IT-asiantuntija
  Työpaikka: Säkylän kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Luottamusmies, Jyty Säkylä ry:n puheenjohtaja

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen työskennellyt kunnan palveluksessa yli 18 vuotta. Jytyn jäsenenä olen lähes alusta asti, ja aktiivinakin reilusti yli 10 vuotta. Olen ehdolla liittovaltuustoon, koska sitä kautta on aidosti mahdollisuus päästä vaikuttamaan jytyläisten työehtoihin ja -oloihin työpaikoilla. Lisäksi liittovaltuustossa tulee mielestäni olla edustusta monipuolisesti eri ammattiryhmistä ja erikokoisista yhdistyksistä.

  Päivi Ruotsalainen

  Ikä: 52
  Kotipaikka: Kannonkoski
  Jytyn yhdistys: Jyty Saarijärven Seutu ry
  Koulutus: Taloushallinnon merkonomi
  Ammatti: Koulusihteeri
  Työpaikka: Kannonkosken kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, Jyty Saarijärven seutu ry:n hallituksen jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan tuoda esille pohjoisen Keski-Suomen kuntien näkökulmaa yhteisten asioiden hoidossa. Työelämän muutoksia ja niiden vaikutuksia työntekijöihin pääsee liittovaltuustossa eturivistä kuulemaan ja haluan olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuden päätöksiin.

  Tiina Sorri

  Ikä: 39
  Kotipaikka: Laukaa
  Jytyn yhdistys: Jyty Laukaa ry
  Koulutus: Lähihoitaja
  Ammatti: Perhetyöntekijä
  Työpaikka: Laukaan kunta
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/Tiina-Sorri-Jyty-Vaalit-2020-114284687076602,
  jytylaukaa.jytyliitto.net/vaalit-2020/

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Olen toiminut Jyty Laukaa ry.n hallituksessa vuodesta 2013 ja pääluottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2019.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen ehdolla Jytyn liittovaltuuston vaaleissa, koska minulle on tärkeää jäsentemme edunvalvonta ja tasa-arvoinen kohtelu työelämässä. Pääluottamusmiehenä olen päässyt vaikuttamaan jäsenten edunvalvontaan paikallisesti. Nyt koen olevani valmis astumaan ehdolle vaaleihin, jotta pääsisin kehittämään ja vaikuttamaan liiton toimintaan, sekä ajamaan jäsenten etua myös valtakunnallisella tasolla. Työelämässä eletään haastavia aikoja ja ammattiliitot ovat tärkeässä roolissa työntekijän tukena ja tähän haluan antaa myös oman osaamiseni ja panokseni. Ja hei, just sun ääni olisi kiva!

  Roland Sundfors

  Ikä: 60
  Kotipaikka: Nedervetil / Alaveteli
  Jytyn yhdistys: Jyty-Jakobstadsnejden rf, Jyty-Pietarsaarenseutu ry
  Koulutus: Skogsbruksingenjör - Metsätalousinsinööri
  Ammatti: Skogsbruksingenjör - Metsätalousinsinööri
  Työpaikka: Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki
  Kotisivu ja sosiaalinen media: jyty-jakobstadsnejden.jytyliitto.net

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Styrelsemedlem i Jyty-Jakobstadsnejden, Huvudförtroendeman i Staden Jakobstad, Vice arbetsskyddsfullmäktig och Jyty-förbundsfullmäktig.
  Jyty-Pietarsaarenseudun hallituksen jäsen, pääluottamusmies, varatyösuojelunvaltuutettu ja Jytyn liittovaltuuston jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Efter att jag ombetts att ställa upp i fullmäktigevalet, efter en period i Jytys fullmäktige, tar jag detta som fortsatt förtroende, att seriöst fortsätta arbeta för medlemmarnas välmående. Fackförbundens ställning blir allt viktigare för att säkerställa klara spelregler i arbetslivet. Jyty står för energi, sting, fart och kraft.  Rösta in mig, så jag kan vara med och jobba för en täckande intressebevakning.

  Pyynnöstä olen vamis jatkamaan toiselle kaudelle liittovaltuustossa. Koen tämän luottamuksena, joka motivoi jatkamaan työtä jäsenistön hyvinvoinnin eteen. Ammattiliittojen asema ja edunvalvonta ovat tänä päivänä yhä tärkeämpiä, jotta selvät työelämän säännöt turvattaisiin. Jyty on monialainen ja jäsenlähtöinen ammattiliitto. Äänestä minua, niin saan olla mukana kehittämässä palveluja jäsenten hyväksi.

