Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

Työterveyslaitoksen tes-neuvottelut jatkuneet978<p>​Työterveyslaitoksen neuvottelut ovat jatkuneet läpi toukokuun. Neuvotteluissa on käsitelty koko työehtosopimuskokonaisuutta. Keskustelua on käyty erityisesti palkankorotuksista ja perhevapaauudistukseen liittyvistä TES-määräyksistä. Viimeisimmällä neuvottelukerralla tiistaina 24.5. saavutettiin edistymistä, mutta neuvottelutulosta ei vielä saatu aikaan. Neuvotteluja jatketaan maanantaina 30.5.</p><p><span><span><span>Lisätietoja Jytyssä&#58; työmarkkinalakimies Milja Pertola</span></span></span><br></p><p><br></p>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 13:35:43https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_TyöterveysLaitos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mielipidekirjoitus: Kirjastoammattilaiset edistävät sananvapautta, myös kriisiaikana888<p>​Heräsimme helmikuisena torstaiaamuna todellisuuteen, jossa uutisvirtamme tulvii uutisia sodasta. Oikean ja puolueettoman tiedon löytäminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa. Onko video putoavasta hävittäjästä aito? Ovatko ilmoitetut loukkaantuneiden ja kaatuneiden määrät oikeita?</p><p>Sotatoimiin kuuluu myös informaatiosota, jonka avulla osapuolet pyrkivät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekoon sekä oikeuttamaan oman toimintansa. Totuus ja sananvapaus eivät kuulu hyökkääjän ylläpitämiin arvoihin. Jälleen kerran kuuluisa sitaatti ”sodassa ensimmäinen uhri on totuus” on osoittautunut todeksi.</p><p>Mitä tämä tarkoittaa kirjastojen kannalta? Kirjastojen vastuu oikeanlaisen ja ajantasaisen tiedon välittämisestä on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Sananvapauden edistäminen on yksi tärkeimmistä kirjastojen tehtävistä.</p><p>Jotta erilaisia sisältöjä ja tietoja saataisiin kaikkien kirjastojen käyttäjien saavutettaviksi, kirjastoissa työskentelee informaation ja tiedonhaun ammattilaisia. He hallitsevat oikean ja ajantasaisen tiedon hankinnan, etsimisen ja sisällön arvioimisen.</p><p>Kirjastot ovat tärkeä osa kuntapalveluita. Omalla työllään kirjastoalan ammattilaiset edistävät kuntalaisten hyvinvointia, tasa-arvoa ja oikean tiedon saavutettavuutta, myös kriisiaikana. Kirjastoalan ammattilaiset ansaitsevat sananvapauden edistäjinä arvostusta, jonka pitää näkyä myös oikeudenmukaisessa palkkauksessa ja hyvissä työoloissa.</p><p>Sananvapaus on oikeutta tietoon ja sen välittämiseen sekä mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen. Sananvapauden rajoittaminen tai tukahduttaminen heijastaa suoraan sitä, millaiset ovat kyseisen valtion kansalaisten oikeudet. Suomessa sananvapaus kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin. </p><p>Avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu vapaa tiedonvälitys sekä avoin, julkinen keskustelu. Kirjastoilla on siten myös tärkeä demokratiaa edistävä tehtävä. Kirjastot ovatkin muuttuneet kirjavarastoista kaikille avoimiksi olohuoneiksi, joissa on mahdollista keskustella, harrastaa, opiskella, lukea tai vaikkapa vain hiljentyä, kun maailma ympärillämme kuohuu.</p><p><strong>Eija Vainio</strong><br>Ammattiliitto Jytyn kirjastoalan ammattialaryhmän jäsen<br>Informaatiotutkimuksen opiskelija, Tampereen yliopisto ja kirjastovirkailija, Asikkalan kirjasto</p><p><br></p>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 13:29:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ammattialakuvat/jyty_ammatti_6935_lowres.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ei ratkaisua yksityisen opetusalan työriitaan654<p>Sovittelija Jukka Ahtela antoi tiistaina 24.5. sovintoesityksen yksityisen opetusalan työriitaan, johon osapuolet vastasivat keskiviikkona 25.5. kello 12. Ammattiliitto Jyty hyväksyi sovintoesityksen, mutta valitettavasti annettu esitys ei ollut kuitenkaan kaikkien sopijaosapuolten hyväksyttävissä. Näin ollen ala on edelleen sopimuksettomassa tilassa. </p><div>Sopimukseton tila ei vaikuta jäsenten työsuhteiden ehtoihin, sillä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen työehtosopimuksen jälkivaikutuksen johdosta.</div><br>Annettu sovintoesitys oli jo kolmas alan pitkittyneeseen työriitaan, ja ratkaisun löytyminen vaikuttaa nyt olevan yhä kauempana. Sovittelun jatkosta ei ole sovittu.<br><br>Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevat sopimusneuvottelut ovat myös toistaiseksi tauolla.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies<br>24.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 10:37:07https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto puolustaa kunta-alan sopimusjärjestelmää613<p>​<strong>Jytyn liittovaltuuston mielestä valtakunnallisella työehtosopimuksella turvataan kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden palkansaajien edut paremmin ja tasapuolisemmin kuin paikallisesti sopimalla. Jyty ei hyväksy pyrkimyksiä rikkoa ja hajauttaa neuvottelujärjestelmää.</strong><br><br>Jytyn liittovaltuusto korostaa, että tähän asti kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on toiminut hyvin ja työehtokiistoista on kyetty löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.<br><br>Jytyn liittovaltuusto pitää hyvin yllättävänä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen päätöstä aloittaa paikalliset sopimusneuvottelut yhden sopijajärjestön kanssa samanaikaisesti, kun valtakunnalliset neuvottelut ovat käynnissä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on todennut, että tällainen sopimus olisi laiton.<br><br>Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että paikallinen sopiminen on toki mahdollista, mutta vain silloin, kun kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa. Kukaan ei estä sopimasta paikallisesti paremmista palkoista ja työehdoista kuin mitä työehtosopimuksilla määritellään.<br><br>Jytyn liittovaltuusto toteaa, että paikallinen sopiminen on erinomainen tapa huomioida paikalliset erityisolosuhteet, mutta sen pohjana on oltava voimassa oleva valtakunnallinen virka- ja työehtosopimus. Valtakunnallisten työehtoneuvottelujen hajauttaminen paikallistasolle ei palvele minkään osapuolen etua. Eripuran lisäksi se aiheuttaa valtavan määrän lisätyötä esimerkiksi luottamusmiehille paikallistasolla. <br><br>Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto muistuttaa myös, että terveydenhuollon piirissä toimii hoitohenkilöstön lisäksi muitakin ammattiryhmiä, kuten terveydenhuollon sihteerit ja osastonsihteerit, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinto, välinehuoltajat ja laitoshuoltajat, ICT-palvelut, kiinteistönhoito ja ruokahuolto. Hoitohenkilöstö ei kykene työskentelemään yksinään, ja kokonaisuuden kannalta tämän tukipalveluhenkilöstön rooli on aivan yhtä tärkeä kuin hoitohenkilöstönkin.<br><br>Samaan aikaan julkisessa keskustelussa on unohdettu lähes täysin sosiaalialan ammattilaiset, jotka työskentelevät mm. sosiaalityössä ja -ohjauksessa, kuntoutuksessa, perhetyössä, kotipalveluissa, omaishoidossa, asumispalveluissa, laitospalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja perheneuvonnassa. Työvoima- ja resurssipula koskettaa aivan yhtä lailla sosiaalialaa kuin terveysalaa ja kaikki nämä alat pitää huomioida neuvottelupöydässä.<br><br>Jytyn tavoitteena on koko kunta-alan henkilöstöä koskeva monivuotinen palkkaohjelma. Tämä olisi ollut tarjolla sovittelulautakunnan rakentamassa sovintoesityksessä, jonka kunnan pääsopijajärjestöistä hyväksyivät JAU (Jyty ja JHL) sekä JUKO.</p><p>Jyty edustaa kaikkia kunta-alan työntekijöitä. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. <br><br>Lisätietoja&#58;<br><br>Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi<br><em><br></em></p>23.5.2022 21:00:00Tiedote25.5.2022 13:40:16https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Liittovaltuuston_kokous_2022_Ammattiliitto_Jyty.jpg" width="420" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sovintoesitys yksityiselle opetusalalle615<p>​Sovittelija Jukka Ahtela antoi tiistaina 24.5. uuden sovintoesityksen yksityisen opetusalan työriitaan. Vastaus esitykseen annetaan keskiviikkona 25.5. kello 12 mennessä. Ammattiliitto Jytyn liittohallitus käsittelee sovintoesitystä keskiviikkona aamupäivän aikana. Annettu sovintoesitys on jo kolmas pitkittyneeseen yksityisen opetusalan työriitaan. </p><p>Ala on ollut sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen. Ongelmakohtia neuvotteluissa ovat olleet erityisesti perhevapaauudistuksen toteuttaminen ja tämän vuoden palkkaratkaisu.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies<br></p>23.5.2022 21:00:00Ajankohtaista25.5.2022 9:50:19https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Terveyspalvelualan sopimusneuvottelut jatkuvat614<p>​Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat ja seuraava neuvotteluaika on maanantaina 30.5. Tavoitteena neuvotteluosapuolilla on päästä sopimukseen lähiviikkoina. Neuvotteluissa käsitellään koko työehtosopimuskokonaisuutta. Avoinna on asioita edelleen, mutta tekstikysymyksissä on edistytty.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</p><p><br></p>23.5.2022 21:00:00Ajankohtaista24.5.2022 10:48:12https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="93" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.TerveysPalvAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan erillissopimuksesta neuvoteltiin – tilanne on täysin auki610<p>​Ammattiliitto Jyty, JHL ja JUKO sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT neuvottelivat tänään maanantaina 23. toukokuuta erillisestä kunta-alan sopimusratkaisusta. Yhteistä näkemystä erillissopimukseen ei kuitenkaan löytynyt. Neuvotteluja käytiin sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta. </p><p>– Ikävä kyllä JAU, JUKO ja KT eivät ainakaan toistaiseksi löytäneet yhteistä näkemystä kunta-alan erillisratkaisusta. Tilanne on siis täysin auki, Jytyn puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> sanoo.</p><p>Aiemmin Jyty olisi ollut valmis sopimukseen sovittelulautakunnan esityksen mukaisesti, mutta osa kunta-alan sopijajärjestöistä hylkäsi sen. Näin ollen sovintoehdotus ei tullut voimaan ja sopimusta ei syntynyt. Tämän takia Jytyn julistama kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi.</p><p>Koko neuvottelujen ajan Jytyn tavoitteena on ollut palkankorotukset ja palkkaohjelma, joka huomioi kaikki kunta-alan ammattilaiset ja erityisesti matalapalkka-alat. Sovittelulautakunnan ehdotuksessa Jytyn keskeiset neuvottelutavoitteet toteutuisivat.</p><p>Kunta-alalla Ammattiliitto Jyty neuvottelee kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksesta (SOTE-sopimus) ja teknisen henkilöstön sopimuksesta (TS).<br><br>Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Julkisen alan unioni JAU&#58;n muodostavat Ammattiliitto Jyty ja JHL yhdessä. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. </p><p><span></span></p><h3><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Seuraa sopimusneuvotteluja ja työtaistelutoimia&#58;</span></h3><ul><li><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022</strong></a></li></ul><br><p></p><p><br></p>22.5.2022 21:00:00Ajankohtaista23.5.2022 13:05:24https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Megafoni.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitot JHL ja Jyty ilmoittivat kahden päivän lakosta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä8090<p><strong>Ammattiliitot JHL ja Jyty jättivät tänään 20. toukokuuta lakkovaroituksen kahden päivän lakosta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Lakolla 6.–7.6. vastustetaan sairaanhoitopiirin suunnitelmia neuvotella paikallisesti vain yhden osapuolen kanssa.</strong><br></p><p>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty aloittavat lakon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin työtehtävissä 6.6. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 6.6.2022 klo 00&#58;01 ja tiistain 7.6.2022 klo 23&#58;59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.<br><br>Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri päätti aiemmin tällä viikolla aloittaa neuvottelut ainoastaan Sote ry&#58;n kanssa paikallisesta sopimuksesta. Neuvotteluihin ei ole kutsuttu kaikkia pääsopijajärjestöjä.<br><br>Ammattiliitot JHL ja Jyty ihmettelevät suuresti miksi sairaanhoitopiiri neuvottelisi vain yhden sopijaosapuolen kanssa, koska SOTE-sopimuksen osapuolina ovat JAU (=JHL &amp; Jyty), Juko ja Sote ry. Kaikilla on eri ammattiryhmiä sairaalassa töissä.<br><br>– Työnantajan on tasapuolisuuden nimissä neuvoteltava kaikkien SOTE-sopimuksen osapuolien kanssa. Kaikkien työntekijöiden etu on neuvotella sopimukset valtakunnallisella tasolla ja täydentää niitä yhteisellä paikallisella sopimisella, JHL&#58;n puheenjohtaja <strong>Päivi Niemi-Laine</strong> vaatii.<br><br>Jyty ja JHL muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAUn, joka edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Julkisen alan unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, välinehuoltajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.<br><br>– Vaatimuksemme on, että Jyty ja JHL sekä myös JUKO kutsutaan mukaan neuvotteluihin, Jytyn puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> selventää.<br><br>JHL&#58;n ja Jytyn antama lakkovaroitus raukeaa tai alkanut työriita päättyy, kun paikallista sopimusta koskevaan neuvotteluryhmään on tasavertaisesti otettu mukaan JAUn ja JUKOn edustajat.</p><p>Lisätietoja&#58;<br><span><span>Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341</span></span><br>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL&#58;n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772</p><p><br></p>19.5.2022 21:00:00Tiedote20.5.2022 15:12:14https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_minttu/Megafoni%202.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n kultainen ansiomerkki Håkan Nystrandille, Maija Pihlajamäelle ja Leif Wickströmille8088<p>​STTK&#58;n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää tehtävänsä jättäneelle, keskusjärjestön toimintaa edistäneelle ansioituneelle henkilölle. Tänään STTK&#58;n edustajistossa kultaisen ansiomerkin sai kolme järjestöperheen vaikuttajaa.<br><br>Metsätalousinsinööri, metsäneuvos <strong>Håkan Nystrand</strong> toimi jäsenliitto Meto – Metsäalan asiantuntijat ry&#58;n puheenjohtajana vuosina 2000 – 2018. Saman ajan hän oli keskusjärjestö STTK&#58;n hallituksen jäsen. Liittonsa eri luottamustehtävissä hänelle kertyi vuosia yhteensä yli 25. Kansanvälisissä luottamustehtävissä hän on toiminut muun muassa Euroopan Metsäasiantuntijoiden puheenjohtajana.<br><br>Hallintotieteiden maisteri Maija Pihlajamäki toimi jäsenliitto Jytyn puheenjohtajana vuosina 2010–2020. Saman ajan hän oli myös STTK&#58;n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä yksi liiton varapuheenjohtajista. Vuodesta 2021 <strong>Maija Pihlajamäki</strong> on työskennellyt Ylitornion kunnanjohtajana.<br><br>Teknikko, konemestari ja moottoriylikonemestari <strong>Leif Wikström</strong> työskenteli Suomen Konepäällystöliitto ry&#58;n toiminnanjohtajana vuosina 2004 – 2016, liiton hallituksessa vuosina 1983 – 2008 ja STTK&#58;n hallituksessa vuosina 1992 – 2016.<br><br>Merkit jakoi STTK&#58;n edustajiston kokouksen yhteydessä puheenjohtaja Antti Palola.<br><br>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.<br><br><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p><p><br></p>18.5.2022 21:00:00Ajankohtaista19.5.2022 12:05:51https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="165" src="/PublishingImages/Sivut/Yhteistyökumppaneiden%20logot/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Suomen työmarkkinoille tarvitaan turvatakuut8087<p>​Tänään STTK&#58;n edustajiston kevätkokouksessa puhuneen puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen työmarkkinoilla tarvitaan turvatakuut.<br></p><p>–&#160;Elämme pitkittyneen pandemian, Ukrainan sodan ja turvallisuuspoliittisten uhkien myötä erittäin epävarmoja aikoja. Ne heijastuvat yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn markkinoilla. Inflaatio kiihtyy, hinnat nousevat, on korkopaineita ja ostovoima heikkenee. Uhkiin pitäisi työmarkkinatoiminnassa vastata yhteistyöllä ja luottamusta vahvistavilla toimilla sen sijaan, että pyritään hajauttamaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmää yhä pirstaleisemmaksi, STTK&#58;n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.</p><p>STTK&#58;ssa ei Palolan mukaan haikailla tupo-aikoja, mutta katsotaan asioita käytännöllisen järjen näkökulmasta. Yleinen taloustilanne vaikuttaa voimakkaasti myös syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.</p><p>–&#160;Talous- ja työmarkkinapolitiikassa tarvittaisiin kokonaisuus, jonka elementteinä ovat palkat, verot ja työn sivukustannukset. Samalla tukisimme työmarkkinoiden vakaata kehitystä. Näin turvaisimme palkansaajien toimeentulon, ostovoiman ja yritysten kilpailukyvyn.<br><br>Hän painottaa, että kyse ei ole paluusta menneisyyteen, vaan Suomen tulevaisuudesta ja sen varmistamisesta, että olemme hyvinvointiyhteiskunta jatkossakin.</p><p>–&#160;Työmarkkinoiden turvatakuut edellyttävät työmarkkinaosapuolten molemminpuolista luottamusta, joka syntyy vain yhteisen tekemisen ja yhteisten onnistumisten kautta. Luottamusta ei oteta kaapista eikä se synny selkävoitoilla. Luottamusta on viime vuodet koeteltu, mutta optimistina uskon, että yhteistyön mahdollisuudet ovat edelleen olemassa. Järjen on otettava voitto tunteesta, pragmaattisuuden ideologioista ja yhteisen edun yksilön edusta, Palola tiivistää.<br></p><h3>NATO-jäsenyys kääntää Suomen historian lehden</h3><p>Ukrainan sodan vaikutuksia on vaikea vielä kokonaisuutena arvioida. Venäjän hyökkäyksen jälkeen suomalaisten suhtautuminen sotilaalliseen liittoutumiseen on muuttunut hämmästyttävän nopeasti. NATO-jäsenyyden myötä Suomen historiassa kääntyy merkittävä lehti. Edellisen kerran sitä käännettiin näin voimakkaasti vuonna 1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin. </p><p>–&#160;Suomi täydentää itsenäistä ja uskottavaa sotilaallista puolustuskykyään jatkossa myös NATO-jäsenyydellä. Luotan Suomen valtiojohdon ja eduskunnan tekemään perusteelliseen harkintaan ja arvioon NATO-jäsenyydestä ja kannatan Suomen jäsenyyttä puolustusliitossa, Antti Palola toteaa.<br><br>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.<br><br><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.<br></em></p><p><br></p>18.5.2022 21:00:00Ajankohtaista19.5.2022 12:03:08https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="165" src="/PublishingImages/Sivut/Yhteistyökumppaneiden%20logot/STTK.jpg" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />