Nyheter

2017-06-21 Ajankohtaista

Kommunförbundets enkät om balanseringsåtgärderna för kommunekonomin: Anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet räcker int

​Kommunförbundet har utrett hur de viktigaste kommunalekonomiska anpassningsbesluten i regeringsprogrammet påverkar kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten. - Regeringen räknar med att de sparåtgärder som regeringen initierat ska förbättra den kommunala ekonomin med omkring 765 miljoner euro. Enligt Kommunförbundets enkät ser anpassningsåtgärderna ändå i det här skedet ut att ge besparingar på bara 220 milj Läs mer…

2017-06-09 Tiedote

Jyty börjar sköta Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF:s intressebevakning

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF har gjort ett kompanjonskapsavtal, enligt vilket Jyty börjar sköta intressebevakningen för ANPF:s medlemmar i landskapsreformen. Förhandlingspartnern i landskapsreformen kommer i fortsättningen att vara Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT.Kompanjonskapet rör landskapsreformens förberedelseprocess, Läs mer…