Etelä-Suomi

Ehdokkaat

 • Tuula Amar
 • Maija Huhta
 • Kirsi Jaakkola
 • Aila Julkunen
 • Elina Kajanto
 • Anneli Keskinen
 • Katja Koivukoski
 • Ilkka Konola
 • Kati Koskinen
 • Päivi Oikarinen
 • Antti Pajala
 • Arja Partanen
 • Jaakko Perttunen
 • Katja Rättyä
 • Niina Sahramaa
 • Kaarina Salminen
 • Riikka Soini
 • Tuuli Urpela
 • Katja Vidgren

Ehdokasesittelyt

Tuula Amar

Ikä: 52
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys:  Jyty HYKS ry
Koulutus: Peruskoulu
Ammatti: Vahtimestari
Työpaikka: Peijaksen sairaala
Kotisivu ja sosiaalinen media:

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty HYKS ry:n luottamusmies Peijaksen sairaalassa sekä Jyty HYKS ry:n hallituksen jäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen kokenut kovia työelämässä. Toivon voivani omien kokemusteni perusteella auttamaan ja olemaan tukena kaikille Jyty hyksiläisille.

Maija Huhta

Ikä: 52
Kotipaikka: Vihti
Jytyn yhdistys: Jyty Vihti ry
Koulutus: Liikunnan ammattitutkinto, kuntohoitaja, ravintovalmentaja, johtamisen erikoisammattitutkinto
Ammatti: Erityisliikunnanohjaaja
Työpaikka: Vihdin kunta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Vihdin kunnalla pääluottamusmies, Jyty Vihti ry:n varapuheenjohtaja ja hallituksen varajäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Mielestäni liitossa tarvitaan vahvaa osaamista ja jäsenten puolestapuhujaa.
Tästä johtuen haluan edustaa juuri sinua ja sinun etuja liitossa. Kannatan asioiden sopimista, yhdessä tekemistä, avoimuutta, unohtamatta edunvalvontaa. Haluan päästä vaikuttamaan liittomme toimintaan ja tulevaisuuteen, sillä liitto on meitä jäseniä varten.

Kirsi Jaakkola

Ikä: 53
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Sosiaaliohjaaja
Työpaikka: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kotisivu ja sosiaalinen media: jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/kirsi-jaakkola-kasko/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Metropoli ry:n hallituksen jäsen, Kasko-ammattiosaston sihteeri, Kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmän jäsen, Pääluottamusmies

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Yhteiskunnan muuttuessa työelämä muuttuu ja nämä muutokset vaikuttavat väistämättä myös ammattiyhdistystoimintaan ja jäsenistön edunvalvontatyöhön. Koen, että ammattiyhdistystoiminta on edelleen vahva vaikuttaja, jolla on mahdollisuus vaikuttaa työelämän ja edunvalvonnan haasteisiin rakentavasti ja määrätietoisesti. Haluan ottaa haasteen vastaan ja olla mukana Jytyn liittovaltuustossa tekemässä kehittäviä, uudistavia ja eteenpäin vieviä päätöksiä, jotka pitävät Jytyn moninaisuuden, vahvan edunvalvonnan ja jäsenistön keskiössä. Minun Jyty on muutoksen tekijä!

Aila Julkunen

Ikä: 47
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty HYKS ry
Koulutus: Terveydenhuoltoalan sihteeri
Ammatti: Arkistointisihteeri
Työpaikka: HUS Kuntayhtymä, Asvia
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/aila.julkunen/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: HUS Asvian yhteistoimikunnan jäsen ja luottamusmies sekä Jytyn liittovaltuutettu.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan vaikuttaa omalta osaltani jytyläisten edunvalvontaan ja olla eturintamassa ammattiliiton asioiden päätöksenteossa. Minulta löytyy päättäväisyyttä ajaa asioita ja uteliaisuutta uutta kohtaan. Molempia tarvitaan, jotta pärjää tässä muuttavassa ay-maailmassa. Omaan myös monta vuotta ay-kokemusta, joten tiedän, mihin olen ryhtymässä, ja haluan jatkaa jäsenten hyväksi tekemääni työtä myös seuraavan valtuustokauden.

Elina Kajanto

Ikä: 53
Kotipaikka: Turku
Jytyn yhdistys: Jyty Lounais-Suomi ry
Koulutus: Sosionomi (Tampereen yliopisto, nuorisotyön tutkinto)
Ammatti: Järjestelmäasiantuntija
Työpaikka: Turun kaupunki, sivistystoimiala
Kotisivu ja sosiaalinen media: www.facebook.com/elina.kajanto/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Tällä hetkellä toimin Jyty Lounais-Suomen puheenjohtajana, Turun kaupungin varapääluottamusmiehenä, Turun sivistystoimialan yt-ryhmässä henkilöstönedustajana, liiton edunvalvontatoimikunnan jäsenenä, Jytyn liittovaltuutettuna sekä valtuustossa yhden keskusteluryhmän vetäjänä. Aikaisemmin toimin pääluottamusmiehenä Turun kaupungilla. Henkilöstönedustajana olen toiminut yt-ryhmissä noin 20 vuotta.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Liittovaltuustoon on hyvä saada edustaja Varsinais-Suomesta. Pidän tärkeänä, että yhdistysten ääni ja yksittäisten jäsentenkin ääni kuuluu valtuustossa ja näkyy liiton toiminnassa. Kuuntelen herkällä korvalla kaikkia ja olen jo tottunut tuomaan kuulemani asiat julki valtuustossa. Työelämä muuttuu ja myös ay-toiminnan on muututtava. Haluan jatkaa muutostyötä liittovaltuustossa.

Anneli Keskinen

Ikä: 58
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty HYKS ry
Koulutus: Merkonomi
Ammatti: Toimistosihteeri
Työpaikka: HUS / Sydän- ja keuhkokeskus / Kardiologian linja
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: HUS/varapääluottamusmies, HUS/Sydän- ja keuhkokeskus/luottamusmies, Jyty HYKS ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri, JYTK/varajäsen

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Tavoitteenani on jytyläisten työelämän kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien tehostaminen sekä Jytyn toiminnan avoimuuden lisääminen. Paikallisyhdistysten yhdenvertainen kohtelu ja tuki liiton taholta ovat avainasemassa, kuten myös liiton toiminnan ja julkisuuskuvan nykypäiväistäminen. Jytyläisten jäsenten kuuleminen ja heidän tarpeiden tunnistaminen sekä edunvalvonnan tavoitteiden asettaminen ovat koko toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Nämä ovat asioita, joihin minä olen valmis sitoutumaan ja niitä edistämään.

Katja Koivukoski

Ikä: 48
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys - STYLE ry
Koulutus: yo-markkinointimerkonomi
Ammatti: Liittosihteeri
Työpaikka: Vesaisten Keskusliitto ry
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/katja.koivukoski.1, instagram.com/katjakoivukoski/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Style ry:n varapuheenjohtaja ja Jytyn varavaltuutettu

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Työelämä ja yhteiskunta ympärillämme ovat murroksessa. Haluan olla mukana kehittämässä Jytyä dynaamisena ja aikaansa seuraavana ammattiliittona. Ammattiyhdistystoiminnalle ja ammatilliselle edunvalvonnalle on edelleen kysyntää. Pitkä ay-kokemukseni luottamustoimista ja toimitsijana olemisesta antavat hyvän pohjan liittovaltuustotyölle. Innostun työelämäasioista ja niiden kehittämisestä sekä näen erittäin tärkeänä, että myös yksityisalat saavat äänensä kuuluviin Jytyn liittovaltuustossa.

Ilkka Konola

Ikä: 54
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Sosionomi (YAMK)
Ammatti: Lastenkodinjohtaja / Työsuojeluvaltuutettu
Työpaikka: Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Kotisivu ja sosiaalinen media: www.facebook.com/ilkka.konola,
jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/ilkka-konola-sote/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jytyn liittovaltuutettu, Jyty Metropolin hallituksen jäsen, Sosiaali- ja terveystoimen ammattiosasto puheenjohtaja, työttömyyskassa JYTK:n hallituksen puheenjohtaja, STTK:n Uudenmaan aluetoimikunta jäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Halu vaikuttaa liiton ja Jytyn jäsenten asioihin. Minulla on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä, haluaisin tätä osaamista hyödyntää jytyläisten hyväksi!

