Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet  
Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet

 

 

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta neuvoteltiin5261 <p>Neuvottelut Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta jatkuivat tänään maanantaina 30.3. Neuvottelussa käytiin läpi työntekijäjärjestöjen yhteistä vastaesitystä. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja asioissa päästiin mukavasti eteenpäin. Neuvottelussa sovittiin myös, että työehtosopimuksen selkiyttämistyöryhmä jatkaa edelleen aktiivista työskentelyään tulevana perjantaina 3.4. </p><p>Seuraavan kerran Työterveyslaitoksen sopimusneuvotteluja jatketaan maanantaina 6.4. Jytyn neuvottelijoina toimivat työmarkkinalakimies Anne Sarvi ja työmarkkina-asiamies Päivi Salin.</p><p><strong>Seuraa neuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p><p><br></p>29.3.2020 21:00:00Ajankohtaista30.3.2020 15:45:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_TyöterveysLaitos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksesta neuvoteltiin 30.3.5260 <p>Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvoteltiin mm. luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisesta. Neuvottelutavoitteista tärkeimpiä ovat ostovoimaa parantavat palkankorotukset ja kiky-tuntien poisto. </p><p>Lisäksi esitetään useampivuotista palkkaohjelmaa, parannuksia perhevapaisiin, selkeyttä matkustussääntöön ja vuosilomamääräyksissä siirtymistä 5 päivää/viikko lomalaskentaan. Henkilöstön edustajien aseman parantaminen on myös keskeinen vaatimus, samoin kuin työhyvinvointia lisäävät muutokset. </p><p>Neuvottelut sujuivat rakentavassa hengessä ja työehtosopimustavoitteiden käsittelyä jatketaan seuraavassa neuvottelussa tällä viikolla.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; Työmarkkinalakimies Anne Sarvi </p><span><span><span><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p></span></span></span></span><p><br></p>29.3.2020 21:00:00Ajankohtaista30.3.2020 15:17:29https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.TerveysPalvAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon sopimuksesta neuvoteltiin 30.3.1619 <p>Neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat maanantaina 30. maaliskuuta. Seurakuntatyönantajia edustava Kirkon työmarkkinalaitos toi neuvottelupöytään esityksen lyhyestä vain seitsemän kuukauden pituisesta sopimuskaudesta. Tämä tarjous ei saanut vastakaikua palkansaajajärjestöiltä. </p><p>Kirkon palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt Kirkon alan unioni, JUKO ja Kirkon alat tavoittelevat normaalimittaista eli noin kahden vuoden sopimusta. Tässä vallitsevassa tilanteessa normaalipituinen sopimuskausi loisi vakautta ja mahdollistaisi työryhmien tuloksellisen toimimisen sopimuskauden aikana. </p><p>Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31. maaliskuuta saakka. Keskiviikkona 1. huhtikuuta kirkon sopimusala siirtyy sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettoman tilan aikana vanhat työehdot ovat edelleen voimassa. Neuvotteluita jatketaan perjantaina 3. huhtikuuta.</p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; Työmarkkinalakimies Anne Sarvi</p><span><span><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p></span></span></span>29.3.2020 21:00:00Ajankohtaista30.3.2020 15:06:42https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kirkko_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat maanantaina 30.3.1181 <p>Sopijaosapuolet kokoontuivat maanantaina 30.3. pääosin etäyhteyksin. Läpi käytiin työaika- ja vuosilomaluvun tekstejä ja sopimusratkaisun yleisiä edellytyksiä. Keskustelussa oli mm. se, onko kuntaratkaisun pitkittyessä AVAINTES&#58;n sopijaosapuolilla valmiutta edetä kuntaa odottamatta. Neuvottelut jatkuvat huomenna tiistaina 31.3., jolloin myös sopimuskausi päättyy. </p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima. </p><span><span><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p></span></span></span><p><br></p>29.3.2020 21:00:00Ajankohtaista30.3.2020 11:17:35https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Avaintes_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kuntapöydässä keskustelua sopimuskaudesta1180 <p>Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat sunnuntaina 29.3. klo 16. Neuvotteluissa käytiin läpi allekirjoituspöytäkirjan sisältöä ja sopimuskauden pituudesta myös käytiin keskustelua.</p><p>KT Kuntatyönantajat kertoi olevansa nyt&#160;valmis harkitsemaan aiemmin ilmoittamaansa noin vuoden sopimusta pidempää sopimusta. </p><p>Kuntaneuvottelut jatkuvat etäyhteyksin maanantaina iltapäivällä neuvottelujärjestökohtaisesti, mm. Jytyn ja JHL&#58;n muodostaman JAU&#58;n osalta.&#160; Pääneuvotteluryhmä, jossa ovat mukana kaikki neuvottelijaosapuolet, kokoontuu etänä&#160;tiistaina.</p><p>Jytyn neuvottelijat kuntapöydässä ovat pj. Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.</p><span><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p></span></span><p><br></p>28.3.2020 22:00:00Ajankohtaista30.3.2020 12:02:08https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="224" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kunta_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulos2652<p>Sekä yksityisen opetusalan että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksissa saavutettiin maanantaina 23.3.2020 neuvottelutulos. Neuvottelutulokset vastaavat toisiaan opetushenkilöstön määräyksissä olevia eroavaisuuksia lukuun ottamatta. <span><span style="color&#58;#333333;">Jytyssä&#160;neuvottelutuloksen hyväksyy liittohallitus ja liittovaltuusto.</span></span><br></p><h3>Sopimuskausi</h3><p>Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on kaksivuotinen. Se alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022. &#160;</p><h3>Palkankorotukset </h3><p>Palkankorotuksia sopimuskaudella tehdään sekä&#160;hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) että opetushenkilöstön palkkoihin seuraavasti&#58;</p><h4>Vuosi 2020</h4><ul><li><p>1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %</p></li><li><p>1.12.2020 paikallinen erä 0,5 %</p></li></ul><h4>Vuosi 2021</h4><ul><li><p>1.6.2021 yleiskorotus 1,1 %</p></li><li><p>1.12.2021 paikallinen/järjestelyerä 0,5 % </p></li></ul><p>Paikallinen erä käytetään hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä (HTP) sekä 2020 että 2021 työnantajan päättämällä tavalla perustuen tehtävän vaativuuteen tai työssä suoriutumiseen. Työnantajan on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa erän jakamisen perusteista. </p><p>LM-palkkio nousee 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %. </p><h3>Kiky-tunnit poistuvat</h3><p>Työajat palautetaan kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle 1.8.2020 eli uuden lukuvuoden alkaessa. Viikkotyöaika lyhenee puoli tuntia. </p><p>Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) viikkotyöaika lyhenee puoli tuntia. Esimerkiksi toimistotyöajassa työaika on 1.8.2020 alkaen keskimäärin enintään 7 h 15 minuuttia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. </p><h3>Muut muutokset</h3><p>Kiky-tuntien poistuessa työehtosopimuksiin tehtiin muutamia kirjauksia työaikajoustoista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) osalta tämä tarkoittaa mm.&#58;<br></p><ul><li><p>Työnantajalla on vuoden aikana oikeus teettää yksinkertaisella tuntipalkalla korvattavaa lisätyötä enintään 6 h ja palkallista koulutusta enintään 6 h (vuonna 2020 tuntimäärät ovat 3 h + 3 h). Em. lisätyötä / koulutusta ei voi sijoittaa arkipyhälle, sunnuntaille tai arkipyhäviikon lauantaille ja sitä voidaan teettää enintään kahtena lauantaina vuodessa. Työntekijällä on tapauskohtaisesti oikeus kieltäytyä sekä lisätyöstä että koulutuksesta.</p></li></ul><ul><li><p>Työaikalain mukainen työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 1.1.2021 alkaen 12 kuukautta.&#160; </p></li></ul><ul><li><p>Viikkolevon voi sijoittaa kahden viikon taitteeseen, kunhan enin osa annetaan sillä viikolla, jonka levosta on kyse. &#160;</p></li></ul><p>Lomarahan voi jatkossa vaihtaa vapaaksi ilman tuotannollista / taloudellista irtisanomisperustetta. Vapaaksi vaihtaminen edellyttää edelleen luottamusmiehen kanssa tehtävää paikallista sopimusta. </p><p>Lisätietoja Jytyssä&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki</p><p><br></p>26.3.2020 22:00:00Tiedote30.3.2020 9:09:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yks.OpetusAla_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tammikuussa 2019 maksetusta kertaerästä muutos, joka laajentaa kertaerän saajien joukkoa! 2662 <p>Kunnan pääneuvotteluryhmä hyväksyi 27.3.2020 pidetyssä kokouksessaan muutoksen 13.2.2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.</p><p>Kyseessä on tammikuussa 2019 maksettu kertaerä (9,2 % varsinaisesta palkasta), joka edellytti, että palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka ja työntekijällä/viranhaltijalla on myös vähintään yksi palkallinen päivä em. ajanjaksona. Tätä kertaerää olivat sopimassa kaikki KVTES osapuolet eli KT ja pääsopijajärjestöt. </p><p>Tasa-arvovaltuutetulta tuli maaliskuussa 2020 lausunto, jonka mukaan kertaerä oli syrjivä niiden osalta, joilla ei ollut 3.9.-18.11.2018 välisenä aikana yhtään palkallista päivää siitä syystä, että he olivat äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla. Lausunnon vuoksi KT ja pääsopijajärjestöt hyväksyivät muutoksen 13.2.2018 tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen. Muutoksen jälkeen kertaerä maksetaan, mikäli työntekijä on ollut äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla osan tai koko ajanjakson 3.9.-18.11.2018, eli yhden palkallisen päivän vaatimusta ei ole.</p><p>Kertaerä maksetaan ensimmäisenä mahdollisena palkanmaksupäivänä ja se ei edellytä, että palvelussuhde olisi tällä hetkellä voimassa. Viivästyskorkoa saatavalle ei kuitenkaan makseta.</p><p>Työnantajan on selvitettävä kertaerään oikeutetut mahdollisimman pian. </p><h4>Lue lisää&#58; <a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Documents/TES_VES_KERTAERÄ_2.pdf" target="_blank">Sopimus kertaerästä 27.3.2020 (pdf)</a></h4><p><br></p>26.3.2020 22:00:00Tiedote30.3.2020 9:08:50https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kunta_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
AVAINTES-neuvottelut jatkuivat5244<p>AVAINTES&#58;n sopijaosapuolet kokoontuivat lyhyesti 25.3. Keskustelussa olivat lähinnä koronavirusepidemian vaikutukset avaintalaisille työpaikoille. Kunta-alan neuvottelutilanne heijastuu AVAINTES-neuvotteluihin, eikä sopimusratkaisun sisällöstä tällä viikolla puhuttu. Neuvotteluita jatketaan näillä näkymin maanantaina 30.3.</p><p>Lisätietoja&#58; johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima<br></p><p><br></p>26.3.2020 22:00:00Ajankohtaista30.3.2020 9:06:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Avaintes_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työntekijän työvelvollisuus turvaa työvoiman riittävyyttä terveydenhuollossa2939 <p>Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut asetuksen valmiuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottamisesta.</p><p>Työvelvollisuuden avulla halutaan varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä. Asetus on voimassa 26.3.2020 - 13.4.2020 koko Suomessa.</p><p>TE-toimisto vastaa työvelvollisuuden toimeenpanosta ja antaa työvelvollisuuden piiriin kuuluvalle työmääräyksen. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.</p><p>Työmääräys annetaan terveydenhuollon ilmoittamiin tarpeisiin ja työvelvollista koskevan yksilöllisen harkinnan perusteella. Valmiuslaissa säädetään työmääräyksen antamista rajoitusta ja muista huomioon otettavista seikoista. Terveydenhuollon työvelvollisuuden piiriin kuuluva ja työmääräyksen saanut on velvollinen tekemään välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.</p><p>Työvelvollisuuden avulla voidaan turvata terveydenhuollon resursseja kaikissa välttämättömissä tehtävissä koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana, ei pelkästään koronapotilaiden hoitamisessa.</p><p>Valmiuslaissa säädetään työvelvollisen asemasta ja oikeuksista. Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.&#160;&#160;</p><h4>Lue lisää TEM&#58;n koronatietosivulta&#58; <a href="https&#58;//tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-terveydenhuollon-tyovelvoitteesta" target="_blank">Korona ja terveydenhuollon työvelvoite </a></h4><p><br></p>26.3.2020 22:00:00Ajankohtaista27.3.2020 13:37:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="225" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Koronavirus-valtioneuvosto.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunta-alan neuvottelut jatkuivat2651<p>​Kunta-alan neuvottelut JAU&#58;n (Jyty ja JHL), JUKOn ja KoHon sekä KT&#58;n pääneuvotteluryhmässä jatkuivat perjantaina 27.3. klo 11. JAU sekä JUKO jättivät yhteisen esityksen KVTES&#58;n allekirjoituspöytäkirjaksi, jossa sisältönä mm. palkankorotukset, tekstikysymyksiä, sopimuskauden pituus ja poikkeusolokorvaus. Neuvotteluissa keskusteltiin edelleen myös koronan aiheuttamista lomautuksista. Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 29.3. klo 16.</p><p>Jytyn kuntapuolen neuvottelijat ovat puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.</p><span><p><strong>Seuraa sopimusneuvotteluja&#58;</strong></p><p><a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx"><strong>- Sopimusneuvottelut 2020</strong></a></p></span><p><br></p>26.3.2020 22:00:00Ajankohtaista27.3.2020 12:31:57https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="224" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Kunta_Otsikko_rgb_vaaka_500x280px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />