Mikä Jyty on?

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (entinen Kunnallisvirkamiesliitto KVL) on ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1918 ja sen jäsenmäärä on noin 55 000. Jyty edustaa kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien sekä yksityisten ja mm. kolmannen sektorin palveluksessa olevia henkilöitä. 

Liiton jäsenyhdistykseen voit liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä tms. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä liiton yhdistyksiin, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. Kirkon alalla jäsenyhdistykset voivat ottaa jäsenikseen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa työskenteleviä.

Tehokasta paikallistoimintaa

Alueellinen palveluverkko on ammattijärjestömme vahvuus. Se koostuu noin 210 jäsenyhdistyksestä eri puolilla maata. Jäsenyhdistykset ovat pääosin ns. paikallisyhdistyksiä, joihin jäsenet ovat järjestäytyneet ammatista riippumatta joko yhden tai useamman työnantajan kattavasti. Jäsenistön edunvalvontaa ja ammatillisuutta edistetään myös useiden valtakunnallisten ja yhteistyöjäsenyhdistysten kautta.

Vuonna 2017 jäsenmaksuprosentti on noin 1,28 % (ka.) ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (sisältää liiton, yhdistyksen ja työttömyyskassan osuuden). Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Kattavaa edunvalvontaa

Jytyn suuri koko ja laaja-alaisuus varmistavat jäsenille hyvän neuvotteluaseman palkasta ja muista työehdoista neuvoteltaessa ja työelämän kysymyksiin vaikutettaessa. Jäsen saa laadukkaat palvelut lähellä itseään. 
Sopijaosapuolena Jyty on kunta-alan ja kirkon sektorin työ- ja virkaehtosopimuksissa Kunta-alan unionin ja Kirkon alan unionin kautta. Lisäksi liitto solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen sekä yksityisten työnantajayhdistysten kanssa. Kunnallisen eläkevakuutuksen kanssa on solmittu palvelussuhde-ehtosopimus.

Jyty merkitsee Suomen kielen perussanakirjan mukaan kuvainnollisesti puhtia, ytyä, vauhtia ja voimaa. Siis mitä parhaimpia luonnehdintoja edunvalvontaorganisaatiolle!

Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Jäsenistöstä naisia on n. 87 %.