Jyty päätti pitää jäsenmaksun ennallaan 428<p>Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen Ouluun 25.–26.11. Valtuustossa päätettiin yhtenäiseksi prosentuaaliseksi jäsenmaksuksi 1,32 % vuodelle 2022 . Prosentuaalisesta jäsenmaksusta liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %. &#160;Korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä (joita on&#160;ollut kuusi) jäsenmaksuprosentti on 1,40 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joihin sisältyy niinikään työttömyyskassan osuus. </p><p>Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu, josta on päätetty aiemmin kassan hallituksessa, säilyy ennallaan 84 eurossa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Yleisen työttömyyskassan YTK&#58;n kassan jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna korkeampi.</p><p>Valtuusto hyväksyi yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kuusi noin 150&#58;sta Jyty-yhdistyksestä. Korotettua jäsenmaksua maksaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 %&#58;n ja 1,40 %&#58;n välisen erotuksen kokonaisuudessaan. </p><p>Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli viisi (5) euroa kuukaudelta. Sitä ei peritä vapaajäseniltä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta.</p><p>Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Suurin osa kannatusjäsenistä on eläkeläisjäseniä. Lisäksi päätettiin, että opiskelijajäsenmaksua yhdistysten opiskelijajäseniltä ei peritä. Maksu on ollut aiemmin kolme (3) euroa kuukaudelta eli 36 euroa vuodessa.</p><p>Valtuusto hyväksyi sääntömääräisenä asiana liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja seuraavalle sopimuskierroksen sopimustavoitteet. Sopimustavoitteista ja niiden&#160;yksityiskohdista kerrotaan lisää myöhemmin.&#160;&#160;<br></p><h3>Sopimustoiminnan murros haastaa<br></h3><p>Kaikkien Jytyn neuvottelemien työehtosopimusten sopimuskausi on päättymässä, suurin osa helmikuun lopussa. </p><p>Valtuustossa&#160;avauspuheenvuoron pitänyt liiton puheenjohtaja <strong>Jonna Voima</strong> sanoi Jytyn olevan alkavalla työehtosopimuskierroksella neuvottelupöydässä ennemmin rakentava kuin hajottava. </p><p>Hän ei sanonut näkevänsä &#160;hyötyjä siinä, että työntekijäjärjestöt kiistelevät keskenään. </p><p>-&#160;Meiltä ei ole pois se, että jollekin ammattiryhmälle suunnataan palkankorotuksia, mutta me emme hyväksy sitä, että muut ammattiryhmät unohdetaan. Kaikki ovat palkankorotuksensa ansainneet. </p><p>Voima korosti, että esimerkiksi kunta-alalla toiminta perustuu palveluketjuihin, joissa ovat mukana monen ammattiryhmän edustajat. Laadukkaita palveluita tuotetaan moniammatillisesti. - Kokonaisuus kärsii, jos ketjun mikä tahansa osa katkeaa. Tukipalvelujen tärkeys unohdetaan usein julkisessakin keskustelussa, Voima huomautti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hänen mukaansa mahdollisuus keskittyä oman koulutuksen ja osaamisen mukaisiin työtehtäviin parantaa myös työn houkuttelevuutta ja työssä viihtymistä. - Esimerkiksi&#160;sote-alalla työvoimapulaa voitaisiin helpottaa ja henkilöstön riittävyys varmistaa jakamalla tehtäviä eri ammattiryhmien kesken.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jonna Voima huomautti, että palkankorotusneuvotteluihin oman kierteensä tuo sopimustoiminnan murros, kun yksityisen sektorin vientivetoiset liitot hajauttavat sopimista paikalliselle tasolle. - Perinteistä palkankorotusten päänavaajaa on vaikea löytää. Lähtökohta on, että nyt olemme aidolla liittokierroksella, jossa sopimusalat määrittelevät itse palkankorotustasonsa. </p><p style="text-align&#58;justify;">Voiman mukaan&#160;asenneilmapiiri on työmarkkinoilla koventumassa ja jos korona ei sotke pakkaa, tullaan hänen mukaansa keväällä kunta-alallakin näkemään työtaisteluita. Erittäin mahdollista on sekin, että Jyty on niissä mukana, ja siihen on hyvä paikallistasollakin jo varautua. </p><p style="text-align&#58;justify;">Pelin koventuminen näkyy hänen mukaansa myös siinä, että kuntaomisteiset yhtiöt hakevat toiminnallaan voittoja, joita yritetään rahoittaa työntekijöiden selkänahasta. Voiman mukaan on syytä kysyä, onko tässä mitään järkeä? Kuuluuko kuntaomisteisen yhtiön tuottaa palveluita kuntalaisille, vai kilpailla yksityisten yhtiöiden kanssa maksimaaliset eurot tähtäimessään? </p><p>Parhaillaan Jyty on työtaistelussa Turun kaupungissa Arkea Oy&#58;ssä yhdessä sopimuskumppaninsa JHL&#58;n kanssa. Arkea Oy suunnittelee - jälleen kerran - työnantajaliiton vaihtoa ja työntekijöiden siirtoa halvempiin työehtosopimuksiin. Työehtosopimuksen vaihtuminen heikentäisi rajusti jo ennestään matalapalkkaisten työntekijöiden ansioita ja muita työehtoja.<br></p><p>Voima&#160;siteeraa puheensa lopuksi vanhaa sananlaskua&#58; &#160;&quot;Ei ahneen aitta ole koskaan kyllin täynnä&quot; . </p><p>- Jyty ei &#160;hyväksy sopimusshoppailua. Me puolustamme jäseniämme, ja kerromme, että ahneudellakin on rajansa.<br></p><h3>Valtion turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset<br></h3><p>​Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto antoi&#160;valtuuston kokouksessa kannanoton, jossa vaaditaan, että vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden palkat tulee&#160;harmonisoida tasavertaisesti ylimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin, kuten työtuomioistuin on tuomiossaan aiemmin linjannut. Oleellisen tärkeää on, että palkkojen yhteensovitus toteutetaan kaikilla hyvinvointialueille kohtuullisessa, enintään kahden vuoden ajassa.<br></p><p>Harmonisointi eli palkkojen yhteensovittaminen on edessä kaikilla hyvinvointialueilla, joille on siirtymässä kaikkiaan noin 180&#160;000 työntekijää nykyisistä kunnista, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä.</p><p>Harmonisointia tarvitaan, koska hyvinvointialueille siirrettävien työntekijöiden palkka vaihtelee työnantajittain, eikä samapalkkaisuus siksi toteudu hyvinvointialueilla ilman palkkojen yhteensovittamista.</p><p>Jytyn liittovaltuusto korostaa, että palkkaharmonisointi ei ole vapaaehtoinen toimenpide, vaan pakollista kaikille hyvinvointialueille. Palkkojen yhteensovittaminen perustuu mm. tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.</p><p>Ammattiliitto Jytyn liittovaltuuston mielestä valtion on turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset uusilla hyvinvointialueilla.</p><p>Jytyn liittovaltuusto kehottaakin valtiovaltaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että palkkojen yhteensovittaminen tapahtuu asianmukaisesti ja siihen on riittävä rahoitus. Kyseessä on hyvin merkittävä asia kaikille hyvinvointialueille ja koko sote-uudistuksen onnistumiselle.</p><p>Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että myös sairaanhoitopiirien edustajat ovat useaan otteeseen ilmaisseet huolensa palkkaharmonisoinnin toteutuksesta ja rahoituksesta.</p><p>Palkkojen yhteensovittaminen on herättänyt jo tähän mennessä runsaasti keskustelua kuntayhtymissä eri puolella Suomea. Julkisuutta on saanut mm. Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä (Eksote), jonka tulee maksaa palkkarästejä palkkaharmonisoinnin tekemättä jättämisen takia 30 miljoonaa neljän vuoden ajalta.</p><p>Jytyn liittovaltuusto toivoo, että näin mittavasta asiasta löydetään yhteisymmärrys KT&#58;n ja pääsopijajärjestöjen välillä. Yhtä tärkeää on paikallinen yhteistyö.<br></p>25.11.2021 22:00:00Ajankohtaista27.11.2021 19:47:29https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Nuija.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ammattiliitto Jyty järjestää suuren ulosmarssin Turussa – mielenilmaus kaupungintalolla420<p>​<strong>Turun kaupungilla ja sen omistamissa yhtiöissä työskentelevät Ammattiliitto Jytyn jäsenet marssivat ulos työpaikoiltaan maanantaina 29.11. klo 13–16. Ulosmarssilla työntekijät vastustavat Turun kaupungin omistaman Arkea Oy&#58;n aikeita heikentää jo ennestään matalapalkkaisten työntekijöidensä työehtoja, kuten palkkaa ja lomia. Ammattiliitto Jytyn jäsenten kanssa ulosmarssiin osallistuvat myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL&#58;n jäsenet.</strong></p><p>Ulosmarssiin osallistuvat työntekijät kokoontuvat mielenilmaukseen kello 13–16 Turun kaupungintalolle (Aurakatu 2), jossa kaupunginhallitus kokoustaa kello 15 alkaen. Jytyn jäsenet, joiden työvuoro jatkuu kello 16 jälkeen, aloittavat työnsä ulosmarssin jälkeen tasan neljältä. Ulosmarssi toteutetaan niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, turvallisuutta tai omaisuutta. Mielenilmaukseen osallistuvat myös Arkea Oy&#58;ssä työskentelevät Jytyn jäsenet. <br><br>Ammattiliitto Jytyn jäsenet Arkea Oy&#58;ssä ovat olleet lakossa työehtojensa puolesta ensin 17.–19.11. ja tämän jälkeen 23.11. alkaen toistaiseksi ilman takarajaa. Arkea Oy&#58;ssä noudatetaan kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa Avaintyönantajat AVAINTA ry&#58;n työehtosopimusta. Arkea Oy tarjoaa ateria-, siivous- ja kiinteistönhuollon palveluja esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa. </p><p>– Turun kaupungin omistajaohjauksesta vastaava johto ja Arkea Oy eivät ole osoittaneet minkäänlaista neuvotteluhalua työehtokiistan ratkaisuun, vaan ovat päinvastoin pyrkineet murtamaan lakon, Jonna Voima sanoo.</p><p>– Turun kaupunki ja Arkea Oy ovat osoittaneet toiminnallaan täydellistä välinpitämättömyyttä henkilöstön työehdoista, Jytyn puheenjohtaja jatkaa.</p><p>– Ammattiliitto Jyty ei tule sallimaan sopimusshoppailua Arkea Oy&#58;ssä eikä muissa Turun kaupungin omistamissa yhtiöissä. Ulosmarssi ja mielenilmaus ovat vahva viesti Turun kaupungin johdolle ja päättäjille, Voima korostaa.</p><p>Jyty on valmis lopettamaan lakon Arkea Oy&#58;ssä, kunhan Arkean työehdoista saadaan sovittua.</p><h4>Ulosmarssi koskee Jytyn jäseniä seuraavilla työnantajille&#58;</h4><p>•&#160;&#160; &#160;Kaarea Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Kuntec Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Kuntien Tiera Oy (Turku) &#160;<br>•&#160;&#160; &#160;Lounais-Suomen Jätehuolto Oy &#160;<br>•&#160;&#160; &#160;Turku Energia-Åbo Energi Oy/Ab<br>•&#160;&#160; &#160;Turun kaupunki<br>•&#160;&#160; &#160;Turun Satama Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Turun seudun puhdistamo Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Turun Seudun Vesi Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Turun Vesihuolto Oy<br><br><br><strong>Lisätietoja medialle&#58; </strong><br><br>•&#160;&#160; &#160;Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi</p><p><strong>Lisätietoja Jytyn jäsenille&#58;</strong></p><ul><li>Kimmo Hollmén, Alueasiamies, Jytyn Turun toimipiste, puh. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi<br><br></li><li>Jytyn pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet edellä mainituilla työnantajilla&#58; <a href="https&#58;//www.jytylounaissuomi.fi/yhdistys/luottamusmiehet/" target="_blank"><strong><br>https&#58;//www.jytylounaissuomi.fi/yhdistys/luottamusmiehet/<br></strong></a> <br></li></ul><p><em>Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.</em></p><p><br></p>25.11.2021 22:00:00Tiedote26.11.2021 14:10:05https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Megafoni.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytys förbundsfullmäktige: Lönerna i de nya välfärdsområdena bör harmoniseras till topplöner417<p>​<strong>Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige anser det vara klart att lönerna i välfärdsområdena som börjar 2023 måste harmoniseras jämlikt till de högsta uppgiftsspecifika lönerna, såsom arbetsdomstolen i sin dom tidigare har dragit upp linjerna. Det är av central betydelse att lönernas samordning på alla välfärdsområden förverkligas inom rimlig tid, högst två år.</strong><br></p><p>Harmonisering, alltså samordning av lönerna, är förestående i alla välfärdsområden, till vilka totalt ungefär 180 000 arbetstagare ska överföras från de nuvarande kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten.</p><p>Harmoniseringen behövs, för lönen för de arbetstagare som överförs till välfärdsområden varierar mellan arbetsgivarna, och därför förverkligas inte lika lön i välfärdsområdena utan samordning av lönerna.</p><p>Jytys förbundsfullmäktige betonar att löneharmoniseringen inte är en frivillig åtgärd, utan obligatorisk för alla välfärdsområden. Lönernas samordning baserar sig på bl a jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och principen för jämställd behandling i arbetsavtalslagen.</p><h3>Staten bör säkra kostnaderna för löneharmoniseringen <br></h3><p>Enligt Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige bör staten säkra kostnaderna för löneharmoniseringen i de nya välfärdsområdena.</p><p>Jytys förbundsfullmäktige uppmanar statsmakten att skrida till åtgärder, med vilka man säkrar att samordningen av lönerna sker i laga ordning och att finansieringen för den är tillräcklig. Det är fråga om en väldigt viktig sak för alla välfärdsområden och för att hela sote-reformen ska lyckas.</p><p>Jytys förbundsfullmäktige påpekar att också sjukvårdsdistriktens representanter flera gånger uttryckt sin oro över förverkligandet och finansieringen av löneharmoniseringen.</p><p>Samordningen av löner har redan hittills väckt mycken diskussion i samkommuner runt om i Finland. Bl a Södra Karelens sote-samkommun (Eksote), som måste betala lönefordringar på 30 miljoner under fyra år på grund av ogjord löneharmonisering, har fått mycket publicitet.<br></p><p>Jytys förbundsfullmäktige önskar att man i ett så här omfattande ärende hittar samförstånd mellan KT och huvudavtalsorganisationerna. Lika viktigt är det lokala samarbetet.</p><p>Tilläggsinformation&#58;</p><p>Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi</p><p>Fackförbundet Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi</p><p><span lang="SV-FI"><em>Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.</em><br></span></p><p><br></p>24.11.2021 22:00:00Tiedote26.11.2021 7:26:48https://www.jytyliitto.fi/sv/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Euron%20kolikko.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn liittovaltuusto: Uusien hyvinvointialueiden palkat harmonisoitava kärkipalkkoihin409<p><strong>​Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto pitää selvänä, että vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden palkat pitää harmonisoida tasavertaisesti ylimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin, kuten työtuomioistuin on tuomiossaan aiemmin linjannut. Oleellisen tärkeää on, että palkkojen yhteensovitus toteutetaan kaikilla hyvinvointialueille kohtuullisessa, enintään kahden vuoden ajassa.</strong></p><p>Harmonisointi eli palkkojen yhteensovittaminen on edessä kaikilla hyvinvointialueilla, joille on siirtymässä kaikkiaan noin 180&#160;000 työntekijää nykyisistä kunnista, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä.</p><p>Harmonisointia tarvitaan, koska hyvinvointialueille siirrettävien työntekijöiden palkka vaihtelee työnantajittain, eikä samapalkkaisuus siksi toteudu hyvinvointialueilla ilman palkkojen yhteensovittamista.</p><p>Jytyn liittovaltuusto korostaa, että palkkaharmonisointi ei ole vapaaehtoinen toimenpide, vaan pakollista kaikille hyvinvointialueille. Palkkojen yhteensovittaminen perustuu mm. tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.</p><h3>Valtion turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset</h3><p>Ammattiliitto Jytyn liittovaltuuston mielestä valtion on turvattava palkkaharmonisoinnin kustannukset uusilla hyvinvointialueilla.</p><p>Jytyn liittovaltuusto kehottaakin valtiovaltaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että palkkojen yhteensovittaminen tapahtuu asianmukaisesti ja siihen on riittävä rahoitus. Kyseessä on hyvin merkittävä asia kaikille hyvinvointialueille ja koko sote-uudistuksen onnistumiselle.</p><p>Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että myös sairaanhoitopiirien edustajat ovat useaan otteeseen ilmaisseet huolensa palkkaharmonisoinnin toteutuksesta ja rahoituksesta.</p><p>Palkkojen yhteensovittaminen on herättänyt jo tähän mennessä runsaasti keskustelua kuntayhtymissä eri puolella Suomea. Julkisuutta on saanut mm. Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä (Eksote), jonka tulee maksaa palkkarästejä palkkaharmonisoinnin tekemättä jättämisen takia 30 miljoonaa neljän vuoden ajalta.</p><p>Jytyn liittovaltuusto toivoo, että näin mittavasta asiasta löydetään yhteisymmärrys KT&#58;n ja pääsopijajärjestöjen välillä. Yhtä tärkeää on paikallinen yhteistyö.</p><p><strong>Lisätietoja&#58;</strong></p><p>Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi<br data-mce-bogus="1"></p><p>Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi<br data-mce-bogus="1"></p><p><em>Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.</em></p><p><br></p>24.11.2021 22:00:00Tiedote25.11.2021 12:11:24https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_sammal_greippi/Euron%20kolikko.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty on irtisanonut Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen390<p>​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen. Tässä työehtosopimuksessa työnantajaosapuolena on Palvelualojen työnantajat Palta ry. Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. &#160;<br><br>Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022.&#160; Neuvotteluja jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.<br><br>Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimusta noudatetaan ainoastaan Suomen metsäkeskuksessa, jolla on useita toimipisteitä eri puolella Suomea.<br><br>Jytyn jäsenet edustavat hallinto- ja sihteerityön moniosaajista. Tyypillisiä tehtäviä Jytyn jäsenillä ovat mm. taloushallinnon, metsäsuunnittelun tukitehtävät ja sihteerin tehtävät. Jytyläisiä toimii kirjanpidossa, palkanlaskennassa, koulutuksen- ja viestinnän tukitehtävissä, ATK-tehtävissä ja hankekäsittelyssä.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58; <br><br>Päivi Salin, työmarkkina-asiamies<br>paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>23.11.2021 22:00:00Ajankohtaista24.11.2021 10:31:53https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Metsäkeskus_rgb_vaaka_600x140.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty on irtisanonut Partiotyönantajia koskevan työehtosopimuksen389<p>​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Partiotyönantajia koskevan työehtosopimuksen. Tässä yleissitovassa työehtosopimuksessa neuvottelijaosapuolina ovat Jyty ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022. <br><br>Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkavat 14.12.2021. Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022. Neuvotteluja jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.<br><br>Tätä työehtosopimusta noudatetaan kaikissa työsuhteissa ja työtehtävissä partiotoimintaan liittyen.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58;<br><br>työmarkkina-asiamies Päivi Salin<br>paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>23.11.2021 22:00:00Ajankohtaista24.11.2021 10:23:47https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_PartioTyönant_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty on irtisanonut Yleissopimuksen388<p>​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Yleissopimuksen. Yleissopimuksessa neuvotteluosapuolina ovat Jyty ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Tämän työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022. <br><br>Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitetaan 14.12.2021. Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022 ja niitä jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.<br><br>Yleissopimusta noudatetaan erilaisissa järjestöissä ja säätiöissä, kuten esimerkiksi Vesaisten keskusliitossa, UKK-instituutissa, elokuvasäätiössä, Suomen Pakolaisavussa ja nuorisoseurajärjestöissä.<br><br>Työehtosopimuksen soveltamisala on hyvin laaja. Työntekijöiden ammattinimikkeinä ovat mm. erilaiset hallinto- ja sihteerityön nimikkeet sekä suunnittelijat.<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58;</p><p>Päivi Salin, työmarkkina-asiamies<br>paivi.salin@jytyliitto.fi<br><br></p>23.11.2021 22:00:00Ajankohtaista24.11.2021 10:12:23https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Yleissopimus_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty on irtisanonut Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen381<p>​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen ja sopimuskausi päättyy 31.1.2022. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut aloitetaan heti, kun työmarkkinoille on löytynyt valtakunnallisesti ”yleinen linja” palkankorotusten suhteen. <br><br>Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022.&#160; Neuvottelut jatkuvat niin pitkään, että saadaan sovittua Suomen riistakeskukselle uusi työehtosopimus. <br><br>Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toimenkuviin kuuluu mm. neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja monipuolisia toimisto- ja tukipalveluiden työtehtäviä. &#160;<br><br>Lisätietoja Jytyssä&#58;<br><br>Päivi Salin, <span><span>työmarkkina-asiamies </span></span><br>paivi.salin@jytyliitto.fi</p><p><br></p>23.11.2021 22:00:00Ajankohtaista24.11.2021 9:45:11https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Riistakeskus_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Neuvonta-alan TES-neuvottelut alkoivat nykyisten sopimusten irtisanomisella373<p>​Neuvonta-alan runkosopimuksen uudistamista koskevat TES-neuvottelut alkoivat tiistaina 23.11. Etäyhteyksillä pidetyssä kokouksessa käytiin läpi neuvottelukierrokseen liittyviä yleisiä asioista ja sovittiin tulevia tapaamisia aina tammikuun lopulle asti. </p><p>Tapaamisen yhteydessä Ammattiliitto Jyty irtisanoi sekä neuvonta-alan runkosopimuksen että Faba osk&#58;n ja Viking Genetics Oy&#58;n talokohtaiset sopimukset päättymään nykyisen sopimuskauden loppuun 31.1.2022.<br><br>Seuraava tapaaminen pidetään 3.12., jolloin osapuolet esittävät omat kirjalliset tekstimuutostavoitteensa.<br><br>Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.<br><br>Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan tarkemmin neuvotteluiden edetessä loppu- ja alkuvuoden aikana.<br><br>Lisätiedot Jytyssä&#58;<br><br>Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies<br>Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies<br></p>22.11.2021 22:00:00Ajankohtaista23.11.2021 14:31:03https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Työsuhde/Työehtosopimukset/Jyty_Sopimusn_Yksityinen_Neuvonta-alanRunkos_rgb_vaaka_600x140px.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työsuojelun videosarjan kolmannessa osassa työterveyshuollon järjestäminen372<p>​Työsuojeluvideoiden kolmannessa osassa TTK&#58;n asiantuntija <strong>Pirkko Mäkinen</strong> kertoo <a href="https&#58;//youtu.be/0Vv4-8wOpZM" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>työterveyshuollon järjestämisestä</strong></a>. Tämä videotallenne kuuluu 6-osaiseen <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/ole-osana-luomassa-hyvinvoivaa-terveellista-ja-turvallista-tyopaikkaa.aspx" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>webinaarisarjaan</strong></a>, jonka tuottamisesta vastaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet. Videot on tehty yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa.</p><p>Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista.</p><h3>Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!</h3><p> <span>Seuraavat videot on joko julkaistu tai tullaan julkaisemaan loppuvuodesta ja vuodenvaihteen jälkeen. Kaikki videot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia. Videoiden aiheet ovat&#58; 1)<a href="https&#58;//youtu.be/yte3nZPeJ6U" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>työsuojeluvastuut työpaikalla</strong></span></a>, 2)<a href="https&#58;//youtu.be/YT6-14elf1o" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen</strong></span></a>, 3) <a href="https&#58;//youtu.be/0Vv4-8wOpZM" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"> <strong>työterveyshuollon järjestäminen</strong></a>, 4) turvallinen, terveellinen työympäristö, 5) psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä ja 6) työhyvinvointi.<br></span></p><p> <strong>Katso kolmas miniwebinaari&#58; Työterveyshuollon järjestäminen</strong><br></p><p></p> <iframe src="https&#58;//www.youtube.com/embed/0Vv4-8wOpZM" width="854" height="480" frameborder="0"></iframe> &#160; <p></p><div> <br> </div><div> <br> </div> 22.11.2021 22:00:00Ajankohtaista23.11.2021 14:12:46https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Ikonikuvat/Ikonit_vaaka_minttu_sammal/Silmälasit.jpg" width="400" style="BORDER&#58;0px solid;" />


Ammattialatoiminta

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista.


Jytyn luottamusmies

Jytyn luottamusmies toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia, että työnantaja noudattaa sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen.


Jäsenedut

Jyty neuvottelee jäsentensä työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Työttömyyskassa

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyys tai lomautustilanteiden lisäksi vuorottelukorvauksen ja koulutusten aikaisten etuuksien hakemisessa.

Työehtosopimukset

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen, yksityisten työnantajayhdistysten sekä kirkon alan kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista.


Alueet ja paikallisyhdistykset

Jytyn aluetoiminta on jakaantunut 4 alueelle, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluetoiminta on organisoitu lukuisiin paikallisyhdistyksiin. Jäseniä ja ja alueen yhdistyksiä palvelevat ensisijassa aluetoimistot.

Jyty-lehti

Jyty-lehti on liiton jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioita. Lehti herättelee yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Painetun lehden lisäksi Jytyn verkkolehteä julkaistaan osoitteessa www.jyty-lehti.fi.

Kuntatyö2030

Kunta-alan työelämän kehittämistyö jatkuu KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistyössä. Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi, valmistelee ja neuvottelee työelämän kehittämiseen liittyviä asioita. Kuntatyö2030-sivustolta löydät myös Tekojen Torin.

Jytyläiset ammatit

Jytyläiset ammattilaiset työskentelevät kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelujen aloilla kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, yksityisellä sektorilla ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyssä on jäseniä noin 50 000 ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000.

Opiskelijat

Opiskelijat ovat Jytyn täysivaltaisia jäseniä. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Jos työskentelet, voit liittyä myös työttömyyskassaan. Opiskeleva jäsen voi saada myös harjoittelutukea.


Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi.


TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS tarjoaa erilaisia koulutuksia yhdistystoimintaan, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä edunvalvontaan. Koulutukset on tarkoitettu järjestöjen aktiiveille ja yhdistystoimihenkilöille.