Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

SEURETES:ssa sopimusratkaisu2940 <p>Seure Henkilöstöpalvelut Oy&#58;n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) on päästy sopimusratkaisuun 1.7.2020.</p><p>Sopijapuolten enemmistö saavutti SEURETES&#58;ssa neuvottelutuloksen jo toukokuussa, jolloin se myös hyväksyttiin näiden liittojen hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto käsitteli asian 28.5.2020. Toukokuinen neuvottelutulos on nyt vihdoin kuitattu myös kahden viimeisen sopijaosapuolen toimesta, joten uusi, yleisen linjan mukainen SEURETES on syntynyt.</p><p>SEURETES on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kk).</p><p><strong>Palkantarkistuksia tehdään sopimuskauden aikana kaksi&#58;</strong></p><ul><li>1.8.2020 yleiskorotus 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä</li><li>1.4.2021 yleiskorotus 1,8 %</li></ul><p>Työajat palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa ylityörajojen alentumista.</p><p><strong>Tekstimuutoksia on tehty&#160;</strong><strong>kaksi&#58;</strong></p><ul><li>Epäpätevyysalennusta koskeva pykälä&#58; Palkkaa alennettaessa kelpoisuuden puuttumisesta johtuen, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, miten työtehtävät eroavat kelpoisen työtehtäviin verrattuna.</li><li>Työajaksi luettava aika&#58; Koulutusajan lukeminen työajaksi määräytyy AVAINTES 28 § 5 momentin mukaisesti.</li></ul><p>Lisätietoja johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima&#160;<br></p><p>&#160; </p>30.6.2020 21:00:00Tiedote1.7.2020 14:10:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_SeureHenkilöstö_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sopimusratkaisu SEURETES:ssa6573<p>Seure Henkilöstöpalvelut Oy&#58;n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) on päästy sopimusratkaisuun 1.7.2020.</p><p>Sopijapuolten enemmistö saavutti SEURETES&#58;ssa neuvottelutuloksen jo toukokuussa, jolloin se myös hyväksyttiin näiden liittojen hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto käsitteli asian 28.5.2020. Toukokuinen neuvottelutulos on nyt vihdoin kuitattu myös kahden viimeisen sopijaosapuolen toimesta, joten uusi, yleisen linjan mukainen SEURETES on syntynyt. </p><p>SEURETES on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kk). </p><p><strong>Palkantarkistuksia tehdään sopimuskauden aikana kaksi&#58;</strong> </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>1.8.2020 yleiskorotus 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä</li><li>1.4.2021 yleiskorotus 1,8 %</li></ul><p>Työajat palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa ylityörajojen alentumista. </p><p><strong>Tekstimuutoksia on tehty </strong><strong>kaksi&#58;</strong> </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Epäpätevyysalennusta koskeva pykälä&#58; Palkkaa alennettaessa kelpoisuuden puuttumisesta johtuen, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, miten työtehtävät eroavat kelpoisen työtehtäviin verrattuna.</li><li>Työajaksi luettava aika&#58; Koulutusajan lukeminen työajaksi määräytyy AVAINTES 28 § 5 momentin mukaisesti.</li></ul><p>Lisätietoja johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima&#160;<br></p><p><br></p>30.6.2020 21:00:00Tiedote1.7.2020 14:06:13https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti ja kiky-työajanpidennys poistuu2012<p><strong>Jytyn liittohallitus hyväksyi perjantaina 26. kesäkuuta yksityiselle sosiaalipalvelualalla saavutetun yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen, jonka ovat hyväksyneet kaikki sopijaosapuolet. Sopimuskauden palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina ja palkkataulukoiden alarajoihin tehtävinä korotuksina. Kiky-sopimuksen mukainen 24 tunnin työajanpidennys poistuu 31. elokuuta. Uusi 25 kuukauden pituinen työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 30.4.2022.</strong></p><p>Palkkaratkaisuun ei sisälly lainkaan paikallisesti sovittavaa erää, vaan kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina sekä palkkataulukoihin kohdennettuna. Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 alkaen 1,3 % ja toisen kerran 1.7.2021 lukien 1,5 %. </p><p>Lisäksi tehdään 1.9.2021 lukien palkkataulukoiden vähimmäistasoihin korotuksia, jotka ovat kustannusvaikutukseltaan 0,6 %. Korotukset tehdään palkkaryhmien alimpiin palkkaluokkiin ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot. Nyt sovituilla palkkataulukkokorotuksilla on suurempi vaikutus sosiaalipalvelualan palkkatasoon kuin olisi ollut paikallisella järjestelyerällä. Vaikutus kohdistuu etenkin matalimpiin palkkoihin.</p><p>Vuonna 2016 voimaan tulleen kiky-sopimuksen 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys poistuu 31.8.2020 niin, ettei sopimukseen tullut heikennyksiä kompensaationa.</p><p>Sopimusalalla toteutetaan 5 päiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen 1.4.2022. Työnantajakohtaisesti siirtyminen voi tapahtua aiemminkin. Tätä ennen vuosilomat ansaintaan ja pidetään vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomalaskennan muuttaminen on kustannusneutraali ja muutos ei pidennä tai lyhennä lomia.</p><p>Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 lukien 5 % ja myös hälytyskorvaukset nousevat.</p><p>Sopimusratkaisuun sisältyy myös muita parannuksia mm. palkkausjärjestelmään, määräaikaisten työntekijöiden asemaan ja koulutussopimukseen. Palkkausjärjestelmän uudistamista jatketaan työryhmässä sopimuskauden aikana muiden työryhmien ohella. Osapuolet noudattavat jatkuvan neuvottelun periaatetta.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on useiden sosiaalialan työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -neuvottelujärjestöä.</p><h4>Lue lisää neuvotteluratkaisun sisällöstä&#58;</h4><ul><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_allekirjoituspoytakirja.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)</strong></a></p></li><li><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_palkkataulukot.zip" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkataulukot&#160;27.6.2020 (excel)<br><br></strong></a></li><li><span><span><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksSosPalv_Tes_2020_2022_palkkataulukot.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkataulukot&#160;27.6.2020 (pdf)</strong></a></span></span><br><br></li><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/Yksityinen-sosiaalipalveluala.aspx" target="_blank"><strong>Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimussivut Jytyn nettisivuilla</strong></a></p></li></ul><h4>Lisätietoja&#58; </h4><p><strong>Työmarkkina-asiamies Päivi Salin, </strong><a href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi" target="_blank"><strong>paivi.salin@jytyliitto.fi</strong></a> </p><p>Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn <strong>luottamusmiehet </strong>yksityisellä sosiaalipalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx" target="_blank"><strong>edunvalvontaosasto</strong></a> sähköpostitse tai palvelunumeroista.</p><p><br></p>26.6.2020 21:00:00Tiedote27.6.2020 10:41:34https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen terveyspalvelualan palkkoja korotetaan 3,3 % ja kiky-työajanpidennys poistuu2013<p><strong>Jytyn liittohallitus hyväksyi perjantaina 26. kesäkuuta yksityisellä terveyspalvelualalla saavutetun yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen, jonka ovat hyväksyneet kaikki sopijaosapuolet. Sopimuskauden palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina niin, että henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan yhteensä 3,3 %. Kiky-sopimuksen mukainen 24 tunnin työajanpidennys poistuu 31. elokuuta. Uusi 25 kuukauden pituinen työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 30.4.2022.</strong></p><p>Palkkaratkaisuun ei sisälly lainkaan paikallisesti sovittavia eriä, vaan kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2020 alkaen 1,3 % ja toisen kerran 1.7.2021 lukien 2 %. Jytyn jäsenille yleiskorotukset ovat parempia kuin paikalliset erät, koska yleiskorotukset jakaantuvat tasapuolisesti kaikille työntekijöille. </p><p>Vuonna 2016 voimaan tulleen kiky-sopimuksen 24 tunnin vuosittainen työajan pidennys poistuu 31.8.2020 niin, ettei sopimukseen tullut heikennyksiä kompensaationa.</p><p>Lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä työpaikalla sovitaan. Lomarahan vapaaksi vaihtamisen mahdollisuudesta lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.</p><p>Sopimusalalla toteutetaan 5 päiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen 1.4.2022. Työnantajakohtaisesti siirtyminen voi tapahtua aiemminkin. Tätä ennen vuosilomat ansaintaan ja pidetään vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomalaskennan muuttaminen on kustannusneutraali ja muutos ei pidennä tai lyhennä lomia.</p><p>Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 lukien 5 %.</p><p>Neuvottelutulos sisältää lisäksi tekstimuutoksia mm. yövuorojen määrään ja keskimääräiseen työaikaan liittyen. Myös palkkasopimukseen saatiin parannuksia, jolloin työn vaativuus tulee huomioida aiempaa paremmin.</p><p>Sopijaosapuolet perustavat palkkausjärjestelmätyöryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää työn vaativuuden arviointiin liittyviä määräyksiä. Tämän lisäksi osapuolet perustavat työryhmän selvittämään työntekijöiden henkistä ja fyysistä työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä.</p><p>Terveyspalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta noudatetaan terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa, kuten mm. yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, lääketieteellisissä laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa ja työterveyshuollon yksiköissä. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja yhdistykset.</p><p>Terveyspalvelualan työehtosopimus on useita työntekijäliittoja edustavan Terveyspalvelualan unioni ry&#58;n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unioni -neuvottelujärjestöä.</p><h4>Lue lisää neuvotteluratkaisun sisällöstä&#58;</h4><ul><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/YksTerPalv_Tes_2020_2022_allekirjoituspoytakirja.pdf" target="_blank"><strong>Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)</strong></a></p></li><li><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/Yksityinen-terveyspalveluala.aspx" target="_blank"><strong>Yksityisen terveyspalvelualan sopimussivut Jytyn nettisivuilla</strong></a></p></li></ul><h4>Lisätietoja&#58; </h4><p><strong>Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, </strong><a href="mailto&#58;anne.sarvi@jytyliitto.fi" target="_blank"><strong>anne.sarvi@jytyliitto.fi</strong></a> </p><p>Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn <strong>luottamusmiehet </strong>yksityisellä terveyspalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx" target="_blank"><strong>edunvalvontaosasto</strong></a> sähköpostitse tai palvelunumeroista.</p><p><br></p>26.6.2020 21:00:00Tiedote27.6.2020 10:40:58https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_kadet_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisellä terveyspalvelualalla saatiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos6558 <p>Yksityiselle terveyspalvelualalle syntyi neuvottelutulos pitkien neuvottelujen jälkeen torstaina 25. kesäkuuta. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun kaikkien liittojen hallinnot ovat sen hyväksyneet. Jytyn liittohallitus kokoontuu heti perjantaina 26.6.</p><p>Terveyspalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta noudatetaan terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa, kuten mm. yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, terveyskylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, lääketieteellisissä laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, röntgenlaitoksissa ja työterveyshuollon yksiköissä. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja yhdistykset.</p><p>Terveyspalvelualan työehtosopimus on useita työntekijäliittoja edustavan Terveyspalvelualan unioni ry&#58;n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry&#58;n välinen sopimus. Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unioni -neuvottelujärjestöä. </p><p>Lisätietoja&#58; Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.</em></p><p><br></p>24.6.2020 21:00:00Tiedote25.6.2020 9:54:44https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.TerveysPalvAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos1863 <p>Pitkällisten neuvottelujen jälkeen yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi neuvottelutulos tiistai-iltana 23. kesäkuuta. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun liittojen hallinnot ovat hyväksyneet tuloksen. Jytyn liittohallitus kokoontuu perjantaina 26.6.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.&#160; </em><br></p><p><br></p>23.6.2020 21:00:00Tiedote24.6.2020 6:10:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Sosiaali_Palv_Ala_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty ja 4H-järjestö ilmastoyhteistyöhön6541 <p><span lang="EN-US"><strong>Jyty ja Suomen 4H-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen 4H-liiton Taimiteko-toiminnan kanssa vuoden 2021 loppuun asti. Taimiteko-toiminnan tavoitteena on istuttaa uutta metsää 10 000 hehtaaria Suomeen vuoteen 2030 mennessä.</strong><br></span></p><p><span lang="EN-US">4H-liiton toimitusjohtajan <strong>Tomi Alakosken</strong> mukaan kestävä kehitys ja toimet niiden edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää. </span></p><p><span lang="EN-US">“Nuoret tekevät päivittäin töitä 4H -harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 4H-järjestön nuorisotoiminnassa istutetaan jo nyt vuosittain satojatuhansia puun taimia. Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa”, Alakoski painottaa. </span></p><p><span lang="EN-US">Taimiteko on myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä. Taimien istuttamisella työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. </span></p><p><span lang="EN-US">Alakosken mukaan nuorille annettavien ansiomahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi tavoitteena on hyvien työelämätaitojen edistäminen ja niiden opettaminen sekä muutoinkin myönteisten työkokemusten tarjoaminen. </span></p><p>Jytyn puheenjohtajan <strong>Maija Pihlajamäen</strong> mukaan yhteistyö 4H-liiton ja sen yhdistysten kanssa eri puolilla Suomea on esimerkki hyvästä yhdessä tekemisen muodosta 4H&#58;n kaltaisen kolmannen sektorin toimijan ja ammattijärjestön välillä. </p><p>“4H&#58;n henkilöstöähän on myös Jytyn jäsenenä Jytyn valtakunnallisen yhdistyksen 4H-toimihenkilöliitto 4H-THL ry&#58;n kautta, joka on 4H-järjestön palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattiliitto.&#160;<span lang="EN-US">Jyty edustaa näin ollen myös sopimusneuvottelutoiminnassaan 4H&#58;n toimihenkilöitä”, Pihlajamäki huomauttaa.&#160; </span></p><p><span lang="EN-US">Eri puolilla Suomea toimivat paikalliset 4H-yhdistykset avustavat nuorten rekrytoinneissa ja nuorille järjestetään työtehtäviin liittyvää istutuskoulutusta sekä lisäksi hyvä perehdytys työhön. </span></p><p><span lang="EN-US">Alakoski korostaa, että 4H-yhdistys toimii aina vastuullisena työnantajana. “Koska nuoret ovat 4H-tehtävissä usein ensimmäisessä työpaikassaan, asettaa se työnantajalle vielä tavanomaistakin suurempia vaatimuksia perehdytyksen ja ohjaamisen osalta. Tähän kuuluu olennaisena osana myös se, että nuorten työturvallisuudesta huolehditaan hyvin vaihtelevissa työtehtävissä.“</span></p><p><span lang="EN-US">Kaikkien nuorten kanssa tehdään Alakosken mukaan kirjallinen työsopimus ja noudatetaan aina alan työehtosopimusta. “Lyhytaikaisissakin työsuhteissa työskentelevät kuuluvat tasavertaisina työsuojelulainsäädännön ja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön piiriin.”</span></p><p><span lang="EN-US">Nuorisojärjestönä 4H-liitto on ottanut Alakosken mukaan 4H-yhdistysten työnantajavakuutusten lisäksi harrastustoimintaan sekä työpalveluun valtakunnalliset vakuutukset; toiminnan- ja työpalvelunvastuuturvan sekä nuorisojäsenten ja -ohjaajien tapaturmavakuutukset. Kaikki nuoret saavat työstään työtodistuksen.</span></p><p><span lang="EN-US"><strong>Lisätietoja&#58;</strong> 4h-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski, puh. 0405015307 ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756</span></p><p><em>*Suomen 4H-liitto on 4H-yhdistysten valtakunnallinen keskustoimisto. Paikallisia 4H-yhdistyksiä on yli 200&#160; eri puolella Suomea. 4H&#58;ssa on yli 50 000 jäsentä.</em></p><p><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto.&#160;</em></p><p><br></p>17.6.2020 21:00:00Tiedote18.6.2020 7:00:49https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Taimiteko4_Tiina%20Rinne.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä6540<p><strong>SOTE ry (Tehy, Super, ERTO) on torstaina 18.6. ilmoittanut aloittavansa jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalipalvelualalla. SOTE ry&#58;n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä. </strong></p><p></p><p>Sote ry&#58;n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat työehtosopimusneuvottelujen tukitoimia. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuvat kuitenkin ensi viikon tiistaina 23.6. ja tavoitteena on neuvottelemalla saatu neuvottelutulos.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa Jyty on sopijaosapuolena osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry&#58;tä, johon kuuluvat myös Pro ja STHL. Muita sopijaosapuolia ovat JHL, Talentia ja Sote ry sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry.</p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong> Päivi Salin, työmarkkina-asiamies <a href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi" data-mce-href="mailto&#58;paivi.salin@jytyliitto.fi">paivi.salin@jytyliitto.fi</a></p><p><span><span><strong>Lisätietoja jäsenille</strong> antavat Jytyn omat luottamusmiehet yksityisellä sosiaalipalvelualalla, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">edunvalvontaosasto </a>sähköpostitse tai palvelunumeroista.</span></span><br data-mce-bogus="1"></p><p><span><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.&#160; </em></span></p><p><br></p>17.6.2020 21:00:00Tiedote18.6.2020 6:26:35https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Sosiaali_Palv_Ala_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Avaintesin allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy väitteitä sopimusshoppailusta: Avaintesin soveltaminen ei ole sopimusshoppailua6525 <p><strong>Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto työehtosopimukseksi.</strong></p><p></p><p>SOTE ry tavoittelee Avaintan sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen Avaintesin. SOTE ry pyrkii tavoitteeseen muun muassa jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.</p><p>Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES&#58;n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.</p><p>SOTE ry&#58;llä on oma, Avaintesin kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan SOTE ry&#58;n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- tai kuntoutuskodissa. TSNTES&#58;ta on neuvoteltu samanaikaisesti Avaintesin kanssa eli SOTE ry&#58;llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös Avaintesin sisältöön. SOTE ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES&#58;ssa.<br></p><p>Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes kuitenkin ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi.<br></p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p><strong>JUKO&#58;</strong> neuvottelupäällikkö Minna Holm <a href="mailto&#58;minna.holm@juko.fi">minna.holm@juko.fi</a></p><p><strong>Jyty&#58;</strong> johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima <a href="mailto&#58;jonna.voima@jytyliitto.fi">jonna.voima@jytyliitto.fi</a> </p><p><strong>JHL&#58;</strong> sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen <a href="mailto&#58;riitta.rautiainen@jhl.fi">riitta.rautiainen@jhl.fi</a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><strong>OAJ&#58;</strong> neuvottelupäällikkö Petri Lindroos <a href="mailto&#58;petri.lindroos@oaj.fi">petri.lindroos@oaj.fi</a></p><p><strong>KTN&#58;</strong> työmarkkina-asiamies Tomas Wass <a href="mailto&#58;tomas.wass@ktk-ry.fi">tomas.wass@ktk-ry.fi</a></p><p><br></p>16.6.2020 21:00:00Tiedote17.6.2020 12:07:48https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_puhekuplat_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sote ry:n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä6524<p><strong>​Sote ry (Tehy, Super, ERTO) on jatkuvasti laajentanut jäseniään koskevia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja AVAINTES-sopimusalalta useisiin sairaanhoitopiireihin ympäri Suomea. On mahdollista, että Sote ry jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen julistamista muihinkin sairaanhoitopiireihin. Jyty korostaa, että mitkään Sote ry&#58;n tähän mennessä tai jatkossa julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot AVAINTES-sopimusalalla ja sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä. &#160;</strong><br><br>– Sote ry&#58;n työtaistelussa täytyy muistaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli AVAINTES. Uuden sopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin sopijaosapuolien hallinnoissa 29.5. ja sopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022., Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> korostaa. &#160;<br><br>– Sote ry&#58;n ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen tavoitteena on saada työnantajia edustava AVAINTA ry käynnistämään neuvottelut sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta, jota sovellettaisiin kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä, Jytyn johtava työmarkkinalakimies <strong>Jonna Voima</strong> sanoo.&#160; &#160;<br><br>Sote ry on sopijaosapuolena AVAINTES&#58;n kanssa samansisältöisessä TSNTES&#58;ssa, jota sovelletaan SOTE ry&#58;n omiin jäseniin sosiaalialalla ja kolmessa sairas- / kuntoutuskodissa. TSNTES on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eivätkä sen neuvottelut ole edistyneet. &#160;<br><br>– Ylityö- ja vuoronvaihtokielloissa ei kuitenkaan ole kyse TSNTES&#58;n solmimisesta, vaan Sote ry&#58;n tavoitteena on laajentaa neuvotteluoikeuksiaan aikaisemmasta poiketen myös AVAINTES&#58;n puolelle, Voima huomauttaa. &#160;<br><br>AVAINTES&#58;n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA ry. Sopimuksen sopijaosapuolena ei ole SOTE eli Tehy, Super ja ERTO. <br><br><strong>Lisätietoja&#58; &#160;</strong><br><br>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi <br><br>Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 5912341, jonna.voima@jytyliitto.fi <br><br><span><strong>Lisätietoja jäsenille</strong> antavat Jytyn omat luottamusmiehet, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> ja liiton <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">edunvalvontaosasto </a>sähköpostitse tai palvelunumeroista.<br></span></p><p><br><span></span></p>16.6.2020 21:00:00Tiedote17.6.2020 11:50:01https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />