Nyheter

2019-02-15 Ajankohtaista

Det tidiga stödet bör stärkas inom tjänsterna för barn och familjer – pilotenheter föreslås bedöma klientdimensioneringen

Enligt utredaren Aulikki Kananoja bör man identifiera barns och ungas behov av stöd tidigare än vad som är fallet i nuläget. För att säkerställa tidigt stöd behövs starkare, mångsidiga tjänster på basnivå i samarbete mellan social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet. Ett starkare tidigt stöd minskar behovet av barnskyddsinsatser, med andra ord belastningen på socialarbetet inom barnskyddet.En utgångspunkt f Läs mer…

2019-02-08 Ajankohtaista

Preliminära resultat av försöket med basinkomst: Ökat välbefinnande, inga sysselsättningseffekter under det första året

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. I slutet av försöket var det upplevda välbefinnandet dock bättre bland de som fick basinkomst än bland de som ingick i jämförelsegruppen. Resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter.Läs mera: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/ass Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens