Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

Yksityistä terveyspalvelualaa koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos7834<div>Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointiala HALI ry ovat päässeet ratkaisuun Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Sopimus on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.</div><div><br></div><h2>Sopimuskausi ja palkankorotukset</h2><div>Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024 (24 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2022 lukien 2,0 %&#58;n yleiskorotuksella ja 1.6.2023 lukien 1,9 %&#58;n yleiskorotuksella.&#160;</div><div>Jos verrokkialojen (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) palkkaratkaisuissa syntyy 1,9 % korkeampi korotustaso, on terveyspalvelualan palkankorotus tätä verrokkialojen suuruinen. 1,9 % ylittävästä osuudesta 70 % lisätään yleiskorotukseen 30 % jaetaan paikallisena eränä.<br><br></div><div>Palkkasopimuksen erityistekijälisien perusteita täsmennettiin ja tehtäväkuvausten laatimista vahvistettiin työn vaativuustekijöiden tunnistamisen parantamiseksi. Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteita selkeytettiin.</div><div>Työehtosopimuksen mukaista hälytyskorvausta korotettiin runsaalla 11 %&#58;lla 20 euroon.</div><div><br></div><h2>Perhevapaauudistus<br></h2><div>Perhevapaauudistuksen tavoite tasa-arvon parantumisesta toteutui terveyspalvelualan sopimusneuvotteluissa. Jatkossa raskaana oleva työntekijä saa täyttä palkkaa raskausrahakauden ensimmäiseltä 40 arkipäivältä ja kummallekin vanhemmalle maksetaan täysi palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä. Sopimusratkaisu tukee sukupuolineutraalia perhekäsitystä ja parantaa vanhempien keskinäistä tasa-arvoa sekä helpottaa perheiden työn ja arjen yhteensovittamista.</div><div><br></div><h2>Vuosilomamääräykset muuttuvat edellisen <br>sopimuksen linjausten mukaisesti</h2><div>Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1.4.2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Niin sanottujen lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään jatkossa vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä sopii nykyaikaiseen työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.<br><br></div><div>Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2022 alkaen kertyneiden vuosilomien osalta.</div><div><br></div><h2>Henkilöstön edustajien asema ja korvaukset paranevat</h2><div>Sopimusratkaisussa korotetaan henkilöstön edustajien, eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita noin neljällä prosentilla. Sopimusratkaisussa korostetaan luottamusmiesten ja työnantajan edustajien paikallisen yhteistyön tärkeyttä. Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenten on myös aiempaa helpompaa valita keskuudestaan Unionilainen luottamusmies.</div><div><br></div><div><strong>Lisätietoja&#58;</strong> Päivi Salin, työmarkkina-asiamies<br><br><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/Allekirjoituspöytäkirja%20terveyspalvelualaa%20koskeva%20tes%20290622.pdf">Allekirjoituspöytäkirja</a><br></p></div><div><br><br></div><p><br></p>30.6.2022 21:00:00Tiedote1.7.2022 10:07:43https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Diplomit.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos6757<p>​<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Yksit</span><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">yisen s</span><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">osiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista&#160;15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.</span></p><p>Voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkataulukoihin tehdään alarajakorotukset samana ajankohtana. Näistä korotetuista tasoista muodostuu uudet vähimmäistasot. Edellä mainitun vähimmäistasokorotuksen kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,8 %.</p><p>Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 %, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen. (Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 % ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 %). </p><p>Toiselle sopimusvuodelle 1.6.2023 alkaen korvauksia korotetaan 2. sopimusvuoden palkankorotusten yhteenlasketulla kustannusvaikutuksella.</p><p>Perhevapaauudistuksen myötä 1.8.2022 ei-synnyttäneelle tulee 32 palkallista vanhempainvapaapäivää. Synnyttäneen vanhemman osalta palkallisuus säilyy entisen pituisena. Hälytyskorvaukset nousivat 30 %&#58;lla. </p><p>Uutena asiana työehtosopimukseen tulee työsuojeluvaltuutettuja koskeva sopimus. &#160;Sopimus täydentää työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annettua lakia. Tämä sopimus sisältää mm. työsuojeluvaltuutetun ajankäytön minimimäärät sekä korvaukset riippuen edustettavien lukumäärästä. Sopimus sisältää täsmennyksiä työsuojelutoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun asemaan.</p><p>Neuvottelutulos sisältää näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi runsaasti tekstimuutoksia, jotka ovat parannuksia sekä täsmennyksiä entiseen verrattuna.<br></p><p><a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/Yksityisen%20sosiaalipalvelualan%20tes%20allekirjoituspöytäkirja%2022.6.22%20.pdf">Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja</a><br></p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies<br></p><p><br></p>29.6.2022 21:00:00Tiedote30.6.2022 12:18:25https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Diplomit.jpg?RenditionID=5" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tiesitkö, että saat vakuutuksia jäsenetuna?7685<p style="text-align&#58;left;">​Jytyläisenä voit lomailla ja matkustaa rennosti sekä kotimaassa että ulkomailla, sillä saat jäsenetuna vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen <a href="https&#58;//www.if.fi/jyty" target="_blank"><span><span>Ifin</span></span></a><span><span> kautta</span></span>. Myös alle 20-vuotiaat lapsesi ja lapsenlapsesi sisältyvät vakuutukseen,&#160;jos he matkustavat kanssasi. Vakuutettuja ovat kaikki työelämässä olevat alle 68-vuotiaat jytyläiset.<br><br>Saat jäsenetuna myös ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Se korvaa vahingon sattuessa virheestäsi tai laiminlyönnistäsi työnantajalle, työntekijälle tai sivulliselle henkilölle aiheutuvia kuluja.<br><br>Voit lisäksi hankkia henkivakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen koko perheellesi tavanomaista edullisemmin <a href="https&#58;//www.kalevavakuutus.fi/" target="_blank">Kalevan</a> kautta. Kampanjakoodilla LISÄETU saat kesäetuna henkivakuutuksen oston yhteydessä käyttöösi myös Ruutu+ -palvelun kolmeksi kuukaudeksi.<br><br><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/vakuutukset/Sivut/default.aspx">Lue lisää vakuutuseduista Jytyn nettisivuilta!</a><br></p>28.6.2022 21:00:00Ajankohtaista30.6.2022 8:24:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="267" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty4114_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos7654<p>​<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Yksityisen terveyspalvelualan tes-neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 29.6.2022. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet sen.&#160;</span></p><div>Yksityinen terveyspalveluala käsittää mm. yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset, terveyskylpylät, fysikaaliset hoitolaitokset, lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaitokset, röntgenlaitokset ja työterveyshuollon yksiköt. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja yhdistykset.<br><br></div><div>Jytyn jäsenet toimivat yksityisellä terveyspalvelualalla mm. sairaala-, hoito- ja toimistoalan perustehtävissä, joissa yleisempiä ammattinimikkeitä ovat osastonsihteerit, lähihoitajat, ohjaajat, kodinhoitajat, asiakaspalvelijat, välinehuoltajat ja avustajat.<br><br></div><div>Jyty neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unioni -neuvottelujärjestöä. Vastapuolella työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI ry.</div><div><br><br></div><p><br></p>28.6.2022 21:00:00Tiedote29.6.2022 11:53:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Check%20box%20lomake.jpg" width="250" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy7725<p><strong>​Yksityisen sosiaalipalvelualan pitkään jatkuneissa tes-neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos&#160;keskiviikkoiltana 22. kesäkuuta. Neuvottelutuloksen myötä Ammattiliitto Jytyn yksityiselle sosiaalipalvelualalle&#160;julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi. <span><span><strong>Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet. </strong></span></span></strong><br></p><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä on kaikkiaan noin 70 000 työntekijää. Yleissitovaa sopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. </p><p>Jyty neuvotteli sopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -neuvottelujärjestöä (Jyty, Pardia, STHL). Muita työntekijäjärjestöjä neuvotteluissa olivat Sote (Tehy, Super, Erto), JHL ja Talentia. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edusti Hyvinvointiala HALI.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</p><h4>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</h4><p><strong>- </strong><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2022</strong></a></p><div><br></div><p><br></p>21.6.2022 21:00:00Tiedote23.6.2022 6:20:46https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_minttu/Megafoni.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla7724<p><strong>​Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JAU ja JUKO ovat sopineet kattavasta työelämän kehittämisohjelmasta kunta- ja hyvinvointialoille. Sopimuksella osapuolet vahvistavat pitkäjänteistä työelämän ja työolojen kehittämistä sekä alojen houkuttelevuutta.</strong></p><p>Työelämän kehittämisohjelma sovittiin osana sopimusratkaisua ja osapuolet myös yhteisesti rahoittavat sitä. Ohjelma tukee kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistoimintaa tarjoamalla mm. sparrausta, tuottamalla kehittämistyökaluja, seuraamalla työn murrosta sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Lisäksi ohjelman verkostoissa käynnistetään työnantajien ja henkilöstön yhteisiä kehittämistoimenpiteitä. </p><p>Yhteisen kehittämisohjelman lisäksi työmarkkinaosapuolet pitävät edelleen tärkeänä tiivistä yhteistyötä ministeriöiden kanssa, jotta jatkuva rahoitus kehittämistoiminnalle turvataan.</p><h3>Työyhteisöjen toimivuus ja johtaminen edistävät onnistumista</h3><p>Työmarkkinaosapuolten tavoitteena on tarjota tukea toimintatapojen uudistamiselle ja yhteistoiminnalliselle kehittämiselle kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla, sekä hyvän julkisen työn näkyväksi tekeminen. Muutoksessa työelämän laadun ja tuloksellisuuden merkitys kasvaa.</p><p>Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen, rakenteellisissa uudistuksissa onnistuminen, digitalisaation hyödyntäminen ja koronaepidemian jälkihoito vaativat jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä ja uudistumiskykyä. Näissä haasteissa työyhteisöjen toimivuus ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.</p><p>Entistä tärkeämmäksi tulee myös johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön yhteistyö kehittämisessä. </p><p>Työelämän kehittämisen työryhmä Tekry koordinoi myös jatkossa yhteistä valtakunnallista kehittämistoimintaa. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa vuoden 2023 alussa perustettava palvelutiimi. Kehittämishankkeiden valmisteluun, teemojen kohdentamiseen ja toteuttamisen tueksi perustetaan kehittämisjaokset sekä kunta- että hyvinvointialoille. Niihin kutsutaan syksyn 2022 aikana johdon ja henkilöstön edustajia eri alueilta. </p><p>KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT<br>JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY<br>JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY</p><p>Lisätietoja&#58;</p><p>KT&#58;n neuvottelupäällikkö Anna Kukka, puh. 050 347 9342<br>JUKO ry&#58;n neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, puh. 040 837 2731<br>JAU ry&#58;sta JHL&#58;n vastaava työelämäasiantuntija Anne Ranta, puh. 040 701 8223 ja Ammattiliitto Jytystä työmarkkina-asiamies Marko Heikkinen, puh. 040 713 0150</p><p><br></p>21.6.2022 21:00:00Tiedote22.6.2022 12:16:10https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ilmekuvat/jyty6234_lowres_800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mielipidekirjoitus: Kirje vanhemmille koulunuorisotyöntekijältä580<p>​<em>Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi.</em><br><em>He ovat itseensä kaipaavan elämän tyttäriä ja poikia.</em><br><em>He tulevat sinun kauttasi, mutta eivät sinusta,</em><br><em>ja vaikka he ovat sinun luonasi,</em><br><em>he eivät kuulu sinulle.</em></p><p>Näin alkaa Kahlil Gibranin runo, joka kertoo lapsen ja vanhemman suhteesta. Tämä runo on eräänlainen muistutus siitä, että vaikka lapsesi tulevat sinusta, ovat he kuitenkin omia itsejään. Lapsen perimä muotoutuu kahden ihmisen perimästä, mutta ajan kuluessa, kasvatuksella, tuella ja huolenpidolla sekä ympäristön vaikutuksella lapsesta kasvaa itsenäinen, ajatteleva yksilö.</p><p>Kesät koulun jälkeen ovat minkä tahansa ikäisen lapsen parasta tai pahinta aikaa. Pahinta silloin, kun heidät jätetään syystä tai toisesta selviämään yksin tai kavereiden kanssa keskenään. Silloin mitä tahansa voi tapahtua juuri ympäristön vaikutuksesta – ja uskokaa pois, se voi olla joskus ihan hirveää. Varsinkin siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle on hyppäys, jossa lapset tarvitsevat turvallista aikuista.</p><p>Ensisijaisesti tuon aikuisen tulee olla oma vanhempi tai huoltaja. Vastuuta lasten kasvatuksesta ei voi sysätä alan ammattilaisille, ei vaikka kuinka tekisi mieli. Olen kerran sanonut vanhempainillassa erityisen napakasti seuraavat lauseet&#58; ”Minä en ole teidän lapsianne synnyttänyt. Te olette, ja teidän tulee pitää heistä huolta.” Pienen ihmetystauon jälkeen sain aplodit.</p><p>Parasta aikaa kesälomat ovat lapselle silloin, kun huoltaja kyselee perään, luottaa silti menemisiin, ottaa puheeksi lasta askarruttavia asioita ja tekee lapsen kanssa jotain. Tekemisen ei tarvitse olla sen kummempaa. Se voi olla jätskipiknik lähipuistoon, kotieläintilaretki, uintireissu lammelle, leffapäivä. Ihan mitä vain, mistä lapselle tulee sellainen olo, että aikuinen oikeasti haluaa olla hänen kanssaan.</p><p>Vaikka maailma tarjoaa kaikkea ihmeellistä, ei lapsen kanssa yhteiseen aikaan tarvita ihmeitä tai sirkustemppuja. Usein pelkkä huomioiva läsnäolo on tarpeeksi. Lapselle on tärkeää tulla sellainen olo, että vanhempi oikeasti välittää hänestä. Olo ei tule siitä, että lapselle lykätään rahaa käteen ja oletetaan hänen selviävän itsekseen.</p><p>Tärkeämpää on juuri se, että kysytään päivän kuulumisia, ollaan yhdessä, nautitaan elämästä ja kesän tuomasta vapaudesta, annetaan lapsen joskus valvoa pidempään ja nauretaan yhdessä sille, kun seuraavana päivänä ollaan silmät ristissä.</p><p>Viettäkää oikein ihana kesäloma, ja muistakaa, että syksyn tulokaan ei ole huono asia.<br><br><strong>Kati Koskinen</strong><br>Koulunuorisotyöntekijä/Kaarina<br>Ammattiliitto Jytyn nuoriso- ja järjestötyön ammattialaryhmän jäsen<br><br></p>21.6.2022 21:00:00Ajankohtaista22.6.2022 7:38:27https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ammattialakuvat/jyty_ammatti_3550_lowres.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan TES-neuvotteluja jatketaan elokuussa579<p>​Tämän vuoden neuvottelukierros on ollut erityisen haastava yksityisellä opetusalalla. Ala on ollut sopimuksettomassa tilassa huhtikuun alusta alkaen ja taustalla on jo kolme hylättyä sovittelijan tekemää sovintoesitystä. Kesäkuun alussa tehtiin vielä neuvottelutunnusteluja, mutta sopimuksen syntyminen on edelleen kaukana. </p><p>Neuvotteluja jatketaan näillä näkymin kesälomien jälkeen elokuun loppupuolella. Myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelut ovat tällä hetkellä tauolla.</p><p>Lisätiedot Jytyssä&#58; Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies</p><p><br></p>21.6.2022 21:00:00Ajankohtaista22.6.2022 6:18:31https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
KT:n, JAU:n ja Jukon yhteinen ohjeistus paikallisesta sopimustoiminnasta7721<p>KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan sekä liikkeenluovutuksella 1.1.2023 kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, että siihen henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja jo aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.<br></p><p>Uusia 1.5.2022 voimaan tulleita virka- ja työehtosopimuksia sovelletaan erillissopimuksen perusteella sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen ja niiden alajärjestöjen jäseniin (kunnallisen pääsopimuksen 17 §&#58;n mukainen erillissopimus). Työsopimuslain 2 luvun 2 §&#58;n ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijalain 12 §&#58;n perusteella sopimusmuutoksia noudatetaan myös muuhun henkilöstöön. Tämä koskee vain palvelussuhteen ehtoja kuten esimerkiksi 1.6.2022 tulevia sopimuskorotuksia ja työ- ja virkaehtosopimusten ns. tekstimuutoksia. <br>Kunnallinen pääsopimus on irtisanottu päättymään 10.11.2022. Tällä hetkellä voimassa olevaa kunnallista pääsopimusta noudatetaan ja pääsopimuksen määräykset koskevat kaikkia pääsopijajärjestöjä. Esimerkiksi pääsopimuksen 7–12 § (neuvottelumenettely velvoittavien sopimusmääräysten tulkinta - ja soveltamiskysymyksissä) on voimassa. Kunta- ja hyvinvointialan uusi pääsopimus tulee voimaan 11.11.2022 ja se on sovittu nyt KT&#58;n, JAU ry&#58;n ja JUKO ry&#58;n välillä. <br>&#160;<br>SOTE ry&#58;n jäseniin noudatetaan vanhoja 2020–2021 työ- ja virkaehtosopimuksia jälkivaikutuksella. Paikallisesti voidaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella poiketa kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perustultu syy (pääsopimus 13 §). Paikallisia virka- ja työehtosopimuksia voidaan tällä hetkellä tehdä vain, JUKO ry&#58;n ja JAU ry&#58;n kanssa, koska vain heidän kanssaan on sovittu virka- ja työehtosopimuksista. Tällä hetkellä SOTE ry&#58;n osalta ei ole voimassa työrauhaa ja kyse on sen osalta ns. sopimuksettomasta tilasta. Siksi uusia paikallisia sopimuksia ei voida tehdä/ vanhoja sopimuksia päivittää heidän kanssaan. Voimassa olevat paikalliset sopimukset jatkuvat sellaisenaan.<br>&#160;<br>Mikäli pääsopijajärjestöjen JUKO ry&#58;n ja JAU ry&#58;n kanssa solmitaan paikallisia sopimuksia sellaisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisalalla, joiden soveltamisen piiriin kuuluu SOTE ry&#58;n jäseniä (KVTES, SOTE-sopimus, TS) työnantaja voi harkita onko mahdollista noudattaa samoja sovittuja paikallisia ehtoja koko henkilöstöön. Sovittaessa virka- ja työehtosopimusta paremmista ehdoista, tämä on mahdollista tasapuoliseen kohteluun liittyen. Mikäli kyse on asiasta, josta työnantaja voisi päättää myös yksipuolisesti, paikallinen sopimus voidaan jättää myös solmimatta.&#160; Jos työnantaja tekee yksipuolisen päätöksen, on päätöstä tehtäessä tärkeä selkeästi päättää siitä, kuinka pitkään tietty etu on voimassa, jotta myöhemmin ei esitetä väitteitä siitä, että etu on muodostunut työsuhteisilla pysyväksi työsuhteen ehdoksi.<br></p><h4>Lue lisää&#58; <a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Sivut/default.aspx">Kunta-alan sopimukset</a><br></h4><p><br></p>20.6.2022 21:00:00Ajankohtaista21.6.2022 13:25:57https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Nuija.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jyty julistaa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon797<p><strong>​Jyty julistaa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa tiistaina 21.6.2022 klo 12 ja päättyy perjantaina 1.7.2022 klo 23.59. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä.</strong></p><p>Ylityö ja vuoronvaihtokiellolla Ammattiliitto Jyty haluaa vauhdittaa yksityisen sosiaalipalvelualan jumiutuneita neuvotteluja, jotta sopimusratkaisuun päästäisiin mahdollisimman pian. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa 1. toukokuuta alkaen, jolloin vanhan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen, mutta työrauhavelvoitetta ei ole.<br><br></p><h3>Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?</h3><p>Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös &quot;harmaan ylityön&quot; tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.</p><h4>Lue lisää&#58; <a href="/fi/tyosuhde/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/Sivut/default.aspx">Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta</a><br><br></h4><h3>Neuvontaa Jytyn jäsenille&#58;</h3><p><strong>1. Luottamusmiehet työpaikoilla</strong> (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)<br><strong>2. <a href="/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx">Työsuhdeneuvonta</a></strong><br><br></p><h3>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</h3><p></p><ul><li><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2022/Sivut/default.aspx"><strong>Sopimusneuvottelut 2022</strong></a></li></ul><p><br><br></p>20.6.2022 21:00:00Tiedote21.6.2022 8:55:26https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_minttu/Herätyskello.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />