Luottamusmiesvaalit 2016 - Asetu ehdolle ja äänestä!

Jytyn luottamusmiesvaalit järjestetään vuoden 2016 loppuun mennessä lähes kaikilla jytyläisillä työpaikoilla. Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet, luottamusmiehet sekä heidän varaedustajansa. Luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta 1.1.2017 - 31.12.2018.

Oletko sinä Jytyn uusi luottamusmies?

Jytyn luottamusmies toimii työpaikallasi sinun ja muiden jytyläisten edunvalvojana. Kun tarvitset neuvoa ja apua, ota ensimmäiseksi yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Hänen tehtävänään on huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Luottamusmies toimii kiinteästi myös oman yhdistyksesi toiminnassa. Luottamusmiehen työ on hieno näköalapaikka, jossa on mahdollista vaikuttaa työpaikallasi tapahtuviin asioihin ja olla työkavereidesi tukena eri tilanteissa.

Ehdolleasettuminen

Jytyn vaalitoimikunta järjestää luottamusmiesvaalit työpaikalla. Ehdolleasettuminen luottamusmiesvaalissa on helppoa. Ehdokkaaksi haluavan tulee toimittaa ehdokassuostumuslomake vaalitoimikunnalle ennen ehdolleasettumisajan päättymistä. Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana palvelussuhteessa työnantajaan. Vaalitavasta ja vaalin ajankohdasta päättää vaalitoimikunta.

Äänestäminen ja tiedotus

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien tiedotuksesta siten, että jokainen jytyläinen työpaikalla tietää luottamusmiesvaalista ja jokaiselle on mahdollisuus asettua ehdolle sekä äänestää. Mikäli et tiedä, onko työpaikallasi tulossa luottamusmiesvaalit, voit olla yhteydessä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan tai nykyiseen luottamusmieheesi.

Materiaalit ja ohjeet

Kunta-ala

- Luottamusmiesvaaliohje 2016 kunta-ala (pdf)
- Ehdokassuostumuslomake (word)
- Vaaliluettelon pohja sähköistä vaalia varten (excel)
- Ehdokasluettelon pohja sähköistä vaalia varten (excel)
- Vaalipaikan pöytäkirjamalli (word)
-
Äänestyslippu (word)
- Esimerkki äänestysohjeista postivaalissa (word)
- Ilmoitus Jytyn luottamusmiesrekisteriin (word)

- Luottamusmiestaulu työpaikalle malli 1 (pdf)
- Luottamusmiestaulu työpaikalle malli 2 (pdf)

Yksityisalat

- Luottamusmiesvaaliohje 2016 kunta-ala (pdf)
- Ehdokassuostumuslomake (word)
- Vaaliluettelon pohja sähköistä vaalia varten (excel)
- Ehdokasluettelon pohja sähköistä vaalia varten (excel)
- Vaalipaikan pöytäkirjamalli (word)
-
Äänestyslippu (word)
- Esimerkki äänestysohjeista postivaalissa (word)
- Ilmoitus Jytyn luottamusmiesrekisteriin (word)

- Luottamusmiestaulu työpaikalle malli 1 (pdf)
- Luottamusmiestaulu työpaikalle malli 2 (pdf)