​​​​​​Sosiaaliala

Sosionomi_ppt.jpgJos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuunte​​lijaa, he istuvat alas. Ja vaikka koko maailma tuntuisi kaatuvan, he seisovat rinnalla ja pitävät pystyssä. Kuinka he sen tekevät? Kukin omalla tavallaan; koulutukseensa, toimenkuvaansa ja vahvuuksiinsa nojaten. Sellaisia he ovat, sosionomit. Hyvän työn tekijät. Lue heistä ja heidän työehdoistaan lisää oheisesta oppaasta.  

​Sosionomi (AMK) -tutkinnossa voi suuntautua lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön, erityisryhmien ohjaukseen, diakoniseen sosiaalityöhön, sosiaalityön ohjaukseen tai sosiaalipedagogiikkaan, kuten päihde- ja mielenterveystyöhön. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa 23 eri ammattikorkeakoulussa, minkä lisäksi osaamista voi kehittää työn ohessa ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla (90 op). 


​​​Sosionomit työllistyvät kasvatus-, ohjaus- ja opetustehtäviin, ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön sekä esimerkiksi sosiaalialan palvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Sosionomeja työskentelee niin julkisorganisaatioissa kuin elinkeinoelämässä ja järjestöissäkin.SUOMEN_SOSIONOMIT.jpg

Jytyläiset sosionomit ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijat voivat liittyä maksutta Jytyn valtakunnalliseen yhteistyöyhdistykseen Suomen Sosionomeihin​. Jyty huolehtii jäsenmaksusta. Sosionomi, Jytyn jäsenenä huolehdit työsuhde- ja työttömyysturvastasi, kun taas Suomen Sosionomit edistää jäsenineen sosiaalialan ammattilaisten asemaa ja arvostusta työmarkkinoilla sekä ottaa kantaa sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseksi. ​ 

Lue lisää: Jytyn sosiaalialan opas - 2017 (pdf)

Ajankohtaista sosiaalialalla

  
Tapahtumia

Tiedotteita