Nyheter

2017-04-03 Tiedote

Jytys kommunalvalsundersökning: Ja till tjänsteförhållandeskydd, nej till utlokalisering

Av kommunalvalskandidaterna stöder största delen, 84 %, ett tjänsteförhållandeskydd av nån längd i sote- och landskapsreformen. Över två års uppsägningsskydd stöds av 24 %, ett års av 31 % och under ett års av 29 %.Nästan alla av SDP:s och vänsterförbundets kandidater stöder tjänsteförhållandeskydd i sote- och landskapsreformen. I spektrets andra ände anser 30 % av samlingspartiets kandidater att personalen inte Läs mer…

2017-03-29 Tiedote

Jytys förbundsfullmäktige: Man förhandlar inte om lokala sparavtal

Jytys förbundsfullmäktige motsätter sig lokala sparavtal med arbetsgivaren. Sparavtalen har varit enbart lönesänkningar, såsom exempelvis frivilliga ledigheter utan lön, byte av semesterpenning till ledighet eller att avstå från semesterpenning. Förbundsfullmäktige betonar att man i kommunernas ekonomi bör komma till en långsiktig balans utan att man bestraffar personalen med nedskärningar.Förbundsfullmäktige påminne Läs mer…