Työelämän lainsäädäntö

​​​Näille sivuille on koottu keskeisin työelämään liittyvä lainsäädäntö. Löydät linkit lakeihin kunkin otsikon alta. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy aina osoitteesta: www.finlex.fi​

Ay-liikkeen aikaansaannoksia

Oletko miettinyt, mitä ammattiliitot ovat saaneet vuosikymmenten saatossa aikaan? Yhtä ja toista, siis asioita, joita monet pitävät itsestään selvyyksinä! Tässä alkajaisiksi esimerkkejä:

Kahdeksan tunnin työpäivä, viisipäiväinen työviikko, kesäloma, talviloma, sairausajan palkka, ylityökorvaukset, irtisanomissuoja, työterveyshuolto, ansiosidonnainen työttömyysturva, äitiys-ja vanhempainvapaa, työturvallisuuslaki, työsuojelulaki, luottamusmiessopimus, laki kotihoidon tuesta, yhteistoimintalaki, opintovapaalaki, oppisopimuskoulutus, työttömyysvakuutusrahasto, tapaturma- ja ammattitautilaki, aikuiskoulutustuki, muutosturvan laajennus määräaikaisiin, tasa-arvoisen avioliittolain työelämälainsäädäntö.