Nyheter

2018-11-08 Ajankohtaista

Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på personbaserade grunder

Regeringen lämnade den 8 november 2018 en proposition med förslag till ändring av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på personbaserade grunder. Genom lagändringen beaktas att en liten arbetsgivare har sämre möjligheter att bära konsekvenserna av en enskild arbetstagares brott mot eller åsidosättande av sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet. – Bedömningen av uppsägningsgrunden är all Läs mer…

2018-10-26 Ajankohtaista

Jyty avbryter organisationsåtgärderna tills vidare

Jyty avbryter tills vidare organisationsåtgärderna mot uppsägningslagen som regeringen planerar och det tidigare meddelade skiftesbytesförbudet blir inte av. Organisationsåtgärder kan fortsätta redan nästa vecka om treparten inte kommer vidare. Lagens grunder bör göras upp som en trepart tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna.Skiftesbytesförbud för alla medlemmar skulle ha inletts på måndagen 29.10.2018 klo Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens