​​Jäsenmaksu

Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Jäsenyhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmaksuosuudestaan, joten jäsenmaksuprosentit vaihtelevat yhdistyksittäin. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. Jäsenmaksuprosentit yhdistyksittäin löytyvät alla olevasta tiedostosta.


Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistyksestäsi tai liiton jäsenpalvelusta ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Tarkista esimerkiksi palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti. Lue lisää alasivulta Tietoa palkkahallinnolle.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa virkavapauden, työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella) olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle.

Opiskelijan jäsenmaksu

Opiskelijan jäsenmaksu on 36 euroa vuodessa. Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja -toiminnasta​ Jytyssä.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella. Lisätietoa etuuksista työttömyyskassan sivuilta.

Yrittäjyys ja jäsenmaksu

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hänen jäsenmaksunsa peritään euromääräisenä jäsenmaksuna. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.

Eläkeläinen jäsenenä

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Useimpiin yhdistyksiin voi kuitenkin jäädä kannatusjäseneksi. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle tai liittoon.