  Sari Suokas

  Ikä: 53
  Kotipaikka: Pirkkala
  Jytyn yhdistys: Jyty Pirkanmaa ry
  Koulutus: Lähihoitaja
  Ammatti: Lähihoitaja kotihoidossa
  Työpaikka: Tampereen kaupunki
  Kotisivu ja sosiaalinen media: jytypirkanmaa.jytyliitto.net/vaalit-2020/ehdokas-sari-suokas/, www.facebook.com/sari.suokas.9

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Tampereen kaupungin luottamusmies ja varapääluottamusmies sekä Sosiaali - ja terveystoimen yhteistyöryhmän jäsen, Jyty Pirkanmaa ry:n hallituksen jäsen ja Tampereen kaupungin tiimin vetäjä, STTK Pirkanmaan aluetoimikunnan jäsen ja STTK:n edustaja Työterveyslaitoksen neuvottelukunnassa.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen ollut Jytyn jäsenenä vuodesta 1986 ja aktiivisena Ay-jäsenenä 30 vuotta, monessa mukana paikallisella ja alueellisella. Nyt olen valmis ajamaan meidän kaikkien jäsenten etuja. Työn murros ja muutokset ovat vaikuttaneet kaikkien työhön. Eri yhtiöittämistä ja yksityistämistä on tapahtunut monella alalla. Muutoksista isoin vielä on tulossa siirryttäessä maakuntiin, vielä joskus. Tämä asettaa liitolle uusia haasteita edunvalvonnassa ja jäsenten asioita ajaessa. Jyty liittona pitää tehdä houkuttelevaksi myös uusille jäsenille. Eli olen juuri sinua varten Jytyn jäsen, yhdessä teemme Jytyn tulevaisuutta muutoksessa ja edunvalvonnassa, joita työelämä tuo tullessaan. Liittovaltuustossa pitää olla vahvaa osaamista näihin asioihin.

  Eevaliisa Toivola

  Ikä: 50
  Kotipaikka: Kankaanpää
  Jytyn yhdistys: Jyty Kankaanpää ry
  Koulutus: Merkonomi
  Ammatti: Kirjastovirkailija
  Työpaikka: Kankaanpään kaupunginkirjasto
  Kotisivu ja sosiaalinen media: www.facebook.com/eevaliisa.toivola/

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies ja Jyty Kankaanpää ry:n hallituksen jäsen

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Tällaisina aikoina ammattiliittojen asema korostuu. Jyty on varsin joustava ja aikaansa seuraava liitto, jonka kehityksessä haluan olla vahvasti mukana. Haluan huolehtia, että työntekijöillä on hyvät oltavat sekä olla vaikuttamassa siihen, että saavutetut edut tulevat säilymään. Pohjois-Satakuntalaista energiaa siis Jytyn liittovaltuustoon :)

  Marjo Virtanen

  Ikä: 62
  Kotipaikka: Ylöjärvi
  Jytyn yhdistys: Jyty Huittisten seutu ry
  Koulutus: Sosionomi (YAMK)
  Ammatti: Sosiaaliohjaaja
  Työpaikka: Huittisten kaupungin sosiaalikeskus
  Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/marjo.virtanen

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies, liittovaltuuston 1. yleisvarajäsen (Länsi-Suomi)

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen ollut viimeiset neljä vuotta Jytyn liittohallituksessa Länsi-Suomen 1. yleisvarajäsenenä. Olen päässyt osallistumaan varajäsenenä moneen liittovaltuuston kokoukseen. Työ on ollut mielenkiintoista ja haluaisinkin voida jatkaa tätä työtä varsinaisena jäsenenä jäsenistön etujen puolustajana, edistäjänä ja kehittäjänä. Työelämä on murroksessa ja muutoksia tulee koko ajan. Edunvalvonta korostuu entisestään. On tärkeää, että liiton päättävissä elimissä on mukana edustajia, jotka tuovat päätöksiä tehtäessä esille arkipäivän haasteet eri työelämän aloilta. Liittovaltuustossa olisi hyvä olla edustajia kattavasti koko alueelta.

  Seija Yli-Hukkala

  Ikä: 57
  Kotipaikka: Alavus
  Jytyn yhdistys: Neuvonta-alan Toimihenkilöt-NEUVO ry
  Koulutus: Agrologi-Tradenomi (YAMK)
  Ammatti: Asiantuntija
  Työpaikka: ProAgria Etelä-Pohjanmaa
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Neuvo ry hallituksen jäsen.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen yksityisalojen yhdistysten yhteinen valtuustoehdokas Länsi-Suomen alueelta. Pidän tärkeänä, että myös yksitysaloilla työskentelevien jäsenten ääni kuuluu Jyty-liiton valtuustossa ja sen päätöksenteossa.

  Mari Yliahtela

  Ikä: 38
  Kotipaikka: Vimpeli
  Jytyn yhdistys: Jyty Alajärvi ry
  Koulutus: Tradenomi
  Ammatti: Toimitusjohtaja/Kiinteistösihteeri
  Työpaikka: Vimpelin Vuokra-asunnot Oy
  Kotisivu ja sosiaalinen media: -

  Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Alajärvi ry:n puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen, hallituksen jäsenenä 2017 alkaen, varapuheenjohtajana 2018-2019.

  Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen asettunut ehdolle, koska haluan vaikuttaa asioihin ja saada pienten yhdistysten ja pienten paikkakuntien ääntä kuuluville. Haluan, että kaikki kokevat olevansa arvokkaita jäseniä ja työntekijöitä yhdistyksessämme ja työpaikoillamme.