Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

Suomen metsäkeskuksen sopimusalalla neuvoteltiin6252 <p>Suomen metsäkeskusta koskevasta uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin 21.1.2020 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta, korotusten rakenteesta ja sopimuskauden pituudesta ei avattu keskustelua. </p><p>Sopimusratkaisua ei saada valmiiksi ennen sopimuskauden päättymistä ja tästä syystä neuvotteluja sovittiin lisää helmikuulle. Osapuolet tapaavat seuraavan kerran 28.1.2020 ja sen jälkeen 3.2.2020.&#160; </p><p>Lisätietoja&#58; työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>20.1.2020 22:00:00Ajankohtaista21.1.2020 13:18:38https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Metsäkeskus_rgb_vaaka_600x140.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Hallituksen vauhditettava tasa-arvotoimia6245<p>Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Hallitus haluaa kunnianhimoisesti parantaa tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla, ja erityinen huomio kiinnitetään työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamiseen.</p><p>STTK pitää erittäin myönteisenä tasa-arvon edistämistä yhteiskunnassa, työpaikoilla ja perheissä.<br> - Hallituksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta toteutuakseen ne tarvitsevat ripeitä toimenpiteitä. Nyt on korkea aika aloittaa hallitusohjelman mukaisesti tasa-arvoa edistäviä konkreettisia toimia, johtaja <strong>Katarina Murto </strong>sanoo.</p><p>Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkaminen on tärkeää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Tässä tarvitaan työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja jokaisen osapuolen sitoutumista.<br> - Samapalkkaisuusohjelman sisällön valmistelu on edennyt tarpeettoman hitaasti. Vaalikautta on kulunut lähes vuosi, ja edes ohjelman sisältö ei ole valmis. STTK&#58;n mielestä ohjelmassa on muun muassa sitouduttava numeraaliseen tavoitteeseen, edistettävä samanarvoisen työn vaativuuden arviointia sekä parannettava palkkatietojen saatavuutta ja palkkatietämystä, Murto listaa.</p><p>Hallitusohjelman mukaan palkka-avoimuutta lisätään lainsäädännön keinoin sekä lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.<br> - Vaikka samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka, kaikilla työpaikoilla tämä ei toteudu. STTK on jo <a href="https&#58;//www.sttk.fi/2019/03/08/sttk-selvitti-enemmisto-kansanedustajaehdokkaista-edistaisi-palkka-avoimuutta/"><span style="text-decoration&#58;underline;">aiemmin esittänyt palkka-avoimuuden lisäämistä</span></a> niin, että henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tietää koko työpaikan työntekijöiden yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen. Tämä lisäisi oikeudenmukaisuutta ja mahdollistaisi laadukkaamman palkkakartoituksen toteuttamisen sekä sen myötä perusteettomien palkkaerojen korjaamisen. Nyt tarvitaan ripeyttä, jotta kolmikantainen valmistelu myös palkka-avoimuuden lisäämisestä pääsee alkamaan, Murto vaatii.</p><p><strong>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Katarina Murto, puhelin 050&#160;568 9188.</strong></p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. <em>Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. <em>Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></em></em></p>20.1.2020 22:00:00Ajankohtaista21.1.2020 7:14:18https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Suomen riistakeskuksen sopimuksesta neuvoteltiin 17. tammikuuta6243 <p>Suomen riistakeskusta koskevasta uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin perjantaina 17.1.2020 Työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten alustavista esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muuten kuin yleisellä tasolla. </p><p>Sopimusratkaisua ei saada valmiiksi ennen sopimuskauden päättymistä ja tästä syystä neuvotteluja sovittiin lisää helmikuulle 05.02.2020 ja 11.2.2020.&#160; </p><p>Lisätietoja&#58; työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>19.1.2020 22:00:00Ajankohtaista20.1.2020 11:25:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Riistakeskus_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat804 <p>Neuvonta-alan TES-neuvottelut jatkuivat viime viikolla. Neuvotteluissa keskityttiin edelleen tekstikysymyksiin, joista tärkeimpinä työaikalain soveltaminen neuvontatyössä sekä mahdollinen siirtyminen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan. Kiky-tunneista ja palkankorotuksista ei vielä olla päästy kunnolla neuvottelemaan, joten neuvottelut jatkuvat näiden asioiden osalta seuraavilla neuvottelukerroilla. Osapuolet kokoontuvat seuraavan kerran 30.1. ja neuvotteluaikoja on sovittu myös helmikuun alkupuolelle.</p><p>Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk&#58;n ja Viking Genetics Oy&#58;n sopimukset päättyivät 31.12.2019 ja neuvonta-ala on nyt sopimuksettomassa tilassa. Vanhojen työehtosopimusten määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen johdosta.</p><p>Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta. </p><p><strong>Lisätiedot&#58;</strong></p><p>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies<br>Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies</p>19.1.2020 22:00:00Ajankohtaista20.1.2020 8:23:19https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Neuvonta-alanRunkos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kaks-tutkimus: Kuntapalkat säilytettävä ennallaan, hoitajille ja siivoojille toivotaan kuitenkin lisää liksaa6020Enemmistö (56 %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa korottaa eikä laskea, vaan pitää ne ratkaisussa ennallaan. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. <p></p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Enemmistö suomalaisista olisi kuitenkin valmis nostamaan sairaanhoitajien (63 %), lastenhoitajien (57 %) ja siivoojien (54 %) palkkoja. Kaksi viidestä korottaisi mielellään myös luokanopettajien (43 %) ja palomiesten (42 %) palkkoja. </p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Toimistoväen (61 %), terveyskeskuslääkärien (56 %) ja kiinteistönhuoltajien (47 %) palkat jätettäisiin lähinnä ennalleen. Merkittävän poikkeuksen muista muodostavat kunnan- ja kaupunginjohtajat. Puolet suomalaisista (48 %) haluaisi alentaa kunnan- ja kaupunginjohtajien palkkoja. Reilu kolmannes (36 %) pitäisi ne ennallaan. </p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Mielipiteet ovat muuttuneet syksystä 2017 jonkin verran. Aiempaa useampi olisi halukas korottamaan lähes kaikkien ammattiryhmien palkkoja. Toisaalta kysyttäessä yleisesti kuntaväen palkoista, ilman erottelua eri ammattiryhmiin, kuntaväen palkat halutaan pitää samalla tavalla nykyisellään (58 %) kuin vuonna 2017. </p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Sen sijaan vuoden 2016 keväästä näkemykset ovat muuttuneet varsin paljon. Tuolloin vain kaksi viidestä oli valmis korottamaan hoitajien palkkoja, nyt näin ajattelee selvä enemmistö. Vuonna 2016 vain kolmannes oli valmis korottamaan siivoojien palkkoja, nyt enemmistö vastaajista.</p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Puoluekannalla on yhteyttä näkemyksiin, miten kuntien tuloneuvotteluissa olisi meneteltävä. Etenkin vasemmistoliiton, SDP&#58;n ja vihreiden kannattajat soisivat monille kuntien ammattiryhmille lisää palkkaa. Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja muiden puolueiden tukijat suhtautuvat korotuksiin varauksellisemmin. Erot puolueiden välillä tasoittuvat, jos näkemykset palkkojen korottamisesta ja pitämisestä nykyisellään yhdistetään.</p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. </p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.–5.12.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 098. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//www.kaks.fi/">www.kaks.fi</a></p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font> <p>Lisätietoja&#58; Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087</p> <font size="3" face="Times New Roman" color="#000000"> </font>17.1.2020 22:00:00Ajankohtaista20.1.2020 8:30:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytys medlemmar till arbetskonflikt i avtalsbranschen för energibranschens funktionärer 1.2.20206247<p><strong>De Jyty-medlemmar som hör till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer deltar i strejken med Fackförbundet Pro rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf. Strejken börjar i skilt nämnda företag 1 februari kl. 00.00 och slutar 8 februari kl. 23.59.</strong></p><p>Dessutom träder ett övertidsförbud i kraft 1.2.2020 kl. 00.00. Övertidsförbudet är i kraft tills man uppnått ett förhandlingsresultat om villkoren i ett nytt kollektivavtal.</p><p>Kollektivavtalsförhandlingar för energibranschens funktionärer har hållits sedan december 2019. I förhandlingarna har de viktigaste sakerna varit avlägsnandet av kiky-timmarna utan lön samt en lönelösning som kan tillämpas på energibranschens verksamhetsmiljö. Förhandlingarna har inte alls framskridit och arbetsgivarna förutsätter en fortsättning på kiky-timmarna utan lön.