Nyheter

2018-01-16 Ajankohtaista

Jyty: Vi behöver inget riksomfattande Hetli!

Ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter Hetlis position i sote- och landskapsreformen bör bedömas på nytt. I den marknadsbundna valfrihetsmodellen är Hetli problematisk ur konkurrenslagstiftningens, EU:s statsstödsdirektivs och anskaffningslagstiftningens synvinkel.Av en konkurrensrättslig utredning, som professor i företagsjuridik Petri Kuoppamäki publicerar idag, framgår att konkurrensen i ekonomi- oc Läs mer…

2018-01-16 Ajankohtaista

Professor Petri Kuoppamäki: Ställningen för landskapens nationella servicecenter bör omvärderas i vård- och landskapsreform

Enligt regeringens proposition till Riksdagen med förslag till landskapslag ska landskapen i framtiden ha tre nationella servicecenter: servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning Landskapens lokalcentral Ab, servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy samt servicecentret för informations- och kommunikationstekniska tjänster Vimana Oy. Landskapen och dottersammanslutningarna skulle i prin Läs mer…