Nyheter

2017-02-14 Ajankohtaista

Arbetslivsbarometern: Digitaliseringen i arbetslivet framskrider med rekordfart

Året 2016 präglades av ökande digitalisering i arbetslivet. Användningen av sociala medier samt elektroniska arbetslokaler och snabbmedier ökade klart jämfört med tidigare år. Också distansarbete och flexibla arbetstidsarrangemang blev mycket allmännare jämfört med år 2015.Sammanlagt 26 procent av löntagarna använde sociala medier i sitt arbete år 2016, medan motsvarande siffra var 21 procent året innan. Användningen Läs mer…

2017-02-08 Ajankohtaista

Forskargrupp föreslår ny modell för aktiverande social trygghet i Finland

En forskargrupp från Helsingfors universitet utredde modeller för aktiverande social trygghet. I den modell som forskargruppen föreslår avtalar de som fått arbetsmarknadsstöd länge med socialarbetaren om åtgärder som främjar sysselsättningen och delaktigheten.I forskargruppens rapport granskas hur det nuvarande socialskyddssystemet, särskilt utkomstskyddet för arbetslösa och socialarbetet för vuxna, i större utsträck Läs mer…