</p><p>Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund avtalade med ett separatprotokoll om ibruktagande av kiky-timmarna i samband med konkurrenskraftsavtalet år 2016 och timmarna skrevs inte in i kollektivavtalet. Grunden för kiky-timmarna har alltså försvunnit, för en del av löntagarna har redan blivit av med dem i andra branschers förhandlingar.</p><p>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har med ett skilt anslutningsprotokoll anslutit sig till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer, vilket Fackförbundet PRO och Finlands Maskinbefälsförbund har förhandlat fram.</p><h4>Strejken inleds 1.2.2020 kl. 00.00 och slutar 8.2.2020 kl. 23.59 i följande koncerner&#58;</h4><p>Helen Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Helsingfors<br> Helen Sähköverkko Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; Helsingfors<br> Tampereen Sähkölaitos Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tammerfors<br> Tampereen Vera Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tammerfors<br> Tampereen Sähköverkko Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tammerfors<br> Vantaan Energia Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vanda<br> Vantaan Energia Sähköverkot Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vanda<br> Turku Energia Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Åbo<br> Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Åbo<br> Turun Seudun Energiatuotanto Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Åbo<br> Turku Energia Sähköverkot Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Åbo</p><p>Arbetskonflikten gäller inte arbete som utförs för att säkra människoliv och hälsa, arbete som utförs på den egna företagshälsovårdsstationen, eller arbete som utförs i företagets fabriksbrandkår.</p><p>Förhandlingarna om kollektivavtalet fortsätter 22.1.2020.</p><p><strong>Tilläggsinformation i Jyty&#58;</strong></p><p>Arbetsmarknadsombudsman Veli Vähämäki, tel. 020 789 3717<br>Organisationsdirektör Ari Sauros, tel. 0400 343 424</p><p><span><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.<br></em></span></p><p><span><em></em></span><br></p>16.1.2020 22:00:00Tiedote21.1.2020 9:54:17https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_EnergiaTeollToimihenk_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn jäsenet työtaisteluun energia-alan toimihenkilöiden sopimusalalla 1. helmikuuta alkaen5331<p><strong>Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen kuuluvat Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon Ammattiliitto Pro ry&#58;n ja Suomen Konepäällystöliitto ry&#58;n kanssa. Lakko alkaa erikseen nimetyissä yrityksissä 1. helmikuuta klo 00.00 ja päättyy 8. helmikuuta klo 23.59. </strong></p><p>Lisäksi alalle astuu voimaan ylityökielto 1.2.2020 klo 00.00. Ylityökielto on voimassa siihen saakka, kunnes uuden työehtosopimuksen ehdoista on saavutettu neuvottelutulos.</p><p>Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita on käyty joulukuusta 2019 alkaen. Neuvotteluissa keskeisimpinä asioina ovat olleet palkattomien kiky-tuntien poistaminen sekä energia-alan toimintaympäristöön soveltuva palkkaratkaisu. Neuvottelut eivät ole lainkaan edenneet ja työnantajat edellyttävät palkattomien kiky-tuntien jatkumista.</p><p>Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto sopivat erillispöytäkirjalla kiky-tuntien käyttöönotosta vuonna 2016 kilpailukykysopimuksen yhteydessä eikä tunteja viety työehtosopimuksen sisälle. Peruste kiky-tunneille on siis kadonnut, koska jo osa palkansaajista on jo päässyt niistä eroon muiden alojen neuvotteluissa.</p><p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on liittynyt erillisellä liityntäpöytäkirjalla Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen, jonka Ammattiliitto PRO ja Suomen Konepäällystöliitto ovat neuvotelleet.</p><h4>Lakko alkaa 1.2.2020 klo 00.00 ja päättyy 8.2.2020 klo 23.59 seuraavissa konserneissa&#58;</h4><p>Helen Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Helsinki<br> Helen Sähköverkko Oy &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Helsinki<br> Tampereen Sähkölaitos Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tampere<br> Tampereen Vera Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tampere<br> Tampereen Sähköverkko Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tampere<br> Vantaan Energia Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vantaa<br> Vantaan Energia Sähköverkot Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vantaa<br> Turku Energia Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Turku<br> Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; Turku<br> Turun Seudun Energiatuotanto Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; Turku<br> Turku Energia Sähköverkot Oy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Turku</p><p>Työriita ei koske ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä, yrityksen omalle työterveysasemalla tehtävää työtä, eikä yrityksen tehdaspalokunnissa tehtävää työtä.</p><p>Neuvottelut työehtosopimuksesta jatkuvat 22.1.2020.</p><p><strong>Lisätietoja Jytyssä&#58;</strong></p><p>Työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, puh. 020 789 3717<br>Järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343&#160;424<br></p><p><span><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></span></p><p><span><em></em></span><br></p>16.1.2020 22:00:00Tiedote17.1.2020 11:24:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_EnergiaTeollToimihenk_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon sopimusneuvottelut käynnistyivät5326 <p><strong>Kirkon työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 15.1.2020. Neuvottelupöydässä keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja ryhmähenkivakuutusta koskevan sopimuksen uudistamisesta. Työntekijäjärjestöt jättivät neuvotteluiden alkaessa yhteiset sopimustavoitteensa, jotka esiteltiin osapuolille. Neuvottelut jatkuvat 29.1.2020.</strong></p><p><span><span>Jyty on sopijaosapuolena kirkon alan sopimuksessa yhdessä JHL&#58;n kanssa muodostetussa neuvottelujärjestössä Kirkon alan Unionissa. Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies <strong>Anne Sarvi</strong>. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos <br></span></span></p><p><span><span>Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus</span></span> KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.<br></p><p><img src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Kirkon-sopimusneuvottelut-2020.jpg" class="ms-rtePosition-2" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;" />Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.<br></p><p><span><span>Kirkon alalla suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät. </span></span><br><br>Lisätietoja&#58; Työmarkkinalakimies Anne Sarvi</p><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta&#58;<br></strong><strong>- </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2019-2020</strong></a></p></span><div><br><br></div>14.1.2020 22:00:00Ajankohtaista16.1.2020 7:23:56https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Ordentlig löneförhöjning, kiky-timmarna bort 5323<p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty kräver att man i avtalsförhandlingarna som påbörjas avstår från kiky-timmarna eller att man betalar full ersättning för förlängningen av arbetstiden som uppstått av dem, något som enligt utförda beräkningar skulle innebära en förhöjning på 1,4 % utöver förhöjningarna från avtalsrundan. Om kiky-timmarna tas bort får de inte sänka löneförhöjningarna.</strong></p><p>Jyty inleder kommunbranschens löneförhandlingar idag 14.1. I centrum av avtalsmålen som godkänts av höstfullmäktige finns ordentliga löneförhöjningar, arbetstid, distansarbete och arbetshälsa för alla sektorer som Jyty representerar. Längden på avtalsperioden föreslås bli ungefär två år.</p><p>Jytys ordförande Maija Pihlajamäki påpekar att det i grund- och välfärdstjänsterna vid sidan av hälsovården finns en stor skara arbetstagargrupper som skulle förtjäna en rättvisare lönebehandling än nu med hänsyn till deras utbildning och arbetets komplexitet. &quot;Huvudparten av dem arbetar i exempelvis socialsektorn med barn, unga och åldringar, i undervisnings- och bildningsbranscherna samt i biblioteken, men också i ekonomi- och administrationsuppgifter.&quot;</p><p>Enligt Pihlajamäki bör löneförhöjningarna vara sådan att de förbättrar medlemmarnas köpkraft, främjar målen för lönejämställdhet och positionen för den kvinnodominerade offentliga sektorns branscher. &quot;Dessa mål uppnås bäst med möjligast höga allmänförhöjningar och en löneförhöjning i eurobelopp, alltså en s k blandlinje.&quot;</p><p>I justeringspotterna som förhandlas lokalt bör finnas en s k full bakbräde och om man inte uppnår enighet om delning av potten bör potten användas till en allmänförhöjning för alla.</p><p>Vårt mål är dessutom att uppnå förbättringar för förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges tidsbruk, arvoden, informationstillgång och utbildning. I förtroendemännens tidsbruk bör man bättre iaktta bl a branschmångfalden för dem som representeras och inte bara hur många som representeras.</p><h3>Lönenivån har betydelse</h3><p>Pihlajamäki betonar att det med den nuvarande lönenivån för varje år som går blir allt svårare att få kunniga, utbildade och motiverade funktionärer till de kvinnodominerade branscherna. &quot;Hur exempelvis en kommunarbetsgivare kan svara på denna utmaning har långt gående inverkan på framtiden för hela vårt välfärdssamhälle.&quot;</p><p>Enligt Pihlajamäki skulle exempelvis en systematisk korrigering av kommunsektorns löneutveckling till exempel genom ett mångårigt löneprogram vara en väsentlig del av en arbetsgivarpolitik, med vilken man måste sträva till att svara på utmaningar som ofrånkomligen dyker upp, och som bl a vår befolkning som bara blir äldre för med sig.</p><p>&quot;Om viljan finns borde man med förbundsspecifika förhandlingar kunna ta itu med många branschspecifika problem, såsom lönejämställdhet. Man hittar dock inga svar på dylika frågor om exportbranscherna enligt den s k Finlandsmodellen fastställer gränserna för löneförhöjningarna också i andra branscher, såsom exempelvis den kvinnodominerade offentliga sektorn.&quot;</p><p>Pihlajamäki påpekar att även om Finlands Näringsliv EK beslöt att avstå från de inkomstpolitiska lösningarna, så verkar EK med Finlandsmodellen dock fortfarande sträva till – visserligen med ett annat namn - en motsvarande avtalsmetod.</p><p><em>Tilläggsinformation&#58; ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,&#160;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</em></p><p><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. </em></p>13.1.2020 22:00:00Tiedote21.1.2020 10:30:49https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Työehtosopimukset_SE/Jyty_Sopimusn_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px_SE.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Suositus koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta kunta-alalla5328<p>KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU ry (=Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry (=Tehy, SuPer, Spal) suosittelevat kuntatyönantajille, että ne antaisivat myös kesällä 2020 koululaisille mahdollisuuden tutustua kunta-alan monipuolisiin työtehtäviin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyvä kokemus kunta-alan kesätöistä parantaa kunta-alan työnantajakuvaa ja voi innostaa koululaisen hakeutumaan opintoihin, joiden avulla voi työllistyä kunta-alalle.</p><p>&quot;Tutustu työelämään ja tienaa&quot;- koululaisten kesäharjoitteluohjelma on vuodesta 1992 lukien toteutettu peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA- koulutukseen osallistuville nuorille tarkoitettu ohjelma, jonka tarkoituksena on ollut tutustua työelämään. Sen avulla koululaiset ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta. Tässä ohjelmassa on ollut kysymys keskusjärjestöjen yhteisestä suosituksesta. Keskusjärjestöt eivät anna suositusta kesälle 2020. </p><p>&quot;Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa&quot; - mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta KT ja järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana <strong>360 </strong>euroa vuonna 2020, <strong>365 </strong>euroa vuonna 2021 ja <strong>375 </strong>euroa vuonna 2022. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Työsuhteissa noudatetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusta (yleensä KVTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.</p><p>Kesäharjoitteluohjelmalla ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä. Ohjelman mukaan nuorelle tarjotaan yksi tämän suosituksen mukainen työhön tutustumisjakso samalla työnantajalla, jotta työkokemusta voitaisiin järjestää mahdollisimman monelle. Koululaisen kanssa voidaan sopia myös pidemmästä työsuhteesta harjoitteluohjelman jälkeen, jolloin kyse ei enää ole &quot;kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa&quot;-mallin mukaisesta työsuhteesta.</p><p>KT ja järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että &quot;Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa&quot;- harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain (esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien määräysten ja lisätyön tarjoamisvelvollisuuden) tai voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kanssa. </p><p>KT ja järjestöt suosittelevat, että työnantajat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.&#160;</p><p><br></p>13.1.2020 22:00:00Ajankohtaista17.1.2020 10:42:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_peukku_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />