Jytys elektroniska tjänster

Jytys medlemsregistersystem och elektroniska ärendehanteringstjänster har förnyat. Medlemmarnas elektroniska ärendehanteringstjänst Jässäri och ett aktivt (föreningarnas och personalens representanter) ärendehanteringssystem Operetti har öppnat måndagen 17.9. Omanetti, som är ett extranet avsett för förbundsaktivas bruk, behålls dock som sådan. Ett driftsavbrott i medlemsregistrets uppdatering var 7.-17.9.

Att logga in på de elektroniska ärendehanteringstjänsterna


Man loggar in på Jytys elektroniska ärendehanteringstjänster via samma inloggningsfönster (på finska). Inloggningslänken till de elektroniska tjänsterna finns på Jytys webbsida här. I nya Jässäri fungerar e-postadressen som användarnamn vid första inloggningen. Det är bekvämast att beställa lösenordet som behövs för inloggningen direkt till mobiltelefonen. Alternativt kan du till din huvudsakliga e-post beställa en länk, genom vilken du kan skapa ett lösenord till dig själv. Efter inloggningen i systemet kan man också byta lösenord. Obs! De gamla Jässäri-inloggningsuppgifterna fungerar inte längre efter förändringen, utan var och en bör göra en första inloggning till nya Jässäri.


Logga in på de elektroniska tjänsterna!

(Obs! Inloggningsfönster endast på finska)


​Jässäri - medlemmarnas elektroniska ärendehanteringstjänsten

- för alla medlemmar
- uppdatera dina egna kontakt- och medlemsuppgifter
- kontrollera de egna medlemsavgiftsuppgifterna
- anmäla dig till Jytys utbildningar och kurser (Jässäris Kurser-sektion)
- kontaktuppgifterna för din förenings funktionärer och förtroendemän

Operetti - ärendehanteringstjänsten för förbundets aktiva

- nyttjanderätt endast för föreningarnas och personalens representanter

​Omanetti - extranet för förbundets aktiva

- nyttjanderätt endast för administration, förbundets aktiva och personalens representanter


    

Tilläggsinformation

  • Medlemsregisterservice, tel. 020 789 3720 - må-fr klo 9-12, jasenrekisteri@jytyliitto.fi
  • Pirjo Hietanen, sekreterare för informationstjänsten, tel. 040 648 3766, pirjo.hietanen@jytyliitto.fi