Nyheter

2018-04-20 Tiedote

Utmarsch och manifestation mot lagen om småbarnspedagogikden 25 april – lagförslaget innehåller stora problem

​På grund av de stora svårigheterna i propositionen har personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) beslutat att ordna en utmarsch onsdagen den 25 april kl. 12–18. En manifestation för att stoppa lagpropositionen ordnas framför riksdagshuset på samma datum kl. 13–15 I manifestationen deltar medlemmar från JHL, Jyty, Tehy, Super och Talen Läs mer…

2018-04-21 Tiedote

Jytys medlemsundersökning: Många branscher lider av personalnedskärningar

Den största sparåtgärden på Jyty-medlemmarnas arbetsplatser i kommuner, samkommuner, privata branscher, organisationer och församlingar anser man vara minskningen av personalresurser (36 %), vilket orsakar en ökning av arbetsbördan. Jyty utredde sina medlemmars syn på arbetslivets förändringar genom en enkät som besvarades av nästan 10 000 medlemmar. Enkätens svarsprocent var 32,5.I många av Jytys branscher har Läs mer…