STTK laski Fat Cat Day´n: Pomojen huima palkkaero palkansaajiin kapeni hieman5926<p>​Palkansaaja on tänään (26.2.) tienannut pörssiyhtiön toimitusjohtajan yhden päiväpalkan verran. Vuoden 2019 tilinpäätöstietoja ja palkkatilastoja vertailtaessa palkansaaja tarvitsi 39 työpäivää tienatakseen saman, minkä suurten pörssiyhtiöiden pomo tienaa yhden päivän aikana. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 47 työpäivää.</p><p>STTK on jo useamman vuoden seurannut, miten suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien välinen ansioiden suhde kehittyy. Seuranta on saanut alkunsa kansainvälisestä ”<a href="https&#58;//www.independent.co.uk/news/business/news/fat-cat-friday-ceos-executive-pay-gap-workers-salary-wages-a8707596.html" target="_blank"><strong>Fat Cat Daystä</strong></a>”. STTK&#58;n laskelmat perustuvat yhtiöiden julkisiin vuosikertomuksiin ja tilastokeskuksen tietoihin.</p><p>Vuonna 2019 suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani oli noussut 1,93 miljoonaan euroon. Vastaavana aikana yksityisen sektorin palkansaaja tienasi 41 875 euroa. STTK huomioi vertailussaan myös johtajien keskimäärin pidemmän työajan.<br>- Johtajien ja palkansaajien palkkaeron kutistumisessa vuonna 2019 näkyy ilmeisesti talouskasvun hienoinen hyytyminen edellisvuoteen verrattuna sekä sen vaikutus tulospalkkioihin eri muodoissa, STTK&#58;n ekonomisti Antti Koskela kertoo.</p><h3>Palkita saa ja pitää, mutta oikeudenmukaisesti</h3><p>STTK korostaa oikeudenmukaisen palkkauksen ja henkilöstön palkitsemisen merkitystä.<br>- Emme vastusta tuloeroja, mutta niiden seuraaminen ja kasvun hillitseminen on tärkeää. Viime vuosina Suomessa varallisuuserojen kasvu on ollut Suomessa tuloerojen kasvua suurempaa, Antti Koskela muistuttaa.</p><p>Suomi on kansainvälisesti tarkasteltuna pienten tuloerojen maa, ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajatus pohjautuukin suhteellisen pieniin tuloeroihin.</p><p>- Maailmalla tuloeroista keskustellaan nyt paljon. Niiden viime vuosikymmenien kasvusta ja sen vaikutuksista talouteen ja yhteiskuntaan ollaan laajalti huolissaan. Vaikka Suomessa tilanne on monelta osin erilainen, meilläkin on syytä seurata tulo- ja varallisuuserojen muutosta. Tämä ei tarkoita, etteikö ahkeruudesta saisi palkita ja etteikö kaikilla ole lupa menestyä. Taloudellinen menestys tuo luonnollisesti paljon hyvää mukanaan, Koskela korostaa.</p><h3>Tulospalkkiojärjestelmät ja henkilöstörahastot hyviä henkilöstön palkitsemistapoja</h3><p>STTK korostaa, että osuus tuloksesta kuuluu myös työntekijöille. Palkitseminen ei voi eikä saa olla vain ylimmän johdon etuoikeus. <br>- Esimerkiksi tulospalkkausjärjestelmät ja henkilöstörahastot ovat hyviä tapoja palkita koko henkilöstöä. Samalla palkka-avoimuutta tulisi lisätä. STTK pitääkin tärkeänä, että hallitusohjelmassa mainittu palkka-avoimuuden lisääminen toteutuu. Työpaikoilla myös palkitsemisen perustelut on tehtävä näkyviksi, Koskela toteaa.</p><ul><li><h4><a href="https&#58;//www.sttk.fi/2018/02/14/sttkn-kahdeksan-teesia-palkitsemisesta/" target="_blank">STTK&#58;n teesit oikeudenmukaiseen palkitsemiseen</a></h4></li></ul><p><br></p><p><br></p>25.2.2021 22:00:00Ajankohtaista26.2.2021 7:16:42https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka/Jyty%20ikonit%20sivuittain_vihreä_Euron%20kolikko_%20800x533px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön5622<span> <p>Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta.</p> <p>Yhteensä seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ohjataan <strong>otettavaksi heti käyttöön</strong> tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle <strong>suositellaan </strong>käyttöön samoja toimia. Valtioneuvosto antaa asiasta periaatepäätöksen tänään yleisistunnossaan.</p> <p>Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot. Soveltaen perustuslain 23§&#58;ää laissa säädettävissä poikkeusoloissa ravitsemisliikkeet ehdotetaan suljettavaksi kolmen viikon ajaksi 8.–28. maaliskuuta. Ehdotettu sulkeminen ei koske epidemian perustason alueita.</p> <p>Tavoitteena näillä kaikilla toimilla on pyrkiä estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä.&#160;</p> <h3>Tiukimmat rajoitukset voimaan seitsemässä sairaanhoitopiirissä</h3> <p>Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus<br> •&#160;&#160; &#160;Riskiryhmien suojaaminen<br> •&#160;&#160; &#160;Korkeakoulujen etäopetus<br> •&#160;&#160; &#160;Julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen (suositukset ja päätökset)<br> •&#160;&#160; &#160;Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen (suositukset ja päätökset)<br> •&#160;&#160; &#160;Mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset</p> <p>Näiden jo aiempien käytössä olleiden toimien lisäksi tiukemmat, hallituksen toimintasuunnitelman tason kaksi mukaiset lisätoimet ohjataan otettavaksi käyttöön seuraavilla alueilla&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Helsinki ja Uusimaa&#160;<br> •&#160;&#160; &#160;Varsinais-Suomi<br> •&#160;&#160; &#160;Satakunta<br> •&#160;&#160; &#160;Kanta-Häme<br> •&#160;&#160; &#160;Vaasa<br> •&#160;&#160; &#160;Ahvenanmaa&#160;<br> •&#160;&#160; &#160;Lappi</p> <p>Lisätoimet ovat seuraavat&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus<br> •&#160;&#160; &#160;Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen<br> •&#160;&#160; &#160;Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat toimenpiteitään karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannassa</p> <p>Samat toimet ja lisätoimet suositellaan käyttöön otettavaksi myös seuraaville kiihtymisvaiheessa oleville yhdeksälle alueelle&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Itä-Savo<br> •&#160;&#160; &#160;Etelä-Karjala<br> •&#160;&#160; &#160;Pirkanmaa<br> •&#160;&#160; &#160;Keski-Suomi<br> •&#160;&#160; &#160;Päijät-Häme<br> •&#160;&#160; &#160;Länsi-Pohja<br> •&#160;&#160; &#160;Pohjois-Pohjanmaa<br> •&#160;&#160; &#160;Etelä-Pohjanmaa<br> •&#160;&#160; &#160;Kymenlaakso</p> <h3>Poikkeusolot ja ravintoloiden sulku 8.–28. maaliskuuta</h3> <p>Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot. Pääministeri on keskustellut poikkeusolojen toteamisesta tasavallan presidentin kanssa. Eduskuntaryhmät kokoontuvat keskustelemaan tilanteesta myöhemmin torstaina. Valtioneuvostolla on valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla.</p> <p>Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa suljettavaksi 8.–28. maaliskuuta, lukuun ottamatta perustason alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua.</p> <p>Lisäksi 8. maaliskuuta alkaen ja osana tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ohjataan siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää.</p></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/koronavirusepidemian-vaiheet-ja-torjuntatoimien-tasot" target="_blank">Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot | valtioneuvosto.fi</a><br></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLbR0oH-F5gDWj9Z6AuIi3wi4bcN3tiZL4" aria-label="Tiedotustilaisuuden tallenne 25.2. | YouTube. " target="_blank">Tiedotustilaisuuden&#160;tallenne 25.2.&#160;| YouTube</a><br></h4></li><li><h4><a href="https&#58;//flickr.com/photos/finnishgovernment/albums/72157718426384907" aria-label="Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr. " target="_blank">Kuvia tiedotustilaisuudesta&#160;| Flickr</a><br><br></h4></li></ul><span> <p><span></span></p></span><div><span><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-siirtymisesta-valittomasti-koronaepidemian-torjunnan-tasolle-kaksi-hallitus-valmis-ottamaan-poikkeusolot-kayttoon" target="_blank">Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön</a></h4></li></ul></span></span><br></div><div><br></div>24.2.2021 22:00:00Ajankohtaista25.2.2021 12:40:52https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Koronavirus-valtioneuvosto.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden5624<p> Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.<br><br> Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att <strong>omedelbart ta i bruk </strong>de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom <strong>rekommenderas </strong>det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk samma åtgärder. Statsrådet fattar ett principbeslut i frågan vid sitt allmänna sammanträde i dag.<br><br> Regeringen har beredskap att utlysa undantagsförhållanden i hela landet. Med tillämpning av 23 § i grundlagen och de i lag angivna undantagsförhållandena föreslås det att förplägnadsrörelserna stängs för tre veckor, från den 8 till den 28 mars. Förslaget gäller inte områden som befinner sig på epidemins basnivå.<br><br> Syftet med alla dessa åtgärder är att förhindra att coronaepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma virusvarianter sprider sig.<br></p><h3> De striktaste begränsningarna gäller i sju sjukvårdsdistrikt</h3><p>Alla områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen och olika myndigheter styrs till att ta i bruk alla åtgärder för samhällsspridningsfasen fullt ut, inklusive de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;omfattande rekommendation om distansarbete och om användning av munskydd<br> •&#160;&#160; &#160;skydd av riskgrupper<br> •&#160;&#160; &#160;distansundervisning vid högskolorna<br> •&#160;&#160; &#160;begränsning av användningen av och stängning av offentliga utrymmen (rekommendationer och beslut)<br> •&#160;&#160; &#160;avbrytande av hobbyverksamhet i grupp för vuxna (rekommendationer och beslut)<br> •&#160;&#160; &#160;eventuella begränsningar av antalet passagerare i persontrafiken<br><br> Följande sju områden styrs till att införa striktare ytterligare åtgärder enligt nivå två i regeringens handlingsplan utöver de ovan nämnda åtgärder som redan införts&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Helsingfors och Nyland&#160;<br> •&#160;&#160; &#160;Egentliga Finland<br> •&#160;&#160; &#160;Satakunta<br> •&#160;&#160; &#160;Egentliga Tavastland<br> •&#160;&#160; &#160;Vasa<br> •&#160;&#160; &#160;Åland&#160;<br> •&#160;&#160; &#160;Lappland<br><br> De ytterligare åtgärderna är följande&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;begränsning av sammankomster med fler än sex personer<br> •&#160;&#160; &#160;undvikande av privata tillställningar med fler än sex personer<br> •&#160;&#160; &#160;effektivare åtgärder i kommunerna och samkommunerna vid uppföljningen av karantän och isolering<br><br> Det rekommenderas att samma åtgärder och ytterligare åtgärder också införs i följande nio områden som befinner sig i accelerationsfasen&#58;<br> •&#160;&#160; &#160;Östra Savolax<br> •&#160;&#160; &#160;Södra Karelen<br> •&#160;&#160; &#160;Birkaland<br> •&#160;&#160; &#160;Mellersta Finland<br> •&#160;&#160; &#160;Päijänne-Tavastland<br> •&#160;&#160; &#160;Länsi-Pohja<br> •&#160;&#160; &#160;Norra Österbotten<br> •&#160;&#160; &#160;Södra Österbotten<br> •&#160;&#160; &#160;Kymmenedalen<br></p><h3> Undantagsförhållanden och stängning av restaurangerna den 8–28 mars</h3><p>Regeringen har beredskap att utlysa undantagsförhållanden i hela landet. Statsministern och republikens president har diskuterat konstaterandet av att undantagsförhållanden råder. Riksdagsgrupperna sammanträder senare på torsdagen för att diskutera situationen. Statsrådet har beredskap att fatta beslut om övergången till undantagsförhållanden nästa vecka.<br><br> Det föreslås att förplägnadsrörelserna under undantagsförhållandena stängs från den 8 till den 28 mars. Detta gäller inte områden som befinner sig på epidemins basnivå. Det är dock tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna.<br><br> Som ett led i de ytterligare åtgärderna på nivå två styrs dessutom grundskolans övre årskurser till att från och med den 8 mars temporärt övergå till distansundervisning i områden som befinner sig i accelerationsfasen eller samhällsspridningsfasen. Hobbyverksamhet i grupp för över 12-åringar kan avbrytas.<br><br> Ytterligare information&#58; Henrik Haapajärvi, statsministerns statssekreterare, fornamn.efternamn@vnk.fi samt Kirsi Varhila, kanslichef, och Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, fornamn.efternamn@stm.fi <br></p><ul><li> <a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/koronavirusepidemian-vaiheet-ja-torjuntatoimien-tasot" target="_blank"><strong>Coronavirusepidemins faser och olika nivåer av bekämpningsåtgärder</strong></a><strong> </strong></li><li><strong> </strong><a href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLbR0oH-F5gDWj9Z6AuIi3wi4bcN3tiZL4" aria-label="Videoupptagning av presskonferensen 25.2 | Youtube. Öppnas i en ny flik" target="_blank"><strong>Videoupptagning av presskonferensen 25.2 | YoutubeÖppnas i en ny flik</strong></a><strong> </strong></li><li><strong> </strong><a href="https&#58;//flickr.com/photos/finnishgovernment/albums/72157718426384907" aria-label="Bilder från presskonferensen 25.2 | Flickr. Öppnas i en ny flik" target="_blank"><strong>Bilder från presskonferensen 25.2 | Flickr</strong></a></li></ul><div><br></div><div><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/sv/-/10616/regeringen-beslutade-om-omedelbar-overgang-till-niva-tva-i-bekampningen-av-coronaepidemin-har-beredskap-att-utlysa-undantagsforhallanden?languageId=sv_SE" target="_blank">Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></span></span></span></span></span></span></span><br></div><div><br></div><p></p>24.2.2021 22:00:00Ajankohtaista25.2.2021 12:38:07https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/coronaviruset.png" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STM, THL ja Kela tiedottavat: Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja täsmennetty138<p> Suomessa valmistellaan Omakanta-palveluun toteutettavaa sähköistä koronarokotustodistusta, josta näkyisi tieto henkilön saamasta koronarokotteesta.<br><br> Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulisi ainakin seuraavat tiedot&#58;<br> </p><p><p>- tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä<br>- tiedot annetusta rokotteesta<br>- tiedot rokotteen antamisesta<br>- todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotteen antaneen organisaation tiedot.</p></p><p> Koronarokotustodistusta koskevat tiedot määritellään kansainvälisesti yhdenmukaisiksi ja Omakantaan toteutettava sähköinen koronarokotustodistus noudattaisi näitä määrityksiä.&#160;<br></p><h3> Rokotustodistukset saisi Omakanta-palvelusta</h3><p>Rokotustodistuksen saisi käyttöön Omakanta-palvelusta. Ensimmäisessä vaiheessa todistuksen saisi koronarokotuksesta. Tavoitteena kuitenkin on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen myös kaikista muista rokotuksista.<br><br> Rokotustodistus voisi olla Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille.<br><br> Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan rokotustodistuksen paperisena versiona rokotuksen antaneelta taholta.&#160;<br><br> Omakannan rokotustodistus olisi tarkoitettu rokotetun henkilön omaan käyttöön. Henkilö voisi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttäisi.<br><br> Kanta-tietojärjestelmäpalveluihin sisältyvä niin sanottu kansalaisen käyttöliittymä, Omakanta-palvelu tarjoaa yksittäisille henkilöille rokotustietojen lisäksi muutkin terveystiedot. Omakannalla oli vuonna 2020 yhteensä 2,7 miljoonaa käyttäjää ja käyntejä yhteensä 29,4 miljoonaa.<br></p><h3> Milloin koronarokotustodistus voisi olla käytössä?</h3><p>Sähköinen koronarokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että sen tekninen toteutus ja tässä edellytettävä asiakastietolakia tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus olisivat valmiina alkukeväästä 2021. Sähköinen koronarokotustodistus pyritään saamaan käyttöön toukokuussa 2021.<br><br> Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusta, jotta jatkossa kaikkia rokotuksia koskevat todistukset voisi saada suoraan Omakanta-palvelusta. Nykyisin paperisen todistuksen annetusta rokotuksesta saa halutessaan, kun sitä pyytää rokotuksen antavalta taholta.<br></p><h3> Mihin koronarokotustodistusta voisi käyttää?</h3><p>Tällä hetkellä ei ole päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, missä koronarokotustodistusta vaadittaisin. Myöskään EU&#58;n ja WHO&#58;n tasolla ei ole yksimielisyyttä, missä tilanteissa voitaisiin velvoittaa koronarokotustodistuksen käyttöä.&#160;<br><br> Suomi on mukana rokotustodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen koronarokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa koronarokotustodistusta voisi käyttää myös muissa maissa todistuksena, jos sitä niissä vaadittaisiin.<br><br> Lisäksi tavoitteena on, että rokotuksien lisäksi todistuksia voisi jatkossa saada myös esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista.<br></p><h3> Tuoko rokotustodistus muutoksia potilastietojärjestelmiin tai muihin järjestelmiin?</h3><p>Jotta sähköinen rokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on ensin varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa. Tätä varten tulee suureen osaan käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdä muutoksia tai ottaa käyttöön erillinen, Kanta-palveluihin liitetty sovellus rokotustietojen tallentamiseen. Organisaatiokohtaiset toteutustavat tarkentuvat koronarokotustodistushankkeen edetessä.<br><br> Tällä hetkellä rokotustietoja tallennetaan Kanta-palveluihin erilaisilla tavoilla. Tämä johtuu siitä, että kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä käytetään erilaisia potilas- ja asiakastietojärjestelmiä, ja näistä rokotustiedot tallentuvat eri tavoin Kanta-palveluihin ja kansalaisille nähtäväksi Omakannassa.<br></p><h3> Kuka vastaa koronarokotustodistushankkeen toimeenpanosta?</h3><p>Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).<br><br> Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä<br><br> Kela toteuttaa rokotustodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä. &#160;<br></p><h3> Koronarokotustodistuksen kustannuksista</h3><p>Sähköisen koronarokotustodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Arvioidut kustannukset koostuvat muun muassa Omakannan kehittämisestä, potilastietojärjestelmien kehittämisestä, mahdollisesta erillisjärjestelmän kustannuksista sekä eri osapuolten hankekustannuksista, mukaan lukien viestintä.<br></p><ul><li> <a href="https&#58;//www.kanta.fi/tiedot-kannassa" aria-label="Kantaan tallentuvat tiedot (kanta.fi). " target="_blank"><strong>Kantaan tallentuvat tiedot (kanta.fi)</strong></a><br><br></li></ul><p><span><span></span></span></p><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/sahkoiseen-koronarokotustodistukseen-tulevia-tietoja-tasmennetty" target="_blank">STM, THL ja Kela tiedottavat&#58; Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja täsmennetty</a></h4></li></ul><br><p></p><p></p>21.2.2021 22:00:00Ajankohtaista22.2.2021 11:31:45https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/rokotetodistus.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter7566<span> <p>Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.</p> <p>I lagförslaget preciseras regionförvaltningsverkets rätt att förordna obligatoriska hälsokontroller, som kan innefatta till exempel ett coronatest.&#160;Dessutom ska den läkare i kommunen och sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ha rätt att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll av enskilda personer.</p> <p>Ändringen förtydligar den nuvarande regleringen om obligatoriska hälsokontroller samt stärker och påskyndar bekämpningen av smittsamma sjukdomar.&#160;</p> <h3>Hälsokontroller kan bli obligatoriska för personer som anländer till Finland&#160;</h3> <p>Spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom kan effektivt förhindras genom ett beslut av regionförvaltningsverket om obligatorisk hälsokontroll.&#160;</p> <p>Deltagandet i en hälsokontroll kan vara obligatoriskt exempelvis för personer som anländer till Finland från ett visst land under en viss tidpunkt eller för arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats. Regionförvaltningsverken ska samarbeta sinsemellan och med olika myndigheter.&#160;</p> <p>Regionförvaltningsverket kan under covid-19-epidemin till exempel fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll på flygplatsen. Regionförvaltningsverket kan i sitt beslut beakta den regionala epidemisituationen och när och i vilken omfattning personalresurserna inom hälso- och sjukvården behöver sättas in för de obligatoriska hälsokontrollerna. På så sätt kan personalen sättas in där det är mest ändamålsenligt med tanke på smittspridningen, dock utan att äventyra annan hälso- och sjukvårdsverksamhet.</p> <p>Om en person vägrar delta i en obligatorisk hälsokontroll, kan personen enligt 44 kap. 2 § i strafflagen (39/1889) för hälsoskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.</p> <h3>Personer som utsatts för smitta eller som själva smittats ska vara skyldiga att ge information</h3> <p>En person som insjuknat, utsatts eller med fog misstänks ha insjuknat eller utsatts för en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom ska vara skyldig att lämna uppgifter om sig själv till den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken.&#160;</p> <p>Ändringen stärker myndigheternas möjligheter att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och underlättar spårningsarbetet. Dessutom blir det möjligt att bättre än för närvarande utnyttja olika informationssystem och programvara (t.ex. Finentry) som en del av förebyggandet av smittsamma sjukdomar och smittspårningen. Enligt den gällande lagen om smittsamma sjukdomar har insamlingen av uppgifter grundat sig på frivillighet.</p> <ul><li><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/documents/1271139/39427285/19022021_Regeringens+proposition+om+%C3%A4ndring+av+16+och+22+%C2%A7.pdf/1cef2d4a-2084-bbac-265c-4105bb26f1ea/19022021_Regeringens+proposition+om+%C3%A4ndring+av+16+och+22+%C2%A7.pdf?t=1613724581685" target="_blank" data-extension="pdf" data-size="909kB" data-uuid="1cef2d4a-2084-bbac-265c-4105bb26f1ea"><strong>Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar 19.2.2021 (pdf) </strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/documents/1271139/39427285/Bild_Hur+f%C3%B6rb%C3%A4ttras+h%C3%A4lsos%C3%A4kerheten+efter+%C3%A4ndringarna_19022021.pdf/e52b846d-2040-e959-0275-55e3b2d0c68c/Bild_Hur+f%C3%B6rb%C3%A4ttras+h%C3%A4lsos%C3%A4kerheten+efter+%C3%A4ndringarna_19022021.pdf?t=1613724579689" target="_blank" data-extension="pdf" data-size="195kB" data-uuid="e52b846d-2040-e959-0275-55e3b2d0c68c"><strong>Bild&#58; Hur förbättras hälsosäkerheten vid gränserna?&#160;(pdf</strong>)</a></p></li></ul><div><br><span><span><span><span><span><div><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/terveystarkastuksia-ja-tietojen-antamista-koskeva-hallituksen-esitys-tartuntatautilain-muutoksista-eduskuntaan?languageId=sv_SE" target="_blank">Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></span></span></span></span></span><br></div><div><br></div><div><br></div> </span>18.2.2021 22:00:00Ajankohtaista19.2.2021 11:15:54https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/koronatestaus.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Terveystarkastuksia ja tietojen antamista koskeva hallituksen esitys tartuntatautilain muutoksista eduskuntaan7565<span> <p>Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tartuntatautilain kahden pykälän muutoksista. Lain 16 §&#58;n muutos koskee aluehallintoviraston ja lääkärin mahdollisuutta tehdä pakollista terveystarkastusta koskeva päätös ja 22 § tartuntataudille altistuneen ja tartunnan saaneen velvollisuuksia antaa tietoja itsestään.</p> <p>Lakiehdotuksessa täsmennettäisiin aluehallintovirastolla olevaa mahdollisuutta määrätä pakollinen terveystarkastus,&#160;johon voisi sisältyä esimerkiksi koronatesti.&#160;Lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tulisi oikeus tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta.</p> <p>Muutos selkeyttäisi nykyistä pakolliseen terveystarkastukseen liittyvää sääntelyä sekä vahvistaisi ja nopeuttaisi tartuntatautien torjuntatyötä.&#160;</p> <h3>Terveystarkastus voisi olla pakollista Suomeen saapuville&#160;</h3> <p>Yleisvaarallisen tartuntataudin leviäminen saataisiin tehokkaasti ehkäistyä aluehallintoviraston pakollisesta terveystarkastuksesta antamalla päätöksellä.&#160;</p> <p>Terveystarkastukseen osallistuminen voisi olla pakollista esimerkiksi tiettynä aikana Suomeen tietystä maasta saapuville henkilöille tai tietyssä työpaikassa oleskeleville työntekijöille. Aluehallintovirastot tekisivät yhteistyötä keskenään ja eri viranomaisten kesken.&#160;</p> <p>Aluehallintovirasto voisi esimerkiksi covid-19-epidemian aikana tehdä päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta lentoasemalla. Aluehallintovirasto voisi päätöksessään ottaa huomioon alueellisen epidemiatilanteen ja sen, milloin ja missä laajuudessa terveydenhuollon henkilöstöä olisi tarpeen hyödyntää pakollisiin terveystarkastuksiin. Siten henkilöstöä voitaisiin kohdentaa sinne, missä se olisi tartuntojen leviämisen kannalta tarkoituksenmukaista vaarantamatta kuitenkaan muuta terveydenhuollon toimintaa.</p> <p>Jos henkilö kieltäytyisi osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, hänelle voitaisiin rikoslain (39/1889) 44 luvun 2 §&#58;n mukaan määrätä terveydensuojelurikkomuksesta sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta.</p> <h3>Altistuneella ja tartunnan saaneella olisi velvollisuus antaa tietoja</h3> <p>Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneelle, altistuneelle tai sellaiseksi perustellusti epäillylle henkilölle tulisi velvollisuus antaa itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle.&#160;</p> <p>Muutos vahvistaisi viranomaisten mahdollisuuksia ehkäistä tartuntatautien leviämistä ja helpottaisi jäljitystyötä. Lisäksi se mahdollistaisi nykyistä paremmin erilaisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hyödyntämisen (esim. Finentry) osana tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisyä ja jäljitystä. Nyt voimassa olevan tartuntatautilain mukaan tietojen kerääminen on perustunut vapaaehtoisuuteen.</p> <ul><li><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/documents/1271139/39427285/19022021_HE+laiksi+tartuntatautilain+16+%C2%A7+ja+22+%C2%A7+muuttamisesta.pdf/b8ebafbb-43c8-1c8a-73ef-f27945a393b7/19022021_HE+laiksi+tartuntatautilain+16+%C2%A7+ja+22+%C2%A7+muuttamisesta.pdf?t=1613724580645" target="_blank" data-extension="pdf" data-size="873kB" data-uuid="b8ebafbb-43c8-1c8a-73ef-f27945a393b7"><strong>Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §&#58;n muuttamisesta 19.2.2021 (pdf)</strong></a></p></li><li><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/documents/1271139/39427285/Kuva_miten+rajojen+terveysturvallisuus+paranee_19.2.2021.pdf/f0ded6df-5662-3c3d-d201-ad759d711074/Kuva_miten+rajojen+terveysturvallisuus+paranee_19.2.2021.pdf?t=1613724580085" target="_blank" data-extension="pdf" data-size="191kB" data-uuid="f0ded6df-5662-3c3d-d201-ad759d711074"><strong>Kuva&#58; Miten terveysturvallisuus rajoilla paranee? (pdf)</strong></a></p></li></ul><div><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/terveystarkastuksia-ja-tietojen-antamista-koskeva-hallituksen-esitys-tartuntatautilain-muutoksista-eduskuntaan" target="_blank">Terveystarkastuksia ja tietojen antamista koskeva hallituksen esitys tartuntatautilain muutoksista eduskuntaan</a></h4></li></ul><br></div><div><br></div><div><br></div> </span>18.2.2021 22:00:00Ajankohtaista19.2.2021 11:12:09https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/koronatestaus.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyläinen kuntavaaliehdokas – esittele itsesi Jyty-lehdessä ja liiton nettisivuilla6676<p>Arvoisa jytyläinen kuntavaaliehdokas! Kuntavaalit lähestyvät. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021. Sinulla on mahdollisuus esitellä itsesi lyhyesti kuvan kanssa Jyty-lehden numerossa 2, joka ilmestyy 25.3. sekä lisäksi liiton nettisivuilla www.jytyliitto.fi.<br></p><p>Esittelemme puolueittain ja kunnittain kaikki ehdokastietonsa lähettäneet Jytyn jäsenyhdistyksiin kuuluvat Jytyn jäsenet. Ehdokastiedot kootaan nettisivuille Ajankohtaista-osioon kohtaan Kunnallisvaalit. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 18.3. Jytyn ehdokasesittelysivusto netissä avataan maanantaina 22. maaliskuuta. Nettisivuja päivitetään myös sen jälkeen tarpeen mukaan. Toimi siis nopeasti!<br><br>Lähetä tietosi 12.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen tuomas.muhonen@jytyliitto.fi tai kirjeitse osoitteella&#58; Jyty-lehti, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.<br></p><h4>Julkaisemme seuraavat tiedot ehdokkaista&#58;</h4><ul><li>Kasvokuva (vain sähköisessä jpeg-muodossa)</li><li>Ehdokkaan nimi</li><li>Koulutus/tutkinto (esim. tradenomi, merkonomi jne.)</li><li>Nykyinen työtehtävänimike</li><li>Puolue</li><li>Paikkakunta, jossa ehdokkaana</li><li>Mahdollinen oma vaalisivuosoite / sosiaalisen median osoite (esim. Facebook)</li><li>Vaalislogan</li></ul><h4><br>Vuoden 2021 kuntavaalien tärkeät ajankohdat&#58;<br></h4><p></p><ul><li>Ennakkoäänestys kotimaassa&#58; 7.–13.4.2021</li><li>Ennakkoäänestys ulkomailla&#58; 7.–10.4.2021</li><li>Vaalipäivä&#58; 18.4.2021</li><li>Tulosten vahvistaminen&#58;&#160; 21.4.2021</li><li>Valtuustot aloittavat työnsä&#160; 1.6.2021.</li></ul><p><br></p><p></p><h4><a href="https&#58;//jyty-lehti.fi/mag/1-2021/18-kuntavaalit" target="_blank">Lue uutinen Jyty-lehdestä</a></h4><p></p><p></p><p><br></p>17.2.2021 22:00:00Ajankohtaista18.2.2021 14:16:00https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/jyty4010_kuntavaalit.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hiihtolomaviikoilla saat Teboililta alennusta Jytyn jäsenkortilla 2,5 snt. litralta bensiinistä ja dieselistä6679<p>​Hiihtolomaviikoilla saat Jytyn jäsenkortilla bensiinistä ja dieselistä alennusta 2,5 senttiä litralta kaikilta palvelevilta huoltamoilta sekä automaattiasemilta hiihtoloman ajan viikoilla 8-10 (22.2.–14.3.2021). Huom! Teboil Express -automaatit eivät kuulu alennuksen piiriin. Laaja verkostomme takaa aina Teboil-aseman matkasi varrelle. Kaikki asemat löydät <a href="https&#58;//www.teboil.fi/asemat/" target="_blank"><strong>täältä.</strong></a></p><h4><a href="/fi/jasenyys/jasenedut/autoilu/Sivut/Teboil.aspx">Lue lisää Jytyn jäseneduista Teboililla</a><br></h4><p><br></p><p><br></p>17.2.2021 22:00:00Ajankohtaista18.2.2021 14:14:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/TEBOIL_Hiihtoloma_Liittokortti_Some_1000x667.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regeringen föreslår att ersättningen för coronavaccinering utvidgas inom företagshälsovården – även resekostnaderna ersätts6678<span><p>Det föreslås att sjukförsäkringslagen ändras temporärt så att det till sjukvårdsersättningarna fogas en ersättningstaxa för coronavaccinering. Ersättningen föreslås vara tio (10) euro. Dessutom innebär ersättningen för coronavaccinering att resorna till vaccinationsplatsen kommer att ersättas. Resekostnaderna ersätts i fråga om vaccineringar inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.</p> <p>Syftet med regeringens proposition är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att låta utföra vaccinationer inom företagshälsovården, om kommunen så önskar.</p> <p>Kommunerna har fortfarande det övergripande ansvaret för vaccinationerna, och kommunerna beslutar i sina vaccinationsplaner om andra aktörers deltagande i vaccinerandet. Staten ansvarar för anskaffningen av vacciner och kommunerna för distributionen, som hör till deras organiseringsansvar.</p> <p>För närvarande ersätter Folkpensionsanstalten arbetsgivarna för vaccinationskostnader som gäller coronavacciner via ersättningsklass I som en del av ersättningarna för företagshälsovård. I fortsättningen kan Folkpensionsanstalten alternativt ersätta coronavaccineringar som getts inom företagshälsovården genom sjukvårdsersättningar. Ersättningen för coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren betala självriskandelen för vaccineringen.</p> <p>Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och vara i kraft till utgången av 2021.</p><span><span><span><div><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div><span><span><span><h4>Läs mer (Statsrådet)</h4></span></span></span></div></span></span></span><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-koronarokottamisten-korvaamisen-laajentamista-tyoterveyshuollossa-myos-matkakustannukset-korvattaisiin?languageId=sv_SE" target="_blank">Regeringen föreslår att ersättningen för coronavaccinering utvidgas inom företagshälsovården – även resekostnaderna ersätts</a></h4></li></ul></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></span></span></span><p><br></p></span>17.2.2021 22:00:00Ajankohtaista18.2.2021 12:22:55https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/rokote.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hallitus esittää koronarokottamisten korvaamisen laajentamista työterveyshuollossa – myös matkakustannukset korvattaisiin6677<p>​Sairausvakuutuslakia esitetään muutettavaksi väliaikaisesti siten, että sairaanhoitokorvauksiin lisättäisiin koronarokottamisen korvaustaksa. Korvauksen suuruus olisi kymmenen (10) euroa. Lisäksi koronarokottamisen korvaaminen tekisi rokotuksiin tehdyt matkat korvattaviksi. Matkakustannukset tulisivat korvattaviksi sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen rokottamisten osalta.</p><p>Hallituksen esityksen tavoitteena on helpottaa työnantajien mahdollisuuksia antaa rokottaminen työterveyshuollossa tehtäväksi, jos kunta näin haluaa.</p><p>Kokonaisvastuu rokottamisesta olisi edelleen kunnilla, ja kunnat päättävät rokotussuunnitelmissaan muiden tahojen osallistumisesta rokottamiseen. Valtio vastaa rokotteiden hankinnasta ja kunnat järjestämisvastuulleen kuuluvasta jakelusta.</p><p>Tällä hetkellä Kela korvaa koronarokotteiden rokottamistoimenpiteiden kustannuksia työnantajille työterveyshuollon korvausten korvausluokan I kautta. Jatkossa Kela voisi korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset vaihtoehtoisesti sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen korvaus voitaisiin maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jäisi rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.</p><p>Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 2021 loppuun.</p><p><span><h4>Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta&#58; </h4><ul><li><h4><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-koronarokottamisten-korvaamisen-laajentamista-tyoterveyshuollossa-myos-matkakustannukset-korvattaisiin" target="_blank">Hallitus esittää koronarokottamisten korvaamisen laajentamista työterveyshuollossa – myös matkakustannukset korvattaisiin</a><br><br></h4></li></ul></span><br></p>17.2.2021 22:00:00Ajankohtaista18.2.2021 12:19:50https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/rokote.jpeg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />


Ammattialatoiminta

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Jytyn luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.


Jäsenedut

Jyty neuvottelee jäsentensä työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Työttömyyskassa

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyys tai lomautustilanteiden lisäksi vuorottelukorvauksen ja koulutusten aikaisten etuuksien hakemisessa.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Jyty-lehti

Jyty-lehti on liiton jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Painetun lehden lisäksi Jytyn verkkolehteä julkaistaan osoitteessa www.jyty-lehti.fi.

Kunteko

KunTeko 2020 –ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset yli kuntarajojen ja toimialojen. Tutustu KunTekon ajankohtaisiin palveluihin ja hyviin käytäntöihin.

Jytyläiset ammatit

Jytyläiset ammattilaiset työskentelevät kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelujen aloilla kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, yksityisellä sektorilla ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyssä on jäseniä noin 50 000 ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat Jytyn täysivaltaisia jäseniä. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Jos työskentelet, voit liittyä myös työttömyyskassaan. Opiskeleva jäsen voi saada myös harjoittelutukea.


Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.