​​​​​​​Työsuhde on järjestäytymisen perusta

​​​Työsuhteessa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Jyty solmii virka- ja työehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet. Työsuhteeseesi sovellettava työehtosopimus kirjataan yleensä työsopimukseen. Voit myös kysyä sitä esimieheltäsi tai työ​paikkasi Jytyn luottamusmieheltä. Työttömyyteen (mm. päivärahat ja vuorottelukorvaus) liittyvät asiat hoidetaan Jytyn työttömyyskassassa.​
    

                 

                 Kunta                                            Kirkko                          ​  Yksityinen sektori


 

Työsuhteeseen liittyvistä perusasioista löytyy lisätietoa ammattijärjestöjen yhteisistä oppaista: