Avoimet työpaikat

Viestintäjohtaja

Ammattiliitto Jyty etsii kokenutta ammattilaista johtamaan ja uudistamaan liiton viestintää. Viestintäjohtajan tehtävä on kolmitahoinen: valittava henkilö johtaa viestintäosastoa ja toimii viestinnän asiantuntijoiden esihenkilönä; hän osallistuu johtoryhmän jäsenenä koko liiton johtamiseen ja kehittämiseen; ja lisäksi hänellä on merkittävä rooli Jytyn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisessa.

Viestintäjohtaja suunnittelee Jytyn viestinnän strategian ja toimintasuunnitelman sekä vastaa näiden toteuttamisesta. Hän vastaa viestintäosaston vuosibudjetoinnista ja budjetin toteutumisen seurannasta. Viestintäjohtaja luotsaa viestinnän kehittämishankkeita, kuten Jytyn verkkolehden ja verkkosivujen uudistusta. Lisäksi hän toimii Jyty-lehden päätoimittajana huolehtien lehdestä kokonaisuudessaan, pitäen yhteyttä freelance-tekijöihin sekä osallistuen juttujen ideointiin ja tuottamiseen.

Viestintäjohtaja osallistuu Jytyn johtoryhmän jäsenenä koko liiton johtamiseen yhteistyössä liittohallituksen ja liittovaltuuston kanssa. Jytyn yhteiskunnallista vaikuttavuutta parannetaan sekä kiinnostavalla viestinnällä että sidosryhmien tapaamisilla ja tapahtumilla, ja tässä kokonaisuudessa viestintäjohtajalla on tärkeä rooli. Ajankohtaisia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa kevään työmarkkinaneuvottelut sekä hallitusohjelmatavoitteet ja -vaikuttaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Tehtävänkuva on siis laaja, ja sen painotuksia voidaan muokata valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Millaista johtajaa etsimme?

Hyvät valmiudet viestintäjohtajan tehtävään antavat soveltuvat korkeakouluopinnot esimerkiksi valtiotieteiden, yhteiskuntatieteiden tai viestinnän alalta sekä kokemus esimerkiksi toimittajan tai viestinnän asiantuntijan tehtävistä. Toivomme että hakijoilla on yhteiskuntasuhteiden hoitamisen ja vaikuttamistyön asiantuntemusta sekä kokemusta esihenkilönä toimimisesta. Erinomainen suomenkielen taito on vaatimus, ja ruotsin osaaminen on eduksi.

Viestintäjohtajan työssä keskeisiä teemoja ovat työmarkkinapolitiikka, ammattiyhdistystoiminta, järjestömaailma sekä ylipäänsä politiikka ja yhteiskunta. Näistä aiheista toivomme hakijoiden syttyvän – ripaus maailmaparantajaa on persoonassa hyvä lisä.

Etsimme henkilöä, joka sopii pienehköön ja tiiviiseen työporukkaan, jossa kollegoita autetaan titteleistä riippumatta. Toivomme kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta ja intoa uudistamiseen, sekä positiivista ja oikeudenmukaista asennetta.

Työsuhde, palkka ja edut

Työsuhde on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Jytyssä myös johtajilla on työsopimus ja työaika (35 h/viikko).

Viestintäjohtajan palkka on kilpailukykyinen, ja se määräytyy Jytyssä sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös palkkatoiveen. Jytyssä työsuhde-edut ovat hyvät ja lomat pitkät.

Toivomme valittavan henkilön aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian, viimeistään elokuussa 2022.

Hakeminen ja yhteystiedot

Rekrytoinnissa on kumppanina RP People. Lisätietoja tehtävästä antavat RP Peoplen projektipäällikkö Liisa Lähteenaho (p. 040 764 7276) keskiviikkona 4.5. klo 18–19 ja Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima (p. 050 591 2341) maanantaina 9.5. klo 9–10.

Lähetä hakemus ja ansioluettelo viimeistään torstaina 12.5. sähköpostitse osoitteeseen liisa.lahteenaho@rppeople.fi.

Lisätietoa Ammattiliitto Jytystä löydät osoitteesta www.jytyliitto.fi.

Jyty ammattiliittona ja työpaikkana

Ammattiliitto Jyty ry on kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla työskentelevien noin 50 000 jäsenen edunvalvontaa hoitava ammattiliitto, joka on STTK:n jäsen. Jyty on ennen kaikkea edunvalvontajärjestö, ja tälle perustalle rakentuu muita perustehtävää tukevia palveluita. Jyty neuvottelee työehtosopimuksista, edistää työhyvinvointia ja kehittää työelämää. Liitto tarjoaa jäsenilleen lainopillisia palveluja ja tukea osaamisen kehittämiseen.

Töitä Jytyssä saa tehdä itsenäisesti, mutta paljon myös keskustellaan ja kehitetään yhdessä. Työn tekemisen tavoissa ja työntekopaikassa ollaan joustavia. Jytyssä huolehditaan työn ja vapaa-ajan tasapainosta, myös johtajien kohdalla.

Jytyssä työskentelee vajaat 60 eri alojen ammattilaista, joista 40 keskustoimistolla. Liitolla on myös aluetyöntekijöitä kahdeksalla paikkakunnalla. Mottomme, ”sillä sinun työsi on tärkeä”, näkyy sekä liiton toiminnassa että Jytyssä työpaikkana.

Tutustu Jytyyn sosiaalisessa mediassa:

Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter / YouTube