Usein kysyttyä

​- Onko pakko jäädä ylitöihin? (Jyty-lehti 5/2017 s. 9)
- Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen (Jyty-lehti 4/2017 s. 9)
- Äitiyslomasta ilmoittaminen ja äitiysloman palkka (Jyty-lehti 3/2017 s. 8)
- Tilapäinen hoitovapaa lapsen sairastuessa (Jyty-lehti 2/2017 s. 9)
- Usein kysyttyä kikystä (Jyty-lehti 1/2017 s. 9)
- Vuosiloman pitäminen irtisanomistilanteessa (Jyty-lehti 9/2016 s. 9)
- Vuosiloman kertyminen määräaikaisessa vs. vakituisessa työsuhteessa (Jyty-lehti 8/2016 s. 8)
- Palkka irtisanomisajalta ja pitkä sairasloma (Jyty-lehti 7/2016 s. 8)
- Koeaika uudessa työtehtävässä irtisanomisen jälkeen (Jyty-lehti 6/2016 s. 8)
- Työsuhteesta irtisanoutuminen vanhempainvapaan aikana (Jyty-lehti 3/2016 s. 8)
- Ylityö vs. liukuva työaika (Jyty-lehti 2/2016 s. 9)
- Onko lääkärikäynti työaikaa (Jyty-lehti 1/2016 s. 9)
- Vuosiloman kertyminen lomautuksen ajalta (Jyty-lehti 1/2016 s. 9)(Jyty-lehti 1/2016 s. 9)(Jyty-lehti 1/2016 s. 9)(Jyty-lehti 12/2015 s. 9)
- Milloin lopputili tulee maksaa (Jyty-lehti 11/2015 s. 18)
- Kannattaako irtisanoutua lomautuksen takia (Jyty-lehti 10/2015 s. 9)
- Palkattomasta vapaasta sopiminen (Jyty-lehti 8-9/2015 s. 9)
- Ylityön muodostumisen kriteerit (Jyty-lehti 6-7/2015 s. 9)
- Työvuoroluettelo ja työajat (Jyty-lehti 5/2015 s. 9)
- Työterveyshuollon lakisääteisyys ja sisältö (Jyty-lehti 4/2015 s. 9)
- Vakinaisen työn tarjoaminen määräaikaisille työntekijöille (Jyty-lehti 3/2015 s. 9)
- Mitä eroa on kirjallisella ja suullisella työsopimuksella (Jyty-lehti 2/2015 s. 20)
- Liikkeen luovutuksen vaikutus työsopimukseen ja työehtosopimukseen (Jyty-lehti 1/2015 s. 7)
- Oma palkka vrt. palkkatilastojen keskiarvo (Jyty-lehti 12/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja vaatia työterveyslääkärin lausuntoa? (Jyty-lehti 10/2014 s. 8)
- Työnantajan velvollisuus antaa työtodistus (Jyty-lehti 8-9/2014 s. 8)
- Arkipyhälyhennyksen soveltaminen (Jyty-lehti 5/2014 s. 8)
- Vuosilomapalkka osa-aikaeläkkeellä (KVTES) (Jyty-lehti 4/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja määrätä minut toimimaan toisen henkilön sijaisena työni ohella (KVTES)? (Jyty-lehti 3/2014 s. 8)