Ehdokkaat

Jyty-vaalien ehdokkaat esittäytyvät ehdokasgalleriassa vaalipiireittäin. Äänestäminen tapahtuu oman vaalipiirin vaalissa eli siinä vaalipiirissä, jossa jäsenellä on kotipaikka jäsenrekisterin mukaan. Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet äänestävät myös siinä vaalipiirissä, jossa heillä on jäsenrekisteriin merkitty kotipaikka. Jytyn vaalipiirit näet klikkaamalla oheista kuvaa tai seuraavasta linkistä: Jytyn aluejako ja kuntakartta.

Jyty-valets kandidater presenterar sig i kandidatgalleriet per valdistrikt. Röstningen sker i det egna valdistriktets val, alltså i det valdistrikt där medlemmen enligt medlemsregistret har sin hemort. De riksomfattande föreningarnas medlemmar röstar också i det valdistrikt där de enligt medlemsregistret har hemort. Jytys valdistrikt ser du genom att klicka på bilden intill eller på följande länk: Jytys regionfördelning och kommunkarta.

Ehdokkaat vaalipiireittäin / Kandidater enligt valdistrikt: