​​Jäsenmaksu

Jäseneltä perittävä jäsenmaksu = liittojäsenmaksu + jäsenyhdistyksen jäsenmaksu. Yhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmaksuosuudestaan. Jäseneltä perittävä jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liittojäsenmaksuun. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. Jäsenmaksuprosentit yhdistyksittäin löytyvät alla olevasta tiedostosta.


Voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Pyydä valtakirja yhdistyksestäsi tai liiton jäsenpalvelusta. Toimita allekirjoittamasi valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Tarkasta myös palkkanauhastasi että työnantaja on perinyt ay-maksun valtuutuksesi mukaisesti. Lue lisää alasivulta Tietoa palkkahallinnolle.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa virkavapauden, työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella) olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle.

Opiskelijan jäsenmaksu

Opiskelijan jäsenmaksu on 36 euroa vuodessa. Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja -toiminnasta​ Jytyssä.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella. Lisätietoa etuuksista työttömyyskassan sivuilta.

Yrittäjyys ja jäsenmaksu

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hänen jäsenmaksunsa peritään euromääräisenä jäsenmaksuna. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.

Eläkeläinen jäsenenä

Liitto ei peri erillistä jäsenmaksua eläkeläisiltä. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle tai liittoon.