Kati Koskinen

Ikä: 46
Kotipaikka: Turku
Jytyn yhdistys: V-S Jyty ry
Koulutus: Yhteisöpedagogi (AMK)
Ammatti: Nuorisotyöntekijä
Työpaikka: Kaarinan kaupunki / Nuorisopalvelut
Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/kati.koskinen74

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Kaarinan Jytyn pääluottamusmies 1.1.2019-

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Kun ammattiliiton henkilöstön edustaja ja ruohonjuuritasolla työtä tekevä henkilöstö ovat asioista useimmiten samaa mieltä, on asiat paremmin. Haluan tukea, kannustaa ja auttaakin niitä ihmisiä, jotka tekevät niitä töitä, joista saatu palkka on usein alhainen ja työolotkin välillä, mitä sattuu. Haluan omalla panoksellani varmistaa, että työehtosopimuksia noudatetaan ja ihmisillä on inhimilliset, turvalliset sekä yhteisölliset työolot.

Päivi Oikarinen

Ikä: 46
Kotipaikka: Turku
Jytyn yhdistys: Jyty Lounais-Suomi ry
Koulutus: Pukineidenvalmistaja, lähihoitaja
Ammatti: Asiakaspalveluohjaaja
Työpaikka: Turun kaupunki, nuortenpalvelut
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies, kaupungin yhteistyötoimikunnan jäsen, Jyty Lounais-Suomi ry:n hallituksen jäsen.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan kehittää liittomme toimintaa niin, että voimme vastata hyvin olemassa oleviin ja tuleviin ay-toiminnan haasteisiin. Haluan vaikuttaa toiminnallani siihen, että liittomme edunvalvonta koetaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmäksi ja kiinnostavaksi toiminnaksi työelämään tulevien ihmisten sekä nykyisten jäsenten kohdalla. Tärkeää on myös, että liittomme säilyy poliittisesti sitoutumattomana, helposti lähestyttävänä, toiminnaltaan avoimena sekä uudistuskykyisenä.

Antti Pajala

Ikä: 58
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Ylioppilas
Ammatti: Tietopalveluvirkailija
Työpaikka: Helsingin kaupunginkirjasto
Kotisivu ja sosiaalinen media: jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/antti-pajala-kuva/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, ammattiosaston sihteeri

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla edistämässä sopimiseen perustuvaa työelämää. Haluan tuoda oman 15-vuotisen pääluottamusmieskokemukseni Jytyn liittovaltuuston käyttöön ja oppia muilta lisää.

Arja Partanen

Ikä: 58
Kotipaikka: Tuusula
Jytyn yhdistys: Jyty Keski-Uusimaa ry
Koulutus: Merkantti, Psp-Pankkitutkinto, Taloushallinnon ammattitutkinto, Työlainsäädännön tutkinto
Ammatti: Palkkasihteeri
Työpaikka: Sarastia Oy
Kotisivu ja sosiaalinen media: www.facebook.com/arja.partanen.10, Anna Partanen/LinkedIn

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Varaluottamusmies, Jyty Keski-Uusimaa ry:n hallituksen jäsen, paikallistiimin jäsen, STTK:n paikallistoimikunnan jäsen, Jytyn liittovaltuutettu

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla kehittämässä liittomme toimintaa vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Tehdä myös liittovaltuuston toimintaa näkyvämmäksi jäsenistöllemme. Edustus pienistä kunnista on tärkeä, Keski-Uusimaa on alueellisesti iso organisaatio. Pitkä kokemus liiton toiminnasta myös yksityiseltä sektorilta vuodesta 1989 ja kunnalliselta vuodesta 2008 auttaa tässä tehtävässä. Olen avoin, jäseniä kuunteleva ja asioihin napakasti tarttuva varteenotettava ehdokas.

Jaakko Perttunen

Ikä: 34
Kotipaikka: Vihti
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Maanrakennusalan ammattitutkinto
Ammatti: Kuorma-autonkuljettaja
Työpaikka: Vantaan kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/jaakko-perttunen-vantaa/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Ammattiosaston varapuheenjohtaja, metropoli ry:n nuorisovastaava, luottamusmies

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen 34-vuotias mies Vihdistä. Työskentelen Vantaan kaupungilla kuorma-autonkuljettajana kaupunki & ympäristön toimialalla. Olen ollut eri kuntien palveluksessa jo 14 vuotta ja nähnyt miten työelämä on muuttunut, eikä niin toivotulla tavalla. Olen liittovaaliehdokkaana tulevalle kaudelle ja tulen kertomaan asiani ja mielipiteeni asioihin, että edut ja sopimukset sekä työehdot, jotka meillä on eivät ainakaan huonontuisi tulevaisuudessa. Haluan olla mukana kehittämässä ja viemässä asioita parempaan suuntaan. Ay- toiminnassa olen ollut mukana 10 vuotta eri tehtävissä, luottamusmiehenä, varapuheenjohtajana, nuorisovastaavana, ja jäsenhankinta on lähellä sydäntäni. Teen koko ajan töitä, että saamme uusia jäseniä, varsinkin nuoria, ettei tulevaisuudessa ole tilanne se, että meillä ei ole sitä valovoimaa jäljellä. Jäseniä varten täällä ollaan ja jäseniä varten tätä tehdään, joten vaikuta sinäkin ja äänestä!

Katja Rättyä

Ikä: 51
Kotipaikka: Hämeenlinna
Jytyn yhdistys: Riihimäen seudun Jyty ry
Koulutus: Merkantti-sihteerin ammattitutkinto, taloushallinnon ammattitutkinto
Ammatti: Taloussihteeri
Työpaikka: Janakkalan kunta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Olen toiminut Jyty Janakkalan sihteerinä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Jyty Janakkala lakkautettiin 2019 ja liityimme Riihimäen seudun Jytyyn. Riihimäen seudun Jytyssä olen hallituksen jäsen sekä toimin koulutusvastaavana.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Liittovaltuustoon tarvitaan meitä kaikkia jäseniä ympäri Suomen, myös Kanta-Hämeestä! Olen asettunut ehdolle, koska haluan vaikuttaa päätöksenteossa tärkeissä kysymyksissä. Haluan, että meidän Jyty olisi meidän työntekijöiden näköinen. Jytyssämme tehdään yhdessä töitä tärkeiden asioiden eteen. Kuuntelen, keskustelen, otan kantaa ja minulla on rohkeutta kertoa omat mielipiteeni. Jyty tarvitsee aktiivisia jäseniä niin paikalliselle, kuin myös valtakunnalliselle tasolle toimiakseen jatkossakin. Sinä voit vaikuttaa, minkälaisia henkilöitä on valtuustossa - sinun äänesi ratkaisee!

Kaarina Salminen

Ikä: 60
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Merkantti
Ammatti: Hallintosihteeri
Työpaikka: Helsingin kaupunki
Kotisivu ja sosiaalinen media: jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/kaarina-salminen-hal/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Metropoli ry:n hallituksen jäsen, Hallinnon ammattiosaston pj, Jytyn liittovaltuutettu, STTK:n paikallistoimikunnan jäsen

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Työelämä ja vaikuttaminen siihen elävät nyt murrosvaihetta. Ay-liikettä ollaan useassa kirjoituksessa ja puheessa tämän vuoden aikana kyseenalaistettu ja luotu kuva, että se heikentää työntekijän asemaa, olen tästä täysin eri mieltä, vain yhteistyöllä ja vaikuttamisella pidämme saavutetut etuutemme. Liittomme on sitoutumaton ja toivon sen jatkossakin sellainen olevan, valtakunnallista puoluepolitiikka tehdään Arkadianmäellä ja työntekijöiden etuja ajetaan ammattiliitoissa. Olen valmis asettumaan ehdolle seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja nostamaan ay-liikkeen arvostusta, sekä ajamaan pienen ihmisen etuja.

Niina Sahramaa

Ikä: 53
Kotipaikka: Vihti (Selki)
Jytyn yhdistys: Jyty Espoon Seutu ry
Koulutus: Merkonomi
Ammatti: Assistentti opintohallinnossa
Työpaikka: Omnia
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Oman korteni kekoon olen kantanut vuosien varrella niin hallitustyöskentelyssä kuin toimikunnissakin mukana ollessani. Ehdin olla myös Uudenmaan aluetoimikunnassa sekä PSKJ:ssä että sen semmoisissa.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Demokratian puolesta on hyvä olla juoksussa mukana.

Riikka Soini

Ikä: 56
Kotipaikka: Laitila
Jytyn yhdistys: Maatalouslomittajat ry
Koulutus: Karjatalouden ammattitutkinto
Ammatti: Maatalouslomittaja
Työpaikka: Vehmaan kunta
Kotisivu ja sosiaalinen media: -

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Pääluottamusmies, yhteensä 10 vuotta Maatalouslomittajat ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä, nyt 1 varajäsen, Jytyn liittovaltuutettuna ensimmäistä kautta.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Jytyssä pitää lomituksen ääni kuulua ja varsinkin nyt kun lomitussektorille on suuria uudistuksia tulevaisuudessa tulossa. Pitkän linjan AY-aktiivina, jolle lomituksen ja lomittajien asioiden eteenpäinvieminen on kunnia-asia, olen kokenut valtuustotyöskentelyn mielekkääksi ja siihen työhön sopivaksi. Uskon vahvasti oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen sekä hyvään yhteystyöhön kaikkien kanssa ja niitä pitää liitosta löytyä.

Tuuli Urpela

Ikä: 52
Kotipaikka: Helsinki
Jytyn yhdistys: Jyty Metropoli ry
Koulutus: Keskiaste, opiskelen parhaillaan liiketalouden tradenomiksi AMK
Ammatti: Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, perustehtävä tekstinkäsittelijä
Työpaikka: HUS
Kotisivu ja sosiaalinen media: jytymetropoli.fi/yhdistys/vaalisivut/jytyn-hallinnon-vaalit/tuuli-urpela-hus/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: HUS-ammattiosaston johtokunnan jäsen, Jyty Metropolin hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, liittovaltuuston jäsen 2017-2020.

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Haluan olla rakentamassa vahvaa liittoa, joka tekee loistavaa edunvalvontaa, tukee paikallisia toimijoita ja luo uusia ratkaisuja työelämän kehittämiseen. Olen tehnyt tätä neljä vuotta ja koen, että minulla on annettavaa tuolle työlle jo työsuojeluvaltuutetunkin roolin kautta. Tehtävänäni on tietenkin myös tuoda esille kuntayhtymän ja sen työntekijöiden näkökulmaa asioihin, joita liittona viemme eteenpäin. Ilman jäseniä ja heidän esille tuomiaan asioita en tehtävässä pystyisi toimimaan. Kiitos siis kaikille, jotka tämän työn mahdollistavat. Jyty on loistava liitto!

Katja Vidgren

Ikä: 45
Kotipaikka: Espoo
Jytyn yhdistys: Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejdens rf
Koulutus: Tradenomi (taloushallinto ja rahoitus) YAMK -opiskelija
Ammatti: Sihteeri
Työpaikka: Espoon kaupunkitekniikan keskus, katupäällikön sihteeri
Kotisivu ja sosiaalinen media: linkedin.com/in/katja-vidgren-91878271/

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Espoon Seutu ry:n puheenjohtaja, STTK:n paikallistoimikunta EKLU:n puheenjohtaja, Jytyn liittovaltuuston varajäsen, JYTKin työttömyskassan varajäsen, Teknisen ja ympäristötoimen henkilöstötoimikunnan varapuheenjohtaja, Teknisen lautakunnan 1. varajäsen (henkilöstöedustaja)

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Olen toiminut vuoden 2018 alusta yhdistyksemme puheenjohtajana. Aktiivijäsenenä olen toiminut jo vuodesta 2007, kun minut valittiin yhdistyksemme nuorisovastaavaksi ja sen jälkeen olen toiminut varaluottamusmiehenä, yhdistyksemme sihteerinä ja hallituksen jäsenenä. Jytyn liittovaltuutettuna toimin kuusi vuotta ja viimeiset 4 vuotta varaliittovaltuutettuna. Olen myös Jytyn työttömyyskassan hallituksen varajäsen. Liittovaltuusto on ylin päättävä elin Jyty-liitossa. Valtuusto päättää mm. budjetista, toimintasuunnitelmasta ja työehtosopimusten hyväksymisestä. Liittomme tarvitsee aktiiveja toimijoita valtuustoon, jotka ymmärtävät liittovaltuuston toiminnan tarkoituksen ja ovat rohkeita ottamaan kantaa. Ollessani valtuutettuna pidin useita puheenvuoroja ja tein koko ajan yhteistyötä muiden valtuutettujen kanssa. Yhteistyön tekeminen on jatkunut kuluvalla kaudella varavaltuutetun roolissani ja olen pysynyt ajan tasalla Jytyn hallinnon toimissa. Työskentelen Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa sihteerinä. Vapaa-ajalla yhdistystoiminnan lisäksi harrastan keilaamista ja sukuseuratoimintaa.