Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

Jyty dömer den allt bredare dumpningen av löner826<p><strong>Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är oroat över kollektivavtalsshoppandet, alltså den ökande användningen av lönedumpning. Vid Jyty Kainuus 80-årsfest i Kajana på lördagen 16.11 talade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki och sade sig vara speciellt orolig över den pågående utvecklingen, där till och med företag som gör goda resultat och nu allt oftare också arbetsgivare i den offentliga sektorn sysslar med avtalsshoppande genom att försvaga arbetsvillkoren för just de lägst avlönade och annars också personal i svagaste position.</strong></p><p>&quot;Fundera på avtalsshoppande för er egen del. Hur skulle ni reagera om arbetsgivaren meddelade om en sänkning av er lön med hundratals euro. Försvagade arbetsvillkor och avsevärt lägre lön märks genast direkt i en människas vardagliga liv och vid FPA&#58;s lucka. De nödvändiga utgifterna för vardagslivet försvinner ingenstans som en följd av att lönen sjunker. En lönedumpning leder vanligtvis till ett påtvingat växande behov av att från samhället söka ekonomiskt stöd.&quot;</p><p>Fackorganisationen PAM berättar i en publikation som behandlar de lönefattiga restaurang- och fastighetsservicebranscherna att den samhälleliga prislappen för utbetald social omfördelning av inkomst för exempelvis städare i Finland år 2017 grovt räknat var 20 miljoner euro. Totalt har omfördelningen av inkomster som en följd av lönefattighet beräknats vara ungefär 500 miljoner euro i Finland år 2017.</p><p>Pihlajamäki säger att avtalsshoppandet börjar påminna om en situation där man med våld börjat rea bort människors arbetsinsats. &quot;Och på senaste tiden har man allt oftare tagit som praxis att det från arbetsgivaren, då denna strävar till konkurrensfördel och kostnadsbesparingar, i fräckaste fall bara kommit en ensidig anmälan om byte av arbetsvillkor till en s k reaversion.&quot;</p><p>Pihlajamäki betonar att arbetsgivarnas ensidiga arbetsvillkorsshoppande i allra högsta grad är problematiskt. &quot;Därför behövs nu mer än någonsin klara gemensamma spelregler för att stoppa dylika avtalsknep.&quot;</p><p>Jyty har konkret stött på detta kollektivavtalsshoppande när Fastighets- och matservicebolaget Arkea, som till 98 % ägs av Åbo stad, ensidigt meddelade om byte av kollektivavtal för företagets tusen arbetstagare till de billigare allmänbindande avtalen Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa (Turism- och restaurangtjänster) och Kiinteistötyönantajat KITA (Fastighetsarbetsgivarna).</p><p>&quot;Detta dessutom i ett läge där Arkea under flera år har gjort vinster på miljontals euro och samma vinstgivande linje har fortsatt också pågående år. Men inget verkar vara nog. De totala inkomsterna för den redan lågt avlönade personalen skulle som en följd av denna lönedumpning vara upp till 15-30 procent lägre, beroende på arbetsuppgifter, anställningens längd och arbetstiderna. Det är också bra att komma ihåg att man i kollektivavtalet utöver lönerna också avtalar om bl a övertidsersättningar, semestrar och andra förmåner.&quot;</p><p>&quot;Arbetsgivaren har hävdat att det inte är fråga om avtalsshoppande. Det stämmer inte. Just AVAINTES har varit kollektivavtal för bolag ägda av kommuner. Nu strävar Arkea som ägs av Åbo stad att fräckt bryta denna praxis med målet att bara drastiskt skära ned arbetstagarnas lönekostnader. Alltså löner där grundlönerna enligt statistik från 2018 enligt AVAINTES varit för exempelvis städare 1838 euro, för matservicearbetstagare 1818 euro och för lokalvårdare 1852 euro i månaden.&quot;</p><p>Jyty har med stridsåtgärder motsatt sig Arkeas beslut. &quot;Vi tänker inte bara stå och se på när lönerna dumpas och vi godkänner inte i fortsättningen dylika försämringar av arbetsvillkoren för de branscher vi representerar utan organisatoriska åtgärder&quot;, understryker Maija Pihlajamäki. </p><p>Tilläggsinformation&#58; ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,&#160;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty representerar ungefär 50&#160;000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.</em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote18.11.2019 8:03:36https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jytyn jäsenet toteuttavat ulosmarssin Porin kaupungin teknisellä toimialueella maanantaina 18. marraskuuta1125<h4>Ammattiliitto Jyty järjestää ulosmarssin yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL&#58;n kanssa Porin kaupungin teknisellä toimialueella. Ulosmarssi alkaa maanantaina 18.11.2019 klo 8.00 ja kestää koko päivän.</h4><p>Ulosmarssi koskee kaikkia Porin kaupungin teknisellä toimialueella työskenteleviä Jytyn jäseniä. Ulosmarssi on rajattu niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Työtaistelun ulkopuolelle suljetaan viranhaltijat, työllistetyt sekä toimistotyöntekijät.</p><p>Ammattiliitto Jyty vastustaa yhdessä JHL&#58;n kanssa oman rakentamistuotannon ulkoistamista Porin kaupungilla. Ulkoistaminen tarkoittaisi, että kaupungin oma henkilöstö ei enää tekisi rakentamistöitä kaupungin investointikohteissa, joita ovat esimerkiksi kadut, viheralueet ja investointiluonteiset talonrakennustyöt. Kohteet toteutettaisiin jatkossa ulkopuolisilla yrityksillä.</p><p>Jatkotoimista Jyty päättää myöhemmin.</p><p><strong>Lisätietoja medialle&#58;</strong><br>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja Jytyn jäsenille&#58;</strong><br>Olli Järvelä, alueasiamies, Länsi-Suomen alue / Tampereen toimipiste, puh. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi<br>Päivi Alho, Jytyn pääluottamusmies Porissa, puh. 044 701 4874, paivi.alho@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote16.11.2019 13:00:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty tuomitsee yhä laajenevan palkkojen halpuuttamisen1124<p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on huolestunut työehtosopimusshoppailun eli palkkojen halpuuttamisen yleistymisestä. Jyty Kainuun 80-vuotisjuhlassa Kajaanissa lauantaina 16.11. puhunut Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo olevansa erityisen huolissaan meneillään olevasta kehityksestä, jossa jopa hyvää tulosta tekevät yritykset ja nyt yhä useammin myös julkisen sektorin työnantajat harrastavat tätä sopimusshoppailua heikentämällä nimenomaan pienipalkkaisimpien ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevan henkilöstön työehtoja.</strong></p><p>&quot;Miettikää sopimusshoppailua omalle kohdallenne. Miten reagoisitte, jos työnantaja ilmoittaisi pienentävänsä palkkaanne sadoilla euroilla. Heikennetyt työehdot ja merkittävästi alennetut palkat näkyvät heti suoraan ihmisen arkipäivän elämässä ja Kelan luukulla. Arjen pakolliset elämiseen liittyvät kulut eivät mihinkään katoa sen seurauksena, että palkka laskee. Palkkojen halpuuttaminen johtaa useimmiten siihen, että pakon sanelemana yhteiskunnalta haettavien tukieurojen tarve kasvaa.&quot;</p><p>Ammattijärjestö PAM kertoo palkkaköyhyyttä käsittelevässä ravintola- ja kiinteistöpalvelualoja käsittelevässä julkaisussa, että esimerkiksi siivoojille maksettujen sosiaalisten tulonsiirtojen yhteiskunnallinen hintalappu oli Suomessa vuonna 2017 karkeasti laskien 20 miljoonaa euroa. Kaikkiaan palkkaköyhyydestä seuranneiden tulonsiirtojen on laskettu olleen vuonna 2017 Suomessa noin 500 miljoonaa euroa. </p><p>Pihlajamäki sanoo sopimusshoppailun alkavan muistuttaa tilannetta, jossa ihmisten työpanoksesta on ryhdytty väkisin tekemään aletavaraa. &quot;Ja valitettavasti viime aikoina on yhä useammin otettu käytännöksi, että työnantajalta tulee härskeimmillään kilpailuetua ja kustannussäästöjä tavoiteltaessa vain yksipuolinen ilmoitus työehtojen vaihtamisesta ns. aleversioon&quot;.</p><p>Pihlajamäki korostaa työnantajien yksipuolisen työehtosopimusshoppailun olevan kaikin puolin ongelmallista. &quot;Siksi nyt jos koskaan tarvittaisiin selkeitä yhteisiä pelisääntöjä tällaiseen sopimuskikkailun tyrehdyttämiseksi.&quot; </p><p>Jyty on törmännyt konkreettisesti tähän tes-shoppailuun Turun kaupungin 98-prosenttisesti omistaman Kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiön Arkean ilmoitettua yksipuolisesti yhtiön tuhannen työntekijän työehtosopimusten vaihtamisesta halvempiin Matkailu- ja ravintolapalvelujen MaRa&#58;n ja Kiinteistötyönantajien KITA&#58;n yleissitovien sopimusten piiriin. </p><p>&quot;Tämä vielä tilanteessa, jossa Arkea on tehnyt useita vuosia miljoonien eurojen voittoa ja sama voitollinen linja on jatkunut myös kuluvana vuonna. Mutta mikään ei tunnu riittävän. Entisestään pienipalkkaisen henkilöstön kokonaisansiot tulisivat olemaan tämän palkkojen halpuuttamisen seurauksena jopa 15-30 prosenttia pienemmät riippuen työtehtävistä, työsuhteen kestosta ja työajoista. On lisäksi hyvä muistaa, että työehtosopimuksessa sovitaan paitsi palkoista myös mm. ylityökorvauksista, lomista ja muista eduista.&quot;</p><p>&quot;Työnantaja on väittänyt, että kyseessä ei ole sopimusshoppailu. Se ei pidä paikkaansa. Nimenomaan AVAINTES on ollut kuntien omistamien yhtiöiden tes. Nyt Turun kaupunki Arkean omistajana pyrkii röyhkeästi murtamaan tämän käytännön tavoitteena vain ja ainoastaan leikata rankalla kädellä työntekijöiden palkkakustannuksia. Siis palkkoja, joissa peruspalkat ovat vuoden 2018 tilaston mukaan olleet AVAINTES&#58;n mukaan esimerkiksi siivoojilla 1838 euroa, ruokapalvelutyöntekijöillä 1818 euroa ja laitoshuoltajilla 1852 euroa kuukaudessa.&quot;&#160;&#160; </p><p>Jyty on työtaistelutoimilla vastustanut Arkean päätöstä. &quot;Emme tule katsomaan sivusta palkkojen polkemista emmekä hyväksy jatkossakaan tällaista työehtojen halpuuttamista edustamillamme aloilla ilman järjestöllisiä toimenpiteitä&quot;, Maija Pihlajamäki painottaa.</p><p>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756,&#160;<a href="mailto&#58;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi">maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</a></p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.<br></em></p><p><br><em></em></p>15.11.2019 22:00:00Tiedote16.11.2019 11:55:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Maija_Pihlajamäki_1000x667px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mitä käräjäoikeuden päätös kiky-tunneista merkitsee?1112<p>​Viime viikolla tuli tieto Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksestä, jonka mukaan kiky-sopimuksella ei voi pidentää työntekijän työsopimukseen kirjattua työaikaa. Jos siis työsopimukseen kirjattu työaika on työehtosopimuksen mukaista työaikaa lyhyempi, sovelletaan edullisemmuussäännön mukaan työsopimuksessa sovittua työaikaa. <br></p><h3>Voiko päätöstä, joka koski Insinööriliiton jäsentä, soveltaa myös Jytyn jäseniin?</h3><p>Oikeustila on epäselvä, sillä kesällä annetun <span style="text-decoration&#58;underline;">työtuomioistuimen (yksimielisen) lausunnon</span> (TT 2019&#58;74) ja edellä kerrotun Insinööriliiton käräjäoikeustapauksen sanoma on yleistasolla vastakkainen. Työtuomioistuin antoi em. lausunnon käräjäoikeuden pyynnöstä koskien tapausta, jossa on myös kysymys kiky-tunneista <span style="text-decoration&#58;underline;">eikä tämän jutun osalta ole vielä tullut käräjäoikeuden päätöstä</span>.<br><br>Insinööriliiton jutussa kyseessä on ollut ns. kattava työsopimus, koska työsopimuksessa on sovittu hyvin monesta asiasta nimenomaisesti tes&#58;stä poikkeavasti (työaika, vuosiloma is-aika yms). Sopimuksessa on lisäksi nimenomainen maininta, että ”muilta osin” sovelletaan tessiä. <br><br>Kuntapuolella ei pääsääntöisesti ole haluttu poiketa työsopimuksella voimassa olevasta työehtosopimuksesta. Yksityisellä puolella tilanne lienee melko samanlainen kuin kunnalla. <strong>Jos työntekijä pystyy osoittamaan, että työaika on nimenomaan sovittu tes&#58;istä poikkeavasti, tapausta lähdetään selvittämään.</strong> Tähän mennessä näitä kikyä koskevia riitajuttuja ei ole ollut.<br><br>Päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten on mahdollista, että se etenee valituksen kautta hovioikeuteen ja sen jälkeen vielä korkeimpaan oikeuteen. <br><br><strong><em>Tiedoksi vielä se, mitä kunnan lm-kirjeessä tammikuussa 2017 on todettu kiky-tunneista&#58; </em></strong><br><br><em>Kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen suhteesta työsopimuksessa sovittuun työaikaan, on tullut jonkin verran kysymyksiä edunvalvontaosastolle. Tilanne on haasteellinen, sillä nyt tehdyt työehtosopimuksissa sovitut muutokset pidentävät työaikaa.&#160; Näin ollen, nyt on tulkittava sitä, onko työsopimuksessa oleva työaikaa koskeva merkintä sellainen, että se viittaa selkeästi työehtosopimuksen työaikaa koskevaan määräykseen (eli on informatiivinen) vai sellainen että siinä ei ole tätä viittausta/kytkentää (eli on itsenäinen työsopimuksen ehto). </em><br><br><em>Oikeus työajan muuttamiseen on tarkasteltava työsopimuskohtaisesti, koska työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, ja vain näillä sopijaosapuolilla on tieto siitä, mitä sopimusta tehtäessä on ollut tarkoitus sopia. Jos työsopimuksessa on sovittu työaika vain viittaamalla työehtosopimukseen, työaika muuttuu eli pitenee.&#160; Epäselvyyttä ei ole niissäkään tilanteissa, joissa osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta. </em><br><em>Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika esimerkiksi 20 tuntia viikossa ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, lähtökohtaisesti kyse on tilanteesta, jossa muutokseen tulee saada työntekijän suostumus. Näissäkin tilanteissa pitää työsopimusta tarkastella kokonaisuutena, koska työsopimuksen muut merkinnät saattavat johtaa siihen, että työsopimuksessa mainittu tuntimäärä on tarkoitettu lähinnä informatiiviseksi. </em></p><p><br><strong>Lisätietoja&#58; </strong><a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Jytyn aluetoimistot ja edunvalvontaosasto</strong></a><strong></strong></p><p><br></p>12.11.2019 22:00:00Ajankohtaista13.11.2019 12:43:57https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/jyty_ikoni_koulutus_punainen.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvonta-alan TES-neuvottelut aloitettiin1111 <p>Neuvonta-alan runkosopimuksen uudistamista koskevat TES-neuvottelut aloitettiin sovitusti 12.11. Tapaamisessa osapuolet esittävät omia tekstimuutostavoitteitaan, joihin sovittiin vastattavan seuraavassa tapaamisessa 18.11. Palkankorotukset eivät olleet vielä ensimmäisessä neuvottelussa esillä.</p><p>Neuvonta-alan runkosopimuksen voimassaolo päättyy vuoden vaihteessa ja marras- joulukuulle on sovittu useita neuvotteluaikoja. Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.</p><p>Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden aikana.</p><p>Lisätiedot&#58;</p><p>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies<br>Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies</p>12.11.2019 22:00:00Ajankohtaista13.11.2019 7:20:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytyn lomamökkien varaus vuodelle 2020 alkaa torstaina 14.11.1103<p>​<strong>Lomamökkien varaus vuodelle 2020 alkaa 14.11.2019. Ajalla 14.11.–28.11. varaavat ne jäsenet, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet Jytyn lomamökkietua tai edellisestä varauksesta on kulunut 2 vuotta. Tämän jälkeen 29.11. alkaen varaus on mahdollista kaikille jäsenille.<br></strong></p><p>Jytyn jäsenenä voit vuokrata viihtyisiä, jäsenhintaisia lomahuoneistoja ja mökkejä Levillä, Rukalla ja Tahkolla. Mökkejä voi vuokrata ympäri vuoden. Vuokrahinta sisältää talvikaudella 2 kpl viikon Hissilippuja / huoneisto, arvoltaan yhteensä noin 300 €. Tahkolla on vuokralaisten käytössä kesäisin Tahko Golf Club Oy&#58;n Business Golfkortti, joka oikeuttaa yhdelle pelaajalle ilmaisen kierroksen per päivä ja kolmelle lisäpelaajalle alennettuun hintaan. Lomamökkien varaukset tehdään suoraan kohteesta ja lomaviikot täytetään siinä järjestyksessä, kun varauksia tulee. Kaikkien mökkien majoitusvaraus on sitova.</p><h4>Lue lisää&#58; </h4><ul><li><h4><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit/Sivut/default.aspx">Loma-asuntojen tarkemmat esittelyt, hinnat ja varausohjeet</a></h4></li><li><h4><a href="http&#58;//digilehti.jytyliitto.fi/digilehti/072019/2-jytyn-lomamokkien-varaus">Jyty-lehden 7/2019 ilmoitus lomamökkien varauksen alkamisesta</a><br></h4></li></ul><p><br><strong></strong></p>11.11.2019 22:00:00Ajankohtaista12.11.2019 13:45:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Mökkikuvat/Tahko1.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jyty valmistautuu laajentamaan työtaistelutoimia – neuvotteluissa Arkean kanssa ei päästy alkua pidemmälle1100<p><strong>Turun kaupungin 98-prosenttisesti omistaman Arkea Oy&#58;n ja työntekijöitä edustavien liittojen väliset neuvottelut työehdoista katkesivat heti alkuunsa tiistaina 12. marraskuuta, kun Arkea kieltäytyi neuvottelemasta voimassaolevan Avainta ry&#58;n työehtosopimuksen pohjalta.</strong> </p><p>Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> on järkyttynyt Turun kaupungin ja Arkea Oy&#58;n tavasta kohdella työntekijöitään sopimusneuvotteluissa. <br></p><p>– Käytännössä Arkea Oy palasi neuvottelupöytään vain kertoakseen, ettei suostu neuvotteluihin, Jytyn puheenjohtaja päivittelee.</p><p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty valmistautuu laajentamaan työtaistelua puolustaakseen kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa Avainta ry&#58;n työehtosopimusta. Tarkemmista työtaistelutoimista tiedotetaan heti, kun niistä on päätetty.</p><p>– Emme voi hyväksyä keskeisten työehtojen polkemista Avaintes-työehtosopimusta vaihtamalla tai rajusti heikentämällä, Jytyn puheenjohtaja korostaa.</p><p>Kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea Oy ilmoitti 27. syyskuuta vaihtavansa yli 1 000 työntekijän työehtosopimukset Matkailu- ja ravintolapalvelujen (MaRa) ja Kiinteistötyönantajien (KITA) työehtosopimuksiin. Tällä sopimusshoppailulla Arkea Oy pyrkii rajusti heikentämään työntekijöidensä työehtoja säästöjen toivossa. </p><p>Turun kaupungin ja Arkea Oy&#58;n sopimusshoppailu tiputtaisi jo ennestään pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioita jopa 30 prosenttia. Esimerkiksi siivoojan peruspalkka Arkeassa on nykyisellään 1774,28 euroa.</p><p>Työntekijäjärjestöjen ja Arkea Oy&#58;n väliset neuvottelut työehdoista ovat ajautuneet jatkuvasti umpikujaan. Viimeksi ammattiliitto Jytyn ja JHL&#58;n jäsenet Arkea Oy&#58;ssä olivat kolmipäiväisessä lakossa 6.-8. marraskuuta.</p><p><strong>Lisätietoja medialle&#58;</strong></p><p>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja jäsenille&#58;</strong></p><p>Kimmo Hollmén, alueasiamies, Jytyn Turun toimipiste, puh. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.</em></p>11.11.2019 22:00:00Tiedote12.11.2019 11:12:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK:n hallitus: Työnantajan toiminta muistuttaa yksipuolista keskitettyä ratkaisua896 <p>Syksyn työmarkkinoiden sopimuskierros on täydessä vauhdissa. Tällä hetkellä liitot neuvottelevat useissa yksityisen puolen pöydissä alakohtaisia työehtosopimusratkaisuja sekä määrittelevät suomalaisen työn hinnan. Keväällä neuvottelupöytään menevät julkisen sektorin liitot.</p><p>STTK&#58;n hallitus totesi tänään, että se ei haikaile keskitettyjen ratkaisujen perään. Mistään vientimallista ei myöskään ole sovittu, joten kyse on puhtaasta liittokierroksesta.</p><p>- Se tarkoittaa, että liitot neuvottelevat itsenäisesti asettamiensa tavoitteiden pohjalta. Onko tämä järkevää Suomen talouden ja työllisyyden kannalta, selviää jälkeen päin. Tämä on kuitenkin malli, johon Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tilanteen ajoi luopumalla yksipuolisesti keskitetyistä palkkaratkaisuista, puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> muistuttaa.</p><p>EK on peräänkuuluttanut vientivetoista kierrosta, jossa päänavaajat määrittelevät kustannustason.</p><p>- Toisaalta näyttää siltä, että moni työnantajaliitto haikailee pääsevänsä tämän kustannusraamin alle. EK&#58;lla ei oman ilmoituksensa mukaan kuitenkaan ole enää sananvaltaa palkkakysymyksiin liittyvissä asioissa. Siitä huolimatta syntyy kuva, että EK haikailee maltillisia palkkaratkaisuja ja vientivetoista mallia. EK ja sen jäsenliitot näyttävät tavoittelevan yksipuolista keskitettyä ratkaisua, joka on tiukempi kuin perinteiset tupot konsanaan, Palola arvioi.</p><p>STTK pitää luonnollisena, että palkansaajapuolella EK&#58;n toimintaa ei katsota hyvällä. Liitot asemoituvatkin sopimuskierrokseen vain ja ainoastaan omien tavoitteidensa mukaisesti.&#160;</p><p>- Palkansaajapuolella myös jaetaan tietoa ja liitot keskenään jakavat tietoa toisilleen ja jäsenistölleen melko avoimesti, Palola korostaa.</p><p>Työnantajien julkisuudessa esillä olleet työehtojen heikennystavoitteet kertovat joko realismin puutteesta tai halusta romuttaa työmarkkinoiden luottamusta entisestään. Sopimuskausien hajaantuminen sekä palkkaratkaisujen irtoaminen esimerkiksi veropolitiikasta ja työelämän kehittämisestä merkitsee entistä vahvempaa tarvetta työntekijöiden suojan lisäämiselle.</p><p>- Tämän tarpeen osoittaa myös työnantajien työehtosopimusshoppailu, jossa tarkoitus on ainoastaan työehtoja polkemalla säästää työvoimakustannuksissa. Tästäkin syystä palkansaajapuolen tiukka koordinaatio on kierroksen aikana tarpeellista ja luonnollista. Tämmöistä on liittokierros, Palola toteaa.</p><p>Lisätiedot&#58; Antti Palola p. 040&#160;509 6030</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>10.11.2019 22:00:00Ajankohtaista11.11.2019 13:48:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PUBLISHINGIMAGES/STTK.JPG" width="200" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työtuomioistuin: osastonsihteerien oikea työaikamuoto toimistotyöaika7212 <p>Työtuomioistuin totesi eilen 7.11.2019 antamassaan tuomiossa (TT&#58;2019&#58;104), että osastonsihteerien oikea työaikamuoto Jyväskylän kaupungilla on toimistotyöaika. Osastonsihteerit oli vuonna 2015 siirretty muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Jyty riitautti asian yhdessä muutaman muun liiton kanssa. </p><p>Toimistotyötä puoltavina seikkoina työtuomioistuin huomioi mm. sen, että osastonsihteerien tehtävistä suurin osa on luonteeltaan toimistotyötä hoitotyöhön liittyvien tehtävien (lähinnä puhelimitse tapahtuva potilaiden ja omaisten neuvonta) jäädessä vähäiselle tasolle. Työtuomioistuin totesi myös, ettei työnantajan vuodesta 2010 alkaen edellyttämä lähihoitajan koulutus muuta työn luonnetta ja laatua hoitotyöksi, kun tehtävän sisältö ei sitä puoltanut.</p><p>Tuomio vahvistaa Jytyn näkemyksen siitä, että yleistyöajan sijaan osastonsihteerin työssä pitäisi soveltaa toimistotyöaikaa. Asia on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti tehtävän sisällön perusteella. </p><p>Lisätietoja&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima</p><p><br></p>7.11.2019 22:00:00Ajankohtaista8.11.2019 12:58:27https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/oikeus.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyläiset eivät tee lakonalaista työtä Raumalla7211 <p><strong>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenet pitäytyvät omissa työtehtävissään Julkisten ja hyvinvointialojen JHL&#58;n lakon ja ulosmarssin aikana Raumalla. </strong></p><p>– Jytyläiset keskittyvät omiin työtehtäviinsä, eivätkä tee lakonalaista työtä, sanoo Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros.</p><p>JHL ilmoitti työtaistelutoimista eilen keskiviikkona. JHL&#58;n ruoka- ja puhtauspalveluissa työskentelevät jäsenet ovat Raumalla lakossa torstaina ja perjantaina 7.–8.11. Lisäksi kaikki Rauman kaupungilla työskentelevät JHL&#58;n jäsenet marssivat ulos työpaikoltaan tänään torstaina 7.11. kello 13-15. </p><p>Lakko ja ulosmarssi liittyvät siihen, että Rauman kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2019 sote-toimialueen ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta.</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p>järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja jäsenille&#58;</strong></p><p>pääluottamusmies Anne Haapasalo, puh. 044 793 3521, anne.haapasalo@rauma.fi</p><p>alueasiamies Olli Järvelä, puh. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi </p>6.11.2019 22:00:00Tiedote7.11.2019 9:58:04https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />