Vakuutukset

Vakuutuksen numero on 201-2055668. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.

Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksien sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.

Vakuutusturva on sidottu järjestön jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. 

Turva tapaturman hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 528 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 euroa. 

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 30 379 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta. 
 
Vakuutus ei sisällä päivärahaa eikä korvausta tapaturmaisen kuoleman varalle. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissa virheellä tai laiminlyönnillä aiheutuvat työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Ole yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää päätöstä.

HUOM! Jos asiasi koskee vakuutusturvaa, vakuutusehtoja, vahinkoja ja korvauksia,
ota yhteyttä suoraan Ifiin: www.if.fi/jyty.

MUITA VAKUUTUSETUJA

Suomen edullisin henkivakuutus ja edulliset koko perheen tapaturmavakuutukset Jytyn jäsenetuina.

Vain kuulumalla Jytyyn, saat nämä Primus-vakuutusedut:

  1. Suomen edullisin Primus-henkivakuutus sinulle ja puolisollesi, jäsenalennus jopa 59 % *.
    Esimerkiksi 6 €/kk, 43-vuotias, 50 000 € turva.

  2. Kattavat Primus-tapaturmavakuutukset itsellesi ja puolisollesi jopa 70 % edullisemmin. Valitse tarpeesi mukaan turvat tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden, kuoleman, pysyvän haitan tai hoitokulujen varalle.

  3. Lapsen tapaturmavakuutus ilman omavastuuta noin 2-3 euroa kuukaudessa – voimassa aina ja kaikkialla. Vakuutus on voimassa myös kilpaurheilussa.

  4. Lisäksi saat 1.12.2015 alkaen myönnettyihin Primus-vakuutuksiin
    veloituksettomana lisäetuna 2 000 euron Selviytymisturvan. Lue lisää henkivakuutuskuntoon.fi.

Laske jäsenhinta ja hyödy jäsenyydestä osoitteessa: henkivakuutuskuntoon.fi

Lisätietoja Primus-vakuutuksista saat osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi. Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jonka asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu (9/2016).