Historia

Jyty on perustettu vuonna 1918. Liiton nimi on vaihtunut vuosikymmenten saatossa – viimeksi marraskuussa vuonna 2004 – jolloin Kunnallisvirkamiesliitto KVL sai nimekseen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

"Liiton tarkoituksena on valvoa siihen kuuluvien virkamiesten yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja ja olla heille siveellisenä tukena." Näin määriteltiin vuonna 1918 perustetun Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliiton tarkoitus ja tavoitteet.

Aloite liitosta Turusta

Aloite kunnallisvirkamiesten ensimmäisen paikallisen yhdistyksen perustamisesta tehtiin Turussa. Kaupunginkirjaston silloinen hoitaja, fil.kandidaatti Einar Holmberg kutsui 8.1.1918 eräitä turkulaisia kunnallisvirkamiehiä harkitsemaan virkamiesten oman yhdistyksen perustamista. Kansalais/vapaussota kuitenkin keskeytti aloitetut yhdistyksen perustamistoimenpiteet ja Turun kunnallisvirkamiesten paikallisyhdistys perustettiin vasta 18.9.1918. Turkulaisten esimerkkiä seurasi hyvin nopeasti Vaasa, jonne yhdistys synnytettiin 9.10.1918.

Turun yhdistys lähetti 19.10.1918 kiertokirjeen "kunnallisille virkakunnille Suomen kaupungeissa", jossa kehotettiin muitakin virkamiehiä vastaavien yhdistysten perustamistoimiin omilla paikkakunnillaan. Kirjelmä sai myönteisen vastaanoton ja Pietarsaaren ja Lahden yhdistykset perustettiin 27.10.1918 ja Jyväskylän 29.10.1918. Marraskuussa olivat vuorossa Hamina, Tampere, Pori ja Raahe ja joulukuussa Kokkola ja Kuopio.

Valtakunnallisen keskusliiton perustamisajatus lähti liikkeelle myös Vaasasta, jonka yhdistys 16.10.1918 lähetti kirjeen Turun yhdistykselle, jossa vaasalaiset esittivät, että kaikki maassa toimivat kunnallisvirkamiesyhdistykset lähettäisivät edustajansa kokoukseen, joka pidettäisiin mahdollisimman pian, mielellään Tampereella.

Perustava kokous Tampereella

Turun yhdistys lähetti 29.11.1918 kirjeen kaikille jo perustetuille yhdistyksille. Kirjeessä todettiin, että "Kunnallisvirkamiesyhdistysten valtakunnallisen keskusliiton perustava kokous pidetään Tampereella rahatoimikamarin huoneistossa joulukuun 7 p:nä alkaen klo 5 ip."

Tästä kokouksesta voidaan katsoa Jytyn ja sen edeltäjien eli Kunnallisvirkamiesliitto KVL:n, silloisen Suomen Kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliiton – Kommunala tjänstemannaföreningarnas i Finland Centralförbundin – toiminnan alkaneen.
Kokousedustajat tulivat Lahdesta, Jyväskylästä, Kokkolasta, Hangosta, Helsingistä, Kuopiosta, Hämeenlinnasta, Oulusta, Tampereelta, Vaasasta, Porista sekä Turusta. Virallisia perustajayhdistyksiä oli kuusi eli Lahti, Tampere, Turku, Pori, Kuopio ja Vaasa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginkamreeri Asser Kalm ja sihteerinä kaupunginaktuaari Frans Ljungqvist Turusta.

Liitolle laadittu sääntöehdotus tarkistettiin alustavasti ja liitolle valittiin väliaikainen hallitus, jonka puheenjohtajaksi tuli pormestari Reinhold von Willebrand Turusta. Liiton toiminnan ensimmäinen vuosikokous pidettiin 15.–16.3.1919 Helsingissä. Kokouksessa olivat edustettuina Haminan, Hangon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Oulun, Porin, Rauman, Tampereen, Turun ja Vaasan paikallisyhdistykset.

Liiton puheenjohtajat

Liiton puheenjohtajina ovat toimineet vuosien saatossa seuraavat henkilöt: 1919 fil.maisteri Harald Dalström, 1920–1938 professori Zachr. Castren, 1938–1943 oikeusneuvosmies Knut Furuhjelm, 1944–1945 fil. maisteri Alex Danielson, 1946–1949 kaup. insinööri Akseli Linnavuori, 1950–1966 vanh. oikeusneuvosmies Eero Rönkä, 1967–1972 valtiot. maisteri Urpo Ryönänkoski, 1973 kaupunginvouti Juhani Tuominen, 1973–1975 kunnallispormestari Henrik Boehm, 1976–1992 insinööri Taisto Mursula, 1993–2000 fil. tohtori Katriina Perkka-Jortikka, 2001–2006, yht. lisensiaatti Markku Jalonen, 2006–2009 oikeustiet. kandidaatti Merja Ailus, 2010- hallintotiet. maisteri Maija Pihlajamäki.