Jyty-vaalit 2020

Ammattiliitto Jytyn uuteen liittovaltuustoon valittiin suoralla jäsenvaalilla 37 jäsentä. Jyty-vaalien äänestysaika oli 25.9.–8.10. ja ehdokkaita oli 76. Vaalipiireittäin liittovaltuutettuja valittiin Etelä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Itä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Länsi-Suomesta 10 (5 yleisvaraa) ja Pohjois-Suomesta 7 (4 yleisvaraa). Uusista valtuutetuista naisia on 30 ja miehiä 7, joka vastaa liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Lue lisää: Jytyn uusi liittovaltuusto on valittu

> Jyty-valet på svenska!


Äänestä Jyty-vaaleissa!

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman ammattiliittosi Jytyn päätöksentekoon. Jytyssä järjestetään liittovaltuuston vaalit syksyllä 25.9.–8.10.2020. Äänestäminen Jyty-vaaleissa tapahtuu helposti sähköisen vaalijärjestelmän kautta. Jokaisella jäsenellä (ei kannatusjäsen) on käytössään yksi ääni ja äänestäminen tapahtuu oman vaalipiirin vaalissa. Eniten ääniä saaneet tulevat valituksi. Voit tutustua vaaleissa ehdolla oleviin jäseniin Jyty-vaalien ehdokasgalleriassa.

Liittovaltuuston paikkamäärät

Jytyn liittovaltuustoon valitaan 37 jäsentä neljästä eri vaalipiiristä. Vaalipiirien paikkajako on seuraavanlainen:

  • Pohjois-Suomen alue: 7 paikkaa
  • Itä-Suomen alue: 10 paikkaa
  • Etelä-Suomen alue: 10 paikkaa
  • Länsi-Suomen alue: 10 paikkaa

Jyty-vaalien aikataulu

 

Äänestäminen

Äänestäminen Jyty-vaaleissa tapahtuu helposti sähköisen vaalijärjestelmän kautta. Vaalijärjestelmä on internet-selainpohjainen ja helppokäyttöinen. Äänestäminen onnistuu kätevästi tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Ainut vaatimus on internet-yhteys. Äänestysaika alkaa 25.9.2020 klo 08:00 ja päättyy 8.10.2020 klo 20:00. Äänestysaikaa on kaksi viikkoa.

Vaalijärjestelmä on rakennettu siten, että vaalisalaisuus säilyy. Eli kukaan ei pysty selvittämään ketä kukin on äänestänyt. Tunnistautuminen vaalijärjestelmään tehdään jäsennumerolla ja syntymäajalla (ppkkvv). Jäsenyyden on oltava voimassa, jotta voi kirjautua järjestelmään ja suorittaa äänestyksen.

Jokaisella jäsenellä (ei kannatusjäsen) on käytössään yksi ääni ja äänestää voi vain oman vaalipiirin vaalissa. Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet äänestävät siinä vaalipiirissä, jossa heillä on jäsenrekisteriin merkitty kotipaikka. Jyty-vaalit käydään enemmistövaalina, eli vaalipiirissä eniten ääniä saaneet tulevat valituksi liittovaltuutetuiksi (niin moni kuin paikkoja on vaalipiirissä). Vaalipiireittäin valitaan myös yleisvarajäsenet. Yleisvarajäseniksi valitaan samasta vaalipiiristä seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Yleisvarajäseniä valitaan puolet siitä määrästä, mikä vaalipiirissa valitaan varsinaisia valtuutettuja.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Jyty-vaaleissa määräytyy 1.6.2020 jäsenmäärätilanteen mukaan. Kyseiseinä päivänä Jytyn työvoimajäsenenä olevat ja jäsenvelvoitteensa suorittaneet saavat äänioikeuden vaaleissa. 

Lahjakorttien arvonta äänestäneiden kesken

Kaikkien Jyty-vaaleissa äänestäneiden kesken arvotaan neljä (4) kappaletta 100 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja.

Jyty-vaalien ehdokasgalleria

Voit tutustua vaaleissa ehdolla oleviin henkilöihin ehdokasgalleriassa, jonne on kerätty vaalipiireittäin tietoa kaikista ehdokkaista kuvineen.

Äänestysohjeet:

1. Lue ensin nämä ohjeet huolellisesti alusta loppuun!

2. Kirjaudu äänestysjärjestelmään seuraavasti:
käyttäjätunnus = jäsennumerosi (löytyy jäsenkortistasi) ja salasana = syntymäaikasi (ppkkvv)
  • Jäsennumeron löydät myös kirjautumalla Jytyn jäsenen sähköiseen asiointipalveluun Jässäriin ja menemällä siellä kohdasta "Jäsentiedot" kohtaan "Henkilötiedot".
  • Mikäli et vieläkään pääse kirjautumaan, ota puhelimitse yhteys Jytyn jäsenrekisteriin, puh. 020 789 3720 (ma–pe 9–15).
3. Paina oman alueesi vaalin kohdalta "Äänestä". Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet äänestävät siinä vaalipiirissä, jossa heillä on jäsenrekisteriin merkitty kotipaikka.

4. Voit katsoa ehdokkaista tarkempia tietoja painamalla ehdokkaan kohdalta "Esittely" tai menemällä Jytyn nettisivujen ehdokasgalleriaan.

5. Valitse ehdokkaiden joukosta se henkilö, jota haluat äänestää ja paina ehdokkaan kohdalta Äänestä.

6. Vahvista vielä lopullinen valintasi painamalla valitsemasi ehdokkaan kohdalta "Vahvista äänesi".


Siirry äänestysjärjestelmään osoitteesta: https://vaalit.jytyliitto.fi/

Vaalitulos

Sähköisen äänestyksen päätyttyä vaalin tuloksen vahvistaa liittohallitus 9.10.2020 kokouksessaan. Vaalista laaditaan liittohallituksen pöytäkirja, josta käy ilmi menettely, äänten laskenta ja tulos sekä tehdyt valinnat. Vaalien tuloksesta tiedotetaan kokouksen jälkeen.

Viestintä

Viestintäkanavina käytetään kaikkia Jytyn käytössä olevia kanavia, kuten nettisivuja, uutiskirjeitä, Jyty-lehteä ja sosiaalista mediaa. Seuraa siis Jytyn viestintää ja löydät varmasti tietoa vaaleista. Jyty-lehden virallinen vaalinumero ilmestyy 24.9.

Jytyn internet-sivuille on tehty oma Jyty-vaalit-sivusto, jonne kootaan kaikki tarvittava tieto vaaleihin liittyen helposti yhteen paikkaan. Samaan osioon tehdään myös ehdokasgalleria, jossa jokainen ehdokas pääsee esittäytymään ja äänestäjät voivat vertailla ehdokkaita tehdessään äänestyspäätöstä. Jokaiselle ehdokkaaksi asetetulle henkilölle toimitetaan ohjeet ehdokasgalleriaan tarvittavien tietojen sekä valokuvan toimittamisesta. Ehdokasgalleria avataan alkusyksystä.

Ehdolle asettuminen

Jyty-vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua Jytyn työvoimajäsen, jonka jäsenvelvoite on suoritettu asianmukaisesti (jäsenmaksu maksettu ja liittymispäivä viimeistään 1.6.2020). Ehdokkaan asettaa joko oma yhdistys (hallituksen kokous tai jäsenistön kokous) tai kymmenestä Jytyn työvoimajäsenestä koostuva valitsijamiesten joukko.

Jos siis haluat ehdokkaaksi Jyty-vaaleihin, voit kysyä yhdistystäsi esittämään sinua tai pyytää kymmentä työkaveriasi tekemään esityksen. Jäsenyhdistys kuuluu siihen vaalipiiriin, jonka alueella sillä on kotipaikkansa. Valtakunnallisten yhdistysten osalta valtuustovaaleissa henkilöjäsenen sijoittuminen vaalipiiriin perustuu jäsenrekisteriin merkittyyn kotiosoitteeseen.

Ehdolle asettumisaika alkaa 29.5.2020 klo 12:00 ja päättyy 11.9.2020 klo 12:00. Ehdolle asettuminen tapahtuu helposti täyttämällä liitteenä oleva ehdokaslomake. Asianmukaisesti täytetty ehdokaslomake toimitetaan Jytyn keskustoimistolle ensisijaisesti skannattuna sähköpostilla tai vaihtoehtoisesti alkuperäisenä postitse.

Sähköpostiosoite:
vaalit@jytyliitto.fi

Postitusosoite:
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Vaalit / Iris Länsilahti
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki

Ehdokas voi aloittaa mahdollisen kampanjoinnin välittömästi saatuaan tiedon ehdokkuuden hyväksymisestä. Ehdokkaan kelpoisuus tarkastetaan kahden työpäivän kuluessa siitä, kun lomake saapuu Jytyn keskustoimistolle. Ehdokkaalle ja ehdolleasettajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Jytyn liittohallitus vahvistaa lopullisen ehdokaslistan 14.9.2020 kokouksessaan.

Jyty-vaalien nettisivut: 


Liitteet


Lisätietoja

Ari Sauros                        
järjestöjohtaja                        
puh. 0400 343 424                    
ari.sauros@jytyliitto.fi                    

Iris Länsilahti
suunnittelija
puh. 050 516 8078
iris.lansilahti@jytyliitto.fi