Nyheter

2018-08-10 Tiedote

Jyty: Genom budgeten bort från uppsägningarnas väg

 Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki varnar landets regering, som samlats för att bereda budgeten för år 2019, för åtgärder, med vilka man skär ner kommunernas statsandelar och på så sätt också tar av bl a arbetstagare i de stödtjänsteproducerande kvinnodominerade branscherna. Det senaste exemplet är Lahden ammattikorkeakoulu (LamK), där personalen 7.8 informerad Läs mer…

2018-08-10 Ajankohtaista

Landskaps- och vårdreformen finansieras enligt den förändrade tidsplanen

​Finansminister Petteri Orpos budgetförslag siktar på fortsatt ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning. Förslaget offentliggörs i sin helhet på finansministeriets webbplats torsdagen den 9 augusti.För förberedelser av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen föreslås ett anslag på 213 miljoner euro. Beloppet specificeras när ministerierna behandlar effekterna av den ändrade tidsplanen i sina bilaterala